5. Sınıf “ÖZGÜRLÜK” Metni Günlük Ders Planı (2019-2020)

Genel Günlük Planlar Manşet Türkçe 5. Sınıf Günlük Planlar

2019-2020 eğitim öğretim yılı 5. Sınıf Türkçe 5. temanın (MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ) “ÖZGÜRLÜK” adlı metnine ait günlük ders planını sayfa sonundaki linkten indirebilirsiniz.

1. BÖLÜM

Ders                                       : TÜRKÇE

Tema / Metnin Adı                : VATANDAŞLIK / ÖZGÜRLÜK

Sınıf                                       : 5

Konu                                     : Kelime çalışması / Deyimler / Konu, ana fikir / Metnin türü (fabl) / Şiir yazma

2. BÖLÜM                                                                                                                                                

KAZANIMLAR

OKUMA

Akıcı Okuma

T.5.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.

T.5.3.4. Okuma stratejilerini kullanır.

Söz Varlığı

T.5.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

Anlama

T.5.3.13. Okuduklarını özetler.

T.5.3.14. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.

T.5.3.18. Metinle ilgili sorular sorar.

T.5.3.19. Metinle ilgili sorulara cevap verir.

T.5.3.22. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

T.5.3.24. Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler.

KONUŞMA

T.5.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.

T.5.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.

YAZMA

T.5.4.1. Şiir yazar.

T.5.4.4. Yazma stratejilerini uygular.

T.5.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.

T.5.4.9. Yazdıklarını düzenler.

T.5.4.10. Yazdıklarını paylaşır.

T.5.4.14. Kısa metinler yazar.

T.5.4.15. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.

YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Okuma, noktalama işaretlerine uygun okuma, bölerek okuma, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme ve günlük hayattan örnekler verme

ARAÇ-GEREÇLER VE KAYNAKÇA

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, İnternet, kütüphane, öğrencilerin yaşantıları

ÖĞRETME-ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ

Dikkati Çekme

Çocuklara özgürlüğün neden önemli olduğu sorulacak. Kısa kısa fikirler alınacak.

Güdüleme

Sayfa 149’da yer alan “ÖZGÜRLÜK” adlı metni açmaları istenecek. Bu metinle özgürlüğün bir kavramdan daha fazlası olduğu öğrencilere aktarılacak. Hayvanlar üzerinden metnimizde insanlara özgürlük ile ilgili bir mesaj verildiği öğrencilerimize sezdirilecek.

Gözden Geçirme

Öğrencilerin tartışabilmesi için özgürlüğün rahatça her istediğimizi yapabilmek olup olmadığı öğrencilere sorulacak.  

DERSE GEÇİŞ

  1. Dikkati çekme bölümü konuşulduktan sonra öğrencilere metnin görseli inceleterek görsel okuma yaptırılacak.
  2. Bölerek okuma yöntemi ile metin öğrencilerce okunacak.
  3. Sonra metnin türü üzerinde durulacak. 8. Etkinlikte detay verilecek.  
  4. İkinci bir kez kelime çalışmaları için şiir yeniden okunacak. Bilinmeyen kelimeler ve anahtar kelimeler tespit edilecek.  
  5. Anahtar Kelimeler: köy, kurt, çoban, köpek, sahip, beslemek, imrenmek, özgür olmak, zincir
  6. Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce metinden yola çıkarak bulunmaya çalışılacak. Sonra kelimelerin anlamı sözlükten bulunacak ve deftere yazılacak. (1. Etkinlik)

1. Etkinlik

Bilmediği kelimeleri bu kısma yazacak.

2. Etkinlik

Deyimlerle ilgili olan bu etkinlik yapılacak.  Deyimlerin dilimize katkısı vurgulanacak.

Her iki tarafın bakışları karşılaşmak: Göz göze gelmek

Çok zayıf olmak: Bir deri bir kemik kalmak

3. Etkinlik

Sorular metne göre cevaplanacak.

1. Köylüler neden her zaman hazır beklemiştir?

Kurtların sürü halinde koyunlara ve kümes hayvanlarına saldırmalarını engellemek için hazır beklemiştir.

2. Kurt, köye adım atar atmaz ne görmüştür?

Çoban köpeğini görmüş.

3. Kurt ile köpek arasında nasıl bir konuşma geçmiştir?

Kurt bu kadar açken köpeğin nasıl bu kadar besili olduğu konusunda bir konuşma geçmiştir.

4. Köpeğin boynundaki tüyler neden dökülmüştür?

Sahibinin boynuna bağladığı zincir nedeniyle dökülmüştür.

5. Kurt, fikrini neden değiştirmiştir? Kurdun hareketini doğru buluyor musunuz? Neden?

4. Etkinlik

Metnin konu ve ana fikri belirlenecek.

Konu: Özgürlük

Ana fikir: Esaret altında yaşamaktansa aç kalmak daha iyidir.

5. Etkinlik

Başlıkla içerik arasındaki ilişki değerlendirilecek ve öğrencilerce uygun bir başlık belirlenecek.

6.Etkinlik

Etkinlikte kahramanların benzer ve farklı özellikleri konuşulacak. Metnin karakterlerini insanlar üzerinde kimlerle eşleşebileceği ifade edilecek.  

Benzer Özellikleri:

İkisi de hayvandır. İkisi de yaşamak için beslenmek zorundadır.

Farklı Özellikleri:

Kurt zayıftır, köpek besilidir. Kurt beslenmek için avlanmak zorundadır, köpek beslenmek için bahçeyi korumak zorundadır. Kurt özgürdür, köpek özgür değildir.

7.Etkinlik

Etkinlikte metinde geçen konu gerçek mi kurgu mu olduğu yazılacak.  

8.Etkinlik

Metnin türü kavratılacak. Sorasında etkinlikte yer alan metinle ilgili doğru bilgileri temsil eden hayvanların baş harfleriyle metnin türü ortaya çıkacak.

FABL (ÖYKÜNCE)

İnsan dışındaki canlı ve cansız varlıklara insan özelliği verilerek başlarından geçen olayların insanlara ibret dersi verecek şekilde anlatıldığı kısa yazılara fabl denir.

– Sonunda ders verme amacı güden yazılardır

– Genellikle hayvanlar ve bitkiler konuşturulur.

– Fabl kahramanları insanlar gibi düşünür, insanlar gibi konuşur ve tıpkı insanlar gibi davranır.

– Dünyanın en ünlü fabl yazarları Ezop, La Fontaine ve Beydeba’dır.

Fil
At
Balık
Leylek

Metnin Türü: FABL

9.Etkinlik

Özgürlük ile ilgili yapılan araştırmalar sonucunda gurup halinde öğrenciler özgürlük ile ilgili bir şiir yazmaları öğrencilerden istenecek.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Çocuklardan bu kısımdaki yönergenin araştırılması istenecek.

3. BÖLÜM                                                                                                                                                                                     

Ölçme-Değerlendirme

Aşağıya fabl örneğine uygun bir paragraflık metin yazınız.  

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Okurken yorum yapabilme, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Sefa AVCILAR

Türkçe Öğretmeni

17.02.20

Okul Müdürü

2019-2020 eğitim öğretim yılı 5. Sınıf Türkçe 5. temanın (MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ) “ÖZGÜRLÜK” adlı metnine ait günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir