5. Sınıf “PÜF NOKTASI” Metni Günlük Ders Planı (2018-2019)

Genel Manşet Türkçe 5. Sınıf Günlük Planlar

2018-2019 eğitim öğretim yılı 5. Sınıf 3. Tema (ERDEMLER) 11. hafta metni olan “PÜF NOKTASI” adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

DERS PLANI
1. BÖLÜM 26 KASIM-02 ARALIK 2018
Ders TÜRKÇE
Sınıf 5
Temanın Adı/Metnin Adı ERDEMLER / PÜF NOKTASI
 

 

 

 

 

 

 

Konu

Değerler

Deyimler

Noktalama işaretleri

Ana fikir

Konu

Olay yazılarının özellikleri

Metindeki anlatıcı türleri

Deyim ve atasözleri

Yabancı kelimelere Türkçe karşılıklar

Anlatıcı türleri

Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40( 6 ders saati )

 

2. BÖLÜM  
Öğrenci Kazanımları /Hedef

 ve Davranışlar

 

OKUMA

Akıcı Okuma

T.5.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.

T.5.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur.

T.5.3.4. Okuma stratejilerini kullanır.

Söz Varlığı

T.5.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

T.5.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.

Anlama

T.5.3.13. Okuduklarını özetler.

T.5.3.14. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.

T.5.3.16. Metindeki hikâye unsurlarını belirler.

T.5.3.18. Metinle ilgili sorular sorar.

T.5.3.19. Metinle ilgili sorulara cevap verir.

T.5.3.22. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

T.5.3.23. Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar.

T.5.3.27. Metinler arasında karşılaştırma yapar.

T.5.3.28. Bilgi kaynaklarını etkili şekilde kullanır.

T.5.3.30. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.

 

KONUŞMA

T.5.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.

T.5.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.

T.5.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.

T.5.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.

T.5.2.6. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.

T.5.2.7. Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.

 

YAZMA

T.5.4.3. Hikâye edici metin yazar.

T.5.4.4. Yazma stratejilerini uygular.

T.5.4.5. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.

T.5.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.

T.5.4.9. Yazdıklarını düzenler.

T.5.4.10. Yazdıklarını paylaşır.

T.5.4.12. Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.

T.5.4.14. Kısa metinler yazar.

T.5.4.15. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.

T.5.4.16. Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.

Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Soru-cevap,  anlatım, açıklamalı okuma ve dinleme, açıklayıcı anlatım, inceleme, uygulama
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça

* Öğretmen  * Öğrenci

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, İnternet,  deyim hikayeleri…
Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:
•  Dikkati Çekme “Sabretmeyi bilmiyorsan baştan kaybetmişsin demektir.”

Bu sözle ilgili öğrenciler konuşturulacak. Hikayesini bildikleri deyimler sorulacak.

•  Güdüleme Bu hafta kitabımızın 88.sayfasında yer alan  “PÜF NOKTASI”  adlı metni işleyeceğimiz öğrencilere söylenecek. Başımıza gelen sıkıntılara, belalara karşı kaygılanmamayı, umutsuzluğa düşmemek gerektiği ifade edilecek. Zorluklar karşısında pes etmememiz gerektiği vurgulanacak.
•  Gözden Geçirme Bu bölümde sabretmenin insan için değerli bir erdem olduğu üzerinde durulacak.
 •  Derse Geçiş

1.      Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2.      Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

3.      Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

4.      Öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilerek parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak.

5.      Metnin okunması sağlanacak. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak.

6.      İkinci kez sesli olarak okunacak. Bölerek okuma yöntemi uygulanacak. Üç guruba ayrılacak sınıf ve guruplardan sırayla anahtar kelimeleri, deyimleri ve anlamı bilmediğimiz kelimeleri bulmaları istenecek.

7.      Anahtar Kelimeler : çalışkan, usta, çırak, zanaat, dükkan, saygı, zaman…

8.      Anlamını bilmedikleri kelimeler bulunacak. Anlamlarıyla beraber sözlük defterine yazılacak.

9.      Deyimler tespit edilip anlamlarıyla beraber deftere kaydedilecek.

1. Etkinlik

Etkinlikte metinde geçen değerler işaretlenecek.

sabır (X)

dürüstlük (   )

sevgi (   )

saygı (X)

dostluk (   )

güven (X)

2. Etkinlik

Metinde anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.

niyet:  Bir şeyi yapmayı önceden isteyip düşünme, maksat

kuşku: Bir olguyla ilgili gerçeğin ne olduğunu kestirememekten doğan kararsızlık, kuruntu, işkil, şüphe, acaba, şek

mengene: Onarma, işleme, düzeltme vb. işlemlerin uygulanacağı nesneyi sıkıştırıp istenildiği gibi tutturmaya yarayan bir tür alet

hiza: Doğru bir çizgi üzerinde bulunma durumu

zanaat: İnsanların maddeye dayanan gereksinimlerini karşılamak için yapılan, öğrenimle birlikte deneyim, beceri ve ustalık gerektiren iş

B kısmında deyimlerin anlamları belirlenecek.

Düşünmekle kalmadı, bilmiş tavırlar takınarak usta olduğunu göstermeye çalıştı.
tavır takınmak: belli bir durum veya davranış biçimini benimsemek, vaziyet almak

Küçük çırak, zamanını kollayıp konuyu bir kere daha açmaya çalıştı.
zamanını kollamak: 1) bir işin sırasını beklemek; 2) uygun bir fırsat beklemek.

 

 

3. Etkinlik

Bu etkinlikte metinle ilgili soruların cevapları bulunacak.

1. Metinde geçen çırağın kişilik özellikleri nelerdir?
Saygılı, çalışkan, çok bilmiş tavırlar sergileyen, sabırsız

2. Usta, dükkân açmak isteyen çırağına niçin izin vermek istemiyor?
Usta, dükkân açmak isteyen kalfasına, kalfanın daha işin püf noktasını öğrenmediği için izin vermek istemiyor.

3. Usta, çırağının hatasını anlaması için ne yapıyor?
Usta, kalfasının hatasını anlaması için ona işin püf noktasını gösteriyor.

4. Sizce çırak, ustasının sözünü dinleyip sabretseydi olaylar nasıl gelişirdi?

5. Ustanın yerinde siz olsaydınız, çırağınıza nasıl davranırdınız?

4. Etkinlik

Bu bölümde metnin özeti yazılacak.

5. Etkinlik

Metnin ana fikri ve konusu belirlenecek.

Konusu: Testi ve çanak çömlek ile uğraşan bir kalfanın ustasından işin püf noktasını öğrenmesi.

Ana fikri: Her işin bir inceliği vardır. O incelik öğrenmeden usta olunmaz.

 

6.Etkinlik

Bu bölümde paragraflar okunacak ve paragraflarla ilgili sorular cevaplanacak.

a) Püf Noktası metninde olaylar 3. kişi ağzından anlatılmaktadır.

    Hişt Hişt metninde olayla 1. kişi ağzından anlatılmaktadır.

ANLATICI TÜRLERİ

Olay anlatımına dayalı metinlerde olayları, kişileri, mekanı okurlara anlatan kişiye anlatıcı denir.

 Metinlerde anlatım, birinci kişili ağzından ve üçüncü kişi ağzından anlatım olmak üzere iki şekilde yapılır:

1. Birinci Kişi Ağzıyla Anlatım

Birinci kişi ağzıyla anlatımlarda yazar, kendi başından geçen veya içinde bulunduğu bir olayı anlatır. Bu tür anlatımlarda çoğu zaman birinci tekil şahıs (ben) veya birinci çoğul şahıs (biz) ekleri kullanır.

Örnek

Kimse farkına varmadan evden çıktım. Doğruca alet edevatın bulunduğu depoya gittim. Duvara yaslı duran kazmayı kaldırıp ağırlığına baktım. İmkanı yok, bunu götüremezdim. Çok ağırdı. Küçük keser de aynı görevi görürdü. Aradığım keseri buldum. Depodan çıktım…

 

2. Üçüncü Kişi Ağzıyla Anlatım

Üçüncü kişi ağzıyla anlatımlarda yazar, genellikle duyduğu veya gördüğü şeyleri anlatır. Bu tür anlatımlarda çoğu zaman üçüncü tekil şahıs (o) veya üçüncü çoğul şahıs (onlar) ekleri kullanır.

Örnek

Yazdan kalma bir gündü. Güneş, insanın içini ısıtıyordu. Cemil, sahilde oturmuş, dalgaların sesini dinlerken üstünden hızla geçen martıların çığlığı andıran sesiyle irkildi. Yerinden doğrulup izlemeye koyuldu. Martılar deniz üzerinde iyice süzüldükten sonra suya ani dalışlar yapıyor, küçük balıklar ustaca avlıyordu…

 

b)

Olay Örgüsü
Bir ustanın yanında çalışan çırağın, ustasından ayrılarak bir dükkan açmak istemesi. İşin inceliğini öğrenmediği için ustasının buna izin vermemesi. Neden izin vermediğini işin püf noktasını göstererek anlatması.

Kişiler
Usta ve çırak

Anlatıcı
Yazar (3. kişi)

Yer
Çanak çömlek imalat atölyesi

Zaman
Geçmiş zaman

7.Etkinlik

Bu etkinlikte sorulan sorulara öğrencilerin genel cevaplar vermesi sağlanacak.

8. Etkinlik

a) Bu bölümde verilen metinde yer alan deyimler ve atasözleri dikkate alınarak metin okunacak.

b) Bu bölümde  ise verilen konulardan biri seçilerek bir hikaye yazılacak. Hikaye yazılmadan önce hikaye örgüsü ve unsurları belirlenecek. Bu plan dahilinde hikaye kaleme alınacak.

 

 

 

3. BÖLÜM  
Ölçme-Değerlendirme  
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

•  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

•  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri

 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, açıklamasıyla birlikte verilmemiştir?

a) Bu, senin kulağına küpe olsun, bir daha aynı hatayı yapmazsın.

b) Dayısının cimriliği herkesçe bilinir, eli sıkılığıyla tanınır.

c) Her şeyi kendim yapmak zorundayım bundan böyle; iş başa düştü.

d) Küçücük elleriyle çaldığı piyanoyla hayranlık uyandırdı, herkese parmak ısırttı.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  Okurken yorum yapabilme, problem çözme, düşündüğünü tasarlama, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

                                                                                

 

Türkçe Öğretmeni      20.11.18
Sefa AVCILAR Okul Müdürü

                                                          

2018-2019 eğitim öğretim yılı 5. Sınıf 3. Tema (ERDEMLER) 11. hafta metni olan “PÜF NOKTASI” adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz. 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir