8. Sınıf Martı Metni Günlük Ders Planı (2018-2019)

Genel Manşet Türkçe 8. Sınıf Günlük Planlar

2018-2019 eğitim öğretim yılı 8. Sınıf “Martı” adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

1. BÖLÜM                                DERS PLANI                    24 Eylül-28 Eylül 2018
Dersin adı TÜRKÇE
Sınıf 8
Temanın Adı/Metnin Adı KİŞİSEL GELİŞİM  / MARTI
              Konu   BaşlıkMetin türleriParagraftan çıkarım yapmaMetinde gerçek ve kurgusal unsurlarKonu ve Ana fikirAmaç-Sonuç CümleleriAnlamı Bilinmeyen KelimelerFiilimsiler          
Önerilen Süre 40+40+40+40+40( 5 ders saati )
2. BÖLÜM
  Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar  T.8.2.3. Konuşma stratejilerini uygular. T.8.3.4. Okuma stratejilerini kullanır.
T.8.4.4. Yazma stratejilerini uygular. T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar.
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar.
T.8.3.23. Metinler arasında karşılaştırma yapar. T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Amaç-Sonuç cümlelerini kavrar.
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. T.8.3.24. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma, sesli – sessiz okuma, not alma, güdümlü yazma, güdümlü konuşma, soru cevap, anlatım, beyin fırtınası, tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen   * Öğrenci İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, tdk.gov.tr,  
Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:  
•  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor?
2. Sizce başarılı insanlar bu başarıyı nasıl yakalamışlardır?
•  Güdüleme Bu dersimizde 15. Sayfadaki “MARTI” adlı metni işleyeceğiz. “Başarı kolay elde edilir, zor olan başarıyı hak etmektir.” demiş Emile ZOLA. Bu metnimizi işledikten sonra büyük başarılara imza atmış kişilerin başarıya ulaşma yollarının nasıl gerçekleştiğini daha iyi anlayacaksınız. Kim bilir belki ilerde aramızdan biri  büyük bir başarıya imza atar.
•  Gözden Geçirme Başarıyı hedef alın; mükemmel olmayı değil. Yanlış yapma hakkınızdan vazgeçmeyin; vazgeçerseniz yeni şeyler öğrenme ve gelişme olanağınızı kaybedersiniz. Unutmayın; mükemmeliyetçiliğin arkasında korku yatar. İnsan olduğunuzu hatırlayarak korkularınızı göğüsleyin. Daha mutlu ve daha etkili bir insan olursunuz. – David M. Burns
•  Derse Geçiş Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler görsel okuma etkinliği yapacaklar. Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)
Ders kitabındaki görseller öğrencilere incelettirilecek  ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek. Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Bu parçada ne anlatılmış olabilir?) Parça öğrenciler tarafından parçalı okuma yöntemiyle okunacak. Öğrenciler   sessiz okuma yaparak anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin altını çizecekler. Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından Türkçe defterinin arkasında yer alan sözlük defterlerine yazılacak.  
1. Etkinlik  
Bu etkinlikte “başarı”  kelimesi ile ilgili beyin fırtınası yapılacak. Akıllarına gelen kelimeler tahtaya yazılacak ve uygun olanları sonradan etkinlik kısmına yazılacak.
Başarı sözcüğünün çağrıştırdıkları: zafer, çalışmak, azim, sabır, hedef, yöntem  
2. Etkinlik Bu etkinlikte bulmaca kısmına kelimeler uygun olanlar yazılacak.
1. Bir şeyi oluşturmak veya ortaya çıkarmak için emek harcamak:
çalışmak
2. Herhangi bir işi yapmak için ortaya konan güç, zorlu, sürekli çalışma, gayret, ceht, efor:
çaba
3. Fırtına kuşugillerden, 1 metre uzunluğunda, Atlantik Okyanusu’nda yaşayan iri bir kuş türü:
albatros
4. Başarma işi, muvaffakiyet:
başarı
5. Rüzgârla dönen, çember biçiminde çocuk oyuncağı:
fırıldak
6. 30,5 santimetrelik İngiliz uzunluk ölçüsü birimi: fit
7. Kuşlarda ve böceklerde uçmayı sağlayan organ:
kanat
8. Bir eğrinin sınırlı bir kısmı, eğmeç:
kavis
9. Kuş kanatları gerili olarak görünür bir hareket yapmadan havada ilerlemek:
süzülmek
10. İtaatli:
itaatkar
11. Karada 1609, denizde 1852 metre olarak kabul edilen bir uzaklık ölçü birimi:
mil
12. Karanın deniz, göl, ırmak boyunca uzanan bölümü, kıyı, yaka, yalı:
sahil
13. Bir tür küçük deniz taşıtı:
tekne
14. Kendini beğenme, büyüklenme, benlik, kibir:
gurur   
3. Etkinlik Metinle ilgili sorular öğrencilerce cevaplanacak ve sınıfça değerlendirilecek. Deftere cevaplar not edilecek.
  4. Etkinlik Metnin türünü belirlemek için etkinlikte metne uygun olanlara X konulacak. Hikayenin tanımı burada öğrencilere aktarılacak.   5.Etkinlik Amaç- Sonuç cümleleri kavratılarak etkinlik yapılacak.
Amaç: Çığlıklar atarak balıkçı teknelerinin etrafında bir parça ekmek için
Sonuç: dolaştı, durdu.
Amaç: Ufacık da olsa bir balık yakalayabilmek için
Sonuç: suya daldı, mücadele etti fakat olmuyordu işte.
Amaç: Rüzgârı yarabilmek için
Sonuç: gözlerini kıstı…  
Amaç-Sonuç Cümleleri
Eylemin hangi amaca bağlı olarak gerçekleştiğinin belirtildiği cümlelere amaç-sonuç cümleleri denir.
1.Amaç-sonuç cümleleri, eyleme sorulan “hangi amaçla?” sorusuna cevap verir.
2.Bu tür cümlelerde de “için, diye, üzere” gibi edatlardan yararlanılır.
Örnekler
Sınavı kazanmak için çok çalışmış.
Bildiklerini anlatmak üzere karakola başvurdu.
Kilo vereyim diye spor yapıyor.
Yazar, eleştirmene şirin görünmek maksadıyla iki yüzlü davranıyor.

Ona sık sık öğüt verirdi; iyi bir insan olsun diye.   6.Etkinlik Bu etkinlikte her iki metindeki farklılık ve benzerlikleri bulacağız. Her iki çeviri de benzer olarak şiir diliyle yazılmıştır. Fark olarak, Orhan Veli Kanık çevirisinde kafiyeye pek dikkat edilmemiştir. Nazım Hikmet çevirisinde ise kafiyeli olmasına dikkat edilmiştir. Bu benzerlik ve farkları daha da geliştirerek konuşmanızı hazırlayabilirsiniz.
7.Etkinlik Fiilimsiler içinde yer alan isim fiil ile kalıcı isim arasındaki farkı kavratarak öğrencilerin birbirinden ayırt etmeleri sağlanacak.
FİİLİMSİ (EYLEMSİ)
Kip ve kişi ekleri almayan ama iş, oluş, hareket veya durum anlamlarını özünde bulunduran ve cümle içinde “isim , sıfat, zarf” gibi görevler üstlenen sözcüklere fiilimsi denir. 1. İSİM FİİLLER (MASTAR) 2. SIFAT FİİL (ORTAÇ)
3. BAĞ (ZARF) FİİL (ULUÇ)
1. İSİM FİİLLER (MASTAR) Fiilin adı demektir. Fiil kök veya gövdelerine -mak, -mek, -ma, -me, -ış, -iş, -uş, -üş ekleri getirilerek oluşur. Yazmak, konuşmak, yemek, yazma, alış… Konuşmak bir sanattır.
DİKKAT: Olumsuzluk eki -ma, -me ile isim-fiil eki olan -ma, -me karıştırılmamalıdır. Bu hafta işe gitme. (Olumsuz fiil) / Tatile gitme hazırlıkları başladı. (İsim-fiil)
DİKKAT: -mak, -mek, -ma, -me eklerini alan bazı kelimeler bir nesnenin adı olarak kullanılabilir. Ekmek, çakmak, yemek, tokmak, kıyma, sarma, kazma…Bu yıl tarlaya buğday ekmek istiyorum. (isim-fiil)Bakkaldan üç ekmek aldı. (İsim)
2. SIFAT FİİL (ORTAÇ)
Fiilin sıfata dönüştürülmüş şeklidir. Fiil kök veya gövdelerine -an, -ası, -mez, -ar, -dik, -ecek, -miş, ekleri getirilerek yapılır. Sıfatların her zaman bir ismi nitelediği gibi sıfat-fiiller de bir ismi niteler. Tanıdık kişi, okumuş adam, çıkmaz sokak…. DİKKAT: Sıfat-fiil ekini alan fiiller, bazen isim göreviyle kullanılır. Bayrama katılan öğrencilere izin verildi. (Sıfat-fiil) / Bayrama katılanlara izin verildi. (İsim) (Sıfat-fiiller çekim eki alarak isimleşir.)
DİKKAT: Sıfat-fiil ekleriyle kip ekleri karıştırılmamalıdır. Görünmez kaza (Sıfat-fiil) / Buradan bizim ev görünmez. (Fiil) DİKKAT: Sıfat-fiil eklerinin olumsuzları da yaygın olarak kullanılır. Görmemiş adam, olmayacak iş
3. BAĞ (ZARF) FİİL (ULUÇ)
Fiillerin durumunu, zamanını, şeklini bildiren fiilimsilerdir. Fiil kök veya gövdelerine “-ip, -ince, -eli, – erek, -ken, -a, -e, -maden, -maksızın, -dıkça, -dığında, -mez” ekleri getirilerek yapılır.
Koşa koşa geldi.

Çocuk ağladıkça açıldı.
Öğretmen dersi anlatıp çıktı.

Dolma (kalıcı isim) ⇒ Tenceredeki dolmaları tek tek tabağa koydum.
Dolma (isim-fiil) ⇒ Yağmur hızlandıkça önümüzdeki kaba su dolmaya başladı.
Dolma (olumsuz fiil) ⇒ Doluya koydum almadı, boşa koydum dolmadı. Kazma (kalıcı isim) ⇒ Depodaki kazmaları alıp getirmek için ayağa kalktı.
Kazma (isim-fiil) ⇒ Fidanı dikmek için uygun bir yer bulup kazmaya başladım.
Kazma (olumsuz fiil) ⇒ Çukurun yeterli geleceğini düşünerek toprağı daha fazla kazmadık.  
8. Etkinlik
Çekimli fiiller ile Sıfat fiiller arasındaki fark kavratılacak ve etkinlik sonra yapılacak.  
ÇEKİMLİ FİİL
» Her akşam işten geldikten sonra sahilde yüz metre koşar.
» Sanıyorum buradan bir koyun sürüsü geçmiş.
» Konuşamadığı için anlatacaklarını elindeki kağıtlara yazar.
» Köydeki bağ evi bakımsızlıktan yıkılmış.
» Bursa’da rahatı iyi; artık buralara gelmez.
» Bilgi yarışmasındaki tüm soruları doğru bilmiş.
» Bu çiçeğe her gün ilgi gösterir, yeterince sularsan solmaz.
» Kağıt ıslanınca tüm yazdıklarım silinmiş.
» Biz ne zengin insanlar tanıdık…
» Üzülme; kedin aç kalınca sana döner.
» Köy bu tepeden görünmez.
SIFAT – FİİL
» Babasını görünce koşar adımlarla yanına gitti.
» Derginin geçmiş sayılarını nerede bulabilirim?
» Aniden giderek ardında yıkılmış bir baba bıraktın.
» Sahilde durmuşum, gelmez gemilerin gelişini bekliyorum.
» Bunu sayın çok bilmiş Rıfat efendiye sormak lazım.
» Hasretinle solmaz çiçeklerim bir bir soldu.
» Duvarlarda çocukların yaptığı silinmiş resimlerin izleri hala duruyordu.
» Bu yabancı memlekette tanıdık bir yüz görmek tarifsiz bir mutluluk…
» Firma yeni ürettiği döner saplı tıraş bıçağını tanıttı.
» Bu pelerin ile görünmez askerler artık hayal olmaktan çıkacak.  
9. Etkinlik Yazı çalışması öncesi öğrencilere,  noktalama ve yazım kuralları hakkında bilgi verilecek. Başlığın metinle uyumlu olması ve ilgi çekici olması gerektiği ifade edilecek.   –àBir sonraki metnin hazırlık çalışmaları araştırılıp yapılması istenecek.    
 

3. BÖLÜM

Ölçme-Değerlendirme  
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri Fiilimsi konusu hakkında neler öğrendiniz?(Yukarıda verilen fiilimsi testini de çözdürebiliriz. )Kurgusal ve gerçek metinleri nasıl ayırt ederiz?Başarılı olmanın yolları nelerdir?
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  Okurken sesli okuma kurallarına, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Türkçe Öğretmeni 

 Sefa AVCILAR                                                                              

                                                                               Okul Müdürü  

2018-2019 eğitim öğretim yılı 8. Sınıf “Martı” adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir