6. Sınıf “YAŞLI NİNE” Metni Günlük Ders Planı (2019-2020)

Genel Günlük Planlar Manşet Türkçe 6. Sınıf Günlük Planlar

2019-2020 eğitim öğretim yılı 6. Sınıf 2. temanın (MİLLİ MÜCADELE ve ATATÜRK) YAŞLI NİNE adlı metnine ait günlük ders planını sayfa sonundaki linkten indirebilirsiniz.

1. BÖLÜM

Ders                                       : TÜRKÇE

Sınıf                                       : 6

Tema / Metnin Adı                 : MİLLİ MÜCADELE ve ATATÜRK / YAŞLI NİNE

Konular                     : Milli mücadele / Sözcük anlamı bulma / Bilgilendirici metin / Metin türü- Anı / Zıt anlamlı kelimeler / Geçiş ve bağlantı ifadeleri / Anıtkabir krokisi

2. BÖLÜM                                                                                                                                                 

KAZANIMLAR

OKUMA

T.6.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.

T.6.3.4. Okuma stratejilerini kullanır. Sesli, sessiz, tahmin ederek, not alarak, soru sorarak, okuma tiyatrosu ve hızlı okuma gibi yöntem ve teknikleri kullanmaları sağlanır.

T.6.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

T.6.3.13. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. Ama, fakat, ancak, lakin, bununla birlikte ve buna rağmen ifadeleri üzerinde durulur.

T.6.3.17. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur.

T.6.3.18. Metinle ilgili sorular sorar.

T.6.3.20. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.

T.6.3.23. Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir.

T.6.3.24. Metnin içeriğini yorumlar.

T.6.3.26. Metin türlerini ayırt eder.

a) Anı, mektup, tiyatro, gezi yazısı türleri öğretilmelidir.

T.6.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

KONUŞMA

T.6.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.

T.6.2.3.Konuşma stratejilerini uygular.

T.6.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.

YAZMA

T.6.4.4. Yazma stratejilerini uygular.

T.6.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar.

T.6.4.9. Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. Ama, fakat, ancak, lakin, bununla birlikte ve buna rağmen ifadelerinin kullanılması sağlanır.

T.6.4.10. Yazdıklarını düzenler.

T.6.4.11. Yazdıklarını paylaşır.

YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Soru-cevap,  anlatım, durdurarak dinleme ve açıklayıcı anlatım, inceleme, uygulama günlük hayatla ilişkilendirme

ARAÇ-GEREÇLER VE KAYNAKÇA

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, tdk.gov.tr, A4 kağıdı

ÖĞRETME-ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ

Dikkati Çekme

Çocuklara “Başınızdan geçen ilginç bir olayı anlatır mısınız?” sorusu sorulacak ve cevap veren öğrenci dinlenecek. “Arkadaşınız, yaşadığı bir olayı anlattı. Yaşadığımız önemli olayların kaleme alındığı yazı türüne ne denir?” diye sorulacak. Anı cevabını aldıktan sonra “Bu dersimizde 50. Sayfada yer alan “YAŞLI NİNE” adlı metni işleyeceğiz. Bu metinde Atatürk’ün bir anısını öğreneceğiz ve ondan güzel bir ders çıkaracağız. Çıkaracağımız dersi, ders sonunda tahtaya yazacağız (Ana fikir)”  diyerek derse başlanacak.

Güdüleme

Atatürk’ün yaşamış olduğu bir anısını okuyacağız ve vatan sevgisinin milletimizin içine nasıl işlemiş olduğunu yaşlı ninenin gözünden göreceğiz.

Gözden Geçirme

“Atatürk’ün anılarından aklınızda olan varsa paylaşır mısınız?” sorusu sorularak öğrencilerin konuşması  sağlanacak.

DERSE GEÇİŞ

  1. Dikkati çekme bölümü konuşulduktan sonra öğrencilere metnin görsellerini inceleterek kısaca görsel okuma yaptırılacak.
  2. Sonra metnin türü vurgulanarak metnin yazarı Süleyman Bulut ile ilgili kısımdan bahsedilecek. Bölerek okuma yöntemi ile metin okutulacak. Başlığın üst kısmındaki uyarı cümlesi dikkate alınarak noktalama işaretlerine uyarak metin okunacak.
  3. Metin bölerek okuma yöntemi ile ikinci kez okunacak ve anahtar kelimeler ve metinde geçen bilinmeyen kelimelerin altı çizilecek.
  4. ANAHTAR KELİMELER: memleket, Türk milleti, Gazi Paşa, toprak, peynir, köy
  5. Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce cümleden yola çıkarak bulunmaya çalışılacak. Sonra anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından Türkçe defterinin arkasında yer alan sözlük defterlerine anlamalarıyla beraber yazılıp cümle içinde kullanılacak..

1. Etkinlik

Sözcüklerin harfleri karışık verilmiş. Anlamlarıyla eşleştirerek kelimeler bulunacak.

Bahçe içinde yapılmış süslü ev, kasır. (köşk)
Omza geçirilebilen tek gözlü bir çanta türü. (heybe)
Elde taşınacak incelikte düzgün ağaç, sopa, çomak. (değnek)
Kavrulmuş olan, kurumaya yüz tutmuş. (kavruk)
Sevgi ve dostluk bağlarını sürdüren. (vefalı)
Bir yere veya birinin evine kısa bir süre kalmak için gelen kimse. (konuk)
Birini sevindirmek, mutlu etmek, onurlandırmak, kutlamak için veya anı olarak verilen şey, hediye. (armağan)

Öğrencilerden bu kelimeleri kullanılarak bilgilendirici bir metin yazmaları istenecek.

2. Etkinlik

Metinden hareketle sorular cevaplanacak ve deftere cevaplar yazılacak.

1. Yaşlı kadın Atatürk ile niçin görüşmek istemektedir?

Memleketini kurtaran kişiyi ölmeden bir kez olsun görmek istediği için.

2. Yaşlı kadının Atatürk’ten bir şey istememesini nasıl yorumluyorsunuz? Açıklayınız.

 3. Atatürk ile konuşma olanağınız olsaydı ona nasıl teşekkür ederdiniz? Örneklendiriniz.

4. Metnin ana fikri nedir?

Türk milletinin Atatürk’e karşı duyduğu büyük minnet duygusu.

Çocuklardan sorular hazırlamaları istenecek. Açık uçlu düşündürücü sorular olmasına dikkat edilecek.

3. Etkinlik

Metin basitçe sınıfta canlandırılacak.

4. Etkinlik

Metnin türü hakkında uygun olanlar işaretlenecek. Anı türü hakkında bilgi verilecek.  Anı türüne uygun bir yazı yazacaklar ve arkadaşlarıyla paylaşacaklar.

5. Etkinlik

Bu etkinlikte zıt anlamlı sözcükler incelenecek.

Anlamca birbirinin karşıtı olan, birbiriyle çelişen kelimelere zıt anlamlı kelimeler adı verilir. Türkçemizde her sözcüğün eş anlamlısı olmadığı gibi zıt anlamlısı da yoktur. Zıt anlamlı sözcükler genellikle nitelik veya nicelik bildiren sözcüklerde yani sıfat ve zarf özelliğindeki sözcüklerde bulunur.

6.Etkinlik

Etkinlikte geçiş ve bağlantı ifadeleri hakkında bilgi verilecek. Sonra bu ifadeleri yazacakları metinde kullanmaları istenecek.

Geçiş ve Bağlantı İfadeleri Nedir?

Geçiş ve bağlantı ifadeleri olarak bahsedilen kelimeler, farklı düşünmeye yönlendiren ifadeler veya düşüncenin yönünü değiştiren ifadeler adlarıyla da bilinir. Bu ifadeler genellikle cümlenin orta kısmında yer alır ve düşünceyi olumlu veya olumsuz yöne doğru değiştirir.

“Bugün okula gelmedim fakat ödevlerimi yaptım.” Cümlesinde okula gelmemek olumsuz bir durumu anlatırken fakat geçiş ve bağlantı ifadesinden sonra ödevimi yaptım kısmı olumlu bir durumu belirtir. İşte bahsedilen geçiş ve bağlantı ifadelerinin cümledeki işlevi böyledir. En çok kullanılan geçiş ve bağlantı ifadeleri “ ama, fakat, lakin, yalnız, ne var ki, ancak, halbuki, ilk olarak, son olarak, böylelikle, başka bir deyişle, böylece, yoksa, buna rağmen” gibi ifadelerdir.

7.Etkinlik

Bu etkinlikteki kroki incelenecek ve B kısmındaki boşluklar uygun şekilde krokiden faydalanarak doldurulacak.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Bir sonraki metnin hazırlık amaçlı 15 Temmuz şehitlerinden birinin hayatı araştırılacak.

3. BÖLÜM                                                                                                                                                                                     

Ölçme-Değerlendirme

Aşağıya geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanarak 5 tane cümle yazınız.

1.

2.

3.

4.

5.

İçinde zıtlıklar olan 2 cümle yazınız.

1.

2.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Okurken anlama kurallarına, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Türkçe Öğretmeni

Sefa AVCILAR                                                                                                            14.10.19

Okul Müdürü

2019-2020 eğitim öğretim yılı 6. Sınıf 2. temanın (MİLLİ MÜCADELE ve ATATÜRK) YAŞLI NİNE adlı metnine ait günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir