6. Sınıf “HEYKELİ DİKİLEN EŞEK” Dinleme Metni Günlük Ders Planı (2018-2019)

Genel Manşet Türkçe 6. Sınıf Günlük Planlar

2018-2019 eğitim öğretim yılı 6. Sınıf 4. Hafta metni olan  “Heykeli Dikilen Eşek” adlı dinleme metninin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Dinleme metnini derste kullanabilmeniz için buradan indirebilirsiniz.

1. BÖLÜM DERS PLANI 08 Ekim-14 Ekim 2018
Dersin adı TÜRKÇE
Sınıf 6
Temanın Adı/Metnin Adı OKUMA KÜLTÜRÜ / HEYKELİ DİKİLEN EŞEK
              Konu       Anahtar kelimeKütüphane kurallarıEş anlamlı kelimelerDinlediği metni özetlemeZ-KütüphaneÇoğul ekleriTartışma Güdümlü konuşma          
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40(6 ders saati)
2. BÖLÜM
Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışları DİNLEME
T.6.1.2.Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. Öğrencilerin tahminlerini kelimelerin sözlük anlamları ile karşılaştırmaları sağlanır. T.6.1.3. Dinlediklerini/izlediklerini özetler. T.6.1.4. Dinledikleri/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir. T.6.1.7 Dinlediklerinde/izlediklerinde eş anlamlı kelimeleri bulur.    
KONUŞMA T.6.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar. Öğrencilerin verilen bir konu hakkında görsellerle destekleyerek kısa sunum hazırlamaları ve prova yapmaları sağlanır. T.6.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar. T.6.2.3.Konuşma stratejilerini uygular. Serbest, güdümlü, yaratıcı, hafızada tutma tekniği ve kelime kavram havuzundan seçerek konuşma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır. T.6.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır. T.6.2.7. Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.  
YAZMA T.6.4.1. Şiir yazar. T.6.4.2. Bilgilendirici metin yazar. T.6.4.8. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.    
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Soru-cevap,  anlatım, durdurarak dinleme ve açıklayıcı anlatım, inceleme, uygulama günlük hayatla ilişkilendirme
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen   * Öğrenci İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, tdk.gov.tr, akıllı tahta ve z-kütüphane ziyareti
Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:  
•  Dikkati Çekme Okulumuzda bulunan z-kütüphane hakkında neler biliyorsunuz. İsminden yola çıkalım z-kütüphane nedir?
•  Güdüleme Temamızın son metni olan “HEYKELİ DİKİLEN EŞEK”  adlı metni işleyeceğiz çocuklar. Herkes sayfa 32’deki görselleri incelesin. Günümüzle görseli kıyaslayalım. Bu   dersimizde okuma sevgisini aşılamak için örnek bir insanın yaptıklarını öğreneceğiz. Z-kütüphanemizin amacına hizmet etmesi için gerekenleri yapacağız.
•  Gözden Geçirme Bu metni işledikten sonra kitaplara daha bir farklı yaklaşacağız çocuklar.
•  Derse Geçiş Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek. Kütüphaneden en son kimler kitap aldı diye sorulacak ve insanlar eskiden kütüphanelere bu kadar kolay ulaşabiliyorlar mıydı diye sorulacak.  Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Görsellerden yola çıkılarak)Parça öğretmen tarafından akıllı tahtadan açılacak ve uygun dinleme pozisyonunda tüm öğrenciler dinleyecek. Ayrıca öğrenciler not alarak dinleme tekniğini kullanacak ve duyduğu önemli noktaları not edecek.Anahtar kelimeleri belirlemek maksadıyla bir kez daha metin dinletilecek. Bu sefer duraklatarak dinletme yapılacak. ve anlamı bilmedikleri kelimeleri defterlerine yazacaklar.         ANAHTAR KELİMELER: kitap, eşek, kütüphane, heybe, heyecan, çocuk, hak etmek, okuma sevgisi Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak.Anlamı sözlükten bulunacak, Sözlük getirmeyen öğrenciler akıllı tahtadan tdk sözlüğü kullanarak sözlük defterlerine yazılacak.   1. Etkinlik  Eş anlamlı kelimeler kavratılarak etkinlikte verilen kelimelerin eş anlamlılarını tren vagonlarına yazdırılacak.   EŞ ANLAMLI (ANLAMDAŞ) SÖZCÜKLER Yazılışları ve okunuşları farklı, anlamları aynı olan sözcüklere eş anlamlı sözcükler denir. İsim = Ad Eser = Yapıt Cevap = Yanıt Mazi = Geçmiş Sene = yıl Güz = Sonbahar Zayıf = Sıska Neşeli = Şen Yasa = Kanun Güz mevsiminde ağaçlar yapraklarını döküyor. Buranın sonbahar yağmurları meşhurdur. Yasalara uymamız gerekir. Hakkımızı savunabilmek için kanunları bilmeliyiz.   Son eserinde güncel olayları anlatır. Yapıtlarında oldukça sade bir dil kullanır.  UYARI: Eş anlamlı sözcüklerin aynı cümlede kullanılması anlatım bozukluğuna neden olur. Yemek yemediğinden çok zayıf ve sıska oldu.   Arkadaşımı bugün çok neşeli ve şen görüyorum.   Cevap ve yanıt hakkını kullanmak istiyor. UYARI: Yakın anlamlı kelimeler eş anlamlı değildir. Eş – Dost Yalan – Yanlış Doğru – dürüst Bayramlarda eşi dostu ziyaret etmeliyiz Olayları yalan yanlış̧ anlatıyor.   fakir → yoksul ırgat → işçi proje → tasarı lider → önder mahcup → utangaç eşek → merkep   2. Etkinlik Metinle ilgili sorular cevaplanacak. Cevaplar sınıfça değerlendirilip deftere not edilecek. 1. Rasim Öğretmen’in kütüphane kurma fikrine köylülerin destek vermesini sağlayan olay nedir? Irgat Hasan’ın köy kahvesine gelip elindeki parayı uzatıp “İki gündür çalışıyorum, ben okuyamadım, gençler okusun.” diyerek parayı köy kütüphanesi için vermesi. 2. Hacı Bekir Koca, uzak köylerdeki çocukların kitap okuyabilmesi için nasıl bir öneride bulunmuştur? Anlatınız. Karakoçan adlı bir eşek ile uzak köylere kitap taşıma önerisinde bulunmuştur. 3. Bu hikâyede anlatılan olay, yazarın başından mı geçmiştir? Bunu nereden anlıyorsunuz? Yazarın başından geçmemiştir. Yazar duyduklarını anlatmıştır. Bunu yazarın metni 3. kişi ağzından anlatmasından anlıyoruz. 4. Rasim Öğretmen’in kurduğu kütüphanenin ülkemiz açısından önemi nedir? Açıklayınız. Rasim Öğretmen’in kurduğu kütüphane, ülkemizin ilk köy kütüphanesi olmuştur ve diğer köylere de örnek olmuştur. Böylece köylerdeki okuma oranı artmıştır. 5. Dinlediğiniz metnin yazarı siz olsaydınız başlığı ne koyardınız? ….. 6. Bir insanın hedeflerine ulaşmasındaki kararlılığı, o insanın ve içinde yaşadığı toplumun hayatını nasıl etkiler? Örneklerle anlatınız. Kararlılık, başarıya ulaşmada önemli bir etkendir. Kişinin kararlılığı, diğer insanları da etkiler. İnsanlar “Bu kişi bu işte kararlı, bu iş olacak. Biz de elimizden geleni yapalım. Bizim de katkımız olsun.” diyerek yardıma koşarlar. Bu şekilde birlik ve beraberlik içinde toplumsal başarı daha kolay kazanılır.   3. Etkinlik Köy okullarındaki çocukların kitap okuması için bir öğretmen gözüyle öğrencilerin proje hayal etmesi istenecek.   4. Etkinlik Z-kütüphane hakkında bilgi verilecek. Okulumuzda kurulan z-kütüphanede ders işlenecek ve kütüphanenin kuruluşundan fotoğraflar öğrencilere seyrettirilecek. Z- kütüphanenin amaçlarından bahsedilecek. Çeşitli görsellerle z kütüphane örnekleri sunulacak. Öğrencilerden etkinlikteki uygun yere bir kütüphane planı çizmeleri istenecek. 5.Etkinlik Etkinliğe geçmeden önce çoğul ekleri kavratılacak. Sınıf ortamından örnekler vererek tekil ve çoğul arasındaki fark bulunacak. ÇOĞUL EKLERİ : İsimlere gelerek onların sayısını çoğaltan -lar, -ler ekleridir. (Evler, okullar…) -ler, -lar ekinin anlam özellikleri; a) Pazardan dünyaları aldım. – Beni aradığında dünyalar benim oldu. (Abartma) b) Müdür beyler sizi görmek istiyor. (Saygı) c) Daha nice Fatih’ler yetiştireceğiz. (Benzerlik) d) Serpiller yarın bize gelecek. (aile) e) Sabahları bir bardak süt içer. (Her anlamı) f) Bu şehre ben dört yaşlarındayken yerleştik. (aşağı yukarı) g) Beyefendiler yemeğe gelmiyorlar mı hala. (sitem, küçümseme) h) Kurtarma çalışmalarına İngilizler de katıldı. (aynı ulustan olma)   6.Etkinlik 5. Etkinliğin pratiği olan bu etkinlikte eşleştirme yapılacak. Koraylar, her akşam evlerinde kitap okurlar. / aile Ayşe ve Asil’in dünyalar kadar kitabı var. / abartma Hanımefendilerin okumaya hiç vakitleri yokmuş. / alay/sitem Bu topraklarda Yûnus Emreler, Mehmet Âkifler tükenmez. /benzerleri     7.Etkinlik Sınıf 4’erli guruplara bölünecek ve guruplar kendi arasında kitap olmayan bir dünyada neler olur diye tarışacaklar. Sonuçlarını etkinlikteki uygun yere yazacaklar ve aldıkları notlar ile ilgili bir konuşma yapacaklar.     ***Bir sonraki metnin hazırlık amacıyla çocuklardan Çanakkale Savaşları ve Atatürk konulu bir araştırma yapmaları istenecek.    

3. BÖLÜM

Ölçme-Değerlendirme  
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri             Seni dünyalar kadar seviyorum. Müdür Beyler sizi görmek istiyor. Bu millet Fatihleri Yavuzları iyi bilir. Hüseyinlerin hepsi buraya gelsin. Cümlelerindeki çoğul eklerini bularak hangi anlamda kullanıldıklarını bulunuz.          
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi
 Dinlerken dinleme kurallarına, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Türkçe Öğretmeni

 Sefa AVCILAR                                                                                                                       

 30.09.2018     

Okul Müdürü 

2018-2019 eğitim öğretim yılı 6. Sınıf 4. Hafta metni olan  “Heykeli Dikilen Eşek” adlı dinleme metninin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir