7. Sınıf ” ‘A’ HARFİ ” Metni Günlük Ders Planı

Genel Günlük Planlar Manşet Türkçe 7. Sınıf Günlük Planlar

7. sınıf Türkçe dersi 5. temada (KİŞİSEL GELİŞİM) yer alan A HARFİ adlı dinleme metninin günlük ders planını sayfa sonundaki linkten indirebilirsiniz.

1. BÖLÜM

Ders                                       : TÜRKÇE

Sınıf                                       : 7

Tema                                     : KİŞİSEL GELİŞİM

Metin Adı                              : A HARFİ

Konular                                 : Kelime Çalışması, Braille Alfabesi, Kipler, Zaman Kayması, Metin Türleri, Örtülü Anlam, Güdümlü Yazma

2. BÖLÜM                                                                                                                                                 

KAZANIMLAR

OKUMA

T.7.3.4. Okuma stratejilerini kullanır.

T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

T.7.3.9. Fiillerde anlam kayması konusu üzerinde durulur.

T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar.

T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler.

T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.

T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder.

KONUŞMA

T.7.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.

T.7.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.

YAZMA

T.7.4.4. Yazma stratejilerini uygular. Not alma, özet çıkarma, serbest, kontrollü, kelime ve kavram havuzundan seçerek yazma, bir metinden hareketle yazma ve duyulardan hareketle yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.

YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Okuma, bölerek okuma, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme ve günlük hayattan örnekler verme

ARAÇ-GEREÇLER VE KAYNAKÇA

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, İnternet, kütüphane…

ÖĞRETME-ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ

Dikkati Çekme

Öğrencilere “empati” ile ilgili bildikleri sorulacak.

Güdüleme

Öğrencilere “Engelli insanların engelsiz başarıları vardır”  sözü ile anlatılmak istenenin ne olduğu sorularak cümle üzerinde düşünmeleri sağlanacak. Daha sonra öğrencilere sayfa 150’de yer alan “SOL AYAĞIM” metnini işleyeceğimiz söylenecek. Öğrencilere sahip olduğumuz değerlerin kıymetini bilmemiz gerektiği ve şükür etmemiz gerektiği aktarılacak. Öğrencilerden, metnimizi incelerken kahramanımızın yaşadıklarını düşünmeleri ve onun yerine kendilerini koymaları istenecek. Empati kavramı ile günlük hayattan örnekler verilerek öğrenciler derse güdülenecek.

Gözden Geçirme

Öğrencilere hazırlık kısmındaki görsellerin öğrencilerde uyandırdıkları sorulacak.

DERSE GEÇİŞ

  1. Metin okumadan 152. Sayfadaki görseli öğrenciler inceleyecek. Görsel okuma yapacaklar.
  2. Metin yönergelere uygun olarak öğrenciler tarafından okunacak.. Herkes okunma esnasında bilinmeyen kelimeleri tespit edecek. Metinde bulunan bilinmeyen kelimeler yazacaklar. Anahtar kelimeler belirtip deftere yazacaklar.
  3. Anahtar Kelimeler: doktor, anne, hastane, umut, zeka, başarı, ayak parmakları
1. Etkinlik

Metinde geçen kelimelerden hareketle bulmaca çözülecek.

Soldan Sağa

4. Anlaşılmayan, bilinmeyen şey. MUAMMA

5. Canlı, hareketli, atik. KIVRAK

6. Zihinle ilgili, zihnî. ZİHİNSEL

8. Sıkıntılı. KASVETLİ

11. Hristiyanların ibadet etmek için toplandıkları yer. KİLİSE

12. İleri atılma, atılım, saldırış, savlet. HAMLE

Yukarıdan Aşağıya

1. Bir olay, bir durum karşısında kişinin takındığı davranış. TAVIR

2. Hristiyanlıkta doğduğunda çocuğun ilk günahının silinmesi. VAFTİZ

3. Sızlanmak, sızlanarak anlatmak, şikâyet etmek. YAKINMAK

7. İşlevi olmayan. İŞLEVSİZ

9. Ucu bucağı görünmeyecek kadar geniş, çok geniş, vâsi. ENGİN

10. Güneşten korunmak için bir yerin üzerine gerilen bez,

2. Etkinlik

Öğrenciler soruları cevaplayacak.

1. Metnin kahramanını kısaca tanıtınız.

Cevap: Dublinli bir duvar ustasının oğludur. Yirmi iki kardeşli kalabalık bir aileye sahiptir. Beyin felçli doğan Christy Brown (Kıristi Bıravn), annesinin yardımıyla okuma yazmayı kavrar.

2. Christy’yi diğer çocuklardan farklı kılan özellikler nelerdir?

Cevap: Bedeninin kontrolünü sağlayamaması, konuşamaması.

3. Doktorların Christy ile ilgili görüşleri nelerdir?

Cevap: Doktorlar Cristy’nin bu durumunun umutsuz bir vaka olduğunu düşünüyorlar. Zihinsel engelli olduğunu belirtiyorlar.

4. Christy’nin annesinin hangi kararı, onun hayatını olumlu yönde etkilemiştir?

Cevap: Crtisy’nin zihinsel engelli olduğunu kabul etmeyerek onun zihnine ulaşmaya çalışması.

5. Kendinizi Christy’nin yerine koyarak hissettiklerinizi anlatınız.

6. Christy’nin ailesinden biri olsaydınız ona nasıl destek olurdunuz?

Cevap: (örnek) Kendinde olan engelleri nasıl aşacağı konusunda çözümler sunarak destek olurdum.

7. Metinde yazarın okuyucuya vermek istediği mesaj nedir?

Cevap: Dünyada, azim ve kararlılıkla aşılamayacak hiç bir engel yoktur.

3. Etkinlik

Metinle ilgili yapılan araştırmaları bu kısımda paylaşacaklar.

4. Etkinlik

Braille Alfabesi’ni öğrenciler anlamaya çalışacak. Etkinlikteki uygulamayı çözmeye çalışacaklar..

CEVAP :

YA LİMİT SİZSİNİZ

YA DA LİMİTSİZSİNİZ

5. Etkinlik

Etkinlikte yer alan basamakları öğrenciler inceleyecek ve öğrencilerin nedenleriyle beraber hangi basamakta yer aldığını ifade edecek.

6.Etkinlik

Öğrenciler fiilleri inceleyecekler. Fiillerin kiplerini yazacaklar.

Fatih’in askerleri gemilerle Haliç’ten şehre girer. Geniş Zaman

Çantasında kitaplarını arıyor, bulamayınca eve gidiyor. Şimdiki Zaman

Önümüzdeki ay istediğiniz yere tatile gideriz. Geniş Zaman

Hemen buraya geliyorsun. Şimdiki Zaman

Onu arayan Ordu’daki ablası olacak. Gelecek Zaman

b) Yukarıdaki cümlelerde fiillere gelen kip ekleri ile cümlelerin bildirdiği zaman aynı mıdır? Neden?

Aynı değildir. Cümlenin anlamına baktığımızda fiildeki zamandan farklı bir zaman bildirdiğini görüyoruz. Bu olaya fiillerde zaman kayması denir.

7.Etkinlik

Metnin türünü belirleyecekler.

(   ) Yaşanılanlar nesnel bir dille anlatılmıştır.

(X) Metinde yazarın iç dünyasına yönelik konulara değinilmiştir.

(X) Yazar, kendisi ile birlikte ailesinden ve yakın çevresinden de söz etmiştir.

(   ) Olaylar kronolojik sıraya uygun biçimde üçüncü kişi ağzıyla anlatılmıştır.

(X) Metnin kahramanı doğumundan itibaren yaşadıklarını anlatmıştır.

Metnin Türü: Otobiyografi

8.Etkinlik

Cumhurbaşkanlığının engelliler için Kamu Spotu öğrenciler izleyecek. Mesajları yazacaklar.

VİDEO

— Özünde hepimiz aynıyız.

— Güneşin her doğuşuyla, başlarız engelsiz bir hayata.

— Göremeyen sanılan, bilinmeyen bir dünyayı gösterir.

— Gönülden dökülen sözleri, hiç duymayan işitir.

9.Etkinlik

Öğrenciler kendilerini tanıtan bir yazı yazacak.

Gelecek derse hazırlık kısmı yapar.

3. BÖLÜM                                                                                                                                                                                    

Ölçme-Değerlendirme

Aşağıdaki paragrafta yer alan fiilerin kiplerini inceleyiniz.

El-Cezeri, Müslüman bilim adamı ve mühendistir. Bilimim ilk adımlarını attığı ve ilk robotu yapıp çalıştırdığını kabul eder.

1136 yılında Cizre’de doğmuş, 1206’te Cizre’de ölmüştür. Camia Medresesi’nde eğitim görmüştür. Fizik ve mekanik alanlarına yoğunlaşıp pek çok ilke ve buluşa imza atmıştır.

Dünya bilim tarihi açısından bugünkü sibernetik ve robot biliminde çalışmalar yapan ilk bilim insanıdır. Cezeri’nin yaptığı otomatik makineler günümüz mekanik ve sibernetik bilimlerinin temelini oluşturmaktadır.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Okurken yorum yapabilme, problem çözme, düşündüğünü tasarlama, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlar.

Türkçe Öğretmeni

Okul Akademi

……………………..

Okul Müdürü

7. sınıf Türkçe dersi 5. temada (KİŞİSEL GELİŞİM) yer alan “ ‘A’ HARFİ ” adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir