7.Sınıf “MOENA TÜRK KÖYÜ” Metni Günlük Ders Planı

Genel Manşet Türkçe 7. Sınıf Günlük Planlar

2018-2019 eğitim öğretim yılı 7. Sınıf 8. temada (ZAMAN ve MEKAN) yer alan “MOENA TÜRK KÖYÜ” adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

1. BÖLÜM

Ders                                       : TÜRKÇE

Sınıf                                       : 7

Temanın Adı / Metnin Adı     : ZAMAN ve MEKAN / MOENA TÜRK KÖYÜ  

Konu                                      :          Kelime Çalışması

                                                          Öznel ve Nesnel Cümleler

                                                          İnternet Site Uzantıları

                                                          Ek Fiil

                                                          Münazara

                                                          Bilgilendirici Metin Yazma  

2. BÖLÜM                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar

OKUMA

T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.

T.7.3.35. Metinlerin yazılı hâli ile medya sunumlarını karşılaştırır.

a) Hikâye, masal, fıkra gibi metinlerin; çizgi film, animasyon gibi medya sunumları ile karşılaştırması sağlanır.

b) Kahramanlar, mekân, zaman ve olay yönlerinden karşılaştırılması sağlanır.

T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur.

T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar.

b) Metindeki öznel ve nesnel yaklaşımların tespit edilmesi sağlanır

T.7.3.33. Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular.

KONUŞMA

T.7.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar. Öğrencilerin düşüncelerini mantıksal bir bütünlük içinde sunmaları, görsel, işitsel vb. destekleyici materyaller kullanarak sunu hazırlamaları sağlanır.

T.7.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.

T.7.2.3. Konuşma stratejilerini uygular. Katılımlı, yaratıcı, güdümlü, empati kurma, tartışma ve eleştirel konuşma gibi yöntem ve tekniklerinin kullanılması sağlanır.

T.7.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.

YAZMA

T.7.4.2. Bilgilendirici metin yazar. b) Öğrenciler günlük hayattan örnekler vermeye teşvik edilir.

T.7.4.4. Yazma stratejilerini uygular. Not alma, özet çıkarma, serbest, kontrollü, kelime ve kavram havuzundan seçerek yazma, bir metinden hareketle yazma ve duyulardan hareketle yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.

T.7.4.11. Kısa metinler yazar. Haber metni ve/veya anı yazmaya teşvik edilir. 

T.7.4.13. Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır.

T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. Metinde yer alan yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur

T.7.4.17. Yazdıklarını paylaşır. Öğrenciler yazdıklarını sınıf ve okul panosu ile sosyal medya ortamlarında paylaşmaya, şiir ve kompozisyon yarışmalarına katılmaya teşvik edilir.

Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri

Okuma, bölerek okuma, açıklayarak okuma, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme ve günlük hayattan örnekler verme

Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça // * Öğretmen  * Öğrenci

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, İnternet,  deyim hikayeleri…

Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri

Dikkati Çekme

Öğrencilere yurtdışında Türklerin yoğunlukla yaşadığı ülkeler nerelerdir diye sorulacak.

Güdüleme

“ZAMAN ve MEKAN” temasına son okuma metni olan “MOENA TÜRK KÖYÜ” adlı metni işleyeceğimiz öğrencilere duyurulacak. Öğrencilere ülkemizden çok uzaklarda farklı bir ülkede bir Türk’ün oradaki insanlara yaptıklarından kaynaklanan ve günümüze dek festivallerle anılan iyiliğinden bahsedilecek.

Gözden Geçirme

“Bir insan değişirse toplum değişir.” Cümlesi üzerine öğrencilerin konuşması sağlanacak.

Derse Geçiş

  1. Öğrencilerden metnin görselini incelemesi istenecek. Görsel okuma yapılacak.
  2. Metin bir kez sessiz okunması sağlanacak. Bu okuma esnasında bilmedikleri kelimeleri tespit etmeleri istenecek. Daha sonra sesli okuma yapılacak. Anahtar kelimeleri bulmaları istenecek.
  3. Anahtar Kelimeler : festival, Alp Dağları, çeşme, büst, yeniçeri, yardım etmek, soydaş, sultan
  4. Anlamını bilmedikleri kelimeler bulunacak. Anlamlarıyla beraber sözlük defterine yazılacak.

1. Etkinlik

Metindeki geçen bazı kelimelerin cümle içindeki halinden faydalanarak anlamları tahmin edilecek.

– Alp Dağlarının en ücra köşesinde, Avusturya sınırında yer alan köy, günümüzde bir kayak merkezi olarak tanınmaktadır.

– Moena Meydanı’nda Türk’ü tasvirleyen sakallı ve sarıklı bir büst bulunmaktadır.

– Moena’ya barış, huzur ve bolluk götüren soydaşımız, yani El Turco kendisini kurtaran Mariana ile evlenir.

– Ok ve yay yapımını, ateşli silahları velhasıl savaş tekniğiyle ilgili bildiği her şeyi öğretir.

Karnavaldaki görüntüler de bir ritüeli andırıyor olmalı.

Anlamları:

ücra: Çok uçta, kenarda veya kıyıda köşede olan

büst: Heykelcilikte başı, göğsü, bazen de omuzları içine alan sanat ürünü

tasvir: Tasarlama, bir şeyi sözle veya yazıyla anlatma, göz önünde canlandırma, betimleme

soydaş: Soyları bir olan bireylerden her biri

velhasıl: Kısacası

ritüel: Dinî tören, ayin

karnaval: Belli günlerde yapılan, coşku veren eğlendirici gösterilerin tümü, festival.

2. Etkinlik

Sorular metne göre cevaplanacak ve boşluklar doldurulacak.

1. Moena köyü hangi turistik faaliyetle ön plana çıkmaktadır?

Kayak faaliyeti ile ön plana çıkmaktadır.

2. Moena köyünde yaşamaya başlayan Türk’e, köylüler El Turco ismi vermişlerdir. Asıl adı Hasan’dır. Lakabı ise Balaban’dır. 

3. Günümüzde Moena köyünde Türk geleneğini yaşatmak için neler yapılmaktadır?

Her yıl temmuz ayında Türk kökenlerinin efsanevi kaynağını hatırlamak amacıyla sultan, harem kadınları, yeniçerileriyle sesli ve renkli bir şekilde karnaval düzenlemektedir. Karnavalda Moena kadınları; başörtülü, şalvarlı ve uçları yukarıya doğru kıvrık olan pabuçları giymiş Türk kadınlarına bürünürken erkekler ise kılıçlı sultan, vezir ve gazilerin biçimine bürünmektedir.

4. Metinde “Türk Köyü Moena” hakkında verilen bilgilerden hareketle bir kültürü yaşatmak ve yaygınlaştırmak için ne tür çalışmalar yapılması gerekir?

Belirli dönemlerde o kültüre özgü festivaller yapılmalıdır.

5. Sınırlarımız dışında Türk kültürünün yaşatıldığı başka yerler var mıdır?

Dünyanın dört bir yanında kültürümüz yaşatılmaktadır. Yurt dışında yaşayan gurbetçilerimiz, yoğun oldukları yerlerde kültürümüzü yansıtacak anmalar, törenler ve şenlikler düzenlemektedir.

3. Etkinlik

Metinden ikişer tane öznel  ve nesnel yargılı cümle bulunup yazılacak.

Öznel Cümleler:

Karnavaldaki görüntüler de bir ritüeli andırıyor olmalı.

Özgürlüğüne düşkün Türk buna anlam veremez ve onlara savaşmayı öğretir.

Nesnel Cümleler:

 İtalya-Avusturya sınırında yer alan Moena (Moyena), bir İtalyan köyüdür.

El Turco’ nun asıl adı Hasan’dır.

4. Etkinlik

Etkinlikte yer alan paylaşımlar okunacak ve yönergelere uyularak etkinlik yapılacak.

a) Moena bir İtalyan köyüdür. Avusturya sınırında Alp Dağları’nın en ücra köşesinde yer alır. Kayak merkezi olarak tanınır. 323 yıl önce II. Viyana Kuşatması sırasında Viyana’nın 200 km güneyinde bulunan Moena’ya kadar yaralı halde kaçan bir Türk yeniçeri askeri Hasan’ı Moenalı Mariana (Mariyana) ve kardeşi dağda kuzularını otlatırken bulur. Köye getirir. Hasan iyileşince bu köyde kalır ve Mariana ile evlenir. Burada Balaban lakabını alır. Bir gün Alman derebeyleri köye gelir ve haraçlarını alıp köyü yağmalayıp giderler. Hasan bu durumu kabul edemez ve köylülere savaşmaları için eğitim verir. Moenalılar ona minnettar kalırlar. Moena halkı her yıl temmuz ayında  Türk kökenlerinin efsanevi kaynağını hatırlamak amacıyla Türk kültürünü yansıtan bir karnaval düzenlerler. Moena evlerinin pencerelerinden Türk bayrağı sarkıtılır. Böylece, “Rione Turchia”nin adı yaşatılmaya çalışılmaktadır.

b) “gov” ve “edu” uzantılı siteler dışındaki internet uzantıları neden güvenilir bilgiler içermiyor olabilir?

edu”, eğitim kurumları sitelerine özel bir uzantıdır. “gov” devlet kurumlarına ait sitelerin uzantısıdır. Bu kurumlar güvenilir olduğu için bilimsel çalışmalarda bu sitelerden alınan bilgiler kullanılır.

5. Etkinlik

Yönergelere göre sorular cevaplanacak.

a) Kutulardaki eklerden uygun olanları yazılacak.

Türk köyü bu kadar güzelse biz de gidelim.

İtalya’ya uçakla gidecekmiş.

El Turco’nun asıl adı Hasan’dır.

Moenalılar ona minnettardı.

Ünlü Dolomit Sıradağlarının arasında saklı kalmıştır.

Türklerin dili ve gelenekleri o kadar baskın ve çekici bir çekim kuvvetine sahiptir.

En son hatırladığı, atının üstünde yaralı bir hâlde kaçışıymış.

Hasan’a yırtıcı bir kuş olan “Balaban” lakabı verilmişti.

Moena sakinleri, Türk gibi yaşayan İtalyanlardır.

Moena’ya barış, huzur ve bolluk götüren soydaşımızdır.

Bu Türk askerinin başarıları düşmanların da dikkatini çekmişti.

El Turco 323 yıl geçmesine rağmen hatırasının yaşatılmasını belki de buna borçludur.

b) Kullanılan eklerin cümledeki görevini yazacaklar.

İsme geldiğinde, ismi yüklem yapar.

Fiile geldiğinde, birleşik zamanlı fiil yapar.

6. Etkinlik

Etkinlikte yer alan metindeki ek fiiller belirlenecek.

Heybeli Adası dokuz mil genişliğinde, bağlı ve bahçelidir. Hayat suyu dağıtan kuyusu ve alaca
alaca tavşanları ile mamur bir adadır.

Tavşanlı Adası’nda yerleşim yoktur. Çapı 11 mil uzunluğundadır. Başka adaların keçileri de buradadır. Alaca tavşanları çok olduğundan Tavşanlı Adası derler. Rakıta ağacı bu adada yetişir. Burgazlı Ada, Fatih Sultan Mehmet’e teslim olmuştur. Deniz kıyısına yakın bir yalçın kayalar üzere dikdörtgen bir küçük kaledir. Burgaz Adası 11 mil kuşatır verimli bir adadır. Kalesi olduğundan  Burgaz Adası derler. Türkçede kaleye Burgaz derler.

Yanvan Tarihi’nde yazdığı üzere İspanyalılar İstanbul’u Yanko Bin Madyan’dan sonra işgal edip yakıp yıkıp yağmalarlar. Ayasofya Kilisesi’nde olan bütün değerli heykelleri ve nice bin hazine değerinde mücevherleri alarak gemilere koyup İspanya’ya doğru giderken Allah’ın emriyle büyük bir fırtınaya yakalanırlar. İspanyalıların yedi yüz pare gemisi bu kızıl adaların arasında denizin dalgalarından parça parça olup sulara gömülür.

Daha sonra bu Kızılada, Heybeli Adası, Tavşanlı Adası ve Burgazlı Adası’nın yabancı halkı
batan gemilerden o mal ve eşyaları çıkarıp Karun Hazineleri’ne sahip olurlar.
Evliya Çelebi

İşlevleri

bahçelidir → ismi yüklem yapmıştır

adadır → ismi yüklem yapmıştır

yoktur → ismi yüklem yapmıştır

uzunluğundadır → ismi yüklem yapmıştır

buradadır → ismi yüklem yapmıştır

olmuştur → fiili birleşik zamanlı yapmıştır

kaledir → ismi yüklem yapmıştır

7.Etkinlik

Etkinlikte “Ülkeler arasındaki kültürel etkileşim, toplumların birbirine bakış açısını değiştirir mi, değiştirmez mi?” konulu bir münazara çalışması yapılacak. Münazara sırasında ilgili kurallara dikkat edilecek.

MÜNAZARA

Herhangi bir konu üzerinde zıt düşüncelerin karşılıklı olarak savunulmasına Münazara denir.

Münazarada önemli olan “savunma”dır. Taraftarı az olan bir düşünce, iyi savunulduğu zaman çok kişi tarafından takdir edilebilir.

Münazara için genellikle üçer ya da dörder kişilik iki grup kurulmalıdır. Gruplardan birisi işlenecek konuya olumlu, diğeri ise olumsuz yönden savunmalıdır. Yani, bir grup “tez”, diğer grup ise “antitez”i almalıdır.

Ayrıca, münazara yapacak kişileri değerlendirecek bir jüri seçilmelidir. Jüri, ya başlangıçta ya da münazara yapılacağı gün seçilebilir.

Olumlu tezin savunulması, olumsuzdan daha kolay olduğu için, konuşmaya, olumlu tezi savunan gruptan biri başlamalıdır.

Konuşmacıların savunmalarının gücü kadar, taraflı ve tarafsız dinleyicilerin gösterilerinin de jüri üzerinde etkisi bulunur. Ancak, taraf tutan dinleyicilerin, karşı taraf konuşmacılarının moralini bozacak nitelikte gösteride bulunmaları doğru değildir. (K. Garipoğlu, Kompozisyon Bilgileri, s. 31)

Münazaraya katılacak kişiler ve jüri üyeleri münazara tekniği konusunda bilgilendirilmelidir.

İki grup da kendi aralarında iş ve konu bölümü yapıp münazara gününe kadar hazırlıklarını tamamlamalıdır. Konuşmacılara, araştırma için en az 2-3 hafta süre verilmelidir.

Gruptaki her kişi savundukları konunun değişik alt konuları hakkında konuşmak zorundadır. Birden fazla kişi, aynı alt konuyu savunamaz. Münazarada yazılı metne bakarak okuma olmaz. Savunulan konu; sözlü ele alınmalıdır. Konuşmacıların, konularını bir kâğıda yazıp okumaları çok yanlıştır.

Münazarada etkili savunmanın önemli olması gibi, belli zaman içinde konuşmak da önemlidir. Bu nedenle konuşmacılara eşit zaman dilimleri verilmelidir. Bu zaman, genellikle 5-15 dakikadır.

Ayrıca, münazarayı izleyen grup da çok önemlidir. Konuşmacılar; konularını savunurken izleyicilerin büyük bir sessizlikle konuları dinlemesi gerekmektedir. Konuşmacıların tutarsız bir düşüncesi, yanlış yerde yapılmış bir mimik hareketi izleyicilerde tepkiye neden olmamalıdır. İzleyiciler savunulan düşüncenin doğruluğunu ya da yanlışlığını onaylayacak davranışlardan uzak durmalıdır. Ancak, böylece jürinin doğru ve tarafsız değerlendirmesi mümkün olur.

8.Etkinlik

Okullar arası bilgi şenliğinde öğrenciler okullarını tanıtacak bilgilendirici bir metin yazmaları istenecek.

3. BÖLÜM

Ölçme-Değerlendirme

Aşağıdaki ek fillerin açıklamalarını yazınız.

KELİMELER AÇIKLAMASI
Severmişim Geniş zamanın rivayeti, 1.tekil şahıs
Durmalımışlar  
Gezecekmiş  
Verseymişsin  
Korkutuyorduk  

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Okurken yorum yapabilme, problem çözme, düşündüğünü tasarlama, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Türkçe Öğretmeni      02.05.19
Sefa AVCILAR Okul Müdürü  

2018-2019 eğitim öğretim yılı 7. Sınıf 8. temada (ZAMAN ve MEKAN) yer alan “MOENA TÜRK KÖYÜ” adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir