8. Sınıf “ÇOCUK ve EKMEK” Dinleme Metni Günlük Ders Planı

Genel Manşet Türkçe 8. Sınıf Günlük Planlar

2018-2019 eğitim öğretim yılı 8. Sınıf 3. temanın son metni olan  “ÇOCUK ve EKMEK” adlı dinleme metninin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

DERS PLANI
1. BÖLÜM 03 ARALIK-09 ARALIK 2018
Ders TÜRKÇE
Sınıf 8
Temanın Adı/Metnin Adı BİREY VE TOPLUM / ÇOCUK VE EKMEK / DİNLEME METNİ
              Konu   Kavram çağrışımı Sözcük anlam Konu / Ana fikir Cümlenin Ögeleri    
Önerilen Süre 40+40+40+40+40( 5 ders saati )
2. BÖLÜM  
Öğrenci Kazanımları /Hedef  ve Davranışlar   DİNLEME T.8.1.4. Dinledikleri/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir. T.8.1.5. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu tespit eder. T.8.1.6. Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu tespit eder. T.8.1.7. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik farklı başlıklar önerir. T.8.1.11. Dinledikleri/izledikleri medya metinlerini değerlendirir. T.8.1.14. Dinleme stratejilerini uygular.   KONUŞMA T.8.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır. T.8.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.   YAZMA   T.8.4.4. Yazma stratejilerini uygular. T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder.  
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Dinleme, sorgulayarak dinleme, bölerek dinleme, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme ve günlük hayattan örnekler verme  
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen  * Öğrenci İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, tdk.gov.tr, A4 kağıdı
Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:  
•  Dikkati Çekme “Anadolu insanı ile birlik beraberlik kavramları arasında nasıl bir bağ kurabilirsiniz?” diye öğrencilere soru sorularak dikkatleri çekilecek.
•  Güdüleme Öğrencilere toplumsal alanda duyarlı olmalarının çok önemli olduğu ve bu duyarlılığın insanlığın bir gereği olduğu ifade edilecek. Bir sıkıntısı olan çevremizdeki insanlara destek olmamız gerektiği söylenecek. Aynı durum birey olarak hepimizin başına gelebileceğini öğrencilere açıklanacak. Sayfa 88’de yer alan “ÇOCUK ve EKMEK” adlı metinde Hüseyin denen çocuğun durumu üzerinden çevremizdeki insanlara yardımcı olmaya çalışmamız gerektiği konusuna değineceğiz.
•  Gözden Geçirme “Ev alma komşu al.” cümlesi ile ilgili öğrencilere kısa bir tartışma ortamı oluşturulacak.
 •  Derse Geçiş Gözden geçirme bölümü cevapları öğrencilerden alındıktan sonra öğrenciler için  “ÇOCUK ve EKMEK” metni  akıllı tahtadan açılıp dinlenecek. Metin dinlenirken öğrenciler anahtar kelimeleri not alacaklar ve belirli yerlerde duraklatarak öğrencilerden metnin devamı hakkında bilgi alınacak. Anahtar Kelimeler : öğretmen, çocuk, köy, somun, soğuk, un, ekmek, Anlamını bilmedikleri kelimeler bulunacak. Anlamlarıyla beraber sözlük defterine yazılacak.   1. Etkinlik Bu etkinlikte yazılı kelimelerin çağrıştırdığı kelimeler  belirlenecek. Yiyecek, aş, ekin
ekmek Divan, koltuk, ağaç türü
sedir Baş, alın, çukurumsu bölge
şakak Pamuk kumaş, içlik, atlet
fanila   2. Etkinlik Cümlelerde yer alan altı çizili kelimelerin anlamları belirlenecek. Bu şarkılardan bir tanesi vardı ki söylerken el çırpa çırpa ve yerimizde döne döne oynardık.
Kolun bilekten parmak uçlarına kadar olan, tutmaya ve iş yapmaya yarayan bölümü
Küçücük kara gözleri ümitsizlik içinde yumulup gitti.
En koyu renk, siyah, ak, beyaz karşıtı
Sonra söz sözü açtı.
Bir konu ile ilgili konuşmak
Komşusunun acısını kendi yüreğinde duyan ve onu paylaşmakta bir eşi bulunmayan Anadolu köylüsünün bu çağrımızı karşılıksız bırakmayacağından emindim.
Herhangi bir dış etken dolayısıyla duyulan rahatsızlık, ızdırap
  3. Etkinlik Bu etkinlikte dinledikleri metinden yararlanarak sorular cevaplanacak. 1. Öğretmenin görev yaptığı köy ve okulla ilgili izlenimleri nelerdir?
Doğası güzel bir köy. İnsanları fakir.
2. Metnin ana karakteri Hüseyin’i tanıtınız.
Sınıfta hiç konuşmayan, kışın en soğuk günlerinde bile üstünde yamalı fanila, ayakları çıplak, sürekli titreyen, utangaç bir çocuktur.
3. Metinde üzerinde durulan toplumsal sorun nedir?
Yoksulluk.
4.Öğretmenin Hüseyin’in ailesine davranışını nasıl değerlendiriyorsunuz?
5. Metinde yaşanan soruna karşı çözüm önerileriniz nelerdir?
  4. Etkinlik Dinledikleri metinden yararlanarak uygun yerler doldurulacak. BAŞLIK
Çocuk ve Ekmek
KONU
Açlık
ANA FİKİR
Bir sorunun çözümü için ilk olarak sorunun kaynağını bulmak gerekir.
    5. Etkinlik Çalıkuşu ile dinledikleri metin arasında benzerlikler belirlenecek. Çalıkuşu romanı ve Ekmek ve Çocuk metni benzer olarak bir öğretmenin başından geçenler anlatılmaktadır. Çalıkuşu romanında da Ekmek ve Çocuk metninde olduğu gibi köy halkının fakirlik sorununa yer verilmiştir.     6.Etkinlik Cümleler ögelerini ayrılacak. Dere içinden yaz kış dupduru, ince bir su akardı.
akardı 
yüklem
ince bir su 
özne
dere içinden 
dolaylı tümleç (yer tamlayıcısı)
yaz kış 
zarf tümleci
dupduru 
zarf tümleci Öbür çocuklarla başında bir süre bekledik.
bekledik 
yüklem
öbür çocuklarla 
özne
başında 
dolaylı tümleç (yer tamlayıcısı)
bir süre 
zarf tümleci Anlamsız anlamsız bize baktı.
baktı 
yüklem
anlamsız anlamsız 
zarf tümleci
bize 
dolaylı tümleç Mart sonlarında esen ılık batı yeli, ilk önce bu bahçelere ilkbaharı getirirdi.
getirirdi 
yüklem
mart sonlarında esen ılık batı yeli 
özne
ilk önce 
zarf tümleci
bu bahçelere 
dolaylı tümleç
ilkbaharı 
belirtili nesne Yerde bir kilim parçası gözüme ilişti.
ilişti 
yüklem
bir kilim parçası 
özne
yerde 
dolaylı tümleç
gözüme 
dolaylı tümleç   7.Etkinlik Öğrenciler bu etkinlikte görselde yer alan piramitteki öge dizilişi gibi bir piramit oluşturacaklar.     8. Etkinlik Bu etkinlikte öğrencilerden bir sivil toplum kuruluşuna üye olduklarını varsayarak bir yardım kampanyası planı hazırlamaları istenecek.       >> Gelecek derse hazırlık olarak öğrencilerden Anadolu’nun güzelliklerini anlatan sanat eserleri hakkında araştırma yapmaları istenecek.  
3. BÖLÜM  
Ölçme-Değerlendirme  
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri Aşağıdaki cümlelerde  ögeleri bulunuz. Sınavlara    hazırlanmak    için    elinden    geleni    yapıyordu.     Amcası,   okuldan   hızlıca   uzaklaştı.   Yaşadıklarını   unutmak   için   dışarı   açılmalısın.   Okuldaki   herkes,   senin   yarın   geleceğini   söyledi.   “Ben olsaydım   daha   iyisini   yapardım.”   diyenlerin   hepsi   bir   bir   döküldü.  
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  Okurken yorum yapabilme, problem çözme, düşündüğünü tasarlama, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.
Türkçe Öğretmeni       05.11.18
Sefa AVCILAR Okul Müdürü  

2018-2019 eğitim öğretim yılı 8. Sınıf 3. temanın son metni olan  “ÇOCUK ve EKMEK” adlı dinleme metninin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

2 thoughts on “8. Sınıf “ÇOCUK ve EKMEK” Dinleme Metni Günlük Ders Planı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir