6. Sınıf “BU DA BENİM ÖYKÜM” Metni Günlük Ders Planı (2019-2020)

Genel Manşet Türkçe 6. Sınıf Günlük Planlar

2019-2020 eğitim öğretim yılı 6. Sınıf 1. temada (OKUMA KÜLTÜRÜ)  yer alan BU DA BENİM ÖYKÜM adlı metnin günlük ders planını sayfa sonundaki linkten indirebilirsiniz.

1. BÖLÜM

Ders: TÜRKÇE

Sınıf: 6

Konular:

Okuma Kültürü

Geçiş ve bağlantı ifadeleri

İsimler

Mantıksal Çıkarımlar yapmak

Noktalama işaretleri

Yazım kuralları

Kişileştirme, konuşturma

Yazı düzeni

2. BÖLÜM                                                                                                                                                

KAZANIMLAR

OKUMA

 Akıcı Okuma

T.6.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.

T.6.3.4. Okuma stratejilerini kullanır.

Söz Varlığı                                                                                  

T.6.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

Anlama

T.6.3.17. Metinle ilgili soruları cevaplar.                               

T.6.3.18. Metinle ilgili sorular sorar.                                      

T.6.3.19. Metnin konusunu belirler.

T.6.3.20. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.   

 T.6.3.21. Metnin içeriğine uygun başlık belirler.

T.6.3.22. Metindeki hikâye unsurlarını belirler.

T.6.3.24. Metnin içeriğini yorumlar.

T.6.3.29. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.

T.6.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevap

KONUŞMA

T.6.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.

T.6.2.3.Konuşma stratejilerini uygular.

T.6.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.

T.6.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.

YAZMA

T.6.4.3. Hikâye edici metin yazar.  

T.6.4.4. Yazma stratejilerini uygular.

T.6.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.

T.6.4.8. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.                                                                

T.6.4.9. Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.

T.6.4.10. Yazdıklarını düzenler.

T.6.4.11. Yazdıklarını paylaşır

YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Okuma, ahenkli okuma, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme ve günlük hayattan örnekler verme, ritim tutturma

ARAÇ-GEREÇLER VE KAYNAKÇA

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, İnternet, kütüphane…

ÖĞRETME-ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ

Dikkati Çekme

Öğrencilerle yeni eğitim öğretim üzerine bir giriş konuşması yapıldıktan sonra kitap incelemesi yapılır. Temalar ve metinler incelenir. İlk temaya ayrıntılı olarak bakıldıktan sonra kitap okuma üzerine konuşulacak. Evde kitap okuyan kimler olduğu sorulacak. Cevaplardan yola çıkarak kısa bir konuşma ortamı olması sağlanacak.

Güdüleme

Öğrencilere sayfa 12’de yer alan “BU DA BENİM ÖYKÜM”  adlı metni işleyeceğimizden bahsedilecek.  Bu metinle beraber okuyan insanın nasıl toplumda farklı bir birey olduğunu öğreneceksiniz.

Gözden Geçirme

Hangi tür kitap okumayı sevdikleri sorulacak. Yaz tatilinde okudukları kitapları anlatmaları istenecek.

DERSE GEÇİŞ

 1. Metinle ilgili görseller incelenecek görsel okuma yapılacak. 13. sayfadaki görsel üzerinde durulacak.
 2. Metnin bir kez sessizce herkes tarafından okunması sağlanacak. Bu esnada bilinmeyen kelimeler tespit edilecek. Metinde bulunan kelimeler tahtaya yazılacak. TDK sözlük akıllı tahtadan açılarak anlamları sözlük defterine yazılacak.
 3. Metin ikinci kez sesli olarak okunacak. Bölerek okuma yöntemi uygulanacak. Bu okuma sonrasında anahtar kelimeler belirlenecek.
 4. Anahtar Kelimeler : kitap, cesaret, güç, düşsel bir dünya, orman, pınar

1. Etkinlik

Öğrenciler tespit ettikleri bilmedikleri kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, cümleleri okumaları sağlanacak.

2. Etkinlik

Metindeki sorular cevaplanacak.

1. Yazar, tanıştığı ilk kitaptan neden “büyülü kitabım” diye söz etmektedir?

Yazar, ilk tanıştığı kitap sayesinde kitaba olan ön yargısından vazgeçtiği için “büyülü kitabım” diye söz ediyor.

2. Yazar, kitaplarda nasıl bir dünya keşfetmiştir? Açıklayınız.

Renkler, sesler, insanlar, olaylar ve bilinmeyenlerle dolu gizemli ve baş döndürücü güzellikte düşsel bir dünya keşfetmiştir.

3. Kitaplar, yazarda hangi duyguları uyandırmıştır?

Eğlence, korku, şaşkınlık gibi duyguları uyandırmıştır.

4. Sizin de büyülü bir kitabınız olsaydı neler anlatmasını isterdiniz?

3. Etkinlik

Etkinlikte yer alan görseller incelenecek sorular cevaplanacak.

4. Etkinlik

Konuşma kurallarına uyarak ilgili cümle (tahtaya yazılarak) hakkında konuşmaları sağlanacak.

5. Etkinlik

Boş bırakılan yerler uygun biçimde doldurulacak.

6.Etkinlik

Metinde yer alan varlıkların karşılıkları olan kelimeler bulunacak.

hazine, kağıt, mürekkep, tutkal, yaşam, bilgi, heyecan, Karun, hazine, kitaplık, sandık, akıl, kalp, mücevher, hayal.

İSİM (AD)

Canlı, cansız bütün varlıkları, kavramları tanıtmaya yarayan kelimelere isim denir.

Örnek: Ağaç, su, ev, İstanbul, Kuveyt, Anadolu, Enver, Karadeniz, koşu, gidiş vb.

İsimler çeşitli yönlerden sınıflara ayrılırlar.

1. VARLIKLARIN VERİLİŞİNE GÖRE İSİMLER

 1. Özel İsim: Dünyada tek olan, diğer varlıklar içinde tıpa tıp bir benzeri olmayan varlıklara verilen isimlerdir. Örnek, Atatürk, Türkiye, Merkür, İstanbul, Tekir, Japonlar, İslamiyet, Küçük Ağa, Türk Dil Kurumu…
  1. Cins İsim: Aynı cinsten, aynı türden olan varlıkların ortak isimleridir. Örneğin şekilleri, renkleri, boyutları farklı bile olsa yazma işine yarayan cisimlere kalem denir.   Örnek, kalem, ağaç, insan, ev, çocuk, sevgi, hüzün, korku, heyecan…

2. MADDELERİNE GÖRE İSİMLER

 1. Somut isim: Türkçede bazı sözcükler beş duyumuzun (görme, dokunma, işitme, koklama, tatma)“herhangi birisi ile” algılanabilen varlıkları karşılar. Böyle sözcüklere somut anlamlı sözcükler denir. Örnek, Kalem, ağaç, sıcak, hava, Mehmet, su, toprak, yeşil…
  1. Soyut isim: Türkçe sözcüklerin bazısı da beş duyumuzun “herhangi birisi ile” algılayamadığımız varlıkları karşılar. Böyle sözcüklere soyut anlamlı sözcükler denir. Bunların varlığını aklımız ve hislerimizle algılayabiliriz. Örnek, Allah, sevgi, neşe, hüzün, cesaret, güzellik, barış, korku, iyilik, şüphe

3. VARLIKLARIN SAYISINA GÖRE İSİMLER

 1. Tekil isim: Bir tek varlığı veya kavramı karşılayan isimlerdir. Örnek, çocuk, ağaç, ev, çiçek, kır, insan…
  1. Çoğul isim: Tekil isimlere –ler, -lar çoğul eki getirerek onları çoğul isim yaparız. Örnek, çocuklar, ağaçlar, evler, çiçekler, insanlar…
  1. Topluluk ismi: Yapı itibarıyla tekil gibi görünen fakat anlamca birden fazla kavramı ifade eden isimlerdir. Örnek, ordu, sürü, orman, sınıf, millet…

7.Etkinlik

Yönergelere uyarak masalarda oturanları belirleyecekler.

Saat yönünde;

1_İlker, Zeynep, İpek, Özer

2_Kemal, Mustafa, boş, Emine

3_ Aynur, boş, Onur, Halil

1. Sırt sırta oturan kişileri, size göre soldan sağa doğru sıralayınız.

Zeynep – Emine, Mustafa – Halil

2. Hangi kişilerin karşısındaki sandalyeler boştur?

Kemal, Halil

3. A) Hangi masada oturan kişi sayısı daha fazladır?

Dikdörtgen masada oturan kişi sayısı daha fazladır.

B) Bu masadaki kişilerin adları alfabetik olarak sıralandığında sondan ikinci kişi kim olur?

Onur

8.Etkinlik

Noktalama işaretlerine dikkat edilerek metin okunacak.  Konuşturulan varlıklar belirlenecek. (Ev konuşturulmuştur)

Hikaye edici bir metin yazılacak.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Çocuklardan Karamanoğlu Mehmet Bey ve Türkçe ile ilgili araştırma yapmaları istenecek.

3. BÖLÜM                                                                                                                                                                                    

Ölçme-Değerlendirme

Metnimizde yer alan isimlerden 3’er tane soyut ve somut isim bulunuz.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Okurken yorum yapabilme, problem çözme, düşündüğünü tasarlama, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

09.09.19

Okul Müdürü

Türkçe Öğretmeni

Sefa AVCILAR                                                                                                      

“BU DA BENİM ÖYKÜM” adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir