5. Sınıf “KÜÇÜK ŞEYLERİN HİKAYESİ-Kütüphane” İzleme Metni Ders Planı

Genel Manşet Türkçe 5. Sınıf Günlük Planlar

2018-2019 eğitim öğretim yılı 5. Sınıf 6. tema (Okuma Kültürü)  “KÜÇÜK ŞEYLERİN HİKAYESİ-Kütüphane” adlı izleme metninin günlük ders planını  sayfa sonunda bulunan linkten indirebilirsiniz. 

DERS PLANI 25 MART- 31 MART 2019

1. BÖLÜM

Ders TÜRKÇE
Sınıf 5
Temanın Adı/Metnin Adı OKUMA KÜLTÜRÜ / KÜÇÜK ŞEYLERİN HİKAYESİ-Kütüphane ( İzleme Metni )
  Konu               İzlerken Not Alma Afiş Yorumlama Kütüphaneler Haftası Kütüphane Kayıt Formu Noktalama İşaretleri Yazım Kuralları
  40+40+40+40+40+40 ( 6 ders saati )

2. BÖLÜM

Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar

İZLEME

T.5.1.1. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.

T.5.1.2.Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.

T.5.1.3. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.

T.5.1.4. Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu tespit eder.

T.5.1.5. Dinlediklerini/izlediklerini özetler.

T.5.1.6. Dinledikleri/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.

T.5.1.7. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik farklı başlıklar önerir.

T.5.1.8. Dinlediği/izlediği hikâye edici metinleri canlandırır.

T.5.1.9. Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar.

T.5.1.10. Dinlediklerinin/izlediklerinin içeriğini değerlendirir.

T.5.1.11. Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini bildirir.

T.5.1.12. Dinleme stratejilerini uygular.

KONUŞMA

T.5.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.

T.5.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.

T.5.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.

T.5.2.6. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.

YAZMA

T.5.4.4. Yazma stratejilerini uygular.

T.5.4.5. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.

T.5.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.

T.5.4.9. Yazdıklarını düzenler.

T.5.4.13. Formları yönergelerine uygun doldurur.

T.5.4.14. Kısa metinler yazar.

T.5.4.15. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.

Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri

Soru-cevap,  izleme, duraklatarak seyretme, açıklayıcı anlatım, inceleme, uygulama, günlük hayatla ilişkilendirme

Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça // * Öğretmen  * Öğrenci

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, İnternet, akıllı tahta, okulakademi.com…

Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri

Dikkati Çekme

Öğrencilere bu haftanın ne kutlanacağı sorulacak. Kütüphane haftası olduğu öğrencilere ipucu verilerek söylettirilecek. Kütüphane haftası ile ilgili önceki senelerde okulumuzda yaptığımız etkinlik seyrettirilecek. Kısa videoya buradan ulaşılabilir.

Güdüleme

Çocuklara bu hafta OKUMA KÜLTÜRÜ adlı  6. Temamızın son metni olan “KÜÇÜK ŞEYERİN HİKAYESİ-Kütüphane ” izleme metnini işleyeceğimiz söylenecek. Metnimizde bahsedilenlerle okumak üzerine çok güzel bilgiler edineceklerinden bahsedilecek. Kütüphane Haftası olduğundan öğrencilerle bir etkinlik yapılacağından bahsedilecek. Kitap okuma üzerine yapılacak etkinliklere aktif katılmaları sağlanacak. Bir ders saati tüm okul (kantinciden hizmetlisine dek herkes) bahçede fon müziği eşliğinde kitap okuma saati yapılacak. Organizasyonda öğrencilerin yardımcı olması sağlanacak.

Gözden Geçirme

Kütüphaneler için her öğrenci bir cümle kuracak ve bunu video klip olarak hazırlanıp okulumuzun blogunda yayımlanacak.

Derse Geçiş

  1. Videoyu seyretmeden önce 1. Etkinlik için öğrenciler not almak için hazırlık yapmaları sağlanacak.
  2. Akıllı tahtadan KÜÇÜK ŞEYLERİN HİKAYESİ-Kütüphane açılacak. Öğrencilerin sessizce seyretmesi için ortam düzenlenecek.  
  3. Anlatılanların daha iyi kavranabilmesi için video  ikinci kez seyredilecek.

1. Etkinlik

Video seyredilirken boşlukları doldurmaları sağlanacak. Yeri geldiğinde kısa süreli bekletmeler yapılacak.

1. Okuyanı için her defasında yeni bir dünyaya açılan bir kapıdır kitap.

2. Her biri bambaşka bir dünyaya açılan kitapların buluşma yeri kütüphane.

3. Kütüphane kitaplarını hafızasına kaydeden kütüphaneciye, Osmanlı’da “Hafız-ı Kütüp” denirdi.

4. İskenderiye Kütüphanesi, döneminin en önemli bilim merkezlerinden biri
olmuştur.

5. Türklere ait ilk kütüphane Orta Asya’da Uygur Devleti zamanında kurulmuştur.

6. Kültürümüzün en kıymetli eserlerinden Dîvânu Lugâti’t-Türk, kütüphaneci Ali Emir-i Efendi tarafından bulunmuştur.

2. Etkinlik

Seyredilen videoda geçen kelimeler etkinlikteki anlamlarından yola çıkarak bulmacadaki yerlerine yerleştirilecek.

1. Allah’ın varlığı ve nitelikleriyle ilgili konuları ele alan bir bilim dalı. İLAHİYAT

2. Okuma suretiyle elde edilen bilgi, nazarî bilgi. İLİM

3. Gök bilimi. ASTRONOMİ

4. Genellikle kullanılmış ve eski kitap alıp satan kitapçı. SAHAF

5. Osmanlılarda devletin bakanlık, valilik gibi yüksek görevlerinde bulunan ve paşa unvanını taşıyan kimse. VEZİR

6. Birçok kişi tarafından kurulan ve toplum yararına çalışmayı ilke edinen kuruluş. VAKIF

7. Başlangıcı olmayan, eski, ezelî. KADİM

8. Birbirinin tıpkısı olan yazılı şeylerin her biri. NÜSHA

3. Etkinlik

Videodan hareketle sorular cevaplanacak.

1. “Kütüphanelerin toplumsal hafıza merkezi olması” sözünden ne anlıyorsunuz?

2. Hafız-ı Kütüp kimdir? Görevi nedir?

Bir kütüphanedeki kitapların yerlerinin ezberleyen kişilerdir. Görevleri kütüphanede bulunan her kitabın yerini ezberleyip gelenlere göstermektir.

3. İskenderiye Kütüphanesi, neden döneminin en önemli kültür merkezidir?

İskenderiye Kütüphanesi sadece kütüphane değil, bilimin de merkezliğini yapmış bir yer olduğu ve çok önemli bilim adamlarının yetişmesine vesile olduğu için dönemin en önemli kültür merkezidir.

4. İskenderiye Kütüphanesi günümüze ulaşmış olsaydı insanoğluna katkıları neler olurdu?

5. Sarayda; felsefe, tarih, coğrafya, tıp konularında Arapça, Farsça ve Türkçe eserler hazırlatan, eski Yunanca kitaplar yazdıran Osmanlı padişahı kimdir?

Fatih Sultan Mehmet

4. Etkinlik

Bu etkinliği daha anlamlı kılmak için kütüphane görevlimizi sınıfa davet edip soruları cevaplaması istenecek. Öğrenciler birinci ağızdan cevapları alacaklar.

5. Etkinlik

Afişin öğrencilerde çağrıştırdığı duygu ve düşünceleri anlatacakları bir yazı yazmaları istenecek.

6.Etkinlik

Etkinlikte yer alan kütüphane yerleşip planı incelenip sorular bu plana göre cevaplanacak.

1. Ödeviniz için İngilizce bir roman okumanız gerekmektedir. Aradığınız kitabı bulabileceğiniz en uygun bölümü yerleşim planı üzerinde daire içine alınız. Yabancı diller bölümü

2. Her ay takip ettiğiniz bir derginin eski sayılarını okumak istiyorsunuz. Aradığınız sayıları bulabilmek için uygun bölümü yerleşim planı üzerinde daire içine alınız. Süreli Yayınlar Bölümü

3. Kütüphaneden aldığınız kitabın iç kısmında aşağıdaki gibi bir tablo bulunmaktadır. Bu tabloda kitabı ödünç alanların, kitabı aldıkları ve iade ettikleri tarihler gösterilmektedir. Buna göre;

a) Kitabı en uzun süre elinde bulunduran kimdir? Zeynep

b) Aşağıdaki aylardan hangisinde kitap ay boyunca kütüphanede kalmıştır?

A) Nisan B) Mayıs C) Haziran D) Temmuz

7.Etkinlik

Kütüphane kayıt formu öğrencilerce doldurulacak.

8. Etkinlik

Paragrafta parantez içinde olan kısımlara uygun noktalama işaretleri yerleştirilecek.

(…)
İyi kitap yazılması için(,) iyi dergi çıkması için kötülerinin de bulunması lazımdır(.) Bilin ki güzel yazı âdeta bir mucizedir fakat bu mucizeyi etrafı hazırlar(.) Ömrümde kaç kitap okudum bilmiyorum fakat bütün bunlardan belki kırk(,) elli nihayet yüz tanesi içimde yaşar(.) Öbürleri() Elbette onların da faydası oldu(;) onlar da izini bıraktı(.) Hiçbirini okuduğuma pişman değilim hatta kötü olduğu daha ilk on sayfada anlaşıldığı için attığım kitapları aldığıma da pişman değilim(.) Aldığı on kitaptan yalnız bir tanesi iyi olan adam bahtiyar sayılır(.) Kitap alın(,) okuyun(;) beğenirseniz devam edersiniz fakat bilin iyiler kötülerin(,) kötüler iyilerin sayesinde yazıp yayımlanır(.)
(…)

9. Etkinlik

Büyük harflerin yazımı ile ilgili gerekli hatırlatmaları yaptıktan sonra etkinlik yapılacak.

🙂 ) Kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için her ülkede bir Millî Kütüphane
olmak durumundadır.

🙁 ) Eski çağ kütüphanelerinden en önemlisi iskenderiye kütüphanesidir.

🙁 ) Türklere ait ilk kütüphane, Orta Asya’da Uygur devleti zamanında kurulmuştur.

🙂 ) Selçuklu hükümdarı Melikşah’ın veziri Nizamülmülk, Nişabur ve Bağdat’ta
kütüphaneler kurmuştur.

🙁 ) Sultan Fatih sarayda felsefe, tarih coğrafya ve tıp konularında Arapça, farsça ve türkçe
eserler hazırlatmıştır.

3. BÖLÜM

Ölçme-Değerlendirme

Aşağıdaki paragrafta uygun noktalama işaretlerini yazınız.

Gülhane Hayvanat Bahçesi’ne herkes gibi ilk olarak ailece gitmiştik( )Zürafayı ve maymunları çok iyi hatırlıyorum. Alay Köşkü’nü uzun uzun incelemiş ve sonra parkın serinliğine kendimi bırakmıştım. Ama bu geziden bir türlü mutlu olamamıştım. Pislik içindeki küçük kafeslerinde sinir hastası olmuş aslanlar( ) maymunlar( ) timsahlar ve kediler görmekten içim daralmıştı( ) Her yer dışkı kokuyor ve her yer kaybedilen özgürlüğün ağıtını söylüyordu( )

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Okurken yorum yapabilme, problem çözme, düşündüğünü tasarlama, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Türkçe Öğretmeni      10.03.19
Sefa AVCILAR Okul Müdürü  

2018-2019 eğitim öğretim yılı 5. Sınıf 6. tema (Okuma Kültürü)  “KÜÇÜK ŞEYLERİN HİKAYESİ-Kütüphane” adlı izleme metninin günlük ders planını  buradan  indirebilirsiniz. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir