5. Sınıf “DUMLUPINAR SAVAŞI” Metni Günlük Ders Planı (2019-2020)

Genel Günlük Planlar Manşet Türkçe 5. Sınıf Günlük Planlar

2019-2020 eğitim öğretim yılı 5. Sınıf 2. temanın (MİLLİ MÜCADELE ve ATATÜRK) DUMLUPINAR SAVAŞI adlı metnine ait günlük ders planını sayfa sonundaki linkten indirebilirsiniz.

1. BÖLÜM

Ders                                       : TÜRKÇE

Tema / Metnin Adı                : MİLLİ MÜCADELE VE ATATÜRK / DUMLUPINAR SAVAŞI

Sınıf                                       : 5

Konu                                     : Kelime çalışmaları / Deyimler / Zıt anlamlı kelimeler/ Metin Özeti / Yazım kuralları (Büyük harflerin kullanımı ) / Mektup

2. BÖLÜM                                                                                                                                                

KAZANIMLAR

OKUMA

Akıcı Okuma

T.5.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.

T.5.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur.

T.5.3.4. Okuma stratejilerini kullanır.

Söz Varlığı

T.5.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

T.5.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.

T.5.3.8. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur.

Anlama

T.5.3.12. Metin türlerini ayırt eder.

T.5.3.13. Okuduklarını özetler.

T.5.3.14. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.

T.5.3.18. Metinle ilgili sorular sorar.

T.5.3.19. Metinle ilgili sorulara cevap verir.

T.5.3.22. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

T.5.3.25. Medya metinlerini değerlendirir.

T.5.3.26. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.

T.5.3.27. Metinler arasında karşılaştırma yapar.

T.5.3.33. Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder.

KONUŞMA

T.5.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.

T.5.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.

T.5.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.          

T.5.2.6. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.

YAZMA

T.5.4.3. Hikâye edici metin yazar.

T.5.4.4. Yazma stratejilerini uygular.

T.5.4.5. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.

T.5.4.6. Bir işin işlem basamaklarını yazar.

T.5.4.9. Yazdıklarını düzenler.

T.5.4.10. Yazdıklarını paylaşır.

T.5.4.12. Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.

T.5.4.14. Kısa metinler yazar.

T.5.4.15. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.

YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Okuma, noktalama işaretlerine uygun okuma, bölerek okuma, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme ve günlük hayattan örnekler verme

ARAÇ-GEREÇLER VE KAYNAKÇA

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, İnternet, kütüphane, öğrencilerin yaşantıları

ÖĞRETME-ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ

Dikkati Çekme

Atatürk’ün “Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!” sözünü sınıfta yüksek sesle söyleyerek öğrencilerin bu cümleyle ilgili neler söyleyebilecekleri sorgulanacak.

Güdüleme

Öğrencilere ordumuz hakkında bilgi verilecek. Günümüzde olan “Barış Pınarı Harekatı” hakkında bilgi vererek metnimizdeki konuyla ilişkilendirilecek. Öğrencilerden sayfa 46’da yer alan “DUMLUPINAR SAVAŞI” metnini açmaları istenecek.

Gözden Geçirme

Atatürk’ ün dile getirdiği sözlerden öğrencilerin araştırdıkları tahtaya yazılacak ve yazılan bu vecizelerin üzerine konuşulacak.  

DERSE GEÇİŞ

  1. Dikkati çekme bölümü konuşulduktan sonra öğrencilere metnin görsellerini inceleterek görsel okuma yaptırılacak. (1. Etkinlik)
  2. Bölerek okuma yöntemi ile metin okutulacak. Başlığın üstündeki uyarı cümlesi dikkate alınarak noktalama işaretlerine uyarak metin okunacak.
  3. paylaşımlı okuma yöntemi ile ikinci kez metin okunacak ve anahtar kelimeler  ve metinde geçen bilinmeyen kelimelerin altı çizilecek.
  4. Anahtar Kelimeler: gazi, taarruz, siper, savaş, düşman, mehmetçik
  5. Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce cümleden yola çıkarak bulunmaya çalışılacak. Sonra anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından Türkçe defterinin arkasında yer alan sözlük defterlerine anlamalarıyla beraber yazılıp cümle içinde kullanılacak..

1. Etkinlik

Görsel okuma yaparak metinde anlatılanlar tahmin edilecek.

2. Etkinlik

Metinde geçen bazı kelimeler anlamlarından yola çıkarak belirlenecek.

1. ordu
2. yurt
3. taarruz
4. buyruk
5. siper
6. tutsak
7. işgal
8. rıhtım
9. şenlik

3. Etkinlik

Etkinlikte yer alan deyimlerin anlamları tahmin edilecek.

Eli silah tutan herkes orduya alındı. (silah kullanabilmek)

Yunan siperlerini yıldırım gibi aşıyordu. (büyük bir hızla)

Düşman neye uğradığına şaşırmıştı. (ansızın üzücü, sıkıcı, neşeli, güzel veya hoş bir durumla karşılaşmak)

Fakat bu yangınlar kimsenin umurunda bile değildi. (aldırmamak)

Halk sokaklara dökülmüş, şenlik içinde kurtarıcısını selamlıyor, Mehmetçikleri çiçek yağmuruna tutuyordu. (gösteri, protesto gibi amaçlarla insanlar sokaklara, meydanlara inmek)

Gün ağarırken verdiği buyrukla görülmemiş bir taarruz başladı. (tan yeri aydınlanmak)

4. Etkinlik

Kelimelerin zıt anlamları belirlenecek.

düşmandost

savaş barış

erken: geç

sonraönce 

gelmek: gitmek

ileri: geri

girmek: çıkmak

5. Etkinlik

Metne göre sorular cevaplanacak.

1) Sakarya Savaşı’ndan sonra neden büyük bir savaş hazırlığı yapılmıştır?

Düşmanı yurttan tamamen atmak için yapılmıştır.

2) Gazi Mustafa Kemal, harekât planını nerede ve kimlerle hazırlamıştır? Planı hazırlamadaki kararlı tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Fevzi Çakmak ve İsmet İnönü gibi ileri gelen komutanlarla harekat planını hazırlamıştır. Plan hazırlamadaki kararlı tutumunu, Atatürk’ün büyük bir lider olması olarak değerlendiriyorum.

3) Anadolu toprakları düşman işgalinden ne zaman kurtulmuştur?

30 Ağustos 1922 tarihinde kurtulmuştur.

4) Gazi Mustafa Kemal, askerlerine hangi emri vermiştir?

 “Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!” emrini vermiştir.

5) Metinden hareketle dönemsel ve toplumsal yapıyla ilgili hangi çıkarımlarda bulunabilirsiniz? Metinden örnekler vererek açıklayınız.

6.Etkinlik

Metni özetleyecekler.

Sakarya Savaşı’ndan sonra Atatürk düşmanı tamamen yurttan atmak için 23 Ağustos 1922 günü gizlice Konya’ya giderek arkadaşları ile birlikte taarruz planı hazırladılar. 26 Ağustos sabahı taarruz başladı. Türk ordusu Yunan siperlerini hızlıca geçip düşmanı büyük bir bozguna uğrattılar. İzmir’e doğru kaçan Yunan ordusu 30 Ağustos 1922 günü Dumlupınar’da son bir meydan savaşı ile savaşı kaybetti. Atatürk’ün “Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!” buyruğu ile Türk ordusu Yunanlıları İzmir’e dek kovaladı. 9 Eylül tarihinde Türk ordusu İzmir’e girdi. Yunan ordusu kendi ülkelerine kaçarken şehri yaktılar fakat halk buna aldırmadı. Büyük bir coşku ile zaferi kutladılar.

7.Etkinlik

Metinle ilgili üç soru hazırlanacak. Soruların açık uçlu olmasına dikkat edilecek.  

8.Etkinlik

Etkinlikte yer alan konu hakkında öğrencilerin hazırlıklı bir konuşma hazırlamaları sağlanacak.

9.Etkinlik

Özel isimlerin büyük harfle başladığı öğrencilere kavratılacak. Etkinlik yapılacak.

a) Metinden alınan aşağıdaki cümlede altı çizili kelimeler niçin büyük harfle başlamıştır?

Mustafa Kemal, 23 Ağustos 1922 günü, gizlice Konya’ya gitti.

Altı çizili kelimeler özel isimdir. Özel isimler cümle içerisinde büyük harfle yazılır.

b) Aşağıdaki paragrafta büyük harflerin yazımı ile ilgili yanlışlıklar yapılmıştır. Yanlış yazılan kelimeleri işaretleyiniz.

İstanbul’da 23 mayıs 1919 günü ve izmirin işgal edildiği 15 mayıs’tan beri geçen dokuz gün içinde istanbul’da gerçekleştirilen dördüncü açık hava toplantısı olan Sultan ahmet mitingine Kadınlı erkekli iki yüz bin Kişinin katıldığı belirtilmektedir. Doktor sabit bey’in yanında Halide Edip de konuşmacıdır.

Zeki SARIHAN
(Kurtuluş Savaşı Kadınları)

10.Etkinlik

Aziz şehitlerimize yazmak üzere bir mektup hazırlamaları istenecek. Mektubun nasıl yazıldığı hakkında bilgi verilecek.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Çocuklardan bu kısımdaki yönergelerin araştırılması istenecek.

3. BÖLÜM                                                                                                                                                                                    

Ölçme-Değerlendirme

Aşağıdaki kelimelerin zıt anlamlarını bulunuz.
uyumak, inmek, siyah, geri, yoksul

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Okurken yorum yapabilme, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Sefa AVCILAR

Türkçe Öğretmeni

14.10.19

Okul Müdürü

2019-2020 eğitim öğretim yılı 5. Sınıf 2. temanın (MİLLİ MÜCADELE ve ATATÜRK) DUMLUPINAR SAVAŞI adlı metnine ait günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir