5. Sınıf "BOĞAÇ HAN" Metni Günlük Ders Planı

Genel Günlük Planlar Manşet Türkçe 5. Sınıf Günlük Planlar

2019-2020 eğitim öğretim yılı 5. Sınıf 4. temanın (MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ) BOĞAÇ HAN adlı metnine ait günlük ders planını sayfa sonundaki linkten indirebilirsiniz.

1. BÖLÜM

Ders                                       : TÜRKÇE

Tema / Metnin Adı                : MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ / BOĞAÇ HAN

Sınıf                                       : 5

Konu                                     : Kelime çalışması / Hikaye unsurları / Kurgulama / Noktalama işaretleri (uzun çizgi ) / Güdümlü yazma

2. BÖLÜM                                                                                                                                                

KAZANIMLAR

OKUMA

Akıcı Okuma

T.5.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.

T.5.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur.

Söz Varlığı

T.5.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

Anlama

T.5.3.13. Okuduklarını özetler.

T.5.3.14. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.

T.5.3.16. Metindeki hikâye unsurlarını belirler.

T.5.3.18. Metinle ilgili sorular sorar.

T.5.3.19. Metinle ilgili sorulara cevap verir.

T.5.3.22. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

T.5.3.23. Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar.

T.5.3.28. Bilgi kaynaklarını etkili şekilde kullanır.

T.5.3.29. Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular.

T.5.3.30. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.

KONUŞMA

T.5.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.

YAZMA

T.5.4.4. Yazma stratejilerini uygular.

T.5.4.5. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.

T.5.4.14. Kısa metinler yazar.

T.5.4.16. Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.

YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Okuma, noktalama işaretlerine uygun okuma, bölerek okuma, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme ve günlük hayattan örnekler verme

ARAÇ-GEREÇLER VE KAYNAKÇA

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, İnternet, kütüphane, öğrencilerin yaşantıları

ÖĞRETME-ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ

Dikkati Çekme

Öğrencilere isimlerinin anlamalarını bilip bilmedikleri sorulacak. İsimlerini kimin verdiği hakkında konuşulacak.  

Güdüleme

Çocuklara bu hafta 118. sayfasındaki “BOĞAÇ HAN ” adlı metni işleyeceğimiz söylenecek. Metnimizle beraber kültürümüzde isim verme geleneği ile metindeki isim verme hususu üzerinde kıyaslama yapacağımız belirtilecek. Dede Korkut hikayeleri ile ilgili bilgi sahibi olacakları vurgulanacak.

Gözden Geçirme

Dede Korkut hakkında bilgi edinen öğrencilerin araştırdıklarını arkadaşlarıyla paylaşması istenecek.    

DERSE GEÇİŞ

  1. Dikkati çekme bölümü cevaplandıktan sonra öğrencilere metnin görseli inceleterek görsel okuma yaptırılacak. Görselden yola çıkarak metnin türü hakkında bilgi verilecek.  
  2. Metnin türü olan çizgi roman hakkında bilgi verilecek. Metin okunacak.
  3. İkinci bir kez kelime çalışmaları için okunacak metin. Bilinmeyen kelimeler ve anahtar kelimeler tespit edilecek.  
  4. Anahtar Kelimeler: boğa, Oğuz beyleri, aşık oyunu, ad koymak, beylik, cenk, hünerli
  5. Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce dizelerden yola çıkarak bulunmaya çalışılacak. Sonra anlamı sözlükten bulunacak.

1. Etkinlik

Metnin okunması sırasında işaretli yerde durulup bu etkinlik yapılacak.

Sizce boğayı neden meydana getirmiş olabilirler?

                  Yine deveyle güreştirip eğlenmek için getirmiş olabilirler.

Dirse Han’ın oğlu boğadan kurtulmak için ne yapmış olabilir?

                  Birden çekilip boğayı düşürmüş olabilir.

2. Etkinlik

Metinde tespit ettikleri  bilmedikleri kelimeleri bu kısımda araştıracaklar.

3. Etkinlik

Hikaye unsurları belirlenecek.

Yer: Meydan

Zaman: Geçmiş zaman

Şahıs ve varlık kadrosu: Boğa, deve, Bayındır Han, Oğuz Beyleri, Dirse Han, Dirse Han’ın oğlu, çocuklar, Dede Korkut

Olay: Dirse Han’ın oğlunun boğayı yenmesi sonucu Dede Korkut’un Dirse Han’ın oğluna isim vermesi.

4. Etkinlik

Metne ait sorular cevaplanacak.

1) Dirse Han’ın oğlu ve arkadaşları meydanda hangi oyunu oynuyorlardı?

Aşık oyunu oynuyorlardı.

2) Dirse Han’ın oğlu, boğayı yenmek için ne yapmıştır?

Boğayı alnından ittirirken birden çekilip boğayı yere düşürmüştür.

3) Dirse Han’ın oğluna kim isim vermiştir? Verdiği isim nedir?

Dede Korkut, Boğaçhan adını vermiştir.

4) Dede Korkut, Dirse Han’dan oğluna neler vermesini istemiştir?

Beylik, taht, at, on bin koyun, deve, otağ, cübbe elbise vermesini istemiştir.

5. Etkinlik

Metnin öğrencilerce kurgulanması halinde nasıl olacağı bu etkinlikte belirlenecek.

Benim Kahramanlarım: Boğa, Boğaç Han, Dede Korkut

Olayın Geçtiği Yer:

Olay:

6.Etkinlik

Bir gazeteci mantığıyla Dede Korkut’la röportaj yapmak için sorular hazırlanacak. Araştırma sonunda edinilen bilgilerle sorulara cevaplar bulunacak. 

7.Etkinlik

Kırgız Türklerine ait Manas Destanı okunacak. İlgili sorular cevaplanacak.

a) Bu paragrafta Kırgız Türklerinin hangi geleneğinden bahsedilmiştir?

İsim verme geleneğinden bahsedilmiştir.

b) Boğaç Han’a isim verilme yöntemiyle Manas’a isim verilme yöntemi aynı mıdır?

Aynı değildir.

c) Kültürel farkındalık oluşturma amacıyla farklı kültürler hakkında bilgi sahibi olmak neden önemlidir?

Farklı kültürlere ait iyi şeyleri kendi kültürümüze dahil edip kültürümüz geliştirebilmemiz açısından önemlidir.

8.Etkinlik

Kısa çizgi öğrencilere kavratılacak. Etkinlikte yer alan kullanım alanlarıyla örnekleri eşleştirmeleri istenecek.

b 1. Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna konur.a) Dede Korkut’un bu hikâyesi–Boğaç Han- Türklerin ad koyma geleneği hakkında bize
bilgiler vermektedir. (Ömer Seyfettin)
a 2. Cümle içinde ara sözleri veya ara
cümleleri ayırmak için ara sözlerin
veya ara cümlelerin başına ve sonuna
konur.
b) Soğuktan mı titriyordum yoksa heye-
candan, korkudan ya da üzüntüden mi bilmem.
c 3. Kelimelerin kökleri, gövdeleri ve
eklerini birbirinden ayırmak için kullanılır.
c) Gözlüklü sözcüğünün kök ve eklerine
ayrılışı şu şekildedir: göz-lük-lü
d 4. Fiil kök ve gövdelerini göstermek
için kullanılır.
ç) -lık/-lik ekleri isimden isim yapan; -ımsa,
-tır ekleri fiilden fiil yapan eklerdir.
ç 5. İsim yapma eklerinin başına, fiil
yapma eklerinin başına ve sonuna
konur.
d) Dur- fiilinden yeni kelimeler türetiniz.
e 6. Heceleri göstermek için kullanılıre) İl-köğ-re-tim sözcüğünün hecelerine
doğru ayrılışı bu şekildedir.

9.Etkinlik

İsim verme geleneğinden yola çıkarak öğrenciler birer hikaye yazmaları istenecek.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Çocuklardan bu kısımdaki yönergenin araştırılması istenecek.

3. BÖLÜM                                                                                                                                                                                    

Ölçme-Değerlendirme

Dede Korkut ile ilgili edinilen bilgileri madde halinde aşağıya yazınız.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Okurken yorum yapabilme, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Sefa AVCILAR

Türkçe Öğretmeni

23.12.19

Okul Müdürü

2019-2020 eğitim öğretim yılı 5. Sınıf 4. temanın (MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ) BOĞAÇ HAN adlı metnine ait günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir