2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Türkçe 5. Sınıf 1. Dönem 2. Sınav Soruları

Genel Manşet Yazılı Sınavlar

2018-2019 eğitim öğretim yılı 5. sınıf 1. dönem 2. test sınav sorularını buradan indirebilirsiniz. Sınav soruları derleme olarak hazırlanmıştır.

HASANAĞA ŞEHİT P.ER KADİR ÇAVUŞOĞLUOĞLU ORTAOKULU

TÜRKÇE DERSİ 5.SINIFLAR 1.DÖNEM 2.YAZILISIDIR.

ADI-SOYADI:

SINIFI:                                                      NUMARASI:                                                                NOTU:

BAŞARILI KONUŞMANIN YOLLARI

Eğer konuşmada başarılı olmak isterseniz, her şeyden önce içtenlikli olun. Konuşmanızda karşınızdakinin isteklerine de yer verin. Hep siz konuşmayın. Kullandığınız kelimelere ve sesinize özen gösterin. Hem başkalarının konuşmalarını, hem de kendi konuşmalarınızı inceleyin. Belirlediğiniz kusurları gidermek için bıkıp usanmadan çalışın. Söylendiği gibi, ağzı lâf yapıyor olmak, konuşma sanatında usta sayılmaya yetmez. Vaktiyle bir anne kızından şöyle söz etmişti: “Kızım mı? O sadece söyler, hiçbir zaman konuşmaz.” 

Unutmayın, konuşma duygu ve düşünce alışverişinde bulunmaktır; yoksa herkesin kendi düşüncelerinde, kendi görüşlerinde direnmesi değil. 

Konuşmadaki tutumumuzu bağnazlığa, kırıcılığa ve kendimizi övmeye vardırmadan göstermeyi bilmeliyiz. 
(T. Weaver – Güzel Konuşma Yolları)( İlk dört soruyu parçaya göre cevaplayınız.)

1Parçaya göre konuşmada başarılı olmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
A) İçtenlikli olmalıyız. 
B) Ses tonumuza özen göstermeliyiz.
C) Kullandığımız kelimelere dikkat etmeliyiz.
D) Hep biz konuşmalıyız.

2. Konuşmayla ilgili kusurlarımızı gidermek için ne yapmalıyız?
A) Bıkıp usanmadan çalışmalıyız.
B) Olmuyorsa konuşmayı bırakmalıyız.
C) Kırıcı şekilde konuşmaya çalışmalıyız.
D) Az konuşmalıyız.

3. Parçaya göre başarılı bir konuşmada aşağıdakilerden hangisi vardır?
A) Kırıcılık                            B) Düşünce alışverişi

C) Kendini övme                   D) Bağnazlık

4. Parçaya göre konuşmadaki tutumumuzu nasıl göstermeyi bilmeliyiz?
A) Kendimizi överek ve hor görerek. 
B) Şiir okuyarak. 
C) Bağnazlığa, kırıcılığa ve kendimizi övmeye vardırmadan.
D) Öfkeli bir şekilde hiddetlenerek.

5. Aşağıdaki kelimelerin hangisinin sesteşi  yoktur?

A)Saz                    B)Yaz             C)Naz           D)Kaz

6.Aşağıdaki kelimelerden hangi ikisi zıt anlamlıdır?

A)  yıl – sene                              B)  kelime – sözcük  

C)  küçük – büyük                       D)  süt – yoğurt

7.“Ablam, bir gün bu delikte bir farenin yaşadığını fark etti.”

Cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin

cevabı yoktur?

A) Ne Zaman              B) Kim                 C)Nerede             D)Nasıl

8. Aşağıdakilerin hangisinde kişisel bir düşünce (öznel) söz konusudur?

A) Çocukların bisiklet bindiği meydanı, otopark yapmışlar.

B) Kutusunda duran, yayı gevşemiş bir keman gibiydim.

C) Yağmurla gelen fırtına evlerin çatılarını uçurdu.

D) Öğretmenim, ilk uçaklar yapılırken kuşların örnek alındığını söyledi.

9. Öğüt vermek amacıyla yazılan hayvan veya bitkilerin konuşturulduğu yazı türüne ne denir?

    A)Masal         B)Hikaye            C)Fabl               D)Şiir

10. “İki dinle, bir söyle.” atasözünün anlamı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

   A) Çok fazla konuşmak yerine az ve öz konuşmak gerekir.

   B) Uzun uzun konuşarak insanların dinlemelerini sağlamak gerekir.

  C) Konuşmasını bilmeyen dinlemesini de bilmez.

  D) Hiç konuşmadan hep dinlemek gerekir

11. Aşağıdaki kelimelerin  hangisi Türkçe değildir ?

A) Bilgisayar                B)Modem          C)Yazıcı            D)Öz çekim

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde beğenme söz konusudur?

A) Otobüsten iner inmez beni karşısında görünce şaşırdı.

B) Beni merak edeceğini bildiğim için annemi aradım.

C) Öğretmenimiz bizi her gün sevgiyle karşılar.

D) Arkadaşımın yeni aldığı kalem çok güzeldi.

13.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur?

A) Dün baraja balık tutmaya gittik.               

B)  Aramadığı için ona söylemedim.

C) Yalan söylediği için ona inanmıyorum.        

D) Uyumadığı için gözleri kızarmış.

14.Okumayı alışkanlık haline getirmek bugünkü okulun ve eğitimin başlıca amacıdır. Bütün eğitim ve öğretim kurumları, çeşitli araçlarla bu amacın gerçekleştirilmesine çalışmaktadırlar. Çünkü bu, sadece bireylerin gelişmesi için değil toplumların da gelişmesi için önemlidir.
Paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir?

 
A) Eğitim öğretim durumu
B) Çalışmanın faydaları
C) Okuma alışkanlığı
D) Kalkınmanın gerekliliği

15. Aşağıdakilerin hangisinde “abartma” vardır?

A) Her gün iki saat kitap okurdu.

B) Çıkan fırtına sonucu birçok evin çatısı uçtu.

C) Yazdığı bir kitapla bütün dünyayı etkiledi.

D) Kartal, ağacın tepesinde uzun süre dönüp durdu.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamda kullanılmıştır?

A- Köyümüz kasabaya çok uzak.

B- Bu davranışınla hepimizin gözünden düştün.

C- Araba acı bir frenle durabildi.

D- Otobüse binmezsek biletler yanar.

17. Aşağıdakilerden hangisi dilekçe yazma kurallarından değildir?

A) Adres sol alt köşeye yazılır.    B) Çizgisiz kağıda yazılır.

C) Dilekçeler kişiye özel yazılır.   D) Dilekçe mutlaka imzalanmalıdır.

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir deyim kullanılmıştır?

A)Mine bugün okulda yaşadıklarını anlattı.

B)Sözlerinden çok heyecanlandığı belliydi.

C)Dik kafalılığı yüzünden pişman oldu.

D)Yediği abur cuburlar onu zehirledi.

19.Esra, herkesten başkaydı; şimdiye kadar hiç kimseyi üzmemişti. Bu cümledeki altı çizili ismin yerine aşağıdakilerden hangisi kullanılabilir?

A) Ben        B) Sen       C) O           D) Biz

20. Ahmet’in karnı acıkmıştı. Bahçelerindeki elma ağacından bir tane elma kopardı ……………..kopardığı elma çürüktü.

Bu parçadaki boşluğa, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) bu nedenle        B) bundan dolayı          C)çünkü            D)ancak

21.Yapraklar sararmaya başlamışsa sonbahar gelmiş demektir. Cümlesinde hangi anlam ilgisi kurulmuştur?

A)Amaç-sonuç                   B)Karşılaştırma     

C)Neden-sonuç                  D)Koşul-sonuç

22.Yemekten önce ellerini yıkaman gerektiğini bin kere söyledim sana.Bu cümledeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? A)Karşılaştırma      B)Benzetme        C)Abartma   D)Mecaz

23.Asagidakilerden hangisi sözlük sıralamasında sonda yer alır ? A)mermer     B)merdiven      C)mert      D)mera        

24. Mehmet Solmaz’ in Göktürkçe   metinlerden dil bilgisi öğreten   kitabının adı aşağıdakilerden hangisidir?.

A) Çeyiz Sandığı B)Zemarkhos un Sandığı       

 C) Sandığın Gizemi.   D) Sandığın Sırrı           

25.Bakarsan bağ olur; bakmazsan dağ olur. Atasözünde hangi anlam ilişkisi vardır?                

A) sebep-sonuç. B) amaç-sonuç

C) koşul-sonuç D)benzetme                

 Başarılar dileriz.  NOT: Her doğru cevap dörder puandır.

2018-2019 eğitim öğretim yılı 5. sınıf 1. dönem 2. test sınav sorularını buradan indirebilirsiniz. Sınav soruları derleme olarak hazırlanmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir