7. Sınıf “KARDEŞİM” Dinleme Metni Günlük Ders Planı (2018-2019)

Genel Manşet Türkçe 7. Sınıf Günlük Planlar

2018-2019 eğitim öğretim yılı  7. Sınıf 1. temanın 4. Hafta metni olan “KARDEŞİM” dinleme metninin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Metnin ses dosyasını buradan bulabilirsiniz.

1. BÖLÜM DERS PLANI 08 Ekim-14 Ekim 2018
Dersin adı TÜRKÇE
Sınıf 7
Temanın Adı/Metnin Adı ERDEMLER / KARDEŞİM
              Konu   BaşlıkMetin türleri(şiir)Tema ve ana duyguAnahtar kelimelerAnlamı bilinmeyen kelime çalışmasıSöz sanatlarıZaman ve dilek kipleriBeden dilini kullanma Şiir yazma  
Önerilen Süre 40+40+40+40+40 ( 5 ders saati )

2. BÖLÜM

               
  Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar
  DİNLEME T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek dinler.  T.7.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde kullanır. T.7.3.9. Söz sanatlarını kavrar.  T.7.3.11. Fiil kiplerini bilir. T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder.   KONUŞMA T.7.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar. T.7.2.6. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. Oysaki, başka bir deyişle, özellikle, ilk olarak ve son olarak ifadelerini kullanmaları sağlanır     YAZMA   T.7.4.1. Şiir yazar. T.7.4.4. Yazma stratejilerini uygular. Not alma, özet çıkarma, serbest, kontrollü, kelime ve kavram havuzundan seçerek yazma, bir metinden hareketle yazma ve duyulardan hareketle yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Dinleme, açıklama, duraklatarak dinleme, açıklayıcı anlatım, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen   * Öğrenci İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, tdk.gov.tr,  Aşık Veysel’in EBA’ daki TRT röportajı
Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:  
•  Dikkati Çekme 1. Aşık Veysel hakkında bildikleriniz nelerdir? 2. Aşık Veysel’in aşık olduğu kişi veya değer nedir?
•  Güdüleme Bu dersimizde temamızın son metni olan “KARDEŞİM” adlı metni işleyeceğiz. Herkes sayfa 30 u açsın. Bu metni işledikten sonra Aşık Veysel’ i ve insana verdiği değeri çok iyi anlayacaksınız. Aşık Veysel’in gözünden insan sevgisini barışı göreceksiniz.
•  Gözden Geçirme Sizce kardeş kime denir? Dostluğun kardeşliğin tanımını yapar mısınız?
•  Derse Geçiş Öğrencilerden metnin biçimine bakarak türü hakkında bilgi vermeleri istenecek. Metnin başlığı ile görseldeki Aşık Veysel’i bağdaştırarak arasında bağlantı kurması sağlanacak. Metin akıllı tahtadan açılacak ve sınıfa dinletilecek. Daha sonra her öğrenci metni daha iyi anlamak için dinlerken anahtar kelimeleri şiirden bulmaları istenecek.  Anlamı bilinmeyen kelimeleri de not almaları istenecek.
Anahtar Kelimeler: kardeş, tabiat, yolcu, aşık, nefis, hor görmemek, toprak, var (olmak) Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından Türkçe defterinin arkasında yer alan sözlük defterlerine anlamlarıyla beraber yazılacak. Sonrasında her bir sözcük cümle  içinde kullanılacak.  
1. Etkinlik  Etkinliği yapmak için metin bir kez daha dinlenecek ve boşluklar doldurulacak. Beni hor görme kardeşim
Sen altınsın ben 
tunç muyum
Aynı vardan var olmuşuz
Sen gümüşsün ben sac mıyım Ne var ise sende bende
Aynı varlık her bedende
Yarın mezara girende
Sen toksun da 
ben aç mıyım Kimi molla kimi derviş
Allah bize neler vermiş
Kimi arı çiçek dermiş
Sen balsın da ben çeç miyim
Topraktandır cümle beden
Nefsini öldür ölmeden
Böyle emretmiş yaradan
Sen kalemsin ben 
uç muyum Tabiata Veysel aşık
Topraktan olduk kardaşık
Aynı yolcuyuz yoldaşık
Sen yolcusun ben bac mıyım Âşık Veysel ŞATIROĞLU   2. Etkinlik Metinden hareketle sözcüklerin anlamları tahmin edilecek ve sonra akıllı tahtadan TDK sözlük açılarak cevaplar bulunacak. sac: Yassı demir çelik ürünü molla: Büyük kadı derviş: Bir tarikata girmiş, onun kurallarına ve törelerine bağlı kimse, alperen çeç: Tahıl yığını bac: 1- Osmanlı Devleti’nde gümrük vergisi 2- Zorla alınan para, haraç 3. Etkinlik Metnin konusu, ana duygusu ve teması bulunacak.
Kardeşim Şiiri Teması: Eşitlik
Kardeşim Şiiri Ana Duygu: İnsanlar arasındaki kardeşlik  
4. Etkinlik Etkinlikte metne uygun farklı ilgi çekici başlık bulmaları istenecek.  
5.Etkinlik Söz sanatlarından kişileştirme va abartma ile ilgili etkinlik yapılmadan önce kısa bir bilgi verilecek.
SÖZ SANATLARI Söz sanatları,  ifadeye zenginlik katmak, ifadenin etkisini artırmak ya da az sözle çok şey ifade etmek için kullanılır. Söz sanatları abartma, benzetme, kişileştirme ve konuşturma olmak üzere dörde ayrılır: 1. Abartma Bir şeyin niteliklerini veya bir olayı olduğundan fazla büyüterek veya küçülterek anlatmaya abartma denir. Örnek Çantayı taşımaktan kolum koptu.   2. Benzetme Anlatımı kuvvetlendirmek, sözün etkisini artırmak için aralarında değişik yönlerden ilgi bulunan iki şeyden zayıf olanın kuvvetli olana benzetilmesine benzetme denir. Çoğunlukla benzetme yapılırken birbirleri ile ilgi kurulan varlıklar arasındaki ilişki bilinmektedir. Örnek Serkan keçi gibi inatçı bir çocuktur.         
Bu cümlede “Serkan”, “inatçılık” bakımından “keçi” ye benzetilmiştir. Burada “keçi” nin inatçılık özel­liği herkes tarafından bilindiğinden, benzetme çok rahat anlaşılmakta, söz daha etkili olarak anlatıl­maktadır.   3. Kişileştirme İnsan dışındaki varlıklara insana özgü özelliklerin verilmesine kişileştirme denir. Bu sanatta hayvanlara, bitkilere ve diğer varlıklara insana özgü özellikler verilerek ifade daha çekici hâle getirilir, duygular daha güzel anlatılır. Örnek Köyün çayı boş yere akmaktan sıkılıyor, bir bostanı sulayacağı günlerin gelmesini iple çekiyordu.   4. Konuşturma İnsan dışındaki varlıkları konuşturma, onların ağzından söz söyleme sanatına konuşturma denir. Örnek Akşam rüzgârları der ki Ali’ye: “Gözler ileriye, gönül geriye…” Sanki köydekiler görünsün diye Tepeler alçalır, dereler dolar!   A: Kişileştirme ile ilgili kısım: » ırmaklar
» bağlar
» çeşme
B: Abartma ile ilgili kısım: » Bir ah çeksem dağı taşı eritir
» Gözüm yaşı değirmeni yürütür
  6.Etkinlik Önceki metinde işlediğimiz Fiil kipleriyle ilgili etkinlik yapılacak.  
7.Etkinlik Bu etkinlikte öğrenciler alçak gönüllülük hakkındaki  düşüncelerini arkadaşlarıyla paylaşacak. Beden dilini de kullanmaları gerektiği ifade edilecek. Hatta konuşma yaparken öğrenciler kendilerini rahat hissetmeleri ve dinleyicilerle göz teması kurabilmek için konuşurken sınıfta gezinmelerine müsaade edilecek.   8. Etkinlik Yoncada yer alan kelime ve kelime guruplarını kullanarak bir şiir  yazdırılacak çocuklara.  Şiir anlatımını kuvvetlendirmek için ilgi çekici bir başlık atmaları istenecek.   Bir sonraki metne hazırlık olması için 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili bir program hazırlamaları  istenecek.    
 

3. BÖLÜM

Ölçme-Değerlendirme  
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri a) Toplanırken göklerde bulutlar yığın yığın     Hırçın bir fırtınayı düşünüyordu deniz.. b) Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım     Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım Cümlelerindeki söz sanatlarını bulunuz.  
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  Okurken sesli okuma kurallarına, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Türkçe Öğretmeni 

 Sefa AVCILAR

30.09.2018

 Okul Müdürü  

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir