2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Türkçe 6. Sınıf 1. Dönem 2. Sınav Soruları

Genel Manşet Yazılı Sınavlar

2018-2019 eğitim öğretim yılı 5. sınıf 1. dönem 2. test sınav sorularını buradan indirebilirsiniz. Sınav sorularını kendim hazırladım. Faydalı olur umarım.


SORULAR

Kilim, Anadolu’nun çadırından sedirine, çuvalından heybesine kadar yaygındır. Bazen çorap olur, bazen kuşak…Anadolu kızı, çeyizindeki kilimiyle övünür. Anadolu delikanlısı, kilimdeki renklerde sevgilisini görür gibi olur. Kilim, Anadolu’da gönül dolusu türküdür.”

(1. ve 2. sorular yukarıdaki metne göre cevaplandırılacaktır.)

1. Metne göre Anadolu’nun kızları neyle övünür?

         A)Güzel olmalarıyla   

         B)Çeyizindeki kilimiyle

         C)Çorap ve kuşağıyla

         D) Kilimlerin rengiyle

2. Metne göre kilim, Anadolu’da nerelerde kullanılır?                

                  A)sedirde                                  B)çadırda

                  C)türküde                                 D)heybede

3.    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçiş ve bağlantı ifadesi yoktur?

                  A)Ben geziye gelirim çünkü doğayı çok seviyorum.

                  B)Kötü davranışlarını sevmem ama karakteri düzgün bir insana benziyor.

                         C) 6. sınıflar dersteyken kar yağmaya başladı fakat kar yağışı fazla sürmedi.

                  D) Başarıyı isteyenler ilk olarak kendini motive etmelidir.

4. “Yağmurun yağmasını dört gözle bekliyorum ……….. suyumuzun bitmesinden korkuyorum.” cümlesinde boş bırakılan noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

                  A) fakat                                      B) çünkü

                  C) ama                                        D) ne var ki 

5. Eskiden bu köyde insanları horozlar uyandırırdı. Şimdiyse, serçeler ve diğer kuşlar gibi horozlar da bir köşeye çekilerek sessizce hayatlarını sürdürüyorlar.

Bu paragrafta altı çizili kelime grubunun anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

                  A) kimsenin göremeyeceği yere saklanma

                  B) hiçbir işe karışmadan yaşamak

                  C) bir yere yetişmek

                  D) bir yer edinmek

6. “Livra Dağı, ne güzel ne heybetliydi. Şimdi Rize’ye doğru Livra Dağı’ndan inmeye başlamıştık. Çam ağaçları seyrekleşiyor, yeşil bitki örtüsü önümüze seriliyordu. Başımı arkaya çevirip baktım. Karadeniz’in bu yüksek dağı, bu eşsiz ormanı, aynı büyüklük ve güzellikle yerinde duruyordu.” Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Livra Dağı’nın özelliklerinden değildir?

                  A) Çok dik bir yapıya sahip olması

                  B) Yüksek bir dağ olması

                  C) Rize’ de bulunması

                  D) Doğal bir güzelliğinin olması                        

7. Aşağıdakilerden hangisinde ismin yerini tutan bir sözcük (zamir) kullanılmamıştır?

                         A) Cep telefonu kullanımı gün geçtikçe artıyor.

                         B) Kitabın incelemesini biz yaptık.

                         C) Bazıları, hastalığı hemen atlatıyor.

                         D) Bunu, zümre odasına bırakıver.

8.  Aşağıdakilerden hangisinde farklı bir zamir kullanılmıştır?

                 A) Herkes kantinin önünde sıraya girsin.

                 B) Kalemlerimiz karışmış. Birkaçını çantanda buldum.

                 C) Hiçbiri filmi seyretmemiş.

                 D) Koridorun ışığını kim açık unutmuş?

9.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “belli etmeden dinlemek” anlamında kullanılan bir deyim vardır?

           A) Onun kulağı delik, her olaydan haberi olur.

           B) Hem yiyor hem de konuşulanlara kulak kabartıyordu.

           C) Öğretmenin anlattıklarına kulak kesilmişti.

           D) Babam konuşmaya başlayınca can kulağıyla dinledi.

10.  Aşağıdakilerden hangisinde “yol” kelimesi deyim içinde kullanılmamıştır?

           A)Bir yolunu bulup onu görmeye gittim.

           B)Sabah erkenden yola koyulalım.

           C)Onu ancak siz yola getirebilirsiniz.

           D)Issız yolda yürüyordu

11.     Bahçemizde gül ağacı,

                     Her gün yeniden açar.

                     Yıldızlar gökyüzünde,

                     Mutluluk saçar.

           Yukarıda verilen şiirle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

              A) Şiirde geçen “yıldız” sözcüğü isim; “saçar” sözcüğü ise fiildir.

              B) Şiirde geçen “gül” sözcüğü eş seslidir.

              C) Şiirde geçen “yıldızlar” sözcüğünde bulunma hal eki almıştır.

              D) Şiirde geçen “mutluluk” sözcüğünün soyut anlamlıdır.

12. Ünlü düşünür şöyle yazıyor ( ) “Sanat her zaman toplayıcı ( ) birleştirici olmuştur ( ) Gündelik ilişkilerde, alışkanlıklarda…”

Parçada parantez içindeki yerlere sırasıyla, getirilebilecek en uygun noktalama işaretleri aşağıdakilerden hangileridir?

A) (:)(,)(.)          B) (:)(,)(:)                 C) (.)(,)(.)                  D) (;)(,)(:)

13. Mahallenin erkek çocukları sokakta futbol oynuyorlardı. Birdenbire orada beliren on yaşlarında bir kız, meşin topu kapıp kaçmaya başladı. Çocuklar hemen peşine takıldılar.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yukarıdaki metinde anlatılanla ilgilidir?

           A)Yazar olayın kahramanlarındandır.
           B) Anlatım 3. kişi ağzından yapılmıştır.
           C)    Yazar duyduğu bir olayı anlatmaktadır.
           D)    Anlatılanlar tamamen hayal ürünüdür.

14.  Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde kelime anlamı verilen cümlelerle yay ayracı içinde olan kelime yanlış eşleşmiştir?

                  A) Kalıtım bilimi. (GENETİK)
                  B) Bedensel veya ruhsal bir hastalığın son bulması (ŞİFA)
                  C) Bir gurubun bir konuyu tartışması (KONFERNAS)
                  D) Bir sınav kurulu önünde savunulan bilimsel eser (TEZ)

15. Bir hitap ifadesiyle başlayan ve tarih atılarak başka biriyle haberleşmek amacıyla yazılan yazılara ne denir?

A) Deneme        B) Mektup               C) Öykü                   D) Dilekçe

16. Aşağıdaki dizelerin hangisinde “benzetme” yoktur?

           A) Mavi perdeyi bıçak gibi yırtar gelir gemiler

           B) Kapama gözlerini dereler gibi akarım mutsuzluğa

           C) Geçit vermez sarp kayalar, biliyordu düşmanı

           D) Yürek, mühürlü bir kapı gibi kapalı

17.    Ay geçti, yıl döndü, unuttun beni

                  Üstüne adını yazdığım ağaç

                  Açtın dertlerini kanattın beni

                  Altında türküler düzdüğüm ağaç

Bu dörtlükte kişileştirilen varlık, aşağıdakilerden hangisidir?

           A)Ağaç       B) Ay          C) Dertler       D) Türküler

18.   Masallar çocukların hayal dünyasını zenginleş­tirir. Anlatım yeteneği kazanmalarına katkı sağ­lar. Çocuklar masalla iyi ve kötü ayrımını kü­çük yaşlarda öğrenir. Öğrenir ve iyileri, iyilikleri sever hâle gelirler.

Bu paragrafın konusu nedir?

                  A) Masal anlatmanın önemi

                  B) Masalların çocuklara kazandırdıkları

                  C) Masal kültürünün zenginliği

                         D) Masalın eğitimdeki yeri

19.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ismin özelliğini bildiren bir sözcük (sıfat) yoktur?

       A) Kitabın içinde renkli sayfalar var.

       B) Doğum gününde kocaman bir paket aldı.

       C) Renkli tişörtüne ketçap döküldü.

       D) Evin adresini kaybettiği için sokak sokak evi aradı.

20. Aşağıdakilerin hangisinde cümlenin anlamı yay ayracı içindeki açıklamayla örtüşmez?

       A) Metni anlatmak üzere söz almak istedi. (neden-sonuç)

       B) Düzenli ders çalıştığı için başarılı oldu. (neden-sonuç)

       C) Doktor olmak için tıpı kazandı. (amaç-sonuç)

       D) Telefonla konuşmak için dışarı çıktı. (amaç-sonuç)

21. Bizi sevdiğini biliyordum, ama içimden bir ses ona güvenmemem gerektiğini söylüyordu. En sonunda bir yalanını yakaladım ve ……………… haklı olduğumu anladım.

Paragrafta boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?

       A) ona güvenmemekte

       B) ona inanmakta

       C) onunla görüşmekte

       D) onu sevmekte

22.  -ler, -lar çoğul eki, varlıkların sayıca birden çok olduğunu bildirmekle beraber cümleye farklı anlamlar da katar.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde -ler, -lar eki cümleye abartma anlamı katmıştır?

A) Seni öyle görünce dünyalar benim oldu.

B) Oyuncakları dolaba koymasını söyledi.

C) Kulaklarımda türküdür geride kalan

D) Kara bulutlar yağmur getiriyor.

23.  “Bilgisiz insanlar, yüksek sesle ve çok konuşurlar.”

Yukarıdaki cümleyi en iyi özetleyen atasözümüz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Davulun sesi uzaktan hoş gelir.

B) Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az.

C) Boş teneke çok ses çıkarır.

D) Yalnız taş duvar olmaz.

24. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin açıklaması yanlıştır?

A) İki dinle bir söyle: Çok dinleyip, iyi düşünmeli, öyle konuşmalıyız.

B) Baş dille tartılır: Kişinin aklı, söylediği sözle ölçülür.

C) Akıl akıldan üstündür : Bazen başkalarına da akıl danışmalıyız.

       D) Akıl yaşta değil baştadır: Yaşlı insanlar her zaman daha akıllıdır.

25. Aşağıdakilerin hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır?

                  A) Her gün iki saat ders çalışırım.

                  B) Hastalığım bir hafta sürdü.

                  C) Televizyonda eğlenceli bir program vardı.

                  D) En yüksek puanı Begüm almış.

                HER BİR DOĞRU CEVAP: 4 PUANDIR                                              

                                                                                     BAŞARILAR…                                                

\\Selda AYHAN AKBAŞ //

\\Kadir AKARDERE //

\\M. Tekin ESEN//

\\Sefa AVCILAR//

2018-2019 eğitim öğretim yılı 5. sınıf 1. dönem 2. test sınav sorularını buradan indirebilirsiniz. Sınav sorularını kendim hazırladım. Faydalı olur umarım.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir