6. Sınıf “Su KİRLİLİĞİ” Metni Günlük Ders Planı (2019-2020)

Genel Günlük Planlar Manşet Türkçe 6. Sınıf Günlük Planlar

2019-2020 eğitim öğretim yılı 6. Sınıf 5. temanın (DOĞA VE EVREN) ilk metni olan “SU KİRLİLİĞİ” adlı metne ait günlük ders planını sayfa sonundaki linkten indirebilirsiniz.

1. BÖLÜM

Ders                                       : TÜRKÇE

Sınıf                                       : 6

Tema / Metnin Adı                 : DOĞA ve EVREN / SU KİRLİLİĞİ

Konular                                 : Kelime çalışması / Metnin konusu / Broşür hazırlama / Metin tamamlama / Deyimler

2. BÖLÜM                                                                                                                                                

KAZANIMLAR

OKUMA

T.6.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.

T.6.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

T.6.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.

T.6.3.17. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur.

T.6.3.19. Metnin konusunu belirler.

T.6.3.34. Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular.

T.6.3.35. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.

KONUŞMA

T.6.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.

T.6.2.3.Konuşma stratejilerini uygular.

T.6.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.

YAZMA

T.6.3.13. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.

T.6.4.4. Yazma stratejilerini uygular.

T.6.4.11. Yazdıklarını paylaşır .

T.6.4.14. Kısa metinler yazar.

YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Soru-cevap,  anlatım, açıklamalı okuma ve dinleme, açıklayıcı anlatım, inceleme, uygulama

ARAÇ-GEREÇLER VE KAYNAKÇA

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, tdk.gov.tr

ÖĞRETME-ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ

Dikkati Çekme

“Su kirliliği nasıl oluşmaktadır? Su kirliliğine sebeb olan unsurlar nelerdir?” soruları tahtaya yazılıp öğrencilerin ön bilgileri alınacak.

Güdüleme

Öğrencilerin cevaplarını aldıktan sonra  onlara bu hafta sayfa 152’de yer alan “SU KİRLİLİĞİ” adlı metni işleyeceğimiz söylenecek. Metni işledikten sonra çevre kirliliğine bilhassa su kirliliğine karşı daha duyarlı olacakları bildirilecek.

Gözden Geçirme

Su kıtlığı olduğu bir yerde ne gibi sorunlar olur diye sorularak öğrencilere 5 dakikalık bir tartışma ortamı sağlanacak.

DERSE GEÇİŞ

  1. Gözden geçirme bölümündeki tartışma tamamlanacak. 
  2. Metnin bir kez sessiz okunması sağlanacak. Bu okuma esnasında deyimleri tespit etmeleri istenecek. Daha sonra sesli, bölerek okuma yöntemi uygulanacak. Anahtar kelimeleri ve anlamını bilmedikleri kelimeleri bulmaları istenecek.
  3. Anahtar Kelimeler : canlılar, su, zararlı maddeler, tasarruf, arıtma, hastalık
  4. Anlamını bilmedikleri kelimeler bulunacak. Anlamlarıyla beraber sözlük defterine yazılacak.

1. Etkinlik

Etkinlikte bulunan kelimeler sözlükten anlamaları bulunacak. B kısmında da seçilen beş tanesini kullanarak suyun önemi ile ilgili bir yazı yazılacak.  C kısmında ise metnin konusu belirlenecek.

etken: Etki eden şey, faktör

nitelik: Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet

konut: İnsanların içinde yaşadıkları ev, apartman vb. yer, mesken, ikametgâh

erozyon: Yer kabuğunu oluşturan kayaçların, başta akarsular olmak üzere türlü dış etmenlerle yıpratılıp yerinden koparılarak eritilmeleri veya bir yerden başka bir yere taşınması olayı, aşınma, aşınım, itikâl

kademe: Aşama, basamak, derece

tanker: Petrol, benzin gibi akaryakıt ürünleriyle, sanayi ile ilgili yağ, şarap vb. sıvı maddeleri taşıyan gemi veya kamyon

varil: Çoğunlukla sıvı maddeleri koymak için kullanılan, metalden yapılmış, silindir biçiminde, üstü kapalı kap

filtre: Süzgeç, süzek

sanayi: Ham maddeleri işlemek, enerji kaynaklarını yaratmak için kullanılan yöntemlerin ve araçların bütünü, işleyim, uran, endüstri

endüstri: Sanayi

Metnin Konusu : Su kirliliğinin doğaya ve insanlara olan etkileri

2. Etkinlik

Bu etkinlikte okuduğumuz metinden yola çıkarak sorular cevaplanacak.

 1. Su kirliliği nasıl oluşmaktadır? Metinden örnekler vererek açıklayınız.

Zararlı maddelerin suya karışması ile su kirliliği oluşur.  Kanalizasyon ve fabrika atık sularının arıtılmadan akarsu ve denizlere boşaltılması su kirliliğine örnektir.

2. Suların kirlenmesine karşı alınan önlemlerin amaç ve sonuçları nelerdir?

Atık kirli su miktarını azaltmak ve suyun kirlenmesini önlemek, kirlenmiş suların arıtılmasını sağlamaktır.

3. “Suların Kirlenme Nedenleri Nelerdir?” başlığı altında verilen maddelerden hareketle asıl kirleticilerin kim olduğunu bulabildiniz mi? Nedenleriyle açıklayınız.

Asıl kirletici insanlardır. Suyun kirlenmesinin nedenleri insan eliyle, bilinçsizce yapılan işlemlerdir. Doğa kendi kendini kirletmez.

4. Metinde verilen bilgilere göre kirli su kullanırsak neler olur?

Salgın hastalıklar meydana gelebilir, doğadaki hayvan ve bitkiler zarar görür, içilebilir ve kullanılabilir su sıkıntısı yaşanır.

5. “Su gibi aziz (kıymetli) ol!” sözü size neler çağrıştırıyor? Açıklayınız.

3. Etkinlik

Bu etkinlikte A kısmında öğrenciler görsellerden yola çıkarak bir konuşma hazırlayacaklar. Konuşmalarında sınıf içinde rahat bir duruş sergilemelerine ve beden dillerini kullanmalara dikkat edilecek.

B kısmında görselde bulunan slogan ile ilgili konuşacaklar.

C kısmında ise öğrenciler kendileri bir slogan üretecekler.

4. Etkinlik

Etkinlikte A kısmında yer alan broşür incelenecek.

B kısmında öğrenciler inceledikleri broşüre benzer bir broşür hazırlayacaklar.

5. Etkinlik

Bu etkinlikte öğrenciler, çevre dostu bir ürün sahibi olarak ürünlerini tanıtmaya yarayan bir reklam metni hazırlayacaklar.

6.Etkinlik

Bu etkinlikte öğrenciler metinde yer alan bilgilerden yola çıkarak metnin yazarı hakkında bilgi edinecekler ve alttaki uygun yerlere bu bilgiler yazılacak. Sonra metne uygun başlık bulunacak.

Adı: Yağmur

Soyadı: Toprak

Doğum tarihi (Gün/Ay /Yıl): 29 Mayıs 2007

Doğum Yeri: İstanbul

Annesinin Adı: Çiçek

Babasının Adı: Çınar

Ağabeyinin Adı: Uzay

Şu Anda Yaşadığı Şehir: Ankara

Metnin Başlığı: Ben Kimim?

7. Etkinlik

Bu etkinlikte bazı bölümleri eksik olan metnin olmayan kısımları tamamlanacak. Metni tamamlarken bağlantı ve geçiş ifadeleri kullanmaları istenecek.

DOĞAYA SAHİP ÇIK

Doğa bizim her şeyimizdir. Doğayı koruyamazsak bir gün dünyanın sonu gelebilir. Bu yüzden doğaya ve onun sunduklarına karşı çok dikkatli davranmalıyız. Doğal kaynaklarımız sandığımız kadar sınırsız değildir. Dünyadaki her kaynağın ne kadar önemli olduğunu
bilmeli ve kaynaklarımızı doğru bir biçimde 
kullanmalıyız.

Doğal kaynaklarımızı dikkatli kullanmak için öncelikle onların bizler için ne kadar gerekli olduğunu ve kaynaklarımızı nasıl doğru kullanabileceğimizi öğrenmemiz gerekir. Doğal kaynakların sınırlı kaynaklar olduğunun farkında olmalıyız ve bu bilinçle hareket etmeliyiz. Doğanın sunduğu bu kaynaklara karşı bize düşen görev bu kaynakları hem bize hem de dünyadaki tüm canlılara uygun şekilde kullanmaktır. Bu kaynakları kullanırken doğaya zarar vermemeye dikkat etmeliyiz. Böylece doğa daima iyi halde kalmaya ve bize kaynaklar sunmaya devam eder.

8. Etkinlik

Deyimler hakkında öğrencilere bilgi verdikten sonra metin de geçen su ile ilgili deyimler bulunacak.

A kısmında Yakın anlamlı olanlar birbiriyle eşleştirilecek. Sonrasında sözlükten bu deyimlerin anlamaları bulunup yazılacak.

B kısmında deyimlerin anlatıma katkısı yazılacak.

Yemekleri görünce ağzının suyu aktı.
Havanda su dövme, bence bu çocuk adam olmaz.
Okulda futbol maçı yapınca böyle su içinde kalmış.
Bu iki arkadaşın aralarından su sızmaz.
İflas ettiğini bir türlü kabul etmiyor, işleri toparlamak için kalburla su taşıyordu.
Son model arabayı görünce adamın ağzı sulandı.
Hasta çocuk ateşlenince su gibi terledi.
Ortaklıkları süresince içtikleri su ayrı gitmezdi.

Eşleştirmeler

ağzının suyu akmak
ağzı sulanmak

su içinde kalmak
su gibi terlemek

arasından su sızmamak
içtiği su ayrı gitmemek

DEYİMLER

Bir olayı, bir durumu, bir kavramı daha etkileyici anlatmak için en az iki sözcüğün bir araya gelmesiyle oluşan ve çoğu zaman gerçek anlamdan uzaklaşıp kendine özgü anlam kazanan kelime gruplarına deyim denir.

Deyimler, hem yazılarımıza hem de konuşmalarımıza derinlik katar. Anlattıklarımızı ilgi çekici hâle getirir. Birkaç cümleyle anlatabileceğimiz bir durumu iki üç sözcükten oluşan bir deyimle anlatabiliriz. Böylece kısa ve özlü anlatım sağlamış oluruz.

Sırtı yere gelmemek: Güçlü olmak, sarsılmamak, yerinden düşürülememek.

Deyimlerin Özellikleri 

1.  Deyimler kalıplaşmış sözcüklerdir. Deyimlerde bulunan sözcüklerin yerine eş anlamlıları bile getirilemez. Sözcüklerin yerleri değiştirilemez. Bu şekilde bir kullanım anlatım bozukluğuna yol açar.

Sürahiden boşalırcasına yağmak (Yanlış)
Bardaktan boşalırcasına yağmak (Doğru)

Suratından düşen bin parça (Yanlış)
Yüzünden düşen bin parça (Doğru)

2.  Deyimler şahsa ve zamana göre çekimlenebilir.

Ödevimi yapınca öğretmenin gözüne girdim. (Ben)Ödevimizi yapınca öğretmenin gözüne girdik. (Biz)

 3.  Deyimler genellikle mecaz anlamlıdır.

Kök söktürmek” deyimi “bir bitkinin kökünü çıkarttırmak” değil, “güçlük çıkarmak, uğraştırmak” anlamındadır.
 “Hapı yutmak” deyimi “ilaç içmek” değil, “kötü duruma düşmek” anlamındadır.

4.  Bazı deyimlerin gerçek anlamları da vardır.

Sır saklamak: Sırrı açıklamamak
El sürmemek: Değmemek, dokunmamak 

 5.  Deyimler bir kavramı ya da bir durumu anlatmak için kullanılır. Ders verme amacı taşımaz.

Burun kıvırmak” deyimi, beğenmeyip küçümsemek anlamını içermektedir. Herhangi bir ders verme amacı taşımamaktadır. 

 6.  Deyimler sözcük grubu ya da cümle şeklinde bulunabilir.

Ağzı kulaklarına varmak (sözcük grubu)
İğne atsan yere düşmez (cümle)
İçi içine sığmamak (sözcük grubu)
Ne tadı var ne tuzu (cümle) 

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Bu kısımda yer alan yönergeler araştırılacak.

3. BÖLÜM                                                                                                                                                                                    

Ölçme-Değerlendirme

Aşağıdaki boşluğa deyimlerin üç tane özelliğini yazınız.

1.

2.

3.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Okurken anlama kurallarına, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Türkçe Öğretmeni

Sefa AVCILAR                                                                                                            17.02.20

Okul Müdürü

2019-2020 eğitim öğretim yılı 6. Sınıf 5. temanın (DOĞA VE EVREN) ilk metni olan “SU KİRLİLİĞİ” adlı metne ait günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

1 thought on “6. Sınıf “Su KİRLİLİĞİ” Metni Günlük Ders Planı (2019-2020)

  1. Merhaba, ben stajima yeni baslamis bir ögretmen adayiyim. Almanya‘da yasiyorum ve maalesef Türkce ders konularini uygun kitap bulmakta zorluk cekiyorum. Sinifimla isleyecegim konu cevre kirliligi. Günlerdir bakmadigim kitap ve sayfa kalmadi. Tam pes ettim derken sayfanizi buldum ve harika ötesi konular ve günlük planlar kesfettim. Fakat nedense Su Kirliligi adli metnin linkini bulamiyorum. Derste islemek isterim. Baska önerebileceginiz cevre ile ilgili ders planlar mevcutsa seve seve bakarim. Emeginize saglik

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir