6. Sınıf “KARA TREN” Dinleme Metni Günlük Ders Planı

Genel Manşet Türkçe 6. Sınıf Günlük Planlar

2018-2019 eğitim öğretim yılı 6. Sınıf 6. temanın (Milli Kültürümüz)  “KARA TREN” adlı dinleme metninin günlük ders planını sayfa sonunda bulunan linkten indirebilirsiniz.

DERS PLANI 25 MART- 31 MART  2019

1. BÖLÜM

Ders TÜRKÇE
Sınıf 6
Temanın Adı/Metnin Adı MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ / KARA TREN ( Dinleme Metni )
      Konu           Kelime Çalışması Hikaye Kurgulama Sözcükte Yapı Harita Yorumlama
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40 ( 6 ders saati )

2. BÖLÜM

Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar

DİNLEME

T.6.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. Öğrencilerin tahminlerini kelimelerin sözlük anlamları ile karşılaştırmaları sağlanır.

T.6.1.4. Dinledikleri/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.

T.6.1.5. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.

T.6.1.6. Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu tespit eder.

T.6.1.11. Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini bildirir.

KONUŞMA

T.6.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.

T.6.2.3.Konuşma stratejilerini uygular. Serbest, güdümlü, yaratıcı, hafızada tutma tekniği ve kelime kavram havuzundan seçerek konuşma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.

T.6.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.

T.6.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.

YAZMA

T.6.3.11. Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder.

T.6.3.35. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.

T.6.4.2. Bilgilendirici metin yazar.

T.6.4.3. Hikâye edici metin yazar.

a) Öğrencilerin zaman, mekân, şahıs ve olay unsurlarını belirlemeleri, hikâyenin serim, düğüm ve çözüm bölümlerinde anlatacaklarının taslağını oluşturmaları sağlanır.

T.6.4.4. Yazma stratejilerini uygular. Güdümlü, serbest, kontrollü, tahminde bulunma, metin tamamlama, bir metni kendi kelimeleri ile yeniden oluşturma, boşluk doldurma, grup olarak yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.

T.6.4.9. Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. Ama, fakat, ancak, lakin, bununla birlikte ve buna rağmen ifadelerinin kullanılması sağlanır.

T.6.4.10. Yazdıklarını düzenler.

a) Anlam bütünlüğünü bozan ifadelerin belirlenmesi ve düzeltilmesi sağlanır, kavramsal olarak anlatım bozukluğu konusuna değinilmez.

b) Metinde yer alan yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur.

Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri

Soru-cevap,  anlatım, açıklamalı dinleme, bölerek dinleme, açıklayıcı anlatım, inceleme, uygulama

Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça // * Öğretmen  * Öğrenci

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, İnternet,  deyimler, okulakademi.com …

Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri

Dikkati Çekme

Öğrencelere daha önce tren ile yolculuk yapan olup olmadığı sorulacak. Eğer varsa duyguları alınacak. Yoksa kendimiz bazı açıklamalarda bulunabiliriz. “Demir ağlarla ördük/ Ana yurdu baştan başa” 10. Yıl Marşındaki bu kesit tahtaya yazılacak ve ne anlatmak istendiği sorgulanacak.

Güdüleme

Öğrencilerle kısa bir sohbet gerçekleştirdikten sonra  onlara bu hafta sayfa 192’de yer alan “KARA TREN” adlı metni işleyeceğimiz söylenecek. Metni işledikten sonra birçok bilgi sahibi olacaklarından bahsedilecek. Bu kısımda araştırma ödevlerini sunabilir öğrenciler.

Gözden Geçirme

Metnin konusunu tahmin etmeleri istenecek.

Derse Geçiş

  1. Gözden geçirme bölümündeki tahminler alındıktan sonra “KARA TREN” ses dosyası okulakademi.com adresinden açılacak. Sınıf ortamı öğrencilerin rahatça dinlemesine uygun ortam oluşturulacak.    
  2. Dinlerken uygun yerlerde durdurulacak. Bilinmeyen kelimeler 1. Etkinliğe not edilecek.
  3. Sonra anlamlarıyla beraber sözlük defterine de bu kelimeler yazılacak.

1. Etkinlik

Dinleme esnasında kelimeler not edilecek anlamlarıyla beraber sözlük defterine yazılacaklar. Üç tane kelime seçilerek etkinlikteki yerde cümle içinde kullanılarak yazılacak.

2. Etkinlik

Dinlenilen türküden yola çıkarak sorular cevaplanacak. B kısmında ise öğrenciler açık uçlu olmak koşuluyla ikişer soru hazırlayacaklar.

1. Metnin hikâyesinde hasret duyulan kişi kimdir?

Hasret duyulan kişi babadır.

2. Dinlediğiniz türkünün hikâyesinde Osmanlı Devleti nasıl bir durumda anlatılmaktadır? Açıklayınız.

Birçok cephede mücadele veren, asker ve mühimmat eksiği bulunan, yapılan savaşlarda büyük kayıpların verildiği, insanların üzgün ve çaresiz oldukları durumu anlatılmaktadır.

3. “Kara trenlerin kara haber getirmesi” ifadesi size neyi çağrıştırıyor? Anlatınız.

3. Etkinlik

Öğrencilere  “Bir Ay Doğar” türküsü dinlettirilecek. ( Videonun 1:55. dakikadan sonrası dinlettirilecek. Başta türkünün hikayesi var. Öğrenciler türküye hikaye kurguladıktan sonra videonun başı dinlettirilecek. Sonra öğrencilerin yazdıkları dinlenecek.

4. Etkinlik

Görselden yararlanarak bir konuşma yapılacak. Öğrencilerden konuşmalarında kültürümüzden örnekler vermeleri istenecek.

5. Etkinlik

Başlıktan yararlanarak bilgilendirici bir metin yazmaları istenecek. Sayfa düzeni ve imla noktalamaya dikkat edilmesi hususunda uyarılar yapılacak.

6.Etkinlik

Yapı bakımından sözcükler öğrencilere kavratılacak. Etkinlikte yer alan kelimeler yapılarına göre sınıflandırılacak.

YAPILARINA GÖRE SÖZCÜKLER

  1. Basit Sözcük : Hiç ek almayan veya yapım ekleri dışındaki ekleri almış olan sözcüklere denir. Ev, yol, git, otur, evler, evi….
  2. Türemiş Sözcük : İsim veya fiil köklerine çeşitli yapım ekleri getirilerek oluşan sözcüklerdir. Evli, yolluk, gergin, başla, …
  • Birleşik Sözcük :İki veya daha fazla kelimenin birlikte kullanılmasıyla oluşan sözcüklerdir. Dedikodu, mirasyedi, Karaköy…

Basit Kelimeler

ağaçta

çantası

kapı

Türemiş Kelimeler

kitaplık

Türkçe

çiçekçi

Uşaklı

Birleşik Kelimeler

Çanakkale

aslanağzı

demiryolu

ilkbahar

7. Etkinlik

Haritadan yaralanarak etkinlikte yer alan boşluklar doldurulacak. Sorular cevaplanacak.

1. Ankara’dan İzmir’e trenle gitmek isteyen bir kişi Eskişehir, Afyon ve Uşak illerinden geçmek zorundadır.

2. İstanbul’dan Sivas’a trenle yolculuk yapmak isteyen bir kişinin geçeceği üç il şunlardır:
Bilecik, Ankara, Yozgat

3. Kars – Elâzığ arasında trenle yolculuk yapan bir kişi, Malatya’dan hemen önce Sivas ilinden geçmek zorundadır.

4. Gaziantep – İstanbul arasında trenle yolculuk yapan bir kişi Konya’dan sonra Afyon, Eskişehir, Bilecik, Sakarya ve Kocaeli illerinden geçmek zorundadır.

5. Ankara’dan Afyonkarahisar’a trenle gitmek isteyen ve Yüksek Hızlı Tren’e de binmek isteyen bir kişi hangi illerden geçmelidir? Kişinin kullanacağı yolu tarif ediniz. Tarifinizi yaparken “önce, sonra, daha sonra, ardından” gibi ifadeleri kullanmaya çalışınız.

Ankara’dan Afyonkarahisar’a gitmek isteyen bir kişi önce Ankara – Eskişehir hızlı tren hattını kullanmalıdır. Daha sonra Eskişehir – Afyonkarahisar trenine binmelidir. Eskişehir’den Afyonkarahisar’a hızlı tren hattı olmadığından yolculuğunun bundan sonraki kısmını standart tren hattı ile devam edecektir. 

C. Aşağıdaki soruların cevaplarını yazınız.

1. Sivas’ta yaşayan ve tren yolculuğu yaparak Ertuğrul Gazi Türbesi’ni ziyaret etmek isteyen bir kişi hangi illerden geçerek yolculuk yapmalıdır?

Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir

2. Konya’da yaşayan ve tren yolculuğu yaparak Mustafa Kemal Atatürk’ün 4 Eylül 1919 tarihinde topladığı kongrenin binasını ziyaret etmek isteyen bir kişi hangi illerden geçerek yolculuk yapmalıdır?

Ankara, Kırıkkale, Yozgat

3. Afyonkarahisar’da yaşayan ve tren yolculuğu yaparak Elâzığ’ı görmek isteyen bir kişi hangi illerden geçerek yolculuk yapabilir?

Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Malatya

Bir sonraki metin için öğrencilerden  Anadolu’ da kurulan Türk devletleri hakkında araştırma yapmaları istenecek.

3. BÖLÜM

Ölçme-Değerlendirme

Aşağıdaki sözcükleri yapı bakımından sınıflandırınız.

Ç. Rizespor, Hanımeli, dizlik, kalemler, durak, buzdolabı, tahta, bebeklik, süzgeç

Basit Sözcükler:

Türemiş Sözcükler:

Birleşik Sözcükler:

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Okurken yorum yapabilme, problem çözme, düşündüğünü tasarlama, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Türkçe Öğretmeni      10.03.19
Sefa AVCILAR Okul Müdürü  

2018-2019 eğitim öğretim yılı 6. Sınıf 6. temanın (Milli Kültürümüz)  “KARA TREN” adlı dinleme metninin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir