6. Sınıf “SEN DE BİR İYİLİK YAP” Metni Günlük Ders Planı

Genel Manşet Türkçe 6. Sınıf Günlük Planlar

2018-2019 eğitim öğretim yılı 6. Sınıf 8. tema (BİREY ve TOPLUM)  “SEN DE BİR İYİLİK YAP” adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

1. BÖLÜM

Ders                                       : TÜRKÇE

Sınıf                                       : 6

Temanın Adı / Metnin Adı     : BİREY ve TOPLUM / SEN DE BİR İYİLİK YAP

Konu                                      :          Metin Özetleme

                                                          Deyimler

                                                          Ana Fikir

                                                          Hikaye Edici Metin Yazma    

2. BÖLÜM                                                                                                                      

Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar

OKUMA

T.6.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.

T.6.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur. Öğrencilerin seviyelerine uygun, edebî değeri olan şiirleri ve kısa yazıları türünün özelliğine göre okumaları ve ezberlemeleri sağlanır.

T.6.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.  b) Öğrencinin öğrendiği kelime ve kelime gruplarından sözlük oluşturması teşvik edilir.

T.6.3.10. Edat, bağlaç ve ünlemlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar.

T.6.3.17. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur.

T.6.3.26. Metin türlerini ayırt eder.

a) Anı, mektup, tiyatro, gezi yazısı türleri öğretilmelidir

T.6.3.35. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.

KONUŞMA

T.6.2.3.Konuşma stratejilerini uygular. Serbest, güdümlü, yaratıcı, hafızada tutma tekniği ve kelime kavram havuzundan seçerek konuşma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.

T.6.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.

YAZMA

T.6.4.4. Yazma stratejilerini uygular. Güdümlü, serbest, kontrollü, tahminde bulunma, metin tamamlama, bir metni kendi kelimeleri ile yeniden oluşturma, boşluk doldurma, grup olarak yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.

Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri

Okuma, anlatım, açıklamalı okuma ve dinleme, soru cevap, altını çizerek okuma, açıklayıcı anlatım, inceleme, uygulama, günlük hayatla ilişkilendirme

Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça // * Öğretmen  * Öğrenci

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, İnternet,  deyimler, akıllı tahta…

Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri

Dikkati Çekme

Sınıfa girince öğrencilere çocukluk anısı olarak başımızdan geçen bir olay (iyilik üzerine…) anlatılacak.

Güdüleme

Öğrencilerden de aynı şekilde tanık oldukları bir iyilik öyküsü anlatmaları istenecek. Sonrasında “Birey ve Toplum” adlı yeni temamızın ikinci metni olan “SEN DE BİR İYİLİK YAP” metnini işleyeceğimizden bahsedilecek. Öğrencilerden sayfa 250’yi açmaları istenecek.

Gözden Geçirme

Araştırma görevi olan bir iyilikle ilgili haber metnini sınıfta arkadaşlarıyla paylaşacaklar. Arkadaşları konu hakkında fikirlerini paylaşacak.

Derse Geçiş

  1. Gözden geçirme bölümünde öğrenciler sunumlarını yaptıktan sonra öğrencilerden metnin görsellerini incelemeleri istenecek. Görsel okuma yapılacak.
  2. Metin bir kez sessiz okunacak. Anlamını bilmedikleri kelimelerin altını çizmeleri istenecek.
  3. Sonra metnin bir kez de sesli okunması sağlanacak. Bölerek yöntemlerine uygun olarak okuma yapılacak.
  4. Anlamını bilmedikleri kelimeler bulunacak. Anlamlarıyla beraber sözlük defterine yazılacak.

1. Etkinlik

Öğrencilerden metni okurken belirledikleri anlamını bilmedikleri kelimeleri deftere yazdıktan sonra bu kısma da yazmaları istenecek.

2. Etkinlik

Metinle ilgili sorular cevaplanacak.

1. Güniz Hanım, telefonu açtığında neden kaygılanmıştır? Anlatınız.

Ders saatinde kızı aradığı için önemli bir şey olduğunu düşündüğü için kaygılanmıştır.

2. Canol’ un hangi sözleri Güniz Hanım’ın güvenini kazanmasını sağlamıştır?

 “Telefonu ben size getiremem. Okula gitmek zorundayım. Siz gelip alabilirseniz iyi olur.”

3. Güniz Hanım’ın okul müdür yardımcısının yanına gitme nedeni nedir?

Güniz Hanım, telefonu bulan çocuğa bir iyilik yapmak istiyordu. En azından çocuğun davranışını anlatmak için okul yöneticisi ile görüşmek istemiştir.

4. Güniz Hanım, Canol’a teşekkür etmek için ne yapmıştır? Siz Güniz Hanım’ın yerinde olsaydınız Canol’u ödüllendirmek için ne yapardınız?

5. Canol’un teklif edilen ödülü kabul etmemesini nasıl yorumluyorsunuz? Düşüncelerinizi açıklayınız.

6. Metnin sonunda yer alan “İyilik yapmak hepimizin borcu. İllaki bir gün siz de birilerine bir iyilik edersiniz. O zaman ödeştik sayın.” sözlerinden ne anlıyorsunuz? Anlatınız.

7. Bir iyilik yaptığınızda ya da size bir iyilik yapıldığında neler hissediyorsunuz? Anlatınız.

3. Etkinlik

Ana karakterimiz Canol’un fiziksel ve ruhsal özellikleri metinden hareketle belirlenecek.

Fiziksel Özellikleri

Sıska denilecek kadar zayıf yapılı.

Ruhsal Özellikleri

İyiliksever, utangaç.

4. Etkinlik

Öğrenciler bu kısımda metni özetleyecekler. Metnin ana fikrini belirleyecekler.

Metnin Ana Fikri: İyilik yapmak karşılığı olan bir şey değil, insanlık görevidir.

5. Etkinlik

Metinde yer alan deyimler belirlenecek ve metne katkıları konuşulacak.

Yüreği ağzına gelmek

Eli ayağı boşalmak

Dili tutulmak

Gözüne kestirmek

Göz göze gelmek

6.Etkinlik

Canol’un müdür yardımcısının odasından ayrıldıktan sonra neler olduğunu hikaye edici bir metin düzeninde ilgili kısma yazılacak.

7.Etkinlik

Etkinlikteki sorular cevaplanacak. Acil durum telefonlarının gereksiz yere meşgul edilmesi konusunda ortaya çıkabilecek olumsuzluklar üzerinde konuşulacak.

8.Etkinlik

Etkinlikte yer alan okul temsilci adaylarının konuşmaları okunacak.  Hangisinin daha gerçekçi olduğu belirlenecek. B kısmında öğrenciler de bir aday gibi konuşma metni hazırlayacaklar.

>> Gelecek derse hazırlık amacıyla öğrencilerden “dostluk” konulu atasözlerini  araştırmaları istenecek.  

3. BÖLÜM

Ölçme-Değerlendirme

Aşağıya acil durum birimleri hakkında kısa bir bilgilendirici yazı yazınız. Yazınızda uygun bir başlık eklemeyi unutmayınız.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Okurken yorum yapabilme, problem çözme, düşündüğünü tasarlama, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Türkçe Öğretmeni      29.04.19
Sefa AVCILAR Okul Müdürü  

2018-2019 eğitim öğretim yılı 6. Sınıf 8. tema (BİREY ve TOPLUM)  “SEN DE BİR İYİLİK YAP” adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir