6. Sınıf "BALIKÇIL" Dinleme Metni Günlük Ders Planı (2019-2020)

Genel Günlük Planlar Manşet Türkçe 6. Sınıf Günlük Planlar

Türkçe dersi 6. sınıf 4. temada (ERDEMLER) yer alan “BALIKÇIL” adlı dinleme metninin günlük ders planını sayfa sonundaki linkten indirebilirsiniz.

1. BÖLÜM

Ders                                       : TÜRKÇE

Sınıf                                       : 6

Tema / Metnin Adı                 : ERDEMLER / BALIKÇIL

Konular                                 : Metnin konusu Ana fikri / Koşul-Sonuç cümleleri / Belgisiz sıfatlar / Söz sanatları / Hikaye edici metin

2. BÖLÜM                                                                                                                                                

KAZANIMLAR

DİNLEME

T.6.1.3. Dinlediklerini/izlediklerini özetler.

T.6.1.4. Dinledikleri/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.

T.6.1.5. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.

T.6.1.6. Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu tespit eder.

T.6.1.8. Dinlediği/izlediği hikâye edici metinleri canlandırır.

 T.6.1.10. Dinlediklerinin/izlediklerinin içeriğini değerlendirir.

KONUŞMA

T.6.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.

T.6.2.3.Konuşma stratejilerini uygular. Serbest, güdümlü, yaratıcı, hafızada tutma tekniği ve kelime kavram havuzundan seçerek konuşma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.

YAZMA

T.6.4.3. Hikâye edici metin yazar.

T.6.4.4. Yazma stratejilerini uygular. Güdümlü, serbest, kontrollü, tahminde bulunma, metin tamamlama, bir metni kendi kelimeleri ile yeniden oluşturma, boşluk doldurma, grup olarak yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.

T.6.4.14. Kısa metinler yazar. Duyuru, ilan ve reklam metinleri yazdırılır.

YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Dinleme, bölerek dinleme, açıklayarak dinleme, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme ve günlük hayattan örnekler verme

ARAÇ-GEREÇLER VE KAYNAKÇA

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, tdk.gov.tr

ÖĞRETME-ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ

Dikkati Çekme

Hayvanların konuşturulduğu metin türü hakkında bilgileri olup olmadığı sorulacak. Gerekirse bir fabl örneği anlatılacak bu bölümde. Ve tür üzerinden dikkat çekme bölümü tamamlanacak.

Güdüleme

Öğrencilere kendilerini ne kadar tanıdıkları sorulacak beğendikleri ve beğenmedikleri yönleri hakkında konuşmaları istenecek. Daha sonra öğrencilere sayfa 124’de yer alan “BALIKÇIL” dinleme metnini işleyeceğimiz söylenecek. Öğrencilere balıkçıl hayvanının baş rolde olduğu metnimizde insanlara nasıl bir mesaj verileceği hakkında sorular sorulacak.

Gözden Geçirme

Tüm öğrencilere bir arkadaşının beğendiği  güzel bir huyu söyletilecek.

DERSE GEÇİŞ

1.        Gözden geçirme bölümü tamamlandıktan sonra öğrencilere metnin görsellerini incelemesi istenecek. Görsel okuma yapılacak.

2.        BALIKÇIL metni akıllı tahtadan açılacak ve dinlenecek. Anahtar kelimeleri ve anlamını bilmedikleri kelimeleri bulmaları istenecek.

3.        Anahtar Kelimeler : su, acıkmak, yemek, uysal, leziz, sazan, açgözlü, balıkçıl

4.        Anlamını bilmedikleri kelimeler bulunacak. Anlamlarıyla beraber sözlük defterine yazılacak.

1. Etkinlik

Etkinlikte metinde kelimeler birbirleriyle ilişkilendirilecek ve cümleler kurulacak.

2. Etkinlik

Dinlediğimiz metnin ana fikri ve konusu belirlenecek.

Konu: Açgözlülük

Ana Fikir: İnsanlar önüne gelen fırsatları küçük görüp açgözlülük ederse, en sonunda daha azı ile yetinmek zorunda kalırlar.

3. Etkinlik

Bu etkinlikte metinle ilgili sorular cevaplanacak.

1. Metindeki olay nerede geçmektedir?

Cevap: Su kıyısında geçmektedir.

2. Metinde hangi varlık konuşturulmuştur? Örnekler vererek anlatınız.

Cevap: Balıkçıl kuşu konuşturulmuştur.

Örnek: Hiçbir şey yapmadı, bekledi. “Karnım biraz daha acıksın.” dedi.

3. Balıkçılın turna ve yayın balıklarını yemek istememe sebebi nedir? Açıklayınız.

Cevap: Yaşamında vakitsiz yemek yemeyi sevmemesi, o anda da acıkmamış olması nedeniyle balıkları yemek istememiştir.

4. Balıkçılın yerinde siz olsaydınız nasıl davranırdınız? Neden?

Cevap: …

5. Açgözlü olmanın hayatımızı nasıl etkileyebileceğini anlatınız.

Cevap: …

4. Etkinlik

Bu kısımda balıkçılın fiziksel ve kişilik özellikleri belirlenecek.

Fiziksel Özellikler

•          Uzun bacaklı

•          Uzun boylu

•          Uzun gagalı

Kişilik Özellikleri

•          Disiplinli

•          Açgözlü

5. Etkinlik

Etkinlikte dinlenilen metnin özeti yapılacak.

6.Etkinlik

Bu etkinlikte “Bil Bakalım Kim?” oyunu öğrencilere oynatılacak.

7.Etkinlik

Öğrencilere koşul- sonuç cümleleri hatırlatılacak ve etkinlikteki cümleler eşleştirilip koşul-sonuç cümleleri oluşturulacak.

Düzenli bir şekilde kitap okuyorum. → Kelime hazinem ve hayal gücüm gelişiyor.

Çevremizi temiz tutmamız gerekiyor. → Doğanın dengesi korunmuş olacak.

Her öğrenci okul kurallarına uymalıdır. → Okulumuzda güvenli ve huzurlu bir ortam oluşur.

Öğretmenlerimizle iletişim içinde olmalıyız. → Öğretmenlerimiz bize her konuda yardımcı olabilirler.

İnsanlara karşı saygılı ve dürüst davranmalıyız. → Toplum içinde saygınlığımız artacaktır.

Cümleler:

• Düzenli bir şekilde kitap okursam kelime hazinem ve hayal gücüm gelişir.

• Çevremizi temiz tutarsak doğanın dengesi korunmuş olacak.

• Her öğrenci okul kurallarına uyarsa okulumuzda güvenli ve huzurlu bir ortam oluşur.

• Öğretmenlerimizle iletişim içinde olursak öğretmenlerimiz bize her konuda yardımcı olabilirler.

• İnsanlara karşı saygılı ve dürüst davranırsa toplum içinde saygınlığımız artacaktır.

8. Etkinlik

Bu etkinlikte solda yer alan kelimeler uygun yerlere yerleştirilecek. “Belgisiz Sıfatlar” konusu kavratılacak.

BELGİSİZ SIFATLAR

Varlıkları sayı ve miktar bakımından tam olarak belirtmeyen sözcüklerdir. “bir, birkaç, birçok, çoğu, kimi, bazı, bütün, tüm, başka, birtakım, her, hiçbir, herhangi” gibi kesinlik bildirmeyen, belirsizlik anlamı taşıyan sözcükler kullanılır.

Örnek:

Yarın birkaç kişiyle köye gidiyoruz.

Her gün düzenli olarak koşu yapar.

Bu cümlelerdeki “birkaç, her” sözcüğü “kişi, gün” isimlerini, sayı yönüyle; ama kesin olmayacak biçimde belirtmiştir. Dolayısıyla, “birkaç” ve “her” sözcükleri belgisiz sıfattır.

Bütün dünya buna bir inansa…

Birkaç akrabamı ziyaret edeceğim.

Bazı iyilikler unutulmaz.

Hiçbir zaman yılmayacağız.

Kütüphaneden birçok kitap almayı planlıyorum.

9. Etkinlik

Görselden yararlanarak öğrenciler sınıfta arkadaşlarına 3’er dakikalık konuşmalar yapacaklar.

10. Etkinlik

Öğrencilere söz sanatları kullanarak kahramanları hayvan olan bir fabl örneği yazdırılacak.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Bir sonraki metin için Dünya’nın ve diğer gezegenlerin nasıl oluştukları araştırılacak

3. BÖLÜM                                                                                                                                                                                    

Ölçme-Değerlendirme

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi belirsizlik yönünden bir varlığı niteler?

A)        Birtakım kitaplar

B)        Üçüncü koşucu

C)        Şu ağacın

D)        Bir takım kurdum

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Okurken anlama kurallarına, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Türkçe Öğretmeni

Sefa AVCILAR                                                                                                            30.12.19

Okul Müdürü

Türkçe dersi 6. sınıf 4. temada (ERDEMLER) yer alan “BALIKÇIL” adlı dinleme metninin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir