2018-2019 Türkçe 1. Dönem Zümre Tutanağı

Genel Manşet Toplantı Tutanakları

2018- 2019 Türkçe 1. Dönem Zümre Toplantı Tutanağını buradan indirebilirsiniz.

HASANAĞA Ş.P.E. KADİR ÇAVUŞOĞLU ORTAOKULU

2018/2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

1. DÖNEM TÜRKÇE DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI

Dersin Adı                            :    Türkçe

Toplantı No                          :    1

Toplantı Tarihi                    :    05.09.2018

Toplantı Yeri                        :    Z-Kütüphane

Toplantı Saati                      :    10.30

Toplantıya Katılanlar          : Reysul Çalışkan, Kadir AKARDERE, M. Tekin ESEN, Selda AYHAN AKBAŞ, Sefa AVCILAR

GÜNDEM:

1- Açılış ve yoklama

2- Türk Millî Eğitiminin Temel Amaçları ve Türkçe Dersinin Genel Amaçlarının incelenmesi ve ortak bir amaç oluşturulması

3 – Yeni Müfredat Programının gözden geçirilmesi, değişen 5. sınıf müfredatının ve yıl sonu liseye giriş sınavlarının incelenmesi

4 –Bir önceki yılın genel değerlendirilmesinin yapılıp, zümre tutanaklarının incelenmesi

5 Öğrencilerin çalışma ve eğitim durumları ile çevrenin özelliklerinin incelenip ve alınacak önlemlerin kararlaştırılması

6 Yeni sistemde Türkçe ders kitaplarının incelenmesi

7 – Öğretim Metot ve Teknikleri

8 – Derslerde kullanılacak Araç ve Gereçler

9- Planların uygulanmasında birlik sağlanır (Ünitelendirilmiş Yıllık Planlar ve Ders Planları)

10 – Diğer zümre öğretmenleri ile iş birliği

11- Proje ve yazılı tarihlerinin belirlenmesi ve sınavların hazırlanmasında planlanmanın yapılması

12- Proje konularının ve değerlendirme ölçeklerinin belirlenmesi.

13– Z-Kütüphaneden nasıl yararlanılacağının belirlenmesi

14- Dilek ve Temenniler

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1-Toplantı Okul Müd. Yard. Reysul Çalışkan tarafından başarı dilekleriyle açıldı. Yapılan yoklama sonucunda Türkçe öğretmenlerinin toplantıda hazır bulunduğu görüldü.

2- Türk Milli Eğitiminin Temel Amaçları ve Türkçe Dersinin Genel Amaçları Türkçe öğretmeni Kadir AKARDERE tarafından okundu.

3- Sefa AVCILAR:  Müfredat Program incelendi. Yapılan değişiklikler gözden geçirildi. 5. sınıfların ders kitaplarının yeni müfredata göre hazırlandığı görüldü. Yeni Müfredatta değerler eğitimine (milli, manevi ve evrensel) önem verilmiş. Değerler temalara ilişkin metinler yoluyla aktartılacak. (geleneklerimiz, vatan, bayrak, adalet, misafirperverlik, dürüstlük, yardımlaşma, merhamet, paylaşma, sevgi, cömertlik, sorumluluk, öz güven, sabır…)

Güncellenen Programın Özellikleri:

  • Temel felsefeyi içerir
  • 8 anahtar yetkinliği içerir
  • Milli ve manevi değerleri içerir
  • Bilimsel olarak daha anlaşılabilir(kolay-sade)
  • Bilgi odaklı yerine bilgiye duyarlı, yaşantısal
  • Disiplinler arası bilimsel yaklaşımı esas alan
  • Standart biçimsel ve içerik yapısına sahip

 

Türkçe Dersi Öğretim Programı, öğrencilerin hayat boyu kullanabilecekleri dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma ile ilgili dil becerilerini ve zihinsel becerileri kazanmaları, bu becerileri kullanarak kendilerini bireysel ve sosyal yönden geliştirmeleri, etkili iletişim kurmaları, Türkçe sevgisiyle, istek duyarak okuma ve yazma alışkanlığı edinmelerini sağlayacak şekilde bilgi, beceri ve değerleri içeren bir bütünlük içinde yapılandırılmıştır. Türkçe Dersi Öğretim Programı; dil becerilerinin ve yeterliliklerinin geliştirilmesini, diğer tüm alanlarda öğrenme, kişisel ve sosyal gelişme ile mesleki becerileri edinmenin ön şartı olarak kabul etmektedir.

…….>>

2018- 2019 Türkçe 1. Dönem Zümre Toplantı Tutanağının tamamını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir