8. Sınıf "UZAY GİYSİLERİ" Dinleme Metni Günlük Ders Planı (2019-2020)

Genel Günlük Planlar Manşet Türkçe 8. Sınıf Günlük Planlar

2019-2020 eğitim öğretim yılı 8. Sınıf 3. temanın (BİLİM ve TEKNOLOJİ) “UZAY GİYSİLERİ” adlı dinleme metnine ait günlük ders planını sayfa sonundaki linkten indirebilirsiniz.

1. BÖLÜM

Ders                                       : TÜRKÇE

Sınıf                                       : 8

Tema / Metin Adı                  : BİLİM ve TEKNOLOJİ / UZAY GİYSİLERİ – Dinleme Metni

Konular                                : Boşluk doldurma / Kelime çalışması / Metin özetleme / Konu, Ana fikir / Şiir okuma yorumlama / Geçiş ve bağlantı ifadeleri / Bilgilendirici metin yazma

2. BÖLÜM                                                                                                                                                

KAZANIMLAR

DİNLEME

Dinleme

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.

T.8.1.4. Dinledikleri/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.

T.8.1.5. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu tespit eder.

T.8.1.10. Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini bildirir.

T.8.1.14. Dinleme stratejilerini uygular.

T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder.

KONUŞMA

T.8.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.

T.8.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.

Yaratıcı, güdümlü, empati kurma, tartışma, ikna etme ve eleştirel konuşma gibi yöntem ve tekniklerinin kullanılması sağlanır.

T.8.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.

T.8.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.

T.8.2.6. Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.

T.8.2.7. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.

YAZMA

T.8.4.2. Bilgilendirici metin yazar.

T.8.4.4. Yazma stratejilerini uygular.

T.8.4.13. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.

T.8.4.15. Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.

T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler.

T.8.4.17. Yazdıklarını paylaşır.

YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Dinleme, bölerek dinleme, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme ve günlük hayattan örnekler verme

ARAÇ-GEREÇLER VE KAYNAKÇA

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, İnternet, kütüphane…

ÖĞRETME-ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ

Dikkati Çekme

Bilim ve teknolojiyle ilgilenen öğrenciler olup olmadığı sorulacak ve ilgilenenler takip ettikleri sosyal medya veya dergiler varsa konuşmaları istenecek.  

Güdüleme

Öğrencilerle konuşma tamamlandıktan sonra sayfa 104’te yer alan “UZAY GİYSİLERİ”  adlı dinleme metnini işleyeceğimizden bahsedilecek.  Bu metinle beraber öğrencilerin uzay hakkında bilgi sahibi olacakları vurgulanacak. Kıyafetlerle ilgili yeni kavramlar öğrenecekleri söylenecek.

Gözden Geçirme

Hazırlık çalışmalarında yer alan uzay kampı hakkında öğrencilerin fikirleri alınacak.

DERSE GEÇİŞ

Derse Geçiş

  1. Gözden geçirme bölümü konuşulduktan sonra öğrencilere akıllı tahtadan “UZAY GİYSİLERİ” dinleme metni açılacak.
  2. Bölerek dinleme yöntemiyle metin dinlenecek. Gerekli yerlerde durdurularak metnin öğrencilerce anlaşılması sağlanacak.
  3. Dinlerken anlamını bilmedikleri kelime olursa öğrencilerden not almaları istenecek. (1.Etkinlik)

1. Etkinlik

Metinde geçen anlamını bilmedikleri kelimeleri bu kısma yazacaklar.

2. Etkinlik

Metne göre sorular cevaplanacak.

1. Dinlediğiniz metnin konusu nedir?

Uzay kampı için astronotların giyeceği giysiler

2. Uzay giysileri hangi bölümlerden oluşur? Açıklayınız.

Astronotların çevreyi görebilecekleri camlı bir kask, omuz kısmı tam oturan, sert ama ellerin, kolların çalışabilmesine izin veren üst gövde, eldivenler ve altında büyük potların bulunduğu esnek bir alt gövdeden oluşur.

3. Uzay giysisi olmadan uzaya giden astronot hangi zorluklarla karşılaşır? Açıklayınız.

Bu giysiler olmadan astronotlar uzay boşluğunda, ay üzerinde veya başka bir gezegende yürüyemezler, bir araçtan diğerine geçemezler. Oksijen yetersizliğinden astronotlar bilinçsiz hale gelir, astronotların ölümüne sebep olur.

4. Uzay giysilerinin astronota sağladığı kolaylıklar nelerdir?

Gereken oksijeni ve basıncı sağlar, astronottan çıkan karbondioksiti yok eder. Gereken ısıyı sabit tutar, astronotu gök taşlarından ve radyasyondan korur. Temiz ve iyi bir görüş sağlar. İçinde rahat hareket eder. Ana araçtaki komutanla iletişim, uzay aracının dışında kolayca çalışma olanağı sağlar.

5. Uzay giysilerine, astronotların işini kolaylaştırmak için bir bölüm eklemeniz istenseydi hangi bölümü eklerdiniz?

6. Siz kampta olsaydınız takımın eğitmeni Zeynep’e uzay giysileri ile ilgili ne sormak isterdiniz?

3. Etkinlik

Dinleme metninde öğrenciler beğendikleri ve beğenmedikleri hakkında görüşlerini bildirecekler.

4. Etkinlik

Etkinlikte yer alan haber yazısı okunacak ve sorular cevaplanacak.

NASA, adını Mars gezegenine göndermek isteyenlere tarihi bir fırsat sunuyor.

Gelecek yıl Mars’a gönderilecek In Sight (İn Sayt) uzay aracı beraberinde binlerce kişinin ismini de taşıyacak. Siz de isminizi Mars’a göndermek istiyorsanız NASA’ya talebinizi iletmeniz yeterli.

2015 yılında uzay ajansı NASA, In Sight uzay aracıyla dünyanın her yerinden insanların isimlerini Mars’a göndermek için çağrı yapmıştı.

NASA’ya, o tarihten bu yana 827 bin kişi başvurdu. NASA, Mars’a adını göndermek isteyenlerin listesi için ikinci bir çip hazırlandığını duyurdu.

In Sight uzay aracı görevinin başındaki Bruce Banerdt (Burus Benırd), Mars’ın uzayseverleri heyecanlandırmaya devam ettiğini ve bu fırsatın insanların Kızıl Gezegen’i araştıracak uzay aracının bir parçası olmalarına olanak sağladığını söyledi.

NASA, In Sight aracının Mayıs 2018’de yolculuğuna başlaması ve Kasım 2018’de Kızıl Gezegen’e varması bekleniyor.

Adını göndermek isteyenler NASA sitesi üzerinden 1 Kasım 2017 tarihine kadar başvurabilir.

Komisyon

Okuduğunuz haber yazısının konusu nedir?

NASA’nın Mars’a gönderilecek uzay aracı ile birlikte Dünya’daki, bunun için başvuran insanların isimlerini de göndermesi.

Okuduğunuz medya metninin (haber yazısı) yazılış amacı nedir? (Bilgilendirme, kültür aktarma, eğlendirme…)

Bilgilendirme

5. Etkinlik

Etkinlikte yer alan özlü söz okunarak üzerinde öğrencilerin konuşması sağlanacak.

6.Etkinlik

Yönerge okunarak etkinlikteki ilgili kısım tamamlanacak. 

7.Etkinlik

Cümlenin ögelerinden yer tamlayıcısı öğrencilere kavratılacak ve etkinlikteki cümlelerde yer tamlayıcıları belirlenecek.

DOLAYLI TÜMLEÇ (YER TAMLAYICISI)

Cümlede yaklaşma, bulunma, uzaklaşma bildiren, yüklemi yer anlamıyla tamamlayan öğedir. Yer tamlayıcısı “-e, -de, -den” ekleriyle oluşan sözcük veya söz­cük gruplarıdır. Dolaylı tümleç, yükleme sorulan “ki­me, kimde, kimden; nereye, nerede, nereden; ne­ye, neyde, neyden?” gibi sorularla bulunur.

ÖRNEKLER:

Baş ucumdaki lâmbayı yakıp, saate baktım. (neye baktım?) (yer tamlayıcısı)
cümlesinde yükleme sorulan “neye” sorusuna ce­vap veren “saate” sözcüğü dolaylı tümleçtir.

Seninle evde konuşacağım. (nerede konuşacağım?) (dolaylı tümleç / yer tamlayıcısı)
cümlesinde yükleme sorulan “nerede” sorusuna cevap veren “evde” sözcüğü dolaylı tümleç görevindedir.

NOT: İsmin “-e, -de, -den” hâl eklerini alan her sözcük cümlede dolaylı tümleç görevinde bulunmaz. Bu ekleri alan sözcükler, cümlede zaman veya du­rum bildirirse, zarf tümleci olur.

ÖRNEKLER:

Tam iki saat ayakta bekledik.”  (zarf tümleci)

Unutma, akşama seninle buluşacağız.” (zarf tümleci)
Yukarıdaki cümlelerde “ayakta ve akşama” sözleri zarf tümleci görevindedir. Bunu yükleme sorduğu­muz sorulardan da anlayabiliriz. Birinci cümlede hâl ekini alan sözcük “nasıl”, ikinci ve üçüncü cüm­ledeki sözcükler ise “ne zaman” sorularına cevap vermektedir.

8.Etkinlik

Etkinlikte yer alan özlü söz ile ilgili bilgilendirici bir metin yazmaları istenecek.

“Gökyüzü, sadece uçmaktan korkanların sınırıdır.” Bob BELLO (Bab Bello) sözünden yola çıkarak bilgilendirici metin yazınız.

3. BÖLÜM                                                                                                                                                                                    

Ölçme-Değerlendirme

Bilindiği üzere uzayda hava ve yer çekimi yoktur. Yer çekiminin olmadığı bir alanda hareket etmek için her hangi bir noktaya kuvvet uygulamak gerekmektedir. Astronotlar bunu sırtlarında bulunan gaz tüpleri sayesinde gerçekleştirebilmektedir. Gaz tüpleri ile dışarı verdikleri gazı itici güç olarak kullanarak belirledikleri noktaya hareket edebilmektedirler.

Yukardaki paragrafta yer alan cümlelerde yer tamlayıcılarını bulunuz.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Dinlerken yorum yapabilme, problem çözme, düşündüğünü tasarlama, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Türkçe Öğretmeni

Sefa AVCILAR

02.12.19

Okul Müdürü

2019-2020 eğitim öğretim yılı 8. Sınıf 3. temanın (BİLİM ve TEKNOLOJİ) “UZAY GİYSİLERİ” adlı dinleme metnine ait günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir