6. Sınıf “15 TEMMUZ” Metni Günlük Ders Planı (2018-2019)

Genel Manşet Türkçe 6. Sınıf Günlük Planlar

2018-2019 eğitim öğretim yılı 6. Sınıf 2. Tema (Milli Mücadele ve Atatürk) 7. hafta metni olan “15 TEMMUZ” adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

DERS PLANI 29 EKİM-04 KASIM 2018
1. BÖLÜM  
Dersin adı TÜRKÇE
Sınıf 6
Temanın Adı/Metnin Adı MİLLİ MÜCADELE ve ATATÜRK / 15 TEMMUZ
              Konu   Sözcük anlam Metin çözümleme Görsel yorumlama Zihin haritası Özdeyiş ve atasözleri Bilgilendirici metin yazma Hikaye edici metin yazma Kafiye Şiir yazma  
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40( 6 ders saati )
2. BÖLÜM  
                  Öğrenci Kazanımları /Hedef  ve Davranışlar   OKUMA T.6.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. T.6.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur. Öğrencilerin seviyelerine uygun, edebî değeri olan şiirleri ve kısa yazıları türünün özelliğine göre okumaları ve ezberlemeleri sağlanır. T.6.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. a) Öğrencilerin tahmin ettikleri kelime ve kelime gruplarını öğrenmek için sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçları kullanmaları sağlanır. T.6.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. T.6.3.17. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur. T.6.3.27. Şiirin şekil özelliklerini açıklar. Şiirde kafiye, redif gibi ahenk unsurları üzerinde durulur, bunların türlerine değinilmez. T.6.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. a) Öğrencilerin haber fotoğrafları ve karikatürleri yorumlayarak görüşlerini bildirmeleri sağlanır. b) Haberi/bilgiyi görsel yorumcuların nasıl ilettiklerinin sorgulanması sağlanır.   KONUŞMA T.6.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar. Öğrencilerin verilen bir konu hakkında görsellerle destekleyerek kısa sunum hazırlamaları ve prova yapmaları sağlanır. T.6.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar. T.6.2.3.Konuşma stratejilerini uygular. Serbest, güdümlü, yaratıcı, hafızada tutma tekniği ve kelime kavram havuzundan seçerek konuşma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.   YAZMA T.6.4.1. Şiir yazar. T.6.4.2. Bilgilendirici metin yazar. a) Öğrencilerin konu ve ana fikri belirlemeleri, buna göre giriş, gelişme, sonuç bölümlerinde yazacaklarının taslağını oluşturmaları ve ilk paragrafta amaçlarını ifade etmeleri sağlanır. T.6.4.3. Hikâye edici metin yazar. a) Öğrencilerin zaman, mekân, şahıs ve olay unsurlarını belirlemeleri, hikâyenin serim, düğüm ve çözüm bölümlerinde anlatacaklarının taslağını oluşturmaları sağlanır. T.6.4.8. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. T.6.4.11. Yazdıklarını paylaşır. Öğrenciler yazdıklarını sınıf ve okul panosu ile sosyal medyada paylaşmaya teşvik edilir.  
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Okuma , açıklama, bölerek okuma, açıklayıcı anlatım, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme  
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen  * Öğrenci   İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, tdk.gov.tr, A4 kağıdı
Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:  
•  Dikkati Çekme Derse girdikten sonra tahtanın ortasına kocaman bir “15 Temmuz” yazarak öğrencilere ne ifade ettiği sorulacak. Akıllarına gelen fikirler sorgulanmadan tahtaya yazılacak.
•  Güdüleme Çocuklara kısa bir gezi yapacağımız  söylenecek ve okulumuzun girişindeki 15 Temmuz Şehitleri ile ilgili bölüm, öğrencilerle incelenip gezilecek.10 dakika sürecek olan bu etkinlikten sonra sınıfa dönülecek ve sayfa 57’teki “15 TEMMUZ” metnini işleyeceğimiz söylenecek.
•  Gözden Geçirme “15 Temmuz ile Kurtuluş Savaşı arasında ne gibi bir bağlantı kurabiliriz?” diye sorulacak.
 •  Derse Geçiş Dikkati çekme bölümü konuşulduktan sonra öğrencilere metnin görsellerini inceleterek görsel okuma yaptırılacak. Görsellerden Kahraman Şehit Ömer Halisdemir ile ilgili bilgi verilecek. Bağımsızlık milletimizin en özelliği olduğu vurgulanacak. (Tarihten Türk boylarından örnekler verilebilir.) Bölerek okuma yöntemi ile metin okutulacak. Dinlerken herkesin takip etmesi gerektiği ifade edilecek. Başlığın üstündeki uyarı cümlesi dikkate alınarak noktalama işaretlerine dikkat ederek metin okutulacak. İkinci kez metin okunacak ve anahtar kelimeler  ve metinde geçen bilinmeyen kelimelerin altı çizilecek. Anahtar Kelimeler: Türkiye Cumhuriyeti, darbe, demokrasi, Gazi Meclis, millet, şehitlerimiz, kararlılık Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce cümleden yola çıkarak bulunmaya çalışılacak. Sonra anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından Türkçe defterinin arkasında yer alan sözlük defterlerine anlamalarıyla beraber yazılıp cümle içinde kullanılacak.     1. Etkinlik  Sözcükleri TDK Türkçe Sözlük’ ten bulup yazılacak. Bunun için akıllı tahta kullanılacak. Üç tanesi içinde geçecek şekilde bir konuşma hazırlatılacak. takdir: Beğenme, beğenip belirtme, değer verme ifa etmek: Yapmak, yerine getirmek muasır: Çağdaş haysiyet: Değer, saygınlık, itibar meşum: Uğursuz minnet: Yapılan bir iyiliğe karşı kendini borçlu sayma, gönül borcu     2. Etkinlik Metinden hareketle sorular cevaplanacak ve deftere cevaplar yazılacak.   1. Türk milleti, bütün dünyaya nasıl örnek olmuştur?
Darbe karşısında durup darbeyi engelleyerek örnek olmuştur.
2. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk milletinin temsilcisi olarak kuruluşundan günümüze hangi mücadeleleri vermiştir?
Kurtuluş Savaşı, Türkiye’nin demokrasiye geçişi, demokratik ve parlamenter sistemin gelişimi mücadelelerini vermiştir.
3. TBMM’ye “Gazi Meclis” adının verilmesinin sebebi ne olabilir? Anlatınız.
4. Millî birlik ve beraberlik bir millete neler kazandırır? Düşüncelerinizi anlatınız.
5. 15 Temmuz’da milletimiz nasıl bir tehlike atlatmıştır? Milletimiz bu tehlikenin üstesinden nasıl gelmiştir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
        3. Etkinlik Görseller incelenecek ve açıklamaları okunacak. Sınıfta belirlenecek öğrenciler konuyla ilgil duygu ve düşüncelerini arkadaşlarıyla paylaşacaklar.   4. Etkinlik Kelime havuzundan uygun olanlar uygun yerlere yerleştirilecek. Yönetim Şekli
» cumhuriyet
» milli egemenlik
» siyasi partiler Seçim
» milli irade
» oy
» TBMM Birey
» millet
» vatandaş Özgürlük
» insan hakları
» eşitlik
» hukuk   5.Etkinlik Bu etkinlikte özdeyiş ve atasözleri hakkında açıklama yapılacak bu iki kavram kavratıldıktan sonra etkinlik yapılacak.  Bu etkinlikteki kalıpları kullanarak  birlik ve beraberlik konulu bilgilendirici bir metin yazılacak.   ATASÖZLERİ: Söyleyeni belli olmayan dilden dile nesilden nesile geçen ve böylece günümüze kadar ulaşan, atalarımızın hayat tecrübelerini anlatan, bizlere öğüt veren milletin ortak malı olarak kabul edilen sözlere atasözü denir. Atasözlerinin başlıca özellikleri: 1- Atasözleri halkın ortak malıdır, söyleyenleri belli değildir. 2- Kalıplaşmış sözlerdir. Sözcüklerin sırası değiştirilemez. Bir sözcüğün yerine de başka sözcük konulamaz. 3- Kısa  ve özlü sözlerdir. Atalarımızın hayat tecrübelerini anlatarak bizlere öğüt veren sözlerdir. 4- Atasözlerini oluşturan sözcükler genellikle gerçek anlamlarından uzaklaşarak mecaz anlamda kullanılırlar. Kaz gelen yerden tavuk esirgenmez. Burada asıl anlatılmak istenen büyük bir faydanın ya da menfaatin geleceği yerden küçük bir şey sakınılmaz. Çünkü onun kat kat fazlası gelecektir. İşleyen demir pas tutmaz. Burada da çalışmanın önemi anlatılmaktadır. Eğer çalışılırsa çalışan kişiye hiçbir olumsuzluk yakıştırılmayacağı ifade edilmektedir. 5- Bazı atasözlerini oluşturan sözcükler de gerçek anlamları ile kullanılmıştır. Dost ile ye iç alışveriş etme. Buradaki sözcükler gerçek anlamları ile kullanılmıştır. Burada dostun olan kişiyle birlikte ye iç ama maddi konulara girme. Çünkü işin içine maddiyat girince ortada dostluk falan kalmaz anlamındadır. Son pişmanlık fayda vermez. Bir işin yanlış olduğunu bildiğimiz halde yapmaya devam edersek sonunda pişman da olsak bu bir şey ifade etmez. Çünkü artık olan olmuştur. 6- Atasözleri öğüt verir, nasihat eder. 7- Yargı bildirirler. (Yargı= bilgi)   ÖZDEYİŞLER (VECİZELER): Genellikle ünlü kişilerin, devlet adamlarının ve sanatçıların söylemiş oldukları kısa; ama özlü sözlere “özdeyiş (vecize)” denir. Burada asıl olan az sözle çok şey anlatmaktır. Atasözünden ve deyimden farkı söyleyeni bellinin belli olmasıdır. “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.”                                             Atatürk “Güzel gören güzel düşünür; güzel düşünen hayatında lezzet alır.”                                            Mevlana “Kalem kılıçtan keskindir.”                                            Napolyon   Özdeyişler
» “Büyük işler, önemli atılımlar; ancak birlikte çalışma ile elde edebiliriz.” (Mustafa Kemal Atatürk)
» “Ülkede birliği koruyabilirseniz, yaşayabilirsiniz.” (Bilge Kağan)
» “Yaşamak sanat, birlikte yaşamak büyük sanattır.” (Muhammed Said) Atasözleri
»Yalnız taş duvar olmaz.
»Tek kanatla kuş uçmaz.
»Nerede birlik orada dirlik.
»Baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz.         6.Etkinlik Bu etkinlikte şiir incelenecek ve dize sonlarındaki ses benzerlikleri bulunacak. Kafiye hakkında bilgi verilecek. Sonra konuyla ilgili şiir yazılacak. Şiir bilgisi olarak kavratılanlar bu yazacakları şiirde uygulanacak. Şiirde, dize sonlarında yer alan, şiirin akılda kalmasına yardımcı olduğu gibi kulağa hoş gelmesine de katkıda bulunan bir öğe olan, anlamca ayrı ses benzerliğine kafiye(uyak) denir. …bugün,
…düğün, …yolunda
…dalında …yola
…kola …türküsü
…gözünü Bu benzerlikler anlatıma ahenk katmıştır. Şiirin daha etkileyici olmasını sağlamıştır.     7.Etkinlik Bu etkinlikte görsellerden yararlanarak hikaye edici bir metin yazılacak.         àBir sonraki metnin hazırlık amaçlı Vatan konulu bir şiir araştırılıp bulunacak.    
 
3. BÖLÜM  
Ölçme-Değerlendirme  
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri   Aşağıya Ömer Halisdemir ile ilgili bir dörtlük şiir yazınız ve kafiyesini gösteriniz.    
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  Okurken sesli okuma kurallarına, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Türkçe Öğretmeni 

 Sefa AVCILAR   

                                                                                                                          27.10.18

                                                                               Okul Müdürü  

2018-2019 eğitim öğretim yılı 6. Sınıf 2. Tema (Milli Mücadele ve Atatürk) 7. hafta metni olan “15 TEMMUZ” adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir