6. Sınıf “DOSTLUĞA DAİR” Metni Günlük Ders Planı

Genel Manşet Türkçe 6. Sınıf Günlük Planlar

2018-2019 eğitim öğretim yılı 6. Sınıf 8. tema (BİREY ve TOPLUM)  “DOSTLUĞA DAİR” adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

1. BÖLÜM

Ders                                       : TÜRKÇE

Sınıf                                       : 6

Temanın Adı / Metnin Adı     : BİREY ve TOPLUM / DOSTLUĞA DAİR

Konu                                      :          Duygu ve Düşünceler

                                                          Şiir Yazma

                                                          Ünlem Cümleleri

                                                          Deyimler

2. BÖLÜM                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar

OKUMA

T.6.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.

T.6.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

a) Öğrencilerin tahmin ettikleri kelime ve kelime gruplarını öğrenmek için sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçları kullanmaları sağlanır.

T.6.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.

T.6.3.10. Edat, bağlaç ve ünlemlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar.

T.6.3.17. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur.

T.6.3.18. Metinle ilgili sorular sorar.

T.6.3.29. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Neden-sonuç, amaç-sonuç, koşul, karşılaştırma, benzetme, örneklendirme, duygu belirten ifadeler, abartma üzerinde durulur.

KONUŞMA

T.6.2.3.Konuşma stratejilerini uygular. Serbest, güdümlü, yaratıcı, hafızada tutma tekniği ve kelime kavram havuzundan seçerek konuşma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.

YAZMA

T.6.4.1. Şiir yazar.

T.6.4.4. Yazma stratejilerini uygular. Güdümlü, serbest, kontrollü, tahminde bulunma, metin tamamlama, bir metni kendi kelimeleri ile yeniden oluşturma, boşluk doldurma, grup olarak yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.

T.6.4.8. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.

Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri

Okuma, anlatım, açıklamalı okuma ve dinleme, soru cevap, altını çizerek okuma, açıklayıcı anlatım, inceleme, uygulama, günlük hayatla ilişkilendirme

Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça // * Öğretmen  * Öğrenci

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, İnternet,  deyimler, akıllı tahta…

Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri

Dikkati Çekme

Sınıfa girince tahtanın ortasına “dostluk” yazılacak ve öğrencilerde uyandırdığı duygu ne ise müdahale etmeden ok çıkarım yazılacak.  

Güdüleme

 “Birey ve Toplum” adlı temamızın son okuma metni olan “DOSTLUĞA DAİR” adlı dostluk üzerine yazılmış hoş bir metin işleyeceğimizden bahsedilecek. Öğrencilerden sayfa 258’i açmaları istenecek.

Gözden Geçirme

Öğrencilere gerçek bir dostun nasıl olması gerektiği sorusu yöneltilecek. Kısa bir tartışma ortamı olacak şekilde ortam ayarlanacak. 

Derse Geçiş

  1. Görsel okuma yapılacak.(Etkinlik kısmındaki görseller de incelenecek.)
  2. Metin bir kez sessiz okunacak. Anlamını bilmedikleri kelimelerin altını çizmeleri istenecek. (1. Etkinliğe eklenecek.)
  3. Sonra metnin bir kez de sesli okunması sağlanacak. Bölerek yöntemlerine uygun olarak okuma yapılacak.
  4. Anlamını bilmedikleri kelimeler bulunacak. Anlamlarıyla beraber sözlük defterine yazılacak.
  5. Anahtar kelimeler belirlenecek: dostluk, ihtiyaç, ruh, yürek, paylaşım

1. Etkinlik

Derse geçiş kısmında öğrencilerin belirlediği bilmedikleri kelimeleri bu kısma da yazacaklar. Kelimelerle cümle kurulacak.

2. Etkinlik

Metinle ilgili sorular cevaplanacak.

1. Yazar, dostu nelere benzetmektedir? Örneklerle açıklayınız.

Tarlaya, sofraya benzetmektedir.

2. “Dostunuz fikrini söylerken aklınızdan geçen ‘hayır’ dan korkmaz, ‘evet’i kendinize saklamazsınız.” cümlesiyle yazar ne anlatmak istemektedir? Açıklayınız.

İnsan ilişkilerinde kişiler karşısındaki kişinin düşüncelerini tam olarak bilmediği için aklından geçenlerin tümünü rahatça söyleyemez. Fakat dostunuz olan kişiyi tanıdığınız ve sevdiğiniz için, onunla kendi düşüncelerinizi paylaşmaktan çekinmezsiniz.

3. Metnin konusu ve ana fikri nedir? Açıklayınız.

Metnin konusu, dostluk; ana fikri, ihtiyaç duyduğunuzda yanınızda olan kişi, sizin gerçek dostunuzdur.

4. Dostluk ve güven olmayan bir dünya nasıl olurdu? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

3. Etkinlik

Cümlelerdeki boşluklar öğrencilerce doldurulacak.

Dostluk ….. gibidir. Çünkü …..

İnsan ….. gibidir. Çünkü …..

Mutluluk ….. gibidir. Çünkü …..

Güven ….. gibidir. Çünkü …..

Huzur ….. gibidir. Çünkü …..

4. Etkinlik

Öğrencilerden etkinlikteki görsellerden yola çıkarak konuşma yapmaları istenecek.

5. Etkinlik

Dostluk konulu bir şiir yazmaları istenecek. Uyum unsurlarına (kafiye, hece ölçüsü vs.)  dikkat etmeleri istenecek.

6.Etkinlik

Ünlem cümleleri kavratılacak. Örnekteki gibi parantez içindeki anlama uyun cümle yazmaları istenecek.

Ünlem Cümlesi

Bir korkuyu, bir sevinci, bir şaşkınlığı, bir coşkuyu, bir hayranlığı, vb. dile getiren cümlelere ünlem cümlesi denir.

 “A, sen yine mi geldin?” cümlesinde şaşma,

 “Aman çukura düşmeyelim!” cümlesinde uyarma,

Yazık, çocuk annesiz kalmış!” cümlesinde acıma,

“Vah vah, bu yaşında başına gelene bak çocuğun!” cümlesinde üzülme,

“Oğlum, şu kitabı getirsene!” cümlesinde seslenme ile ünlem sağlanmıştır.

Aaa, yeter artık! (kızma)

Aaa, telefonumu almadım! (anımsama / fark etme)

Aaa, yazık olmuş çocuğa! (acıma)

Aaa, bizimle gelmiyormuş mu? (üzülme)

7.Etkinlik

Deyimler anlamlarıyla eşleştirilecek. Alt kısımdaki sorular cevaplanacak.

1

 1- El ele vermek

2- Elini taşın altına koymak

3- Kol kanat germek

4- Omuz omuza

5- Gözlerinin içi gülmek

6- Kulak vermek

7- Yol göstermek

4- Dayanışma içinde, birlikte.

6- Merak edip dinlemek, işitmeye çalışmak.

5- Çok sevindiği yüzünden, gözlerinden belli olmak.

2- Bir konuda sorumluluk üstlenmek.

7- Kılavuzluk etmek, yolu bilmeyene anlatmak, tarif etmek.

3- Yardım etmek, korumak, himaye etmek.

1- Birlikte davranmak, bir konuda birleşmek.

8.Etkinlik

Öğrencilere “Arkadaş” şarkısı dinletilecek.  Şarkının ana duygusu ve teması belirlenecek. Sonra bu şarkıdan esinlenerek hikaye edici bir metin yazmaları istenecek. Hikayede deyimler ve atasözlerini kullanmaları istenecek.

>> Gelecek derse hazırlık amacıyla öğrencilerden “dostluk” konulu atasözlerini  araştırmaları istenecek.  

3. BÖLÜM

Ölçme-Değerlendirme

Deyimleri anlamlarıyla eşleştiriniz.

1 Dilinde Tüy Bitmek a. Birisini Evlendirmek
2 Ağzında Bakla Islanmamak b. Davranışlarında Aşırılığa Kaçmamak
3 Çenesi Düşmek c. Yardım Etmek
4 Diş Geçirememek ç. Çok Önemsiz ya da Çok Az
5 Elinden Tutmak d. Kurnaz, Becerikli, Çıkarcı
6 Ayak Diremek e. Hiç Sır Saklamamak
7 Devede Kulak f. Yaşayacak Az Zamanı Kalmış Olmak
8 Ağır Başlı Olmak g. Çok Gürültü Etmek
9 El Üstünde Tutmak ğ. Bir Şeyi Tekrar Tekrar Söylemekten Usanmak
10 Baş Göz Etmek h. Çok Konuşmak
11 Aklı Yatmak ı. İnat ve Israr Etmek
12 Ortalığı Ayağa Kaldırmak i. Bir Kimseye Çok Saygı ve Sevgi Göstermek
13 Anasının Gözü j. Gücü Yetmemek
14 Bir Ayağı Çukurda Olmak k. Bir İşin Olabileceğine İnanmak

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Okurken yorum yapabilme, problem çözme, düşündüğünü tasarlama, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Türkçe Öğretmeni      02.05.19
Sefa AVCILAR Okul Müdürü  

2018-2019 eğitim öğretim yılı 6. Sınıf 8. tema (BİREY ve TOPLUM)  “DOSTLUĞA DAİR” adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir