7. Sınıf “ÖĞRETMENİNİZDEN AF DİLEYECEKSİNİZ” Metni Günlük Ders Planı

Genel Manşet Türkçe 7. Sınıf Günlük Planlar

2018-2019 eğitim öğretim yılı 7. Sınıf 2. Tema (Milli Mücadele ve Atatürk) 7. hafta metni olan “ÖĞRETMENİNİZDEN AF DİLEYECEKSİNİZ” adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

DERS PLANI 29 EKİM-04 KASIM 2018
1. BÖLÜM  
Dersin adı TÜRKÇE
Sınıf 7
Temanın Adı/Metnin Adı MİLLİ MÜCADELE ve ATATÜRK / ÖĞRETMENİNİZDEN AF DİLEYECEKSİNİZ
Konu   Deyimleri bulma Sözcük anlamlarını tahmin etme Amaç sonuç / Neden sonuç cümleleri Kipler Değerlendirme formu Metin türü (mektup)  
Önerilen Süre 40+40+40+40+40( 5 ders saati )
2. BÖLÜM  
                  Öğrenci Kazanımları /Hedef  ve Davranışlar   OKUMA T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder.  a) Fiil çekim ekleri (kip ve kişi ekleri) üzerinde durulur. T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur. T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder.   KONUŞMA T.7.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar. Öğrencilerin düşüncelerini mantıksal bir bütünlük içinde sunmaları, görsel, işitsel vb. destekleyici materyaller kullanarak sunu hazırlamaları sağlanır. T.7.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar. T.7.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır. T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. T.7.2.7. Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.   YAZMA T.7.4.4. Yazma stratejilerini uygular. Not alma, özet çıkarma, serbest, kontrollü, kelime ve kavram havuzundan seçerek yazma, bir metinden hareketle yazma ve duyulardan hareketle yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.      
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Okuma , açıklama, bölerek okuma, açıklayıcı anlatım, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme  
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen  * Öğrenci   İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, tdk.gov.tr, A4 kağıdı
Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:  
•  Dikkati Çekme  “Sabiha Gökçen denilince aklınıza ne geliyor?” Sorusu sorulacak.
•  Güdüleme Bu dersimizde Milli Mücadele ve Atatürk temasının üçüncü metni olan Cemil SÖNMEZ’ in kaleme aldığı “ÖĞRETMENİNİZDEN AF DİLEYECEKSİNİZ” adlı metni  işleyeceğiz. Sayfa 50’ de yer alan metni işledikten sonra öğretmenlik mesleğine Atatürk’ün ne kadar değer verdiğini öğreneceksiniz.
•  Gözden Geçirme “Eserinin üzerinde imzası olmayan yegane sanatkar öğretmendir.” Sözünden ne anlıyoruz.
 •  Derse Geçiş Gözden geçirme  bölümü konuşulduktan sonra öğrencilere metnin üç görseli inceleterek kısaca görsel okuma yaptırılacak. Sonra metnin türü vurgulanarak bölerek okuma yöntemi ile metin okutulacak. Başlığın üst kısmındaki uyarı cümlesi dikkate alınarak metindeki deyimleri tespit ederek metin okunacak. Metin bölerek okuma yöntemi ile ikinci kez okunacak ve anahtar kelimeler ve metinde geçen bilinmeyen kelimelerin altı çizilecek. Anahtar Kelimeler: öğretmen, saygınlık, mektep, gazi, af dilemek, nasihat, otoriter olma Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce cümleden yola çıkarak bulunmaya çalışılacak. Sonra anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından Türkçe defterinin arkasında yer alan sözlük defterlerine anlamalarıyla beraber yazılıp cümle içinde kullanılacak..     1. Etkinlik  Metindeki deyimler bulunup uygun boşluklara yazılacak. Deyimlerle ilgili ön bilgilerini tazeleyecekler ve deyimlerin anlatıma zenginlik kattığı ifade edilecek. » özen göstermek » şaşırıp kalmak » gözü tutmamak » kafa kafaya vermek » karara varmak » karşı gelmek   2. Etkinlik Metinde geçen kelimeler tahmin edilecek sonra TDK Türkçe Sözlük akıllı tahtadan açılıp kelimelerin anlamları sözlükten bulunacak. muhit: Çevre, yöre, etraf tasdik: Doğrulama, onaylama hışım: Öfke, kızgınlık yaver: Emir subayı takdir: Beğenme, beğenip belirtme, değer verme müsamaha: Görmezlikten gelme, göz yumma, hoşgörü muamele: Davranma, davranış   3. Etkinlik Metnin bağlamında sorular cevaplanacak. 1. Atatürk’ün kızları ilk hocalarını niçin seviyorlardı?
İlk hocaları güler yüzlü ve kızların davranışlarını hoş gören bir öğretmen olduğu için seviyorlardı.
2. Yeni hoca, kızları niçin sınıftan kovmuştur?
Öğretmenlerine karşı geldikleri için kovmuştur.
3. Sizce Atatürk kızlarına yeni hocalarının değeri hakkında nasıl bir nasihatte bulunmuş olabilir?
4. Çocuklarının şikâyeti üzerine Atatürk’ün yeni hocaya yaklaşımını nasıl buluyorsunuz?
5. Atatürk “Arzu ettiği şekilde yetiştirsin kızlarımı.” sözü ile ne anlatmak istemiştir?
Atatürk, eğitim konusunda yeni hocaya güvenmiştir. Kızları için güvendiği bir hocadan gelen eğitime razı olduğunu ve desteklediğini anlatmak istemiştir.
6. Öğretmenlerin öğrenciler üzerindeki etkisi okulla sınırlı mıdır? Tartışınız.
      4. Etkinlik Amaç sonuç ve neden sonuç cümleleri kısaca öğrencilere hatırlatılacak ve etkinlik yapılacak. Hocalarının değerini anlatmak için kızlarını yanına çağırdı.  Amaç-Sonuç Kızları, hocaları değiştiği için üzülmüşlerdi.  Neden-Sonuç Hocalarının değiştirilmesi için onu Atatürk’e şikâyet ettiler.  Amaç-Sonuç Sabiha ve Zehra, hocalarına karşı geldiği için öğretmen onlara kızdı. Neden-Sonuç Çocuklarla çok iyi anlaştığı için öğretmenliği seçti.  Neden-Sonuç Atatürk olanları öğrenmek için başyaverini okula gönderdi.  Amaç-Sonuç Atatürk onlara “Peki!” dediği için sevinçlerinden uçuyorlardı.  Neden-Sonuç   5.Etkinlik Etkinlikte cümlelerde yer alan fiiller uygun kip ve kişi ekleriyle yazılacak. Bir gazeteci Sabiha ve Zehra’nın ilginç bir okul anısını anlatır. (anlatmak) Çocukların çok sevdiği o neşeli hoca değişti. (değişmek) Ertesi gün yeni hoca kızlara bir şeyler söylemiş. (söylemek) Sabiha ile Zehra hep bu konuyu konuştular. (konuşmak) İki gün sonra Atatürk, bir fırsatını bulmuş. (bulmak) Bu hoca, bundan sonra onun daima hocası olacak. (olmak) Soluğu Atatürk’ün huzurunda aldılar. (almak) Onu kızdırdıkları hâlde sabırla sustu. (susmak) Bu güzel filmi birlikte izleyelim. (izlemek) Apartman girişine bisikletimi bıraktım. (bırakmak) Almanya’dan müjdeli haber geldi. (gelmek) Şampiyonluk maçına gidiyoruz. (gitmek) Annem her şeyi sevgiyle yapar. (yapmak) Parktaki banklar kırılmış. (kırılmak)   6.Etkinlik İnsanlarla ilgili ilk izlenim mi yoksa zaman içindeki izlenimler mi daha gerçekçi bilgiler verir?” sorusundan hareketle tartışma ortamı oluşturulacak. Sonra konuşanların konuşması değerlendirme formuna bakılarak değerlendirilecek.     7.Etkinlik Mektup sayfa düzeni öğrencilere aktarıldıktan sonra Atatürk’e bir mektup yazmaları istenecek. Sonrasında imla ve noktalama yönünden yazılan mektuplar dinlenecek. Mektup Mektup, kişi ve kurumların birbiriyle çeşitli amaçlarla haberleşmek için yazdıkları yazılardır. Bir haber vermek, haber almak, bir şey sormak, istemek, bir duyguyu ya da düşünceyi paylaşmak, bir konuyu tartışmak gibi amaçlarla yazılır. Mektup türünün ortaya çıkmasındaki temel düşünce paylaşma isteğidir.       àBir sonraki metnin hazırlık amaçlı Sabiha Gökçen ile ilgili bir araştırma yapılacak.      
3. BÖLÜM  
Ölçme-Değerlendirme  
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri   Aşağıya neden sonuç ve amaç sonuç cümlelerini ayırınız Okulların açılmasıyla masraflar arttı.
Bildiklerini anlatmak üzere karakola başvurdu. Seni uyandırmayalım diye radyoyu açmadık.
Kilo vereyim diye spor yapıyor. Yazar, eleştirmene şirin görünmek maksadıyla iki yüzlü davranıyor. Yağmur yağınca maç iptal oldu.
Ona sık sık öğüt verirdi; iyi bir insan olsun diye. Malzeme yetersizliğinden inşaat yarım kaldı.  
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  Okurken sesli okuma kurallarına, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Türkçe Öğretmeni 

 Sefa AVCILAR                                                    

                                                                                                                     27.10.18

                                                                     Okul Müdürü  

2018-2019 eğitim öğretim yılı 7. Sınıf 2. Tema (Milli Mücadele ve Atatürk) 7. hafta metni olan “ÖĞRETMENİNİZDEN AF DİLEYECEKSİNİZ” adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir