2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Türkçe 7. Sınıf 1. Dönem 2. Sınav Soruları

Genel Manşet Yazılı Sınavlar

2018-2019 eğitim öğretim yılı 7. sınıf 1. dönem 2. test sınav sorularını buradan indirebilirsiniz. Sınav soruları derleme olarak hazırlanmıştır.

2018/2019 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HASANAĞA ŞEHİT PİYADE ER KADİR ÇAVUŞOĞLU ORTAOKULU TÜRKÇE DERSİ

7. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI

 Adı-soyadı:

 Sınıfı-numarası

Akan suyu severim ben,

Işıldayan karı severim.

Bir yeşil yaprak

Bir telli böcek,

Yeşeren tohum

Güneşte görsem

Sevinç doldurur içime

Bir günü

Güzel bir günü

Hiçbir şeye değişmem

                         (NECATİ CUMALI)

(1.ve 2. soruyu metne göre cevaplandırınız.)

S.1-Şiirde işlenen tema nedir?

A) Tabiatın insana verdiği sevinç

B) Güneş insanın içine sevinç doldurur

C) Akan su, ışıldayan kar insanı sevindirir

D) Güzel bir gün hiçbir şeye değişilmez

S.2-Şiirde duygularını dile getiren kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Bir yeşil yaprakla mutlu olabilen birisidir.

B) Güzel bir gün için her şeyi feda edebilir.

C) Tabiatı seven birisidir.

D) Çalışmayı seven birisidir.

S.3 İleri” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “zarf” görevinde kullanılmıştır?

A) Az ileri git.

B) İlerisi çok güzel.

C) İleride zengin olursam ilk araba alacağım.

D) İleri ülkeler daima demokratiktir.

S.4 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır?

A) Dün akşam uyuyakalınca derse geç girdim.

B) Çok çalıştığım için iyi not aldım.

C) İlaç almak için eczaneye gitti.

D)Yaşlandığı için kulakları iyi duymuyor.

S.5 Aşağıdakilerin hangisinde öznenin isteği dışında gerçekleşen ve öznedeki değişimi gösteren bir fiil(oluş fiili) vardır?

A) Yolcular garda saatlerce bekledi

B) Ağaçların yaprakları şimdiden sarardı

C) Çinli turistler döneri çok sevdi.

D) Berber saçlarımı oldukça kısa kesti.

S.6.

“Neydi onun içinden çıkamadığı bu buhran (I)   Dostlarının (II) değer verdiği her şeyin, sonsuza kadar onunla olabileceğini düşünmesi mi (III) Bir kez olsun onların kendisini bırakacağını (IV) düşüncesinin semtine bile yaklaştırmamıştı (V). “

    Yukarıdaki numaralanmış yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (?) (.) (?) (,) (.)                B) (.) (,) (?) (,) (.)

C) (?) (,) (?) (,) (.)                D) (?) (,) (;) (;) (.)

S.7. Aşağıdaki cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik (nesnellik-öznellik) açısından diğerlerinden farklıdır?

A) Okuyarak kelime hazinemizi oldukça geliştirebiliriz.

B) Az kelimeyle daha etkili iletişim kurulabilir.

C) Türkçe, çok köklü ve güçlü bir dildir.

D) Karne tatili için on günlük gezi planlanmış.

S.8 . “Gerektiğinde bir konuya yeniden dönmek fırsatı bırakmak, kesip atmamak” anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Açık kapı bırakmak  B) Açığa çıkarmak              

C) Açığını kapatmak     D) Açıkta kalmak

S.9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin fiilinde anlam kayması vardır?
A) Annem akşama dayımlara gidecek.
B) Önümüzdeki ay İzmit’ e gideceğim.
C) Her gün bir saat kitap okurum.
D) Yeni öğretmen okula ikinci dönem gelir.

S.10. Aşağıdakilerden hangisinde ısınmak kelimesi alışmak, uyum sağlamak” anlamında kullanılmıştır?

A. Şiddetli bir kışın ardından deniz suyu ısındı.

B. Babasının memuriyetinden dolayı geldiği bu şehre yeni ısındı.

C. Her yıl olduğu gibi, cemreler düşünce toprak da ısındı.

D. Sobaya atılan meşe odunlarından sonra oda çok ısındı.

  A B C D
16. O O O O
17. O O O O
18. O O O O
19. O O O O
20. O O O O
21. O O O O
22. O O O O
23. O O O O
24. O O O O
25. O O O O

S.11 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir kip (haber-dilek) kullanılmıştır?

A) Bu filmi mutlaka seyretmelisin.

B) Gelirken marketten bir litre su almayı unutma.

C) Dışarı çıkarken şemsiyeni alırsan ıslanmazsın.

D) Suyu kullanalım ama israf etmeyelim.

Bulut Belirtme Çizgisi: Yalan konuşmayı hiç sevmem.

S.12. Şirin Baba’nın kullandığı cümledeki işin zamanı ve kişisi aşağıdakilerden hangisinde bildirilmiştir?

A)Şimdiki Z.  1.T.K             B)Geniş  Z,   1.T.K.

C)Geçmiş Z,   2.T.K.           D)Şimdiki Z, 1. Ç.K.

S.13.   Aşağıdaki kelimelerden hangisinde

“sevgi-nefret” kelimeleri arasındaki ilişkinin benzeri vardır?

A. ihtiyar-yaşlı                                   B.iyi-güzel    

C.sahte-gerçek                                   D. Dünya-Güneş

S.14.“Gel-” fiilinin şimdiki zamanda 1. çoğul şahısla çekimlenmiş hali aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Geleceğiz                                   B) Geliriz     

 C)Geliyoruz                                   D) Geliyorlar

S.15. 1. etkileşim                      2. için çevreleriyle                                    .        3. tüm canlılar                  4. içindedirler                           .        5. yaşamlarını sürdürebilmek

   Yukarıdaki sözcük ve söz öbekleriyle, anlamlı ve

kurallı bir cümle oluşturmak istersek, sıralama

aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

A) 3 – 1 – 2 – 4 – 5       B) 1 – 2 – 3 – 5 – 4

C) 3 – 5 – 2 – 1 – 4       D) 1 – 4 – 3 – 5 – 2

S.16.’’İnsana ait özelliklerin insan dışındaki varlıklara yüklenmesine kişileştirme denir.’’Bu tanıma uygun kullanım aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

A)Ayşe kuşuna Minnoş ismini takmıştı.

B)Bulutlar hüznümü görünce ağlamaya başladılar.

C)Eşyalar bir bir toplanıyordu.

D)Hayat bir su gibi akıp geçiyordu

S.17. “ yazmak, morarmak, eğlenmek” fiillerinin türleri için aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?                                                                                A) Durum, oluş, iş          B) Oluş, durum, iş

C) İş, oluş, durum           D) İş, durum, oluş                                 

S.18.“Cümlede genellikle fiillerin anlamını yer,miktar,zaman,durum ve soru bakımından etkileyen kelimelere zarf (belirteç ) denir.”

       Bu bilgilere dayanarak aşağıda altı çizili kelimelerden hangisi zarf değildir?

A) Akşam öğrenciler tiyatroya gidecek.

B) Bu sınavı kazanmak için çok çalıştı.

C) Saçları siyah ve uzundu.

D) Toplantıdan konuşarak çıktılar.

S.19. Gereklilik kipi(1)                (a)    (-e/-a)

         Şart kipi          (2)                (b)   (—-)

         Emir kipi        (3)                (c)    (-meli/-malı)

        İstek kipi        (4)                 (d)    (-sa/-se)

Yukarıda kip ve onlara ait eklerin doğru eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A. (1-c),(2-d),(3-b),(4-a)            B. (1-a),(2-b),(3-c),(4-d)           

C. (1-d),(2-c),(3-a),(4-b)            D. (1-c),(2-d),(3-a),(4-b)  

S.20. “Canını dişine takmak” deyiminin eş anlamlısı
aşağıdakilerin hangisidir?

A)Canına tak etmek             B)  Canına okumak

C)Canının derdine düşmek  D)Canla başla çalışmak

S.21.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır?

A)Gürültüden uyuyamadım.

B)Para kazanmak için çalışıyor.

C)Dikkatli olursan başarılı olursun.

D)Onu gördüğünde heyecanlandı.

S.22. 1. Fırtına çok kuvvetli eser.

2. Güvercinin karnı acıktı.

3. Aslında bu, avcıların tuzağıymış.

4. Çok uçuyor, az dinleniyor.

Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde

geniş zaman kullanılmıştır?

A)1       B) 2      C) 3     D) 4

S.23. Kip ve kişi eki almış fiillere “çekimli fiil” denir.

     Buna göre aşağıdaki metinde kaç tane çekimli fiil vardır?

    “Gezimiz sırasında bir köye uğradık. Burası yeşili bol bir Anadolu köyü. Bir nine üç beş insanı başına toplamış, tatlı dille hikayeler anlatıyor. Dinleyenler dünyayla bağını koparmış, gözlerini nineden ayırmıyorlar. Arada sorular sorarak ne kadar dikkatli dinlediklerini gösteriyorlar.”

A) 3             B) 4            C) 5            D) 6

S.24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işin gerçekleşmesi şarta bağlanmıştır?

A)Çalıştı ve başardı.

B)Dereceye girmek için elinden geleni yaptı.

C)Sonbahar gelince bir hüzün sarar beni.

D)Bana doğruyu söylersen seni affedeceğim.

S.25. “Turist, Mimar Sinan’ın eseri Selimiye karşısında hayran hayran bakakaldı.” cümlesindeki altı çizili sözcük cümleye hangi anlamı katmıştır?

A) Zaman          B) Yer-yön                       

C) Durum          D) Azlık-çokluk(miktar)

  A B C D   A B C D  
1 O O O O 14 O O O O  
2 O O O O 15 O O O O  
3 O O O O 16 O O O O  
4 O O O O 17 O O O O  
5 O O O O 18 O O O O  
6 O O O O 19 O O O O  
7 O O O O 20 O O O O  
8 O O O O 21 O O O O
9 O O O O 22 O O O O
10 O O O O 23 O O O O
11 O O O O 24 O O O O
12 O O O O 25 O O O O
13 O O O O          

HER DOĞRU CEVAP  4 PUANDIR.

            BAŞARILAR DİLERİM

TÜRKÇE ZÜMRESİ

2018-2019 eğitim öğretim yılı 7. sınıf 1. dönem 2. test sınav sorularını buradan indirebilirsiniz. Sınav soruları derleme olarak hazırlanmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir