2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Türkçe 8. Sınıf 1. Dönem 2. Sınav Soruları

Genel Manşet Yazılı Sınavlar

2018-2019 eğitim öğretim yılı 5. sınıf 1. dönem 2. test sınav sorularını buradan indirebilirsiniz. Sınav soruları derleme olarak hazırlanmıştır.

2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI HASANAĞA ŞEHİT PİYADE ER KADİR ÇAVUŞOĞLU ORTAOKULU

8. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI

AD – SOYAD:   SINIF:   NUMARA:   NOT:  
Esaretin Bedeli adlı filmde Andy, genç ve başarılı bir bankerdir. Karısını ve karısının sevgilisini öldürmek suçundan yargılanır ve ömür boyu hapis cezası alır. Shawsank Hapishanesi’nde dayak, işkence vs. her türlü durum yaşanmaktadır fakat Andy gene de hayata bağlı ve iyimserdir. Bu tutumu etrafındakileri de etkiler. Andy umutlu bakış açısıyla çevresindeki tüm mahkumları, parmaklıklar arkasında bile özgür bir yaşam olabileceğine inandırır.

1. Yukarıdaki metinde adı geçen “Andy” için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Olumlu bir kişilik yapısı sergiler.

B) İnsanların ilgisini çekebilecek bir yapısı vardır.

C) Hedefleri için şiddet kullanabilmektedir.

D) Özgürlüğü parmaklıkların sınırlayamayacağını düşünür.

2. Yukarıdaki metinde “parmaklıklar arkasında bile özgür bir yaşam olabileceği” sözü ile anlatılmak istenen hangisidir?

A) Özgürlük fiziki değil, ruhidir.

B) Özgürlük hassastır, en ufak şey de zedelenir..

C) Özgürlük en iyi parmaklık arkasında yaşanır.

D) Özgür olmak önemlidir.

3. Yukarı metinde bahsedilen film ağırlıklı olarak nerede geçiyor olabilir?

A) Kütüphane               B) Okul

C) Hastane                    D) Hapishane

Dünyada hoşgörü üzerine pek çok isim tavsiyelerde bulunmuş ve bu konuda mücadele etmiştir. Bunlar arasında Mevlana ve Yunus Emre asla unutulmayacaktır.

4. Yukarıda metinde aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır?

A) Karşılaştırma              B) Tanık Gösterme

C) Tanımlama                  D) Örnekleme

5. “Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda.” Bu cümlede aşağıdaki söz sanatlarından hangisi bulunmaktadır?

A) Benzetme                    B) Kişileştirme

C) Abartma                      D) Konuşturma

 Mavi gökyüzünün altında yemyeşil ağaçlıklar içinde, küçük ve sevimli bir köydü burası. Köy görünene kadar uzun uzun kavaklar arasından ilerleyen, kıvrımlı, toprak bir yoldan ilerliyorduk. Karşımıza hepsi beyaz badanalı iki katlı evler çıktığında hangisinin bizim olduğunu bir an anımsayamamıştık.

6. Paragrafta hangi anlatım tekniği kullanılmıştır?

A) Betimleme              B) Açıklama

C) Tartışma                 D) Öyküleme

7. “Hasankeyf, asırlardır değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Ticaretin nabzını tutmuştur. Kırk asırdır medeniyetlerin izini günümüze taşımıştır. Yıldızı Artuklular ile parlayan ve Mezopotamya’nın en gözde kavimlerinin hayali olan Hasankeyf, şu günlerde terk edilmişliği yaşıyor.”    Bu parçada Hasankeyf ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Geçmişte önemli ticaret merkezi olduğuna

B) Günümüzde eski önemini yitirdiğine

C) Birçok medeniyete ev sahipliği yaptığına 

D) Dünyanın en eski yerleşim yeri olduğuna

8. “Kadar” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yaklaşık” anlamı bildirmektedir?

A) Ninemin diktiği sarmaşık balkona kadar tırmanmış.

B) Arabamız bozulunca 3 saat kadar tamirci bekledik.

C) O kadar ders çalışmasına rağmen notları zayıftı.

D) Yıllar var ki hiç bu kadar mutlu olmamıştım.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur?

A) Sınava iyi hazırlandığından başarılı oldu. 

B) Geç kaldığı için annesinden özür diledi.

C) Sağlıklı olmak için spor yapıyor.              

D) Sporcu dereceye girince takıma alındı.

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “için” sözcüğü amaç anlamı katmamıştır?

A) Kömür tükendiği için bir ara durmak zorunda kalmışlar.

B) Aile bütçesine katkıda bulunmak için çalışmak zorundaydı.

C) İnsanlar Venüs’e Merih’e gitmek için planlar yapacak.

D)  Çok sevdiğim dondurmayı almak için sırada beklerdim.

“Gerçek dostluk ve kardeşlik, dost ve kardeşlerin zor durumda olduğu günlerde dahi, onlarla ilgisini devam ettirdiği ölçüde olur. Kötü günlerde ve tehlike anında dostlarının yanında bulunmayan birinin, dostlukla ilgisi yoktur.” 

11. Yukarıdaki parçayı en iyi özetleyen cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gerçek dost kendisi kadar bizi de düşünür.

B)Dostun iyisi insanı yalnız bırakmaz.

C)İyi dostlar insanlarla iyi geçinir.                

D) Gerçek dost kötü günde belli olur.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde

“evin anahtarı” sözcüğü özne olarak kullanılmıştır?

A) Babam evin anahtarını içerde unutmuş.

B ) Soracağı şey kesin evin anahtarıdır.

C) Evin anahtarı, dolabın üstünde duruyordu.

D) Hediye ettiğin  maskotu evin anahtarına taktım.

13. Gittiğimiz yerde bize güzel şeyler ikram ettiler (   ) pastalar, börekler, çörekler (   ) O gün karnımızı iyice doyurduk (    )

Bu cümlede boş parantezlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (:) (…) (.)              B) (;)  (.)   (,)

C) (.)  (:)   (,)              D) (;) (…) (:)

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?

A) Şüphesiz ki siz de olanların farkındasınız.

B) Kuşkusuz, seni yakında arayacak.

C) Sanırım işimiz akşama kadar biter.

D) Elbette tüm çabalarımız mutluluğun için.

15. Aşağıdakilerin hangisinde “deyim” açıklamasıyla birlikte verilmiştir?

A) kaza yaptığını duyunca deliye döndü.

B) babam nedense abime toz kondurmuyordu.

C) Yaşadığı korku dilinin tutulmasına sebep oldu.

D) Eli oldukça açıktı, elindekileri kimseden esirgemezdi.

 (1)Birkaç zamandan beri bu hıçkırıklar geliyordu. (2) Bu ıssız ve koca evin içinde işitilebilen tek sesti ve bu ses, etrafı yangın yıkıntılarıyla çevrilmiş bu eski, terk edilmiş konağın sessizliğini bozan bir tür nabız vuruşu gibiydi. (3) Naim Efendi’nin hıçkırığı, aşağıdaki taşlıktan itibaren duyuluyordu. (4) Çok yaklaşınca bu ses büyük bir saatin tik taklarını andırırdı.

16. Numaralandırılmış cümlelerin hangi ikisinde eylemsi(fiilimsi)  kullanılmıştır?

A) 1 ve 2        B) 1 ve 3         C)   2 ve 3       D) 2 ve 4

 “Türkiyeli bir vatandaş, ilk defa Yakın Doğu’ da kullanılmış, Kuzey Avrupa’da bugünkü şekline sokulmuş ve oradan da Amerika’ya geçmiş bulunan yatakta uyur. Yatak örtüsü ise ilk defa Hindistan’da kullanıldığını bildiğimiz pamuktandır. Banyoda kullandığı sabun, Galyalılardan kalmadır. Türkiyeli, dışarı çıkmadan önce pencereye şöyle bir bakar. Penceredeki cam eski Mısırlıların buluşudur. Gazete almak için ödediği madeni para, ilk defa Lidyalılarca kullanılmıştır.”

 17. Yukarıdaki parçanın ana fikri aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsanlığın ortak mirasında sadece bir ulusun payı vardır.

B) İnsanlığın ortak mirasını korumak bütün insanların en önemli görevidir.

C) İnsanlığın ortak mirasına kimlerin katkıda bulunduğu belirlenemez.

D) Yaşamımızın parçası olan her şey, geçmiş kuşakların katkılarıyla oluşmuştur.

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türden bir fiilimsi bulunmaktadır?

A) Olası tehlikelere karşı her zaman önem al.

B) Sorulara verdiği cevaplar hepimizi şaşırttı.

C) Sırtında küfe taşıyan bu kadın, annesiydi.

D) Beyaz bir ata binip hızla oradan uzaklaştı.

19. Aşağıdakilerin hangisinde “-ecek” eki farklı görevde kullanılmıştır?

A) En geç iki gün içerisinde siparişiniz gelecek.

B) Yaptıklarına söyleyecek söz bulamıyorum.

C) Bu olaydan sonra yine konuşacaklar arkamdan.

D) Bir gün bile beni dinlemeyecek misin sen?

20. “Duygu, hayal ve düşüncelerin bir düzene bağlı olarak, çekici, etkileyici bir dil ve ahenkli mısralar içinde aktarılmasıdır.” Bu açıklama hangi türü tanımlamaktadır?

A) Söyleşi   B) Destan     C) Şiir      D) Deneme

21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne yoktur?

A) Masayı pencereye doğru yaklaştırdı.

B) Birden korkmuş gibi benim yüzüme baktı.

C) Arkadaşım da onun kim olduğunu bilmiyor.

D) Saate bakmayı tamamen unutmuşum.

22.“Hızla yerinden doğrulup  yanındakilere bir şeyler söyledi.” Cümlesinin öge dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Zarf tümleci, nesne, dolaylı tümleç, yüklem.

B)Zarf tümleci, dolaylı tümleç, özne, yüklem.

C)Zarf tümleci, dolaylı tümleç, nesne, yüklem.

D)Dolaylı tümleç, zarf tümleci, özne, yüklem.

23. “Uzun zamandan beri haber alamadıkları arkadaşından gelen haber herkesi heyecanlandırdı.” Cümlesinin öznesi hangisidir?

A) Herkesi

B) Gelen haber

C) Haber alamadıkları arkadaşından gelen haber

D) Uzun zamandan beri haber alamadıkları arkadaşından gelen haber

24. Aşağıdaki cümlelerin hangisi sadece temel ögelerden oluşmuştur?

A) Lapa lapa yağan karın pencereden görünüşü en büyük özlemiydi.

B) Başına gelenler onu son zamanlarda epey yıprattı.

C) Arkadaşından borç alarak kardeşine yeni bir ayakkabı alabilmiş.

D) Seni sonra ararım.

(I) Ben, 21. yüzyıl modern insanının ve onun yarattığı değerlerin doğayı nasıl hiçe saydığını anlattım. (II) Bunu yapabilmek için kuşları, insanları, çamuru ve hatta dünyanın kendisini konuşturdum. (III) Oysa hepimiz doğayı yaşatmak için el ele çalışmalıydık. (IV) Doğanın o saf güzelliğini zamanla kaybetmiş olmaktan doğan acılarımı anlatmaktı niyetim.

25.Parçada numaralandırılmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

A) I         B) II          C) III            D) IV

NOT : Süreniz 1 ders saatidir.

Başarılar diliyoruz çocuklar.                  

Sefa AVCILAR / M. Tekin ESEN / Kadir AKARDERE / Selda AYHAN AKBAŞ

2018-2019 eğitim öğretim yılı 5. sınıf 1. dönem 2. test sınav sorularını buradan indirebilirsiniz. Sınav soruları derleme olarak hazırlanmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir