8. Sınıf “GURBET” Metni Günlük Ders Planı (2018-2019)

Genel Manşet Türkçe 8. Sınıf Günlük Planlar

2018-2019 eğitim öğretim yılı 8. Sınıf 3. Tema (BİREY ve TOPLUM) 10. hafta metni olan “GURBET” adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

DERS PLANI
1. BÖLÜM 19 KASIM-25 KASIM 2018
Ders TÜRKÇE
Sınıf 8
Temanın Adı/Metnin Adı BİREY VE TOPLUM / GURBET
              Konu   Anahtar kelimeler Söz sanatları 5N1K Cümlenin Ögeleri / Yer Tamlayıcısı    
Önerilen Süre 40+40+40+40+40( 5 ders saati )
2. BÖLÜM  
Öğrenci Kazanımları /Hedef  ve Davranışlar   OKUMA T.8.3.4. Okuma stratejilerini kullanır. T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.   KONUŞMA T.8.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar. T.8.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.   YAZMA T.8.4.14. Araştırmalarının sonuçlarını yazılı olarak sunar. T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Yer tamlayıcısı – adın durumları)    
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Okuma, yankılı okuma, bölerek okuma, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme ve günlük hayattan örnekler verme  
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen  * Öğrenci İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, tdk.gov.tr, A4 kağıdı
Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:  
•  Dikkati Çekme   Öğrencilere hazırlık çalışmalarında yer alan “Herhangi bir nedenle yaşadığınız yerden farklı bir şehirde yaşamak zorunda kalsanız neler hissedersiniz?” sorusu ile ilgili düşünceleri sorulacak.
•  Güdüleme Öğrencilere gurbet kelimesinin anlamı açıklanarak altında yatan duygular ifade edilecek. Daha sonra öğrencilere sayfa 77’de yer alan “GURBET” adlı şiiri açmaları istenecek. Öğrencilere yaşadıkları yerin rahatlığın kıymetini bilmeleri gerektiği aktarılacak. Tarihimizden milli şairimiz Mehmet Akif örnek olarak kısaca anlatılacak. Mısır’ a gitmesi ve vatana hasret kalması…
•  Gözden Geçirme Öğrencilere “ İnsan yerinden yurdundan ayrılarak bir yere giderken neler hissedebilir? ” sorusu sorulacak.
 •  Derse Geçiş Gözden geçirme bölümü cevapları öğrencilerden alındıktan sonra öğrenciler biçim olarak metni incelemeleri istenecek.Metnin okunması sağlanacak. Bölerek okuma yöntemi uygulanacak. İkinci kez metin yankılı okuma yöntemi ile okunacak. Sınıf üç guruba ayrılacak ve her guruba sırayla; anahtar kelimeleri, deyimleri ve anlamı bilmediğimiz kelimeleri bulmaları istenecek. Anahtar Kelimeler  (1. Etkinlikle beraber) : verem, sessizlik, fer, kandil, anne, gurbetAnlamını bilmedikleri kelimeler bulunacak. Anlamlarıyla beraber sözlük defterine yazılacak.   1. Etkinlik Bu etkinlikte anahtar kelimeler anlamlarından yola çıkarak bulunacak. KİSZİSLES SESSİZLİK ERMVE VEREM RFE FER ADKLİN KANDİL ERUBGT GURBET   2. Etkinlik Metinle ilgili sorular cevaplanacak.   1. Şair, şiirde neye seslenmektedir? Gurbete seslenmektedir. 2.Şairin gurbetten isteği nedir? Kendisini rahatsız etmemesini istemektedir. 3.“Gül büyütenlere mahsus hevesle / Renk dertlerimi gözümde besle! / Yalnız, annem gibi, o ılık sesle / İçimde dövünüp ağlama gurbet!” dizelerinde şair ne anlatmak istemiştir? Gurbetin kendisine iyi hisler yaşatması, ona acı yaşatmaması gerektiğini anlatmak istemiştir. 4.Siz de şair gibi gurbette olsaydınız neler hissederdiniz?   3. Etkinlik Bu etkinlikte şiir ile ilgili iki açık uçlu soru hazırlanacak.     4. Etkinlik Etkinlikteki bölümler yönergelere uygun doldurulacak. Farklı Başlık … Ana Duygu Hasret   5. Etkinlik Etkinlikte şiirde yer alan söz sanatları tespit edilip yazılacak. Dağda dolaşırken yakma kandili,
Fersiz gözlerimi dağlama gurbet!
Kişileştirme Ne söylemez, akan suların dili,
Sessizlik içinde çağlama gurbet!
Benzetme Titrek parmağınla tutup tığını.
Alnıma işleme kırışığını
Kişileştirme Duvarda emerek mum ışığını,
Bir veremli rengi bağlama gurbet!
Benzetme Gül büyütenlere mahsus hevesle,
Renk dertlerimi gözümde besle!
Yalnız, annem gibi, o ılık sesle,
İçimde dövünüp ağlama gurbet!
Kişileştirme       6.Etkinlik Öğrencilerden 5N1K yöntemine uygun gurbette yaşayanların sorunları ile ilgili bir haber metni yazmaları istenecek.     7.Etkinlik Bu etkinlikte cümlenin ögelerinden dolaylı tümleç ( yer tamlayıcısı) öğrencilere kavratılacak.  Dolaylı Tümleç (Yer Tamlayıcısı) Cümlede yaklaşma, bulunma, uzaklaşma bildiren, yüklemi yer anlamıyla tamamlayan öğedir. Yer tamlayıcısı “-e, -de, -den” ekleriyle oluşan sözcük veya söz­cük gruplarıdır. Dolaylı tümleç, yükleme sorulan “ki­me, kimde, kimden; nereye, nerede, nereden; ne­ye, neyde, neyden?” gibi sorularla bulunur. Örnek: Baş ucumdaki lâmbayı yakıp, saate baktım. (neye baktım?) (yer tamlayıcısı) cümlesinde yükleme sorulan “neye” sorusuna ce­vap veren “saate” sözcüğü dolaylı tümleçtir.    NOT : İsmin “-e, -de, -den” hâl eklerini alan her sözcük cümlede dolaylı tümleç görevinde bulunmaz. Bu ekleri alan sözcükler, cümlede zaman veya du­rum bildirirse, zarf tümleci olur. Örnek: Tam iki saat ayakta bekledik.”  (zarf tümleci) Unutma, akşama seninle buluşacağız.” (zarf tümleci)   Pasaportta evlendikten sonraki soyadı yazmıyordu.
Yurt dışına giderken havaalanında çantasını unutmuş.
Gurbette her daim acımasız diyorlar.
Farklı ülkeden Türkiye’ye misafirler geldi.
Biz gurbeti kitaptan öğrenmedik.
Mektupta özlemini anlatıyordu.     8. Etkinlik Yer tamlayıcısı için yükleme sorulan sorular bulunacak. • Yazdığım “gurbet” konulu şiiri kitabıma ekledim. [X]Nereye? [   ]Nerede? [   ]Kimde? [   ]Neye? • Her gün yaptığım gibi bu sabah da kardeşime telefon ettim. [   ]Neye? [X]Kime? [   ]Kimden? [   ]Nereye? • Bu yolun sonunda mutluluk olmalı. [   ]Kimde? [   ]Nereden? [X]Nerede? [   ]Kimden? • Kimse bana evimden ayrılmanın bu kadar zor olacağını anlatmamıştı. [   ]Kime? [   ]Neyde? [X]Nereden? [   ]Kimde? • Ağlamadan gurbete gidilmez. [   ]Kime? [   ]Nereden? [X]Nereye? [   ]Kimden?   9. Etkinlik Önceki metnin araştırma görevi olan başka ülkeye gitmek için yapılması gereken işlemlerin neler olduğu basamak basamak bu etkinlikte yazılacak.  Öğrencilerin bulduğu bilgiler tek bir başlık altında toplanacak.   >> Gelecek derse hazırlık olarak öğrencilerden 2017 Türk Yılı ile ilgili yapılan etkinliklerin araştırması istenecek.
3. BÖLÜM  
Ölçme-Değerlendirme  
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri   Bir zamanlar Ortanca köyünde bir kıtlık yaşanıyor, pek çok hayvan telef oluyor. Köylü de pılısını pırtısını topluyor, şehre göç ediyor. Bizim çırak onlardan biridir. Geceleri çalışıyor, gündüzleri okula gidiyor. Geçmişte yaşadıklarını sorunca, “Uygun bir zamanda anlatırım.” diyor. Bu parçada dolaylı tümleç ögelerini bulunuz.  
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  Okurken yorum yapabilme, problem çözme, düşündüğünü tasarlama, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.
Türkçe Öğretmeni       16.11.18
Sefa AVCILAR Okul Müdürü  

2018-2019 eğitim öğretim yılı 8. Sınıf 3. Tema (BİREY ve TOPLUM) 10. hafta metni olan “GURBET” adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir