6. Sınıf Türkçe 1. Dönem 1. Yazılı Sınavı (2018-2019)

Genel Manşet Yazılı Sınavlar

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı 6. Sınıf Türkçe dersi 1. Dönem 1. Yazılı Sınavını buradan indirebilirsiniz.

HASANAĞA ŞEHİT PİYADE ER KADİR ÇAVUŞOĞLU ORTAOKULU

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

TÜRKÇE DERSİ

6. SINIFLAR ORTAK 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI

AD-SOYAD:

NU:              SINIF:                                                                                       PUAN:

YAŞLI MEŞE

            Birisi sabah erken, ormana dalıverdi. Yaşlı bir meşe vardı, adamı görüverdi. Elinde balta ile, sordu; nereye böyle? Gene can yakacaksın, utanma hadi söyle. Neden ayıracaksın çocuklarımdan beni, kimse anlatmadı mı? Uyarmadı mı seni?

            Oduncu şaşkın şaşkın etrafına bakındı. Dönüverdi bir anda o sesin tarafına. Yaşlı meşe ağacı, asırlara direnmiş, sonunda insanlarla konuşmayı öğrenmiş. Konuşarak onlara, anlatmak istiyordu. Çünkü cahil insanlar hiçbir şey bilmiyordu. Yıllar yılı köyünde, hep habersiz yaşamış, ormanın kıymetini bir türlü anlamamış.

            Bak demiş oduncuya, şimdi sen beni dinle, sonra da otur, düşün ve hesaplaş kendinle. Hepiniz gece gündüz bizden faydalandınız, değerini bilmeden tek yakacak sandınız. Oysa biz her dakika sizlere çalışırız, karbondioksit alır, oksijen üretiriz. Ekolojik dengeyi kurmuşuz, koruruz. Sizin için sürekli yağmur çağırıyoruz. Erozyonu durdurur, iklimi düzenleriz, yıkıp dökmesin diye rüzgârı frenleriz. Ama siz odun sayıp bizi tanımadınız.

            Sustu yaşlı oduncu, eğildi öne başı. Bir yandan akıyordu, yanağından gözyaşı. Dili tutuldu, hiçbir şey diyemedi. Büyük bir üzüntüyle attı baltayı yere.                                                                ( İlk dört soru parçadan hareketle yapılacaktır.)

SORULAR

         1. Aşağıda karışık olarak verilen harfleri açıklamalardan hareketle anlamlı bir kelime haline getiriniz. Bulmacada uygun yerlere yazınız. (6P)

1 lidi tumaktul Herhangi bir sebeple, birdenbire konuşamaz hale gelmek. (iki kelime)
2 şlıya Yaşı ilerlemiş, ihtiyar.
3 hilca Okuma yazması olmayan, bilgisiz.
4 tabal Odun vb. şeyleri kesmeye yarayan kesici alet.
5 uryağm Havadaki buharın su damlacıkları şeklinde yere düşmesi.
6 rgarüz Havanın yer değişmesiyle meydana gelen esinti.

          2. Yaşlı meşe köylüye neden kızmış? (4P)

         3.   Oduncu ağaçları neden kesiyormuş? (5P)

         4. Metnin ana fikrini yazınız. (10P)

         5. Aşağıdaki sözcüklerin karşısındaki boşlukları doldurunuz yazınız. (10P)

SÖZCÜK EŞ ANLAMLISI SÖZCÜK ZIT ANLAMLISI
merkep   uzak  
önder   yok  
kelime   kolay  
şahane   ucuz  
ırgat   sıcak  

         6. Aşağıdaki cümlelerde çoğul eklerinin cümlelere kattığı anlamları boşluklara yazınız. (10P)

Denizler kadar gözyaşı döktüm.       ( _____________ ) Daha nice Fatihler yetiştireceğiz.     ( _____________ ) Yarın Mehmetler gelecekmiş.          ( _____________ ) Müdür Beyler sizi görmek istiyor.    ( _____________ ) Beyefendiler kitabını evde unutmuş.  ( _____________ ) Kitaplar çantamda kaldı.                 ( _____________ )  sitem saygı birden fazla anlamı benzerleri abartma aile  

         7. Aşağıdaki deyimleri anlamlarıyla harfleri yazarak eşleştiriniz. (5P)                             

  1. başından atmak                         (     ) korkudan, şaşkınlıktan ve öfkeden konuşamaz olmak
  2. talan etmek                                (     ) göndermek def etmek                                        
  3. kulak vermek                              (     ) bir şeyi devamlı söylemekten usanmak      
  4. nutku tutulmak                           (     ) dağıtmak, yağmalamak
  5. dilinde tüy bitmek                        (     ) bir şeyi dikkatlice dinlemek
             
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişileştirme yapılmıştır? (5P) Babamın verdiği harçlığı üç kardeş paylaştık.Sanki bulutlar hıçkırarak ağlıyordu.Simitçiden bir simit de ben aldım.O toplantıda sizi ben de görmüştüm.  

         9. Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcükler gerçek mi mecaz mı  X şeklinde işaretleyiniz. (5P)

CÜMLELER GERÇEK MECAZ
Ayağını alçıya almışlar    
Sandala iki kürek aldık.    
Bizi neden sıcak karşılamadılar?    
Kapıda derin bilgisi olan bir ihtiyar vardı.    
Sabahleyin iki yavru kedi evin önünde oynuyordu.    

         10. Aşağıdaki cümlelerde yer alan terim anlamlı sözcükleri yandaki bölüme yazınız (5P)

CÜMLELER TERİM ANLAMLI SÖZCÜKLER
Yarınki derste söz sanatları konusu işlenecek.  
O resim için büyük bir tual alalım.  
Açılar konusundan hangi ödevi yapacaktık?  
O maçta iki penaltı vardı.  
Şarkının notalarını bir türlü çalamadım.  

11. Aşağıda verilmiş olan kelimeleri köklerinin türüne göre aşağıdaki tabloya yerleştiriniz. (-mek, -mak ekini dikkate alarak) (6P)

“ yoğurt, bak, kapı, otur, gel, kitap

İSİM KÖKLERİ FİİL KÖKLERİ
   

12. Bir hikaye metninde bulunması gereken hikaye unsurları …………….. , ………………. , ……………… , ………………… olmak üzere 4 tanedir. (4P)

         13. Aşağıdaki cümlelerden abartılı olanları işaretleyiniz. (5P)

(  ) Yaşlı adam, dünyanın yolunu yürümüş (  ) En sevdiğim arkadaşım üç gün benimle konuşmadı. (  ) Komutan gür bir sesle komut verince yer gök titredi. (  ) Sıcaktan insanın beyni kaynıyor. (  ) Aracımız bozulunca 7 km yürüdük.      (  ) Köpekler havlayınca çocuklar sağa sola kaçıştı. (  ) Taşı sıksa suyunu çıkaracak kadar güçlüydü. (  ) Oyuncaklarıyla uzun bir köprü yaptı. (  ) Kütüphane iğne atsan yere düşmeyecek kadar kalabalıktı. (   ) Tilki gibi kurnaz bir arkadaşı vardı.

14. Aşağıya hikaye unsurlarını kullanarak hikayenin devamını yazınız. Hikayeniz en az üç paragraftan oluşmalıdır.

(20P)

        (başlık:2 puan, tertip-düzen:5 puan, imla-noktalama:5 puan, anlatım-üslup:8 puan)

…………………………………………..

                  Teneffüs zili çalmıştı. Serkan tek başına bahçeye çıktı. Bahçede gezinirken yerde bir saat gördü. Saat çok güzeldi. Eline aldı, bir süre inceledi. Çevresine baktı. Kimsecikler yoktu.

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı 6. Sınıf Türkçe dersi 1. Dönem 1. Yazılı Sınavını buradan indirebilirsiniz.

2 thoughts on “6. Sınıf Türkçe 1. Dönem 1. Yazılı Sınavı (2018-2019)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir