7. Sınıf “YENİ DÜNYA” Metni Günlük Ders Planı

Genel Manşet Türkçe 7. Sınıf Günlük Planlar

2018-2019 eğitim öğretim yılı 7. sınıf 5. temanın (Bilim ve Teknoloji)  “YENİ DÜNYA” adlı metni günlük ders planını  buradan  indirebilirsiniz.

DERS PLANI 18 ŞUBAT- 24 ŞUBAT 2019

1. BÖLÜM

Ders TÜRKÇE
Sınıf 7
Temanın Adı/Metnin Adı BİLİM ve TEKNOLOJİ / YENİ DÜNYA
Konu           Kelime çalışması
Görsel yorumlama
Yapısı bakımından fiiller
Bilgilendirici metin
Önerilen Süre 40+40+40+40+40( 5 ders saati )

2. BÖLÜM

Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar

OKUMA

T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.

T.7.3.4. Okuma stratejilerini kullanır. Göz atarak, özetleyerek, not alarak, işaretleyerek ve tartışarak okuma gibi yöntem ve teknikleri kullanmaları sağlanır

 T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

 T.7.3.10. Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder.

T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur.

T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

a) Duvar yazısı ve karikatürlerin incelenmesi ve bunlarla ilgili görüş bildirilmesi sağlanır.

b) Haberi/bilgiyi görsel yorumcuların nasıl ilettikleri üzerinde durulur.

KONUŞMA

T.7.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.

YAZMA

T.7.4.2. Bilgilendirici metin yazar.

T.7.4.4. Yazma stratejilerini uygular. Not alma, özet çıkarma, serbest, kontrollü, kelime ve kavram havuzundan seçerek yazma, bir metinden hareketle yazma ve duyulardan hareketle yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.

T.7.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.

T.7.4.12. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.

T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler.

b) Metinde yer alan yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur.

Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri

Soru-cevap,  anlatım, açıklamalı okuma ve dinleme, açıklayıcı anlatım, inceleme, uygulama

Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça // * Öğretmen  * Öğrenci

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, İnternet,  deyim hikayeleri…

Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri

Dikkati Çekme

Geleceği düşünmek insanları her zaman heyecanlandıracağı hususunda öğrencilerin fikirleri alınacak. Gelecekte neler olabileceği sorularak dikkat çekme bölümü tamamlanır.

Güdüleme

Sayfa 143’te bulunan “YENİ DÜNYA” adlı metinle geçmişe kısa bir yolculuk yapıp bulunan icatlar hakkında bilgi sahibi olacaklarından bahsedilecek. Bulunan icatlar ile günümüzü karşılaştırarak değerlendirmeler yapacaklarından bahsedilecek.

Gözden Geçirme

Öğrencilere  “Size ait bir icat olsa ne olmasını hayal ederdiniz? soru sorulacak. Öğrencilerin nedenleriyle cevapları alınacak.

Derse Geçiş

 • Metin bir kez sessiz okunacak ve anlamı bilinmeyen kelimeler bulunmaya çalışılacak.
 • Metnin sesli olarak ikinci kez okunması sağlanacak ve anahtar kelimeler tespit edilecek.
 • Anahtar kelimeler: fotoğraf, uçmak, iletişim, televizyon, jet, atom, DNA, ay, disket, barkod
 • Anahtar kelimeler ve anlamı bilinmeyen kelimeler (1. Etkinlik)  sözlük defterine yazılacak.

1. Etkinlik

Etkinlikte anlamı bilinmeyen kelimeler yazılıp anlamları tahmin edilecek ve sonra sözlükten bulunup yazılacak.

2. Etkinlik

Metinle ilgili sorular cevaplanıp deftere yazılacak.

1. 20. yüzyılda ortaya çıkan bilimsel gelişmeler nelerdir?

Otomobil, telefon, bilgisayar, atom bombası, uzaya yolculuk ve DNA’nın bulunması.

2. Metinde yer alan bilimsel gelişmelerden hangilerini günlük hayatımızda kullanıyoruz?

Fotoğraf çekmek, iletişim, televizyon, barkod, mobil telefon, sanal gerçeklik.

3. Sizce insanlık tarihini değiştiren en önemli icatlar nelerdir? Sıralayınız.

Uçak, telefon, televizyon, DNA’nın bulunması.

4. Size göre metinde verilen 20. yüzyıldaki gelişmelerden en önemlisi hangisidir, neden?

DNA’nın bulunmasıdır. Çünkü günümüzdeki birçok hastalığın nedenleri ve tedavisi bu buluş sayesinde mümkün hale gelmiştir.

5. Metinde verilen bilimsel gelişmelerin ortaya çıkardığı sonuçların ortak yönleri nelerdir? Bilimsel gelişmeler her zaman iyi sonuçlar sağlamış mıdır?

Ortak yönleri insanların hayatlarını kolaylaştırmasıdır. Her zaman iyi sonuçlar sağlamamıştır. Örneğin atom bombası nedeniyle birçok insan ölmüştür. Doğa zarar görmüştür.

6. 20. yüzyıldaki bir bilimsel gelişme (örneğin uçağın icadı) ile ilkel dönemlerdeki bir gelişmeyi (örneğin tekerleğin icadını) karşılaştırın. Bu iki icadın insanlığın gelişimindeki etkilerini tartışınız.

3. Etkinlik

Bu bölümde görseller incelenip yangın talimatı okunacak. Sorulara cevap verilecek.

a) Okuduğunuz metindeki gelişmelerden de hareketle yangın söndürme araçlarını karşılaştırınız.

19. yüzyılda yangın söndürme aracı olarak, insanların taşıdığı içi su dolu olan tulumba adlı araçlar kullanılıyordu. 20. yüzyılda ise deposu su dolu olan uçaklar kullanılabiliyor.

b) Sizce yangın ihbarı konusunda 19. yy. ile 20. yy. arasında nasıl bir değişim olmuştur?

19. yüzyılda yangın ihbarı, yangını gören kişinin bağırması ya da itfaiyenin bulunduğu yere giderek haber vermesi ile yapılmaktaydı. 20. yüzyılda ise ihbarlar telefon ile yapılabiliyor.

c) Yangın anında ilk olarak ne yapmalıyız?

Telaşlanmadan yangın butonu veya çan vasıtasıyla, bunlar yoksa bağırarak yangın olduğunu çevremizdekilere haber vermeliyiz.

d) Talimatnameye göre yangının yayılmasını önlemek için neler yapılmalıdır?

Kapı ve pencereler kapatılmalıdır.

e) Evinizde yangın için alınabilecek önlemler ve yangın esnasında kullanabileceğiniz malzemeler nelerdir?

Duman sensörü takılabilir. Elektrik tesisatına belirli aralıklarla bakım yaptırılabilir. Yangına neden olabilecek gaz ocağı, fırın gibi aletler evin ahşap kısımlarından uzak tutulur. Evde yangın tüpü bulundurulmalıdır.

f) Talimatnamelerin uygulanmasının günlük hayatımızdaki önemi nedir?

Yangın çıktığında yangının daha fazla yayılmaması ve çıkan yangını en az zararla atlatmak için talimatlara uyulması gerekir.

g) Başka hangi konularda talimatname olabilir?

Cevap: Deprem, su baskını, bir aletin kullanımı gibi konularda talimatname olabilir.

4. Etkinlik

Yapısı bakımından fiiller ile ilgili etkinlik yapılacak.

 • Geleceği düşünmek ve ileride neler olabileceğini tahmin etmek bizi hep heyecanlandırmıştır.
 • Acaba bu önemli gelişmelerden hangileri tahmin edilebilmiştir?
 • Yaptığı projeyle bölüm şefinin gözüne girdi.
 • 19. yüzyılın sonlarına doğru siyah beyaz fotoğraflar popüler hâle geldi.
 • 1907 yılında Lumiere (Lumyır) kardeşlerin renkli filmi bulmalarıyla fotoğrafçılık daha da yaygınlaştı.
 • Uzaya gönderilen ilk otomobil oldu
 • Günümüzde jet uçakları ses hızından daha hızlı uçabiliyor.
 • Dünyanın en güçlü roketi Mars’a doğru yol aldı.
 • Bu motor 1941’de kullanılmaya başlandı.
 • Wright Kardeşler, 12 saniye boyunca uçarak 44 metrelik bir mesafe katettiler.
 • NASA şimdi bu kırmızı gezegene astronot göndermek için hazırlıklar yapıyor.
 • Bu telefonlarla internet bağlantısı kuruluyor.
 • Graham Bell, telefonu icat etti.
 • Bugünlerde robotlar, hızlıca hayatımıza giriyorlar.

Basit Fiiller: bulmalarıyla, oldu, göndermek, yapıyor,  giriyorlar.

Türemiş Fiiller: düşünmek, heyecanlandırmıştır, yaygınlaştı, gönderilen, kuruluyor.

Birleşik Fiiller: olabileceğini, tahmin etmek, tahmin edilebilmiştir,  gözüne girdi, popüler hâle geldi, uçabiliyor, yol aldı, kullanılmaya başlandı, kat ettiler, icat etti.

5. Etkinlik

Bu etkinlikte Graham Bell’ e etkinlikte yer alan sorular soruluyormuş gibi düşünülecek. Ne gibi cevaplar verebileceği yazılacak.

Öğrencilerin cevapları arkadaşlarıyla paylaşası sağlanacak.

6.Etkinlik

Etkinlikte yer alan metinden yola çıkarak bilgilendirici bir metin yazılacak. Öğrencilerin yazacakları metinler deyim ve atasözleriyle zenginleştirilmesine özen gösterilecek.

Gelecek derse hazırlık amaçlı öğrencilerden bu bölümdeki soruları araştırmaları istenecek.  

3. BÖLÜM

Ölçme-Değerlendirme

Aşağıdaki paragrafta yer alan cümlelerin fiillerini yapısı bakımından inceleyiniz.

“Bir zamanlar Ortanca köyünde bir kıtlık yaşanıyor, pek çok hayvan telef oluyor. Köylü de pılısını pırtısını topluyor, şehre göç ediyor. Bizim çırak onlardan biri. Geceleri çalışıyor, gündüzleri okula gidiyor. Geçmişte yaşadıklarını sorunca, “Uygun bir zamanda anlatırım.” söyleyiveriyor.

Basit Fiiller :

Türemiş Fiiller :

Birleşik Fiiller:

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Okurken yorum yapabilme, problem çözme, düşündüğünü tasarlama, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Türkçe Öğretmeni  16.01.19
Sefa AVCILAR Okul Müdürü  

2018-2019 eğitim öğretim yılı 7. sınıf 5. temanın (Bilim ve Teknoloji)  “YENİ DÜNYA” adlı metni günlük ders planını  buradan  indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir