5. Sınıf “UZAYDA BİR GÜN” Metni Günlük Ders Planı (2018-2019)

Genel Manşet Türkçe 5. Sınıf Günlük Planlar

2018-2019 eğitim öğretim yılı 5. Sınıf 4. temanın (Bilim ve Teknoloji) ilk metni olan  “UZAYDA BİR GÜN” adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

DERS PLANI
1. BÖLÜM 10 ARALIK-16 ARALIK 2018
Ders TÜRKÇE
Sınıf 5
Temanın Adı/Metnin Adı BİLİM VE TEKNOLOJİ  / UZAYDA BİR GÜN
              Konu   Sözcük anlam Anahtar kelimeler Amaç-sonuç, neden-sonuç ve koşul-sonuç cümleleri Hikaye planı Dilekçe
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40( 6 ders saati )
2. BÖLÜM  
Öğrenci Kazanımları /Hedef  ve Davranışlar   OKUMA Akıcı Okuma T.5.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. T.5.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur. T.5.3.4. Okuma stratejilerini kullanır. Söz Varlığı T.5.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. T.5.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. Anlama T.5.3.14. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. T.5.3.18. Metinle ilgili sorular sorar. T.5.3.19. Metinle ilgili sorulara cevap verir. T.5.3.20. Metnin konusunu belirler. T.5.3.22. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. T.5.3.23. Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. T.5.3.26. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. T.5.3.31. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur   KONUŞMA T.5.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar. T.5.2.3. Konuşma stratejilerini uygular. T.5.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.           T.5.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. T.5.2.6. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. T.5.2.7. Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.   YAZMA T.5.4.3. Hikâye edici metin yazar. T.5.4.4. Yazma stratejilerini uygular. T.5.4.5. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. T.5.4.6. Bir işin işlem basamaklarını yazar. T.5.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. T.5.4.9. Yazdıklarını düzenler. T.5.4.10. Yazdıklarını paylaşır. T.5.4.13. Formları yönergelerine uygun doldurur. T.5.4.14. Kısa metinler yazar. T.5.4.15. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. T.5.4.16. Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.  
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Soru-cevap,  anlatım, açıklamalı okuma ve dinleme, açıklayıcı anlatım, inceleme, uygulama
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen  * Öğrenci İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, İnternet,  deyim hikayeleri…
Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:  
•  Dikkati Çekme “Uzay hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce uzayda yaşam var mıdır?” soruları sorularak öğrencilerin derse dikkatini çekmek için ufak bir tartışma ortamı oluşturulacak.
•  Güdüleme “Bu hafta yeni temamız BİLİM ve TEKNOLOJİ adlı 4. Temamıza başlıyoruz ve ilk metnimiz sayfa 104’te yer alan “UZAYDA BİR GÜN”  adlı metin…” diyerek öğrencilerden kitaplarını açmaları istenecek. Uzayın koca bir boşluk olduğu insanların da bu bilinmez boşluğu araştırmak için özel kıyafetlerle uzaya gidip araştırmalar yaptığından bahsedilecek. Bu metnimizde bir uzay araştırma merkezinde yer alan üç astronotun günlük yaşamlarından bahsedeceğimiz öğrencilere söylenecek.  
•  Gözden Geçirme Bu bölümde Uzayda Bir Gün adlı metnimizle ilgili kısa bir video seyrettirilecek çocuklara…
 •  Derse Geçiş Dikkati çekme bölümündeki video seyredildikten sonra öğrencilerin video ile ilgili konuşmaları istenecek.Görseller hakkında öğrenciler konuşturulacak. Merak ettiklerini soracaklar.Metnin içeriği görsellerden yola çıkarak öğrenciler tarafından tahmin edilecek.Metnin okunması sağlanacak. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak. İkinci kez sesli olarak okunacak. Bölerek okuma yöntemi uygulanacak. Anahtar kelimeler belirlenecek.Anahtar Kelimeler : uzay, astronot, yörünge, deney, araştırma, ağırlıksız ortamAnlamını bilmedikleri kelimeler bulunacak. Anlamlarıyla beraber sözlük defterine yazılacak.   1. Etkinlik Etkinlikte metinde geçen kelimeler ile ilgili bulmaca çözülecek. 1. Gemilerde, uçaklarda, uzay gemilerinde küçük bölme. KABİN 2. Yemek listesi. MENÜ 3. Herhangi bir yemekten bir kimseye verilen belirli miktar. PORSİYON 4. Belirli bir işi yapmak için kullanılması gereken maddeler, gereç. MALZEME 5. Bir beceriyi, bilgiyi kazanmak için yapılan tekrar, alıştırma. EGZERSİZ 6. Bir şeyin tutulup çekilecek yeri, tutunacak yer. TUTAMAÇ 7. Bitki ve hayvanların köken, dağılım, yapı, gelişim, büyüme ve üremelerini inceleyen bilim dalı.  BİYOLOJİ 8. Bir gök cisminin hareketi süresince izlediği yol. YÖRÜNGE 9. Birçok parçadan yapılmış alet, cihaz. AYGIT 10. Takım. EKİP   2. Etkinlik Metinden hareketle bu etkinlikteki sorular cevaplanacak. 1. Metne göre Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yaşayan astronotların görevi nedir?
Metne göre Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yaşayan astronotların görevi çeşitli bilimsel deneyler gerçekleştirmenin yanı sıra istasyonun bakım ve onarımını yapmaktır.
2. Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yaşayan astronotların düzenli olarak egzersiz yapmalarının sebebi nedir? Astronotlar düzenli olarak egzersiz yapamazlarsa ne gibi sorunlar yaşayabilirler?
Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yaşayan astronotların düzenli olarak egzersiz yapmalarının sebebi ağırlıksız ortam nedeniyle kaslarının zayıflamasını engellemek içindir.  Astronotlar düzenli olarak egzersiz yapamazlarsa kasları zayıflar, hareket zorluğu çekerler.
3. Astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda Dünya’dakinden farklı olarak neler yapıyorlar?
Astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda dünyadakinden farklı olarak banyo yapamıyorlar. Dişlerini yutulabilen bir macunla temizliyorlar. Uzay elbiselerini giyip istasyonun dışına çıkıyorlar.
4. Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki astronotların yaşamını kolaylaştırmak için yeni bir icat yapacak olsaydınız ne icat ederdiniz? Niçin?
5. Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki eşyaların duvarlara sabitlenmesinin sebebi ne olabilir?
Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki eşyaların duvarlara sabitlenmesinin sebebi, yer çekimsiz ortamda eşyaların sağa sola saçılarak aletleri bozmaması, astronotların bu eşyalara çarparak sakatlanmaması içindir.
6. Metinde bahsedilen uzay istasyonunda bulunmak ister miydiniz? Neden?
7. Bu metnin yazılış amacı nedir?
Bu metnin yazılış amacı Uluslar Arası Uzay İstasyonu’nda astronotların geçirdiği bir günü insanlara anlatmak ve yerçekimsiz ortamda astronotların yaşamı hakkında bilgi vermektir.
    3. Etkinlik Bu etkinlikte görsellerle ilgili olan cümleler ilişkilendirilecek. 1. Görsel > 2 2. Görsel > 4 3. Görsel > 1 4. Görsel > 3       4. Etkinlik Bu bölümde amaç sonuç, neden sonuç ve koşul sonuç cümleleri öğrencilere kavratılacak ve etkinlikteki cümleler yapılacak. Neden-Sonuç (Sebep-Sonuç) Cümleleri Bir eylemin hangi gerekçeyle veya hangi sebeple yapıldığını bildiren cümlelere neden-sonuç (sebep-sonuç) cümleleri denir. Bu cümlelerin yüklemine “niçin?” , “neden?” soruları sorulduğunda bu sorular cevapsız kalmaz. Neden-sonuç cümleleri iki bölümden oluşur: Birinci bölüm neden (sebep), ikinci bölüm ise sonuç bildirir. Genellikle “için, -den, -diğinden, ile” gibi ekler ve edatlar kullanılır. Örnek: » Hasta olduğu için okula gelememiş.
Yukarıdaki cümlede yükleme “neden gelememiş?” sorusunu yönelttiğimizde “hasta olduğu için” cevabını alıyoruz. Yüklemin yapılış sebebi bildirildiği için bu cümle sebep-sonuç cümlesidir.
» Okulların açılmasıyla masraflar arttı.
» Seni uyandırmayalım diye radyoyu açmadık.
» Yağmur yağınca maç iptal oldu.
» Malzeme yetersizliğinden inşaat yarım kaldı.
  Amaç-Sonuç Cümleleri Eylemin hangi amaca bağlı olarak gerçekleştiğinin belirtildiği cümlelere amaç-sonuç cümleleri denir. Amaç-sonuç cümleleri, eyleme sorulan “hangi amaçla?” sorusuna cevap verir. Bu tür cümlelerde de “için, diye, üzere” gibi edatlardan yararlanılır. Örnek: » Sınavı kazanmak için çok çalışmış.
Yukarıdaki cümlede yükleme “hangi amaçla çalışmış?” sorusunu yönelttiğimizde “sınavı kazanmak için” cevabını alıyoruz. Yüklemin yapılış amacı bildirildiği için bu cümle amaç-sonuç cümlesidir.
» Bildiklerini anlatmak üzere karakola başvurdu.
» Kilo vereyim diye spor yapıyor.
» Yazar, eleştirmene şirin görünmek maksadıyla iki yüzlü davranıyor.
» Ona sık sık öğüt verirdi; iyi bir insan olsun diye.
  Koşul-Sonuç Cümleleri Bir olayın veya durumun gerçekleşmesinin, başka bir olayın veya duruma bağlı olduğunu belirten cümlelere koşul-sonuç (şart-sonuç) cümleleri denir. Bu tür cümlelerde birinci bölüm (yan yargı) koşul, ikinci bölüm ise o koşula bağlı olarak ortaya çıkan sonuçtur (temel yargı).  Türkçede koşul anlamı asıl olarak “-se” şart ekiyle sağlanır. “ise”, “-ince”, “-dikçe”, “mi”, “ama”, “üzere”, “yeter ki” ile de koşul anlamı sağlanabilir. Örnek: » Ödevini yaparsan  oyun oynayabilirsin.
Bu cümlede koyu renkle yazılmış bölüm, eylemin yapılabilmesinin bağlı olduğu koşulu belirtmektedir. (oyun oynayabilmesi hangi koşula bağlı? → ödevini yapmasına)
» Temiz bir dünya istiyorsan  yerlere çöp atma.
» Müzik dinleyebilirsin ama sesini fazla açmayacaksın.
» Bizim buralara yağmur yağdıkça her yer toprak kokardı.
» Akşama geri vermek üzere bu kitabı alabilirsin.
» Akşam baban gelsin, alışverişe çıkarız.
» İstediğin her şeyi alırım, yeter ki sınıfını geç.
  ( A ) Astronotlar yeryüzündeki görev kontrol ekibiyle yapacakları günlük toplantıları için hazırlanırlar.
( N ) Uzun süre dayanmaları için yemeklerin bazılarının suyu alınmış, bazıları da dondurulmuş oluyor.
( N ) Astronotlar dişlerini yutulabilen bir diş macunuyla fırçalıyorlar çünkü banyodan çevreye saçılan su damlaları uzay aracının sistemlerine zarar verebilir.
( N ) Kesilen saçların çevreye saçılmaması için, özel bir aygıt kullanılıyor.
( N ) Uzayda yer çekimi olmadığından astronotların kasları zayıflar.
( K ) Fotoğrafları inceleyecek olursanız duvarlarda birçok eşya olduğunu görebilirsiniz.     5. Etkinlik Bu etkinlikte derse hazırlık amaçlı yapılan araştırma ile ilgili öğrenciler arkadaşlarına sunum yapacaklar. Sorulara verilen cevaplardan faydalanmaları söylenecek.     6.Etkinlik Bu etkinlikte öğrenciler derste bireysel olarak hayal kurmaları ve sorulara kendilerince cevaplar yazmaları istenecek.   7.Etkinlik Dilekçe türü hakkında öğrencilere bilgi verilecek ve dilekçenin ne şe yaradığı öğrencilere kavratılacak. Dilekçe Resmi makamlara bir şikayetin iletilmesi veya bir isteğin bildirilmesi amacıyla yazılan durum bildiren yazıya dilekçe denir. Sponsorlu Bağlantılar Dilekçeyi bilgisayar ortamında, daktilo ile yada el yazısı ile silinmez kalemle yazmak mümkündür. Dilekçe yazılan kağıt çizgisiz beyaz dosya kâğıdı olmalıdır. Dilekçe yazarken gereksiz detaylara girilmez ve istek veya şikâyet kısa ve öz bir şekilde belirtilir. Dilekçede yazım ve noktalama işaretlerine dikkat edilerek sade ve resmi bir dil kullanılır. Dilekçede zorunlu olan şeyler, dilekçe yazanın adı-soyadı, imzası, iş veya ikametgâh adresidir.   Dilekçe öğrencilere kavratıldıktan sonra örnek bir dilekçe yazmaları sağlanacak.     Gelecek derse hazırlık amaçlı öğrencilerden bir yemek tarifi öğrenip derse öyle gelmeleri istenecek.    
3. BÖLÜM  
Ölçme-Değerlendirme  
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri Aşağıdaki cümleleri amaç sonuç ve neden sonuç cümleleri olarak belirleyiniz. Bu dilekçe kabul edilemez, imzasız. Bu akşam eve gelemeyeceğini söyleyince hepimiz onu merak ettik. Bu işi yarına yetiştirebilmek için masanın başından hiç kalkmadı. Canı çok sıkıldığından biraz dışarıda dolaşmayı tercih etti. Hemen harekete geçebilirsek işlerimizi söz verdiğimiz zamanda bitirebiliriz. Manzaranın güzelliği kasabaya gelen tüm ziyaretçileri büyülemişti.  
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  Okurken yorum yapabilme, problem çözme, düşündüğünü tasarlama, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.
Türkçe Öğretmeni      07.12.18
Sefa AVCILAR Okul Müdürü   

2018-2019 eğitim öğretim yılı 5. Sınıf 4. temanın (Bilim ve Teknoloji) ilk metni olan  “UZAYDA BİR GÜN” adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir