Türkçe 8. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı Sınav Soruları (2018-2019)

Genel Manşet Yazılı Sınavlar

2018-2019 eğitim öğretim yılı Türkçe dersi 8. sınıf 2. dönem 1. yazılı sınavı sorularını buradan indirebilirisiniz.

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM ………………………………………… 8-B SINIFI II. DÖNEM I. TÜRKÇE YAZILI SORULARI

ADI SOYADI:                            

SINIFI:                          

NU:

Gerçek dostluğun ne olduğunu bilirim, bildiğim için de ………

1) Bu cümlenin “özveri” anlamı taşıması için aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanması gerekir?

A) dostumun beni hiç yargılamadan dinlemesini beklerim.

B) dostlarımın kötü günler yaşamasını hiç istemem.

C) yeri geldiğinde kendi isteklerimden onun için vazgeçerim.

D) “dost” diyebileceğim insanı seçerken uzun süre düşünürüm.

İtfaiye görevlileri merdivenle Cem’i ve kedisini kurtardılar. Cem, itfaiye merdiveninin ucundaki kutuya hayran kaldı. Onu lunaparktaki çarpışan arabalara benzetti. Ama bu, uçan bir arabaydı. Cem’in korkusu gitmişti. Uçan bir arabadan aşağıyı seyretmek çok güzeldi. Aşağıdaki kalabalığı gördü. Herkes kendisine bakıyordu.

2)Bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Olay yazısından alınmıştır.

B) Üçüncü kişi ağzından anlatılmıştır.

C) Zaman belirsizdir.

D) Kişileştirme yapılmıştır.

 (I) Anneannem sadece biz çocuklar için değil mahallenin büyükleri için de ayrı bir anlama sahipti. (II) Arka bahçede, hemen hemen her hafta cuma günleri yer ocağında pelit odunu ateşinde yufka ekmeği ve bazlamalar yapardı. (III) Kokusu gitmiştir diye tüm komşulara da dağıtırdı. (IV) Dumanı üstünde yufka ekmeği ve bazlamaları görünce komşuların yüzüne sıcak bir tebessüm yerleşirdi.

3) Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangilerinde neden-sonuç ilişkisi vardır?

A) I ve II.  B) I ve IV. C) II ve III.  D) III ve IV

 Bizde bisikletin bir spor aracı olarak kullanılması, dünyada ilk bisiklet yarışmasının yapılmasından kırk yıl sonra 1910’da başladı; ülkemize bisikleti ilk sokan kişi ise 1880’li yıllarda Amerikalı bir gezgindi.

4)Bu cümleden aşağıdaki yargılardan hangisi kesin olarak çıkarılır?

A) Dünyada bisiklet ilk kez yarışlarda kullanılmıştır.

B) Bisiklet, spor dışında da kullanılan bir araçtır.

C) Bisikleti dünyaya Amerikalılar tanıtmıştır.

D) Bisiklet sporu günümüzde ilgi gören bir spor dalıdır.

5) “Metinde anlatılan kahramanlar sıradan insanlar değildi. ” cümlesini yüklemin türüne, yüklemin yerine, cümlenin anlamına, yapısına göre sırasıyla yazınız.(8p)

a) yüklemin türüne göre:

b) yüklemin yerine göre:

c) cümlenin anlamına göre:

d) yapısına göre:

6) Aşağıda bulunan cümlelerin yüklemlerinin altını çiziniz(4p) ve çatı bakımından incelemesini(8p) yapınız.

a- Filiz fili görünce şaşırmıştı.

Öznesine göre:

Nesnesine göre:

b- Meyve suları hazırlandı.

Öznesine göre:

Nesnesine göre:

c- Olayı hemen aydınlatmış.

Öznesine göre:

Nesnesine göre:

d- Annesi düğün için hazırlandı.

Öznesine göre:

Nesnesine göre:

  Anadolu toprağı Türkler yerleşmeden önce boş değildi. Anadolu toprağının özelliği şudur ki çok insan harman olmuştur bu topraklarda. Nice dil alışverişi, nice gül alışverişi, nice gönül alışverişi olmuştur. Doğudan, batıdan; İran halkı, Roma halkı kavuşmuşlardır ırmak boylarında, ovalarda, dağ eteklerinde. Almışlardır, vermişlerdir. Bu yüzden Anadolu insanı insanlığın has gülüdür.

7)Bu metinde Anadolu’nun hangi özelliği vurgulanmıştır?

A) Birçok kültürün buluşma noktası olması

B) Nüfusunun her dönemde yoğun olması

C) Her dönemde önemli bir ticaret merkezi olması

D) Coğrafyasının insan ilişkilerini sarsması

  (I) “Denizineği” olarak bilinen manatiler, genellikle vakitlerini su altındaki bitki örtüsünde otlayarak geçirir. (II) Sıcak kıyıların sığ sularında yaşar. (III) Vücutlarını suyun üzerinde ilerletebilmek için kürek şeklindeki kuyruklarını yukarı, aşağı hareket ettirir. (IV) Hantal görünüşlerine rağmen manatiler, usta yüzücüdür.

8) Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra “Öyle ki saatte 25 km hızla bile yüzebilir.” cümlesinin getirilmesi en uygundur?

A) I.   B) II.   C) III.    D) IV.

Pınar, Zeynep, Emel bir mağazadan dört etek, üç gömlek, 3üç ayakkabı ve iki kemer almıştır. Bunların aldıkları ürünler ile ilgili şunlar bilinmektedir:

Pınar beş parça Zeynep dört parça Emel üç parça ürün almıştır ve herkes üç çeşit ürün almıştır.

Herkes etek almıştır ve sadece Emel kemer  almamıştır.

Zeynep ayakkabı almamıştır,

Emel bir tane gömlek almıştır.

Ayakkabıları Pınar ile Emel almıştır.

9) Bu bilgilere göre Pınar hangi ürünleri almıştır.

A) Etek, ayakkabı, kemer              

B) Kemer, gömlek, ayakkabı         

C) Etek, ayakkabı, gömlek            

D) Etek, gömlek, kemer

  Evet, isterseniz bununla ilgili bir anımı paylaşayım. Jules Verne’in (Jul Vern) “Dünya’dan Ay’a Yolculuk” kitabı vardır. Hiç unutmuyorum, babam bana bu kitabı karne hediyesi olarak almıştı. Sekiz yaşındaydım. Oradan Jules Verne’in adını silmişim, kendime yazar olarak koyduğum “Turna” ismini tükenmez kalemle yazmışım. Yani bu kitabı ben yazdım anlamında… İyi bir okurdum çocukken ve yazmaya da hevesliydim anlayacağınız. 10)Bu metin aşağıdakilerden hangisine yanıt olarak söylenmiştir?

A) Yazarlık hayatınız ne zaman ve nasıl başladı?

B) Çocukluğunuzda yazar olmaya yönelik bir isteğiniz var mıydı?

C) Çocukluğunuzda kimleri okuyup ben de yazar olsam, derdiniz?

D) Kendinize örnek aldığınız bir kitap oldu mu hiç?

 İhtiyarlar ne yaparlar? Başlarından geçenleri yazarlar. Ben de bunu yapıyorum. Yazmaya başladığımda 82 yaşındaydım. Bu işi tamamlamaya ömrüm yeter mi bilemem. Ama bunu deneyeceğim mutlaka. Çünkü belleksiz bir toplum olmamızı önlemek için herkesin yazmasını yararlı buluyorum. Köşedeki bakkal gördüklerini günü gününe kaydetse, sokağındaki evlerin nasıl apartmanlaştığını, orada oturanların ne gibi değişimlere uğradığını kronolojik bir şekilde anlatsa bunlar bile ilginç olur bana kalırsa.

11)Bu metinde yazar, aşağıdaki metin türlerinden hangisine ait eserler verilmesini önermektedir?

A) Deneme          B) Öykü

C) Günlük           D) Biyografi

 (I) Köyde dedemin keçileri, tavukları ve birkaç ineği bulunuyordu. (II) Burada minicik oğlaklara elimle kepek yedirmek çok hoşuma giderdi. (III) Ninemle küçük evin arkasındaki bahçeye giderdik sık sık. (IV) Ninem fideleri çapalardı, ben ağaçların altında oynardım.

12)Bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) I. cümle fiil cümlesidir.

B) II. cümle fiilimsi bulunan cümledir.

C) III. cümle devrik cümledir.

D) IV. cümle ortak ögeli bir cümledir.

(I) Akdeniz Bölgesi genellikle yaz mevsiminin hâkimiyet alanı gibi düşünülse de Davraz bu inanışı tersine çeviriyor bence. (II) Isparta Davraz Kayak Merkezi her yıl birçok kayak meraklısına hizmet veriyor. (III) Eğirdir Gölü’ne yakınlığı ile kış sporları dışında doğa yürüyüşlerine de imkân tanıyan Davraz Kayak Tesisinde 12 adet pist bulunuyor. (IV) Tehlikesiz rotaları sayesinde amatörler için ideal çalışma ortamı sağlayan Davraz, ziyaretçilerini bekliyor.

13)Bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) I. cümle öznel bir yargıdır.

B) II. cümlede karşılaştırmaya yer verilmiştir.

C) III. cümle tanım cümlesidir.

D) IV. cümlede benzetme yapılmıştır.

I. Dünyanın en ünlü balinası kara sularımızda görüldü. (Edilgen)

II. Uzun yıllar sonra memleketine dönmüştü. (Etken)

III. Geçmişi, tatlı bir çocukluk masalı gibi anımsarız. (Edilgen)

IV. Bu şehirde gece gündüz düdük sesi duyuluyor. (Edilgen)

14)Numaralanmış cümlelerin hangisinde çatı özelliği yay ayraç içinde yanlış verilmiştir?

  1. I.   B) II.   C) III.   D) IV.

(I) Deri, kat kat hücrelerden oluşan çok ilginç bir organdır.

(II) Yeni deri hücreleri, en alt tabakada büyümeye başlar

ve yaşlı hücreleri yavaş yavaş derinin yüzeyine doğru iter.

(III) Bu itilen hücreler yaşlandıkça ölmeye başlar.

(IV) Ölü deri hücreleri, parmak uçlarımız ve ayak tabanımızda kalın bir katman oluşturur.

15)Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) I. cümle, fiilimsi bulunan cümledir.

B) II.cümlede bağlaçla bağlanmış cümleler vardır.

C) III. cümle, birden çok yüklemli cümledir.

D) IV. cümle, tek yüklemli cümledir.

▪ Ülkemden ve sevdiklerimden ayrı kalmak bana acı veriyor.
▪ Keşke hiçbir arkadaşımın kalbini kırmasaydım.  ▪Gözlerime inanamıyorum, sen burada mı çalışıyorsun?  ▪Annemin misafirler için yaptığı börek ve pasta harika olmuştu.

16)Aşağıdakilerden hangisi, bu cümlelere hâkim olan duygulardan biri değildir?
A) Şaşırma             B) Üzülme
C) Pişmanlık           D) Sevinme

1. O yanlışlardan sadece onları yaptıktan sonra kurtulabilirdim.
2. Ancak hiçbirinden şikâyetçi değilim.
3. Yaşamım boyunca da birçok yanılgıya düştüm.
4. Çünkü yapılması gereken yanlışlardı bunlar.
5. Çok uzun ve yoğun bir yaşam sürdüm.

17. Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulduğunda sıralama nasıl olur?

A) 5 – 3 – 2 – 4 – 1         B) 3 – 1 – 5 – 4 – 2
C) 5 – 1 – 4 – 2 – 3         D) 1 – 5 – 4 – 3 – 2

 Kendisinden çok başkalarını düşünen insanlara ihtiyacımız var.

18)Bu cümlenin olumsuz, devrik, soru biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İhtiyacımız yok mu kendisinden çok başkalarını düşünen insanlara?

B)Kendisinden çok başkalarını düşünen insanlara ihtiyacımız var mı?

C) Kendisinden çok başkalarını düşünen insanlara ihtiyacımız yok mu?

D) İhtiyacımız var mı kendisinden çok başkalarını düşünen insanlara?

“İlk insan mağara duvarlarına boğa resimleri, insan resimleri yaparken resim yaptığının bilincinde değildi, çok somut sayılabilecek gereksinimlerini çiziyordu sadece. Bu çizimlerde ava çıkışı, bir canavarı vuruşu, balık tutmaya gidişi vardı. Bunlara farkında olmadan yaratıcılığını, beğenisini, özenini katanlar da oldu. Onlar, insanlığın ilk sanatçılarıdır.”

19. Yukarıdaki paragrafa göre sanatçıyı diğer insanlardan ayıran onun hangi özellikleridir? Kısaca yazınız. (8p)

1)Türk Dil Kurumu, “Güzel Yazılar” serisini piyasaya sürmeye devam ediyor. (2)Bu sefer öykü alanında sivrilmiş yazarların yanı sıra bu alana yönelmiş diğer sanatçıların yaşamını konu alan çeşitli yazılarına yer verilmiş. (3)Dili akıcı olan yazarların tercih edilmesi bana normal geldi. (4)Çünkü bundan otuz yıl önce yazılsa bile sanatlı, yabancı sözcük içeren anlatımlar itici oluyor.

20. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi söz konusu yapıtın “içeriğiyle” ilgilidir?

 A) 4           B) 3            C) 2      D) 1

21.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur?

  A) Yağmur yağar, ortalığı sel alır.

  B) Rüzgar esince çiçeğin yaprakları döküldü.

  C) Bahar geldi, hepimiz rahatladık.

  D) Onu bulmak için saatlerce aramış.

                                         BAŞARILAR

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ

2018-2019 eğitim öğretim yılı Türkçe dersi 8. sınıf 2. dönem 1. yazılı sınavı sorularını buradan indirebilirisiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir