6. Sınıf “TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI” Metni Günlük Ders Planı (2018-2019)

Genel Manşet Türkçe 6. Sınıf Günlük Planlar

2018-2019 eğitim öğretim yılı 6. Sınıf 3. Tema (BİLİM ve TEKNOLOJİ) 11. hafta metni olan “TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI” adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

DERS PLANI
1. BÖLÜM 26 KASIM-02 ARALIK 2018
Ders TÜRKÇE
Sınıf 6
Temanın Adı/Metnin Adı BİLİM ve TEKNOLOJİ / TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI
              Konu   Anahtar kelimeler Slogan bulma Plan yapma Zamirler / İşaret Zamiri  
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40( 6 ders saati )
2. BÖLÜM  
Öğrenci Kazanımları /Hedef  ve Davranışlar   OKUMA T.6.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. T.6.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. a) Öğrencilerin tahmin ettikleri kelime ve kelime gruplarını öğrenmek için sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçları kullanmaları sağlanır. T.6.3.12. Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. T.6.3.17. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur.   KONUŞMA T.6.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar. T.6.2.3.Konuşma stratejilerini uygular. Serbest, güdümlü, yaratıcı, hafızada tutma tekniği ve kelime kavram havuzundan seçerek konuşma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.   YAZMA T.6.4.4. Yazma stratejilerini uygular. Güdümlü, serbest, kontrollü, tahminde bulunma, metin tamamlama, bir metni kendi kelimeleri ile yeniden oluşturma, boşluk doldurma, grup olarak yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır. T.6.4.11. Yazdıklarını paylaşır. Öğrenciler yazdıklarını sınıf ve okul panosu ile sosyal medyada paylaşmaya teşvik edilir. T.6.4.13. Formları yönergelerine uygun doldurur.    
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Okuma, bölerek okuma, açıklayarak okuma, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme ve günlük hayattan örnekler verme  
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen  * Öğrenci İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, tdk.gov.tr, A4 kağıdı, duvar saati
Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:  
•  Dikkati Çekme Hikikomori ile ilgili araştırma yapan öğrenciler konu ile ilgili konuşturulacak diğer öğrencilerin dikkati derse çekilecek.  
•  Güdüleme Öğrencilere “Teknolojiyi kullanmanın önemi nedir?”  sorusu sorularak düşünmeleri sağlanacak. Daha sonra öğrencilere sayfa 90’da yer alan “TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI” metnini işleyeceğimiz söylenecek. Öğrencilere teknolojinin faydaları kadar zararları da olduğu ifade edilecek. Ülkemizde her geçen gün teknoloji bağımlılığının arttığı ifade edilecek. Bu konuya dikkat çeken metnimiz ile bu durumu daha iyi anlayacağımız öğrencilere söylenecek.
•  Gözden Geçirme “günlük hayatta hangi teknolojik aletleri daha çok kullanıyorsunuz?” sorusu sorularak derse geçiş olacaktır.
 •  Derse Geçiş Gözden geçirme bölümü tamamlandıktan sonra öğrencilere metnin görsellerini incelemesi istenecek. Görsel okuma yapılacak. Metnin okunması sağlanacak. Bölerek okuma yöntemi uygulanacak. anahtar kelimeleri ve anlamını bilmedikleri kelimeleri bulmaları istenecek. Anahtar Kelimeler : teknoloji, bağımlılık, temel ihtiyaç, sosyal faaliyetler, üretkenlik, hedeflerAnlamını bilmedikleri kelimeler bulunacak. Anlamlarıyla beraber sözlük defterine yazılacak. (Etkinlik 1)   1. Etkinlik Etkinlikte metinde anlamını bilmediğimiz kelimeler bulunacak ve anlamlarıyla bu bölüme yazılacak.   2. Etkinlik Metinle ilgili sorular cevaplanacak.   1. Teknoloji bağımlılığı nedir? Anlatınız.
Günlük yaşamda teknolojiye muhtaç olma, her işi teknolojik aletlerle çözmeye çalışma, teknolojik aletlerin yokluğundan rahatsız olma durumudur.
2. Hangi teknolojik araçlar bağımlılık yapmaktadır? Açıklayınız.
Bilgisayar, tablet, cep telefonları, televizyon, oyun cihazlar.
3. Teknoloji bağımlılığı belirtileri gösteren kişiler hangi davranışları sergilemektedir?
Kendi temel ihtiyaçlarını ihmal etme, bütün vaktini teknolojik cihazlarla geçirme, geç yatma, teknolojik cihazlardan uzak kalınca kendini gergin hissetme, zaman zaman yalan söyleme, arkadaşlarından uzaklaşma, duruş bozukluğu, sırt ağrısı gibi rahatsızların ortaya çıkması.
4. Kendimizi teknoloji bağımlılığından korumak için neler yapabiliriz? Açıklayınız.
  5. Teknolojinin yararları ve zararları hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi örnekler vererek açıklayınız.   3. Etkinlik Bu etkinlikte teknolojik aletleri kullanım düzeni hakkındaki öğrencilerin planı vurgulanacak. Uygun yerlere öğrenciler fikirlerini yazacaklar.   4. Etkinlik Teknolojinin olmadığı bir günde öğrencinin çevresiyle ailesiyle iletişimi yaşantısı hakkında bir yazı yazacak öğrenciler. Düzgün bir kompozisyon olması için gerekli uyarı ve hatırlatmalar yapılacak.     5. Etkinlik Etkinlikte sosyal medyada paylaşılan bilgilerle ilgili neler olabileceği konusunda vurgu yapılacak. Öğrenciler istenen başlıklarla ilgili neler olabileceğini kendileri yazacak.     6.Etkinlik Bu bölümde öğrencilerden istenen etkinlikteki sloganlar gibi sloganlar üretmek… Öğrenciler farklı dikkat çekici sloganlar bulması sağlanacak. Gerekli düzenleme yapılarak bu sloganlardan güzel olanları sınıf panosunda paylaşımları için sloganı afiş haline getirmeleri istenecek.   C bölümünde teknoloji bağımlılığı ile ilgili bir kampanya planlanacak. Güzel bir fikir çıkarsa bu okul genelinde uygulanacak. Etkinlikte bu kampanyanın planı yapılacak.                             7.Etkinlik Bu etkinlikte zamirlerin bir bölümü olan işaret zamiri kavratılacak öğrencilere.   Cümle Zamir İşaret yoluyla yerini tuttuğu varlık İşte okulumuzun bilgisayar sınıfı. Sunumlarımızı
burada yapıyoruz. Burada  Bilgisayar sınıfı Bilim dergilerini okumayı seviyorum. Ötekileri
daha az okuyorum. ötekileri dergiler Bu bilgisayar bizim, beriki de Ahmetlerin. beriki bilgisayar Şunlar, yeni çıkan cep telefonları. şunlar cep telefonları Bu, çocuklar için sakıncalı bir bilgisayar
oyunuymuş. bu bilgisayar oyunu   İşaret (Gösterme) Zamirleri Varlıkların adını söylemeden, onları işaretle göstermeye yarayan sözcüklere işaret zamiri denir. “Bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar, buraya, şuraya, oraya, burası, şurası, orası, öteki vb.” işaret zamirleridir.   Örnek: Şunları arkadaşlarım için alayım. Ahmet Beyler buraya on yıl önce taşınmış. Size ait olan kitaplar orada. Bu, yapılacak işlerin listesi.    NOT:  “O“ ve “onlar” sözcükleri hem işaret hem de kişi zamiri olarak kullanılabilirler. Bu kelimeler insan isminin yerini tutuyorsa şahıs zamiri, insan dışı varlıkların yerini tutuyorsa işaret zamiridir.   Örnek: Onu kütüphanede çalışırken görmüşler. (İnsan ismi yerine kullanıldığı için kişi zamiri) Onu cüzdanıma koyarken düşürmüşüm. (İnsan dışı varlık (para, fotoğraf vb.) yerine kullanıldığı için işaret zamiri         àBir sonraki metin için öğrencilerden iletişim araçları ile ilgili araştırma yapmaları istenecek.    
 
3. BÖLÜM  
Ölçme-Değerlendirme  
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri   Aşağıdaki boşluğa içinde işaret zamiri bulunan 3 cümle yazınız.   1. 2. 3.  
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  Okurken yorum yapabilme, problem çözme, düşündüğünü tasarlama, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.
Türkçe Öğretmeni       20.11.18
Sefa AVCILAR Okul Müdürü  

2018-2019 eğitim öğretim yılı 6. Sınıf 3. Tema (BİLİM ve TEKNOLOJİ) 11. hafta metni olan “TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI” adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir