6. Sınıf “BALIKÇIL” Dinleme Metni Günlük Ders Planı (2018-2019)

Genel Manşet Türkçe 6. Sınıf Günlük Planlar

2018-2019 eğitim öğretim yılı 6. Sınıf 4. temanın (Erdemler)  “BALIKÇIL” adlı dinleme metni günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

DERS PLANI
1. BÖLÜM 31 ARALIK 2018 06 OCAK 2019
Ders TÜRKÇE
Sınıf 6
Temanın Adı/Metnin Adı ERDEMLER / BALIKÇIL / DİNLEME METNİ
              Konu   Metnin konusu / ana fikri Koşul-Sonuç cümleleri Belgisiz sıfatlar Söz sanatları Hikaye edici metin  
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40( 6 ders saati )
2. BÖLÜM  
Öğrenci Kazanımları /Hedef  ve Davranışlar   DİNLEME T.6.1.3. Dinlediklerini/izlediklerini özetler. T.6.1.4. Dinledikleri/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir. T.6.1.5. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler. T.6.1.6. Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu tespit eder. T.6.1.8. Dinlediği/izlediği hikâye edici metinleri canlandırır.  T.6.1.10. Dinlediklerinin/izlediklerinin içeriğini değerlendirir. a) Öğrencilere reklam filmleri dinletilerek/izletilerek bunlardaki mesajların ve örtülü anlamların tespit edilmesine yönelik çalışmalar yaptırılır. b) Öğrencilerin içeriklerdeki tutarlılığı sorgulamaları sağlanır.   KONUŞMA T.6.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar. T.6.2.3.Konuşma stratejilerini uygular. Serbest, güdümlü, yaratıcı, hafızada tutma tekniği ve kelime kavram havuzundan seçerek konuşma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.   YAZMA T.6.4.3. Hikâye edici metin yazar. T.6.4.4. Yazma stratejilerini uygular. Güdümlü, serbest, kontrollü, tahminde bulunma, metin tamamlama, bir metni kendi kelimeleri ile yeniden oluşturma, boşluk doldurma, grup olarak yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır. T.6.4.14. Kısa metinler yazar. Duyuru, ilan ve reklam metinleri yazdırılır.    
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Dinleme , bölerek dinleme, açıklayarak dinleme, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme ve günlük hayattan örnekler verme  
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen  * Öğrenci İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, tdk.gov.tr, A4 kağıdı,
Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:  
•  Dikkati Çekme Hayvanların konuşturulduğu metin türü hakkında bilgileri olup olmadığı sorulacak. Gerekirse bir fabl örneği anlatılacak bu bölümde. Ve tür üzerinden dikkat çekme bölümü tamamlanacak.  
•  Güdüleme Öğrencilere kendilerini ne kadar tanıdıkları sorulacak beğendikleri ve beğenmedikleri yönleri hakkında konuşmaları istenecek. Daha sonra öğrencilere sayfa 124’de yer alan “BALIKÇIL” dinleme metnini işleyeceğimiz söylenecek. Öğrencilere balıkçıl hayvanının baş rolde olduğu metnimizde insanlara nasıl bir mesaj verileceği hakkında sorular sorulacak.
•  Gözden Geçirme Tüm öğrencilere bir arkadaşının beğendiği  güzel bir huyu söyletilecek.
 •  Derse Geçiş Gözden geçirme bölümü tamamlandıktan sonra öğrencilere metnin görsellerini incelemesi istenecek. Görsel okuma yapılacak. BALIKÇIL metni akıllı tahtadan açılacak ve dinlenecek. Anahtar kelimeleri ve anlamını bilmedikleri kelimeleri bulmaları istenecek. Anahtar Kelimeler : su, acıkmak, yemek, uysal, leziz, sazan, açgözlü, balıkçılAnlamını bilmedikleri kelimeler bulunacak. Anlamlarıyla beraber sözlük defterine yazılacak.   1. Etkinlik Etkinlikte metinde kelimeler birbirleriyle ilişkilendirilecek ve cümleler kurulacak.     2. Etkinlik Dinlediğimiz metnin ana fikri ve konusu belirlenecek. Konu: Açgözlülük Ana Fikir: İnsanlar önüne gelen fırsatları küçük görüp açgözlülük ederse, en sonunda daha azı ile yetinmek zorunda kalırlar.   3. Etkinlik Bu etkinlikte metinle ilgili sorular cevaplanacak. 1. Metindeki olay nerede geçmektedir? Cevap: Su kıyısında geçmektedir. 2. Metinde hangi varlık konuşturulmuştur? Örnekler vererek anlatınız. Cevap: Balıkçıl kuşu konuşturulmuştur. Örnek: Hiçbir şey yapmadı, bekledi. “Karnım biraz daha acıksın.” dedi. 3. Balıkçılın turna ve yayın balıklarını yemek istememe sebebi nedir? Açıklayınız. Cevap: Yaşamında vakitsiz yemek yemeyi sevmemesi, o anda da acıkmamış olması nedeniyle balıkları yemek istememiştir. 4. Balıkçılın yerinde siz olsaydınız nasıl davranırdınız? Neden? Cevap:  5. Açgözlü olmanın hayatımızı nasıl etkileyebileceğini anlatınız. Cevap:   4. Etkinlik Bu kısımda balıkçılın fiziksel ve kişilik özellikleri belirlenecek. Fiziksel Özellikler Uzun bacaklıUzun boyluUzun gagalı Kişilik Özellikleri DisiplinliAçgözlü   5. Etkinlik Etkinlikte dinlenilen metnin özeti yapılacak.   6.Etkinlik Bu etkinlikte “Bil Bakalım Kim?” oyunu öğrencilere oynatılacak.         7.Etkinlik Öğrencilere koşul- sonuç cümleleri hatırlatılacak ve etkinlikteki cümleler eşleştirilip koşul-sonuç cümleleri oluşturulacak. Düzenli bir şekilde kitap okuyorum. → Kelime hazinem ve hayal gücüm gelişiyor. Çevremizi temiz tutmamız gerekiyor. → Doğanın dengesi korunmuş olacak. Her öğrenci okul kurallarına uymalıdır. → Okulumuzda güvenli ve huzurlu bir ortam oluşur. Öğretmenlerimizle iletişim içinde olmalıyız. → Öğretmenlerimiz bize her konuda yardımcı olabilirler. İnsanlara karşı saygılı ve dürüst davranmalıyız. → Toplum içinde saygınlığımız artacaktır. Cümleler: • Düzenli bir şekilde kitap okursam kelime hazinem ve hayal gücüm gelişir. • Çevremizi temiz tutarsak doğanın dengesi korunmuş olacak. • Her öğrenci okul kurallarına uyarsa okulumuzda güvenli ve huzurlu bir ortam oluşur. • Öğretmenlerimizle iletişim içinde olursak öğretmenlerimiz bize her konuda yardımcı olabilirler. • İnsanlara karşı saygılı ve dürüst davranırsa toplum içinde saygınlığımız artacaktır.     8. Etkinlik Bu etkinlikte solda yer alan kelimeler uygun yerlere yerleştirilecek. “Belgisiz Sıfatlar” konusu kavratılacak. BELGİSİZ SIFATLAR Varlıkları sayı ve miktar bakımından tam olarak belirtmeyen sözcüklerdir. “bir, birkaç, birçok, çoğu, kimi, bazı, bütün, tüm, başka, birtakım, her, hiçbir, herhangi” gibi kesinlik bildirmeyen, belirsizlik anlamı taşıyan sözcükler kullanılır. Örnek: Yarın birkaç kişiyle köye gidiyoruz. Her gün düzenli olarak koşu yapar. Bu cümlelerdeki “birkaç, her” sözcüğü “kişi, gün” isimlerini, sayı yönüyle; ama kesin olmayacak biçimde belirtmiştir. Dolayısıyla, “birkaç” ve “her” sözcükleri belgisiz sıfattır.   Bütün dünya buna bir inansa… Birkaç akrabamı ziyaret edeceğim. Bazı iyilikler unutulmaz. Hiçbir zaman yılmayacağız. Kütüphaneden birçok kitap almayı planlıyorum.   9. Etkinlik Görselden yararlanarak öğrenciler sınıfta arkadaşlarına 3’er dakikalık konuşmalar yapacaklar.   10. Etkinlik Öğrencilere söz sanatları kullanarak kahramanları hayvan olan bir fabl örneği yazdırılacak.     àBir sonraki metin için Dünya’nın ve diğer gezegenlerin nasıl oluştukları araştırılacak.    
 
3. BÖLÜM  
Ölçme-Değerlendirme  
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri  Aşağıdaki seçeneklerden hangisi belirsizlik yönünden bir varlığı niteler?   Birtakım kitaplarÜçüncü koşucuŞu ağacınBir takım kurdum  
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  Okurken yorum yapabilme, problem çözme, düşündüğünü tasarlama, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.
Türkçe Öğretmeni       27.12.18
Sefa AVCILAR Okul Müdürü  

2018-2019 eğitim öğretim yılı 6. Sınıf 4. temanın (Erdemler)  “BALIKÇIL” adlı dinleme metni günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir