5. Sınıf “TAMBURİ CEMİL BEY ENSTRÜMANLARI ANLATIYOR” Metni Günlük Ders Planı

Genel Manşet Türkçe 5. Sınıf Günlük Planlar

2018-2019 eğitim öğretim yılı 5. sınıf 5. temanın (Milli Kültürümüz)  “TAMBURİ CEMİL BEY ENSTRÜMANLARI ANLATIYOR” adlı metni günlük ders planını  buradan  indirebilirsiniz.

DERS PLANI 18 ŞUBAT- 24 ŞUBAT 2019

1. BÖLÜM

Ders TÜRKÇE
Sınıf 5
Temanın Adı/Metnin Adı MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ / TAMBURİ CEMİL BEY ENSTRÜMANLARI ANLATIYOR
Konu             Enstrümanlar
Slogan yazma
Bilgilendirici yazı  
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40 ( 6 ders saati )

2. BÖLÜM

Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar

OKUMA

Akıcı Okuma

T.5.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.

T.5.3.4. Okuma stratejilerini kullanır.

Söz Varlığı

T.5.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

Anlama

T.5.3.14. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.

T.5.3.18. Metinle ilgili sorular sorar.

T.5.3.19. Metinle ilgili sorulara cevap verir.

T.5.3.22. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

T.5.3.28. Bilgi kaynaklarını etkili şekilde kullanır.

T.5.3.33. Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder.

KONUŞMA

T.5.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.

T.5.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.

T.5.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.

T.5.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.             

T.5.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.

T.5.2.6. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.

T.5.2.7. Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.

YAZMA

T.5.4.2. Bilgilendirici metin yazar.

T.5.4.4. Yazma stratejilerini uygular.

T.5.4.5. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. .

T.5.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.

T.5.4.9. Yazdıklarını düzenler.

T.5.4.10. Yazdıklarını paylaşır.

T.5.4.14. Kısa metinler yazar.

T.5.4.15. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.

Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri

Soru-cevap,  anlatım, açıklamalı okuma ve dinleme, açıklayıcı anlatım, inceleme, uygulama

Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça // * Öğretmen  * Öğrenci

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, İnternet,  deyim hikayeleri…

Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri

Dikkati Çekme

Herhangi bir enstrüman çalabilen öğrenciye önceden haber verip okula çalacağı enstrüman ile gelip dersin dikkat çekme bölümünde arkadaşlarının dikkatini derse çekecek.

Güdüleme

Çocuklara bu hafta MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ adlı  5. Temamızda yer alan “TAMBURİ CEMİL BEY ENSTRÜMANLARI ANLATIYOR ” metnini işleyeceğimiz söylenecek. Metnimizde yerli enstrümanlarımız hakkında bilgi sahibi olacaklarından ve her bir aletle ünlenmiş sanatçılarımızı tanıyacaklarından öğrencilere bahsedilecek.

Gözden Geçirme

Öğrencilere çalabildikleri herhangi bir enstrüman olup olmadığı sorulacak ve çalabildiği enstrüman hakkında neler bildiği sorulacak.

Derse Geçiş

 1. Dikkati çekme bölümünde öğrenciler konuşturulacak.
 2. Görsel okuma yapılacak. Görsellerde yer alan çizimler öğrencilere yaptırılacak.
 3. Metnin okunması sağlanacak. Öğrenciler tarafından bir kez sessiz okunacak.
 4. Metin ikinci kez sesli olarak okunacak. Parça parça okuma  yapılacak. Anahtar kelimeler belirlenecek.
 5. Anahtar Kelimeler : bağlama, tezene, şelpe, kemençe, başpare, parazvane, neyzen, sanatkar

         6.      Anlamını bilmedikleri kelimeler bulunacak. Anlamlarıyla beraber sözlük defterine yazılacak. (1. Etkinlik)

1. Etkinlik

Etkinlikte metinde geçen kelimelerin anlamları ile eşleşmesi sağlanacak. 

[3]Ney üflemek için sanatkârının dudaklarına temas eden araç.

[6]Kemençe çalmaya yarayan araç.

[1]Bağlamayı parmakla çalma şekli.

[5]Bir ney çeşidi.

[7]Kemençe müziği eşliğinde oynanan folklorik bir halay türü.

[2]Bir bağlama çeşidi.

[4]Neyin uçlarında bulunan ve aşınmasını engelleyen metal araç.

2. Etkinlik

Metinden hareketle bu etkinlikteki sorular cevaplanacak.

1. Bağlama ne ile çalınır? Metin üzerindeki boşluklara yazınız.

Mızrap, parmak ya da tezene

2. Karadeniz Bölgesi’nde yaygın olarak kullanılan Karadeniz kemençesinin hangi enstrüman türleriyle akrabalığı vardır?

Rebeb-keman

3. Ney üfleyen sanatkâra ne denir? Metin üzerindeki boşluklara yazınız.

Neyzen

4. Üflemeli enstrümanlara da saz denilmesinin sebebi nedir?

Saz kelimesi günlük konuşma dilinde enstrüman ifadesinin yerine kullanılır.

5. Siz olsaydınız metinde, hangi enstrümanı tanıtırdınız? Neden?

3. Etkinlik

Bu etkinlikte metindeki terim anlamlı sözcükler bulmacadan bulunacak.

4. Etkinlik

Bu etkinlikte metindeki terim anlamlı sözcükler bulmacadan bulunduktan sonra uygun başlık altına yazılacak.

Üflemeli Sazlar:

 • Blok Flüt
 • Ney
 • Zurna

Vurmalı Sazlar:

 • Zilli Tef
 • Davul

Telli Sazlar:

 • Bağlama
 • Elektro Gitar

Yaylı Sazlar:

 • Kemençe
 • Keman

5. Etkinlik

Etkinlikte A kısmında  bulunan şiir ve karikatürden yararlanarak slogan yazacaklar.

B kısmında ise seçtikleri herhangi bir enstrümantal  ile ilgili karikatür çizecekler ve çizimle ilgili bir slogan yazılacak.

6.Etkinlik

Bu etkinlikte öğrenciler bir enstrümanı tanıtan konuşma hazırlayacaklar.

7.Etkinlik

Davul ve zurna ile ilgili bilgilendirici bir yazı yazılacak.

Gelecek derse hazırlık amaçlı öğrencilerden Dede Korkut’u  araştırmaları istenecek. Bir hikayesini okuyup derse hazırlıklı gelmeleri istenecek.

3. BÖLÜM

Ölçme-Değerlendirme

Aşağıdaki bölüme bu hafta öğrendiğimiz enstrümanlarla ilgili bilgiler yazınız.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

….

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Okurken yorum yapabilme, problem çözme, düşündüğünü tasarlama, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Türkçe Öğretmeni      16.01.19
Sefa AVCILAR Okul Müdürü  

2018-2019 eğitim öğretim yılı 5. sınıf 5. temanın (Milli Kültürümüz)  “TAMBURİ CEMİL BEY ENSTRÜMANLARI ANLATIYOR” adlı metni günlük ders planını  buradan  indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir