5. Sınıf "ALİ KUŞÇU" İzleme Metni Günlük Ders Planı (2019-2020)

Genel Günlük Planlar Manşet Türkçe 5. Sınıf Günlük Planlar

2019-2020 eğitim öğretim yılı 5. sınıf Türkçe dersi 4. temada (MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ) yer alan “ALİ KUŞÇU” adlı izleme metninin günlük ders planını sayfa sonundaki linkten indirebilirsiniz.

1. BÖLÜM

Ders                                       : TÜRKÇE

Tema / Metnin Adı                : MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ / ALİ KUŞÇU

Sınıf                                       : 5

Konu                                     : Kelime çalışması / Özet yapma / Akıllı işaretler /Konuşma değerlendirme formu / e-posta

2. BÖLÜM                                                                                                                                                

KAZANIMLAR

İZLEME

T.5.1.1. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.

T.5.1.2.Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.

T.5.1.3. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.

T.5.1.4. Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu tespit eder.

T.5.1.6. Dinledikleri/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.

T.5.1.7. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik farklı başlıklar önerir.

T.5.1.9. Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar.

T.5.1.10. Dinlediklerinin/izlediklerinin içeriğini değerlendirir.

T.5.1.11. Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini bildirir.

T.5.1.12. Dinleme stratejilerini uygular.

KONUŞMA

T.5.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.

T.5.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.

T.5.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.          

T.5.2.6. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.

YAZMA

T.5.4.2. Bilgilendirici metin yazar.

T.5.4.4. Yazma stratejilerini uygular.

T.5.4.5. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.

T.5.4.10. Yazdıklarını paylaşır.

T.5.4.12. Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.

T.5.4.13. Formları yönergelerine uygun doldurur.

T.5.4.14. Kısa metinler yazar.

T.5.4.16. Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.

YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

İzleme , bölerek izleme, duraklatarak izleme, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme ve günlük hayattan örnekler verme

ARAÇ-GEREÇLER VE KAYNAKÇA

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, İnternet, kütüphane, öğrencilerin yaşantıları

ÖĞRETME-ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ

Dikkati Çekme

Tahtaya  “Tarihi şahsiyetler” yazarak öğrencilerde neler çağrıştırdıkları sorgulanacak.

Güdüleme

Çocuklara bu hafta 127. sayfadaki “ALİ KUŞÇU” adlı izleme metnini işleyeceğimiz söylenecek. Metnimizle beraber tarihimizde yer eden gök bilimci  ve matematik alanında ün yapmış bir şahsiyeti tanıyacaklarından bahsedilecek. Ali Kuşçu’nun geniş bir coğrafyada nelere etki ettiği üzerinde durulacağı öğrencilere aktarılacak.

Gözden Geçirme

Dede Korkut hakkında bilgi edinen öğrencilerin araştırdıklarını arkadaşlarıyla paylaşması istenecek.    

DERSE GEÇİŞ

  1. Dikkati çekme bölümü cevaplandıktan sonra öğrenciler için ALİ KUŞÇU metni tahtadan açılacak.
  2. Duraklatarak metin izlenecek. Bilinmeyen kelimeler ve anahtar kelimeler tespit edilecek.  
  3. Anahtar Kelimeler: matematik, Uluğ Bey, Tebriz, rasathane, Fatih Sultan Mehmet, İstanbul, astronomi
  4. Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler tespit edilip (2. Etkinlik) anlamı sözlükten bulunacak.

1. Etkinlik

Metnin seyredilirken boş kısımlar doldurulacak.

Ali Kuşçu 15. yüzyılın ikinci yarısında Semerkant’ta doğmuştur.

Ali Kuşçu’nun babası, Uluğ Bey’in şahinci başı olması sebebiyle adeta kuş bahçesinde büyüyordu.

Ali Kuşçu, Uluğ Bey’e “Ay Hareketlerinin Açıklanması” adlı eserini hediye etmiştir.

Ali Kuşçu’nun en önemli eseri Fethiyye‘dir. .

Ali Kuşçu 16 Aralık 1474 tarihinde hayatını kaybetmiştir.

2. Etkinlik

Metin izlenirken anlamını bilmedikleri kelimeleri bu kısımda yazacaklar. Anlamlarını sözlükten bulup deftere yazacaklar.

3. Etkinlik

İzledikleri metin ile ilgili soruları cevaplayacaklar.  

1) Ali Kuşçu, nasıl bir ortamda büyümüştür?

Babasının şahinci başı olması nedeniyle adeta bir kuş bahçesinin içinde, kuşlarla ilgilenerek büyümüştür.

2) Ali Kuşçu’nun sarayda eğitim almasını sağlayan olay nedir?

Sarayın çatısındaki ahşap kuş yuvasını kendi başına yapması.

3) Ali Kuşçu, Kirman şehrinde ne yapmıştır?

Ay’ı gözetleyip “Ay Hareketlerinin açıklanması” adlı eseri yazmıştır.

4) Ali Kuşçu’nun Tebriz şehrine kaçmasına neden olan olay nedir?

Bir Moğol süikastçisinin okuyla kolundan yaralanması.

5) Ali Kuşçu’nun rasathanedeki ilk görevi nedir?

Uluğ Bey ile Zicd denilen yıldız haritası hazırlamaktır.

6) Sultan Uzun Hasan, Ali Kuşçu’yu neden İstanbul’a göndermiştir?

Fatih Sultan Mehmet’in tehdit fermanı nedeniyle elçilik yapması için göndermiştir.

7) Fatih Sultan Mehmet, Ali Kuşçu’dan ne istemiştir?

Çalışmalarına İstanbul’da devam etmesini istemiştir.

8) Ali Kuşçu, İstanbul’da hangi eksikliği görmüştür? Bu eksikliği gidermek için ne yapmıştır?

İstanbulluların zamanı takip etmediklerini görmüştür. Bu eksikliği gidermek için şehrin bazı yerlerine güneş saatleri yerleştirmiştir.

4. Etkinlik

Etkinlikteki Uluğ Bey’in sözü açıklanacak.  

5. Etkinlik

Ali Kuşçu’nun hayatı özetlenecek.  

6.Etkinlik

Sorular cevaplanarak film izlenen metin değerlendirilecek.   

7.Etkinlik

Akıllı işaretler incelenecek. Anlamları karşılarına yazılacak.

1. Genel İzleyici

2. 7 Yaş ve  Üzeri

3. Şiddet ve  Korku

4. Olumsuz Örnek Olabilecek Davranışlar

8.Etkinlik

Tarihi şahsiyetler ile ilgili öğrencilerin konula yapmaları için ortam hazırlanacak. Sonrasında etkinlikte yer alan değerlendirme formu doldurulacak.

9.Etkinlik

Öğrencilerin Ali Kuşçu’yu tanıtan bir e-posta yazmaları istenecek. E-posta nasıl yazılacağı öğrencilere öğretilecek.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Çocuklardan bu kısımdaki yönergenin araştırılması istenecek.

3. BÖLÜM                                                                                                                                                                                    

Ölçme-Değerlendirme

Ali Kuşçu ile ilgili edinilen bilgileri madde halinde aşağıya yazınız.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Okurken yorum yapabilme, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Sefa AVCILAR

Türkçe Öğretmeni

30.12.19

Okul Müdürü

2019-2020 eğitim öğretim yılı 5. sınıf Türkçe dersi 4. temada (MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ) yer alan “ALİ KUŞÇU” adlı izleme metninin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir