5. Sınıf “KAR TANESİNİN SERÜVENİ” Metni Günlük Ders Planı

Genel Manşet Türkçe 5. Sınıf Günlük Planlar

2018-2019 eğitim öğretim yılı 5. Sınıf 8. tema (DOĞA ve EVREN), “KAR TANESİNİN SERÜVENİ” adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz. 

1. BÖLÜM

Ders                                       : TÜRKÇE

Sınıf                                       : 5

Temanın Adı / Metnin Adı     : DOĞA ve EVREN / KAR TANESİNİN SERÜVENİ  

Konu                                      :          Kelime Çalışmaları

                                                          Eş Sesli Kelimeler

                                                          Metin Özeti

                                                          Hava Tahmin Raporu

                                                          Hikaye Tamamlama

2. BÖLÜM                                                                                                                                                

Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar

OKUMA

Akıcı Okuma

T.5.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur.

T.5.3.4. Okuma stratejilerini kullanır.

Söz Varlığı

T.5.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

T.5.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.

T.5.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder.

Anlama

T.5.3.13. Okuduklarını özetler.

T.5.3.14. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.

T.5.3.16. Metindeki hikâye unsurlarını belirler.

T.5.3.18. Metinle ilgili sorular sorar.

T.5.3.19. Metinle ilgili sorulara cevap verir.

T.5.3.22. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

T.5.3.23. Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar.

T.5.3.27. Metinler arasında karşılaştırma yapar.

T.5.3.28. Bilgi kaynaklarını etkili şekilde kullanır.

T.5.3.30. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.

T.5.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar.

KONUŞMA

T.5.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.

T.5.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.

T.5.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.

T.5.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.          

T.5.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.

T.5.2.6. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.

T.5.2.7. Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.

YAZMA

T.5.4.3. Hikâye edici metin yazar.

T.5.4.4. Yazma stratejilerini uygular.

T.5.4.9. Yazdıklarını düzenler.

T.5.4.11. Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır.

T.5.4.14. Kısa metinler yazar.

Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri

Okuma, bölerek okuma, açıklayarak okuma, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme ve günlük hayattan örnekler verme

Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça // * Öğretmen  * Öğrenci

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, İnternet,  deyimler, kütüphane…

Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri

Dikkati Çekme

Öğrencilere içinde yağmur kelimesinin geçtiği bir şarkı bilip bilmedikleri sorulacak. Cevap gelmezse “Yağmur Yağar” türküsü öğrencilere dinletilecek.

Güdüleme

Öğrencilere “Bu hafta “DOĞA ve EVREN” adlı 8. temamızın  son okuma metni, sayfa 234’te yer alan “KAR TANESİNİN SERÜVENİ”  adlı metni işleyeceğiz” diyerek öğrencilerden kitaplarını açmaları istenecek. Bu metinle beraber kar tanesinin nasıl yeryüzüne indiği hakkında bilgi edinmiş olacaklarından bahsedilecek.    

Gözden Geçirme

“Yağış türlerinin farklı olmasının sebepleri neler olabilir?” sorusu sorulacak. Cevaplar alındıktan sonra derse geçilecek.

Derse Geçiş

  1. Metinle ilgili görseller incelenecek görsel okuma yapılacak.
  2. Metnin bir kez sessizce herkes tarafından okunması sağlanacak. Bu esnada bilinmeyen kelimeler tespit edilecek. Bulunan kelimeler tahtaya yazılacak. TDK sözlük akıllı tahtadan açılarak anlamları sözlük defterine beraber yazılacak.
  3. Metin ikinci kez sesli olarak okunacak. Bölerek okuma yöntemi uygulanacak. Bu okuma sonrasında anahtar kelimeler belirlenecek.
  4. Anahtar Kelimeler : kış, rüzgar, damla, ısınmak, gökyüzü, bulut, buharlaşmış sular, kar, soğuk

1. Etkinlik

Metinde geçen kelimeler anlamlarıyla eşleştirilecek.

[1]Su koymaya yarayan kulplu, emzikli kap.

[3]Bir cismi uzaydan ayıran dış ve yaygın bölüm, satıh, yüz.

[2]Hacmine oranla ağırlığı çok olan, kesif.

[4]Bir şeyin yığılmasıyla oluşturulan küme, tepe.

[  ]Isı etkisiyle sıvıların ve bazı katıların dönüştükleri gaz durumu.

2. Etkinlik

Cümlelerde yer alan eş sesli kelimelerin farklı anlamlarıyla birer cümle kurulacak.

İki ay önceydi.

Ben Hazar Denizi’nde bir damla suydum.

Sıcak bir yaz günüydü.

Bak, ben kar olmaya başladım bile.

Tam pencerenin önünden geçerken bir el uzandı.

3. Etkinlik

Metinle ilgili sorular cevaplanacak.

1. Çocuk, kar tanesiyle nasıl tanışmıştır?

Pencere kıyısında oturup karı seyrederken tanışmıştır.

2. Kar tanesinin yavaş yavaş deniz yüzeyinden ayrılıp yükselmesinin sebebi nedir?

Aşırı ısındığı için.

3. Kar tanesi yağmura dönüşemeyeceğini duyunca niçin üzülmektedir?

Yeryüzüne dönemeyeceğini düşündüğü için üzülmektedir.

4. Sizce metinde hayal ürünü unsurlara yer verilmiş midir? Örnek vererek açıklayınız.

5. Metinde anlatılan kar tanesinin oluşum aşamaları ile kar tanesinin gerçek oluşum aşamaları arasında benzerlik var mıdır? Anlatınız.

Su, yüksek sıcaklıkta buharlaşarak gökyüzüne yükselir. Gökyüzünde kümelenip bulut olur. Soğuk hava dalgasıyla karşılaşınca yoğunlaşarak yağmur olarak yeryüzüne düşer. Eğer soğuk hava dalgası çok soğuksa, yoğunlaşan su aniden donarak kar olarak yeryüzüne yağar.

4. Etkinlik

Kar tanesinin başından geçenler görsellerden yola çıkarak sıralanacak.

(4) – (1) – (5) – (3) – (2)

5. Etkinlik

Metnin özeti yapılacak.

6.Etkinlik

Metinden yararlanarak tablo doldurulacak.

Gerçek hayatta karşılaşılabilecek durumlar

– Suyun buharlaşması

– Buharın bulut olması

– Bulutun kar olarak yağması

Gerçek hayatta karşılaşılamayacak durumlar

– Su damlacıklarının üşümesi

– Su damlacığının konuşması

– Rüzgarın kar tanesinin isteğini yerine getirmesi

7.Etkinlik

Ankara ile ilgili 5 günlük hava tahmin raporu verilmiştir. İncelenip sorular cevaplanacak.

1. Ailenizle birlikte sıcak ve yağışsız bir günde pikniğe gideceksiniz. Piknik için en uygun gün hangisidir?

26 Nisan Çarşamba

2. Gün içindeki sıcaklık farkının en az olduğu gün hangisidir?

25 Nisan Salı

Tablodan yola çıkarak konuşma hazırlanacak.

26 Nisan Salı günü parçalı bulutlu bir hava bizi bekliyor. Hava sıcaklığı ise gündüz 18 dereceye kadar çıkacak.

27 Nisan Perşembe günü bulutlu bir güne uyanıyoruz. Hava kapalı fakat hava sıcaklığı gündüz 20 dereceye kadar çıkacak.

28 Nisan Cuma günü yağmur bekleniyor. Hava sıcaklığı yağmura rağmen artmaya devam ediyor. Gece 3, gündüz 21 derece olacak.

Hafta sonunda yağmur şehrimizi terk ediyor fakat hava kapalı. Sıcaklık gece 4, gündüz 23 dereceye kadar çıkacak.

8.Etkinlik

Sınıf üçe ayrılacak. Kar tanesi ile ilgili her bir gurup hikayenin farklı bölümlerini tamamlayacaklar.

3. BÖLÜM                                                    

Ölçme-Değerlendirme

Yaşadığınız şehirle ilgili interneti kullanarak hava tahin raporunu deftere yazınız.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Okurken yorum yapabilme, problem çözme, düşündüğünü tasarlama, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Türkçe Öğretmeni      02.05.19
Sefa AVCILAR Okul Müdürü  

2018-2019 eğitim öğretim yılı 5. Sınıf 8. tema (DOĞA ve EVREN), “KAR TANESİNİN SERÜVENİ” adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir