7. Sınıf “CAHİT ARF” İzleme Metni Günlük Ders Planı

Genel Manşet Türkçe 7. Sınıf Günlük Planlar

2018-2019 eğitim öğretim yılı 7. Sınıf 5. temanın (Bilim ve Teknoloji) son metni olan  “CAHİT ARF” adlı izleme metninin günlük ders planını  buradan  indirebilirsiniz.

DERS PLANI 25 ŞUBAT- 03 MART 2019

1. BÖLÜM

Ders TÜRKÇE
Sınıf 7
TemanıAdı/Metnin Adı BİLİM ve TEKNOLOJİ / CAHİT ARF ( İzleme Metni)
Konu           Videonun konusu
Yapısı bakımından fiiller
Blog metni inceleme
Dilekçe
Karikatür inceleme / yorumlama
Hikaye unsurlarına göre hikaye yazma
Önerilen Süre 40+40+40+40+40( 5 ders saati )

2. BÖLÜM

Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar

İZLEME

T.7.1.4. Dinledikleri/izlediklerine yönelik soruları cevaplar.

T.7.1.5. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.

T.7.1.6. Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu belirler.

KONUŞMA

T.7.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar. Öğrencilerin düşüncelerini mantıksal bir bütünlük içinde sunmaları, görsel, işitsel vb. destekleyici materyaller kullanarak sunu hazırlamaları sağlanır.

YAZMA

T.7.3.10. Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder.

T.7.3.31. Medya metinlerini değerlendirir. İnternet, sinema ve televizyonun verdiği iletileri değerlendirmeleri sağlanır.

T.7.3.33. Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. a) İnternet/yazılı (dergi, kitap, broşür, gazete vb.) kaynakların güvenilirliklerinin sorgulanması sağlanır. b) Bilimsel çalışmalarda ağırlıklı olarak “edu” ve “gov” uzantılı sitelerin kullanıldığı vurgulanır.

T.7.4.3. Hikâye edici metin yazar.

T.7.4.11. Kısa metinler yazar. Haber metni ve/veya anı yazmaya teşvik edilir.

Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri

Soru-cevap,  izleme, açıklamalı izleme,  açıklayıcı anlatım, inceleme, uygulama, günlük hayatla ilişkilendirme

Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça // * Öğretmen  * Öğrenci

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, İnternet,  akıllı tahta, deyim hikayeleri…

Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri

Dikkati Çekme

10 ₺çıkarım ders ortamında öğrencilere para üzerinde kimin resminin olduğu sorulacak. Tahminler alınacak.

Güdüleme

Bu kısımda 10 ₺’ nin üzerinde Cahit Arf olduğu söylenecek ve Tahtaya Cahit Arf yazılacak.   Sayfa 152’de  bulunan “CAHİT ARF ” adlı metinle Cahit Arf hakkında bilgiler edineceğiz. Ülkemize ne gibi faydalar sağlamış hangi alanlarda kendini ispatlamış olduğunu öğreneceğimizden bahsedilecek.

Gözden Geçirme

Geçmişten günümüze  bildiğiniz ünlü matematikçiler kimlerdir sorusu sorulacak.

Derse Geçiş

 • CAHİT ARF” videosu akıllı tahtadan açılacak.
 • Video bölerek seyredilmesi sağlanacak.
 • 1. Etkinlik video başlatılmadan okunacak. Sonra seyretme esnasında 1. Etkinlikteki cümleler tamamlanacak.

1. Etkinlik

Yukarda denildiği gibi seyretme esnasında bilgiler tamamlanacak.

Evrende meydana gelmiş her olaya “Neden?” diye sorabilen bir bilim adamıdır.

Cahit Arf Osmanlı’nın Balkanlarda kalan son toprağı Selanik’te doğmuştur.

İzmir Lisesinin genç muallimi onu resimli matematik dediği geometri ile tanıştırdı.

1928’de Maarif Vekaletliğinin açtığı sınavda burs kazanarak Fransa’ya gitti.

Paris’teki yıllarında fotoğrafçılığa da merak saldı.

İstanbul Üniversitesi’nin kapısından girip gençlere dersler vermeye başladı.

1963 yılında Türkiye’nin en değerli bilim insanlarıyla birlikte TÜBİTAK’ı kurdu.

26 Aralık 1997 tarihinde Cerrahpaşa Hastanesinde son nefesini verdi.

2. Etkinlik

Videodan hareketle  sorular cevaplanıp deftere yazılacak.

1. İzlediğiniz videoya göre Cahit Arf nasıl bir öğrencidir?

Dalgın, derslerine ilgisiz fakat zeki bir öğrencidir.

2. Cahit Arf’in bir bilim insanı olma aşamalarını sıralayınız.

 1. İzmir Lisesi’nde okurken geometriye ilgi duyması.
 2. Maarif Vekaletliğinin açtığı sınavla burs kazanarak Fransa’ya gitmesi. Buradaki okulu 2 yılda bitirmesi.
 3. İstanbul Üniversitesi’nde ders vermesi.
 4. Almanya’ya taşınıp buradaki Göttingen Üniversitesi’nde çalışması. Burada doktorasını tamamlaması.
 5. Dünyaca ünlü Arf Halkaları teorisini burada ortaya çıkarması.

3. Cahit Arf’in lise son sınıfa kadar derslerine ilgisizliği ne ile açıklanabilir?

Babasının mesleği nedeniyle sürekli taşınması, okul değiştirmesi.

4. Sevdiğiniz ve başarılı olduğunuz dersler seçeceğiniz meslek üzerinde etkili midir? Açıklayınız.

Etkilidir. Bu derslere duyduğumuz ilgi, seçeceğimiz mesleğe de ilgi duymamızı sağlar.

5. Cahit Arf lise son sınıfta geometri dersi ile tanışmasa yine de matematikçi olur muydu? Açıklayınız.

6. İnsanların yeteneklerini ve eğilimlerini ortaya çıkarmak için neler yapılabilir? Tartışınız.

7. Cahit Arf’in vefat haberinin, vefatından bir gün sonra haber kanallarında 20 saniye yer almasını nasıl yorumlarsınız?

3. Etkinlik

Videonun konusu belirlenecek.

Cahit Arf’ ın yaşamı

4. Etkinlik

Cahit Arf’in hayatı maddeler halinde yazılacak.

 • 11 Ekim 1910 tarihinde Selanik’te doğmuştur. Balkan Savaşı sırasında evlerinin bahçelerine düşen havan topunun patlamasından sonra ailecek İstanbul’a taşınmışlardır.
 • İstanbul’da ana sınıfına başlamıştır. Sürekli denize bakıp dalması nedeniyle öğretmeninden sık sık azar işitmiştir. Okumayı herkesten üç ay önce çözmüştür.
 • İzmir Lisesi’nin son sınıfında geometri ile tanışmıştır.
 • 1928’de Maarif Vekaletliğinin açtığı sınavda burs kazanarak Fransa’ya gitmiştir. Burada okulu iki yılda bitirmiştir. Buradaki yaşamında fotoğrafçılığa da ilgi duymuştur.
 • İstanbul Üniversite’sinde ders vermeye başlamıştır.
 • Arkadaşının ısrarı ile Almanya’ya taşınmıştır. Göttingen Üniversitesi’nde çalışmış, burada doktorasını tamamlamıştır. Arf Halkaları teorisini de burada kanıtlamıştır.
 • 1963 yılında Türkiye’nin en değerli bilim insanlarıyla birlikte TÜBİTAK’ı kurmuştur.
 • Emekli olduktan sonra küçük bir apartman dairesinde eşi ile yaşamıştır.
 • 26 Aralık 1997 tarihinde Cerrahpaşa Hastanesinde son vefat etmiştir.

5. Etkinlik

Yönergelere uyarak etkinlik tamamlanacak.

a) İzlediğiniz video, konusu bakımından sizce en çok hangi grubu/grupları ilgilendirir? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.)

(X) Anne babanızı

(X) Arkadaşlarınızı

(   ) Yöneticileri

(X) Matematikçileri

(X) Bilim insanlarını

(X) Öğrencileri

(X) Öğretmenleri

b) İzlediğiniz videonun amacı sizce aşağıdakilerden hangisi/hangileri olabilir? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.)

(X) Bir bilim insanını tanıtmak.

(   ) Matematiği sevdirmek.

(   ) TÜBİTAK’ın kuruluşunu anlatmak.

(X) Meslek seçimindeki etkenler.

(X) Sevilen işi yapmanın getireceği başarı.

(   ) Tersine beyin göçü.

(   ) Bilirkişilik kurumunun ortaya çıkışı.

6.Etkinlik

Etkinlikte bulunan cümlelerin fiilleri yapsı bakımından incelenecek ilgili başlığın altına yazılacak.

 • Cahit Arf 1910 yılında Selanik’te dünyaya geldi.
 • Matematik ve bilim dünyasına önemli katkılarda bulundu.
 • Doktorasını yapmak için Almanya’ya gitti.
 • Babası liseyi okuması için Fransa’ya gönderdi.
 • Tekerlek Mezopotomyalılar tarafından icat edildi.
 • Yükseköğrenimini 1932’de Fransa’da tamamladı.
 • Helmut Hesse (Helmut Hes)’le birlikte “Hesse-Arf Kuramı”nı geliştirdi.
 • Ortaokul yıllarında öğretmeni matematiğe olan ilgisini fark etti.
 • 1964 yılında TÜBİTAK’ın ilk “bilim kurulu” başkanı oldu.
 • Baharla birlikte doğa dile geldi.
 • Matematiğin önemini ülkece kavradık.
 • Matematik sorularını hızlıca çözüverdim.
 • Cahit Arf onuruna İstanbul’da sempozyum düzenlendi.

Basit Fiiller               : gitmek, göndermek, olmak

Türemiş Fiiller          : tamamlamak, geliştirmek, kavramak

Birleşik Fiiller            : dünyaya gelmek, katkıda bulunmak, icat etmek, fark etmek, dile gelmek, çözüvermek

7. Etkinlik

Blog yazısı ve yorumları incelenecek. Ardından yönergelere uygun etkinlik tamamlanacak.

a) Siz olsaydınız bloga nasıl bir başlık verirdiniz?

Doğaya Zarar Veren Atıklar

b) Blogda verilen katı atık maddelerinin yok olma süreleri ile ilgili ne düşünüyorsunuz?

Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

c) “gov ve edu” uzantılı siteler hangi kurumlara aittir ve neden güvenilirdir?

 “gov” uzantılı siteler devlete ait sitelerdir. “edu” uzantılı siteler eğitim kuruluşlarına iat sitelerdir.

d) Blogdaki boş bırakılan yere siz nasıl bir yorum yazardınız?

8. Etkinlik

Dilekçe bu bölümde kavratılacak.

Dilekçe: Bir isteği, bir şikâyeti duyurmak veya herhangi bir konuda bilgi vermek için resmî veya  özel kurum ve kuruluşlara, gerçek ve tüzel kişilere yazılan imzalı başvuru yazısıdır.

Her Türk vatandaşının resmî kurumlara dilekçe verme hakkı vardır ve bu hak anayasa teminatı altındadır.

Dilekçe yazarken dikkat edilecek hususlar:

1. Çizgisiz beyaz kâğıda yazılmalıdır. Kesinlikle yarım kâğıt kullanılmamalıdır. Kâğıdın arka yüzüne geçilmemelidir, çok gerekli ise ikinci kâğıt kullanılmalıdır.

2. Bilgisayar, daktilo veya dolma kalemle yazılabilir. Tükenmez kalemle mavi ve siyah mürekkepli kalemler dışında başka renkli kalemlerle yazılmaz.

3. Sorun hangi kurumu ilgilendiriyorsa ona hitap edilerek başlanmalıdır.

4. Yer ve tarih belirtilmelidir.

5. Ciddi, resmî, saygılı bir dil ve üslûp kullanılmalı, nesnel olunmalıdır.

6. Sorun, durum ya da dilek kısa ve açık olarak ifade edilmelidir. Gereksiz ayrıntılara ve kişiselliğe yer verilmemelidir.

7. İstenen şey yasalara uygun olmalı; yasal çerçeve kesinlikle aşılmamalıdır. Bir şikâyet söz konusu ise sorun mutlaka belgelere ve tanıklara dayandırılarak açıklanmalıdır.

8. Hiyerarşik düzene dikkât edilmelidir.

9. Bir konuda üst makamın bilgilendirilmesi amaçlanmışsa “…durumu bilgilerinize arz ederim.”, Üst makamın bir sorunu çözmesi, bir işlemi başlatması isteniyorsa  “Gereğini saygılarımla arz ederim.”,

Yapılacak bir işlem için izin isteniyorsa ” İzninizi saygılarımla arz ederim” gibi saygı ifadeleriyle son bulmalıdır.

10. Yazım ve noktalama kurallarına dikkât edilmelidir.

11. Dilekçe sahibi adını-soyadını ve açık adresini belirtmelidir.

12. Bir dilekçede sadece bir imza bulunması gerektiği  unutulmamalıdır. Ortak bir konuda birden fazla kişi aynı dilekte bulunacaksa bunlar da dileklerini ayrı ayrı dilekçelerle belirtmelidirler.

13. Dilekçeye eklenecek ek belgeler yazının sonunda “Ekler” başlığı altında maddeler halinde sıralanmalıdır.

A kısmın : Dilekçenin yazılma amacı nedir?

Okulda çevreyi koruma ve temiz tutma amaçlı yapılan çalışma için belediyeden yardım istemek.

9. Etkinlik

Etkinlikte yönergeler uygulanacak.

A kısmında verilmek istenen mesaj öğrencilerce bulunmaya çalışılacak.

B kısmında verilen hikaye unsurlarına bakarak bir hikaye yazılması sağlanacak. Bu bağlamda öğrencilerden imla ve noktalamaya dikkat etmeleri istenecek. Uygun bir başlık bulmaları hatırlatılacak.

Gelecek derse hazırlık amaçlı sayfa 171’deki kitap okuma formu doldurulacak.  

3. BÖLÜM

Ölçme-Değerlendirme

Aşağıdaki paragrafta yer alan cümlelerin fiillerini yapısı bakımından inceleyiniz.

Eğer konuşmada başarılı olmak isterseniz, her şeyden önce içtenlikli olun. Konuşmanızda karşınızdakinin isteklerine de yer verin. Hep siz konuşmayın. Kullandığınız kelimelere ve sesinize özen gösterin. Hem başkalarının konuşmalarını, hem de kendi konuşmalarınızı inceleyin. Belirlediğiniz kusurları gidermek için bıkıp usanmadan çalışın. Söylendiği gibi, ağzı lâf yapıyor olmak, konuşma sanatında usta sayılmaya yetmez. Vaktiyle bir anne kızından şöyle söz etmişti: “Kızım mı? O sadece söyler, hiçbir zaman konuşmaz.” 

Basit Fiiller :

Türemiş Fiiller :

Birleşik Fiiller:

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Okurken yorum yapabilme, problem çözme, düşündüğünü tasarlama, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Türkçe Öğretmeni      16.01.19
Sefa AVCILAR Okul Müdürü  

2018-2019 eğitim öğretim yılı 7. Sınıf 5. temanın (Bilim ve Teknoloji) son metni olan  “CAHİT ARF” adlı izleme metninin günlük ders planını  buradan  indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir