7. Sınıf “VATAN DESTANI” Metni Günlük Ders Planı (2019-2020)

Genel Günlük Planlar Manşet Türkçe 7. Sınıf Günlük Planlar

2019-2020 eğitim öğretim yılı 7. Sınıf 2. temanın (MİLLİ MÜCADELE ve ATATÜRK) VATAN DESTANI adlı metnine ait günlük ders planını sayfa sonundaki linkten indirebilirsiniz.

1. BÖLÜM

Ders                                       : TÜRKÇE

Sınıf                                       : 7

Tema / Metin Adı                  : MİLLİ MÜCADELE VE ATATÜRK / VATAN DESTANI

Konu                                     : Başlık / Metin türleri(şiir) /  Tema ve ana duygu / Anahtar kelimeler / Anlamı bilinmeyen kelime çalışması / Söz sanatları (benzetme) / Kavram çağrışımları / Sunum hazırlama / Zaman ve dilek kipleri çekimi / Beden dilini kullanma / Şiir yazma / Noktalama işaretlerini uygun kullanma

2. BÖLÜM                                                                                                                                                

KAZANIMLAR

OKUMA

T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.

Söz Varlığı  

T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Kişileştirme (teşhis), konuşturma (intak), karşıtlık (tezat) ve abartma (mübalağa) söz sanatları verilir.

T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder.

T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar.

T.7.3.16. Metnin konusunu belirler.

T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.

T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar.

T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder.

KONUŞMA

T.7.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.

T.7.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.

YAZMA

T.7.4.1. Şiir yazar.

T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler.

YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Okuma, bölerek okuma, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme ve günlük hayattan örnekler verme, ilişki kurma

ARAÇ-GEREÇLER VE KAYNAKÇA

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, İnternet, kütüphane, Çalıkuşu romanı…

ÖĞRETME-ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ

Dikkati Çekme

1. Cumhuriyet  kaç yaşındadır? Cumhuriyet bize ne kazandırmıştır?

2. Vatan sevgisi insana ne kazandırır? Soruları öğrencilere yönlendirilecek.

Güdüleme

Bu dersimizde yeni temamızın ilk metni olan “VATAN DESTANI” adlı şiiri  işleyeceğimiz öğrencilere iletilecek. Sayfa 40’taki şiirimizin yazarı Halit Fahri OZANSOY olduğu söylenecek. Bu metni işlerken milli duygularımız ön planda olacağı ve sevmemizle beraber vatanımız için ne kadar çok çalışmamız gerektiğini kavrayacağımızdan bahsedilecek. Hepimiz işimizi en iyi şekilde yaparsak ülkenin kalkınacağı üzerinde durulacak.

Gözden Geçirme

“Vatanımızda bu şekilde rahat yaşayabiliyorsak bunu tarihimizde kimlere borçluyuz?” sorusu sorularak öğrencilerin kısa bir tartışma ortamında olması sağlanacak.

DERSE GEÇİŞ

  1. Öğrencilerden metnin türünün şiir olduğunu ifade ederek şiir hakkında kısa bir bilgi verilecek.
  2. Metnin başlığı ile görsel arasında bağlantı kurmaları sağlanacak.
  3. Metin akıllı tahtadan açılarak görselle ilgili öğrenciler konuşturulacak.
  4. Daha sonra her öğrenci metni daha iyi anlamak için yankılı okuma tekniği uygulanacak. Gür bir ses ile okulda  şiir yankılanacak. İkinci okuma ise bölünerek okuma tekniği ile okunup anahtar kelime ve bilinmeyen kelimeler belirlenecek.

Anahtar Kelimeler: vatan, destan, vatandaş, hilal, cihan, hürriyet, toprak, al bayrak, tarih

  1. Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından Türkçe defterinin arkasında yer alan sözlük defterlerine anlamlarıyla beraber yazılacak. Sonrasında her bir sözcük cümle  içinde kullanılacak.
  2. Etkinliklere geçmeden önce bir dahaki derse hazırlık olarak 3 öğrenciye Cumhuriyet Bayramı ile ilgili sunum hazırlamaları istenecek.

1. Etkinlik

Anlamı bilinmeyen kelimeler belirlenip etkinlikteki uygun bölümlere yazılacak.

Levent: Osmanlı donanmasında ve kıyılarında görev yapan asker sınıfı.

Zümrüt: Doğal alüminyum ve berilyum silikatı olan, saydam ve cam parlaklığında, yeşil renkte bir süs taşı.

Umman: Okyanus

Terakki: Gelişme, ilerleme, yükselme.

İrfan: Bilme, anlama, sezme.

2. Etkinlik

Şiirle ilgili sorulara cevap verilecek.

1. Şiirde vatanın tarihî köklerini hatırlatan cümleler nelerdir?
– Geçse de asırlar, tazedir yaşın,
– Müjdeler fısıldar Ergenekon’dan:
– Tarih bir nehir ki coşkundur seli. Sen ona nisbetle, umman gibisin

2. Yaşadığınız toprakları sıradan bir yer olmaktan çıkaran, vatan yapan ruh nedir?
Üzerinde yaşayan insanları, tarihi, kültürü.

3. Vatandaş olmanın şartları nelerdir?
Vatanını sevmek, devletin kurallarına uymak.

4. Vatanı anlamlı kılan değerler nelerdir? Anlatınız.
Üzerinde yaşadığımız toprak ve üstümüzde dalgalanan bayrak vatanı anlamlı kılan en önemli değerlidir. Çünkü bu toprak ve bayrak için binlerce şehit vermişizdir.

5. Bayrağın ve vatanın tüm geçmişi sizi oluşturuyorsa siz aslında kaç yaşındasınız? Değerlendiriniz.
Türk adını isminde taşıyan ilk devlet olan Göktürk Devleti; 552 yılında Bumin Kağan tarafından kurulmuştur. Ben bir Türk olarak Göktürklerin ilk atam olduğunu düşünüyorum. 2018-552= 1466 yaşındayım.

6. Vatanımızın olması ile hür olmamız arasında nasıl bir ilişki vardır? Yorumlayınız.

Vatan yaşadığımız toprak parçasını ve üzerindeki yaşayan insanların dilini, kültürünü ve değerlerini ifade eder. Sadece bir toprak parçası üzerinde yaşıyor olmak yetmez aynı zamanda bu toprak parçasını vatan yapan dilin özgürce konuşuluyor, kültürünün ve değerlerinin özgürce yaşanıyor olması gerekir.

3. Etkinlik

Bu etkinlikte 3 tane farklı başlık bulunacak. Başlıklar farklı ilgi çekici olmaları ifade edilecek.

4. Etkinlik

Dörtlüklerde yer alan benzetmeler bulunacak.

Benzetme

Anlatımı kuvvetlendirmek, sözün etkisini artırmak için aralarında değişik yönlerden ilgi bulunan iki şeyden zayıf olanın kuvvetli olana benzetilmesine benzetme denir. Çoğunlukla benzetme yapılırken birbirleri ile ilgi kurulan varlıklar arasındaki ilişki bilinmektedir.

Örnek

Serkan keçi gibi inatçı bir çocuktur.         

Bu cümlede “Serkan”, “inatçılık” bakımından “keçi” ye benzetilmiştir. Burada “keçi” nin inatçılık özel­liği herkes tarafından bilindiğinden, benzetme çok rahat anlaşılmakta, söz daha etkili olarak anlatıl­maktadır.

Hep böyle bulutlar içinde başın,
Hilali kucaklar her vatandaşın.
Geçse de asırlar, tazedir yaşın,
O kadar leventsin, fidan gibisin.  (fidana benzetilmiş)

Ey ana toprağı, ey Anadolu!
Açıldı önünde terakki yolu.
Hamdolsun her yanın bereket dolu,
Cennette bir yeşil meydan gibisin. (Cennette bir meydana benzetilmiş)

Yeni bir ay ördün al bayrağına,
Girdin en sonunda irfan bağına,
Medeni hayatın nur ırmağına,
Ezelden susamış ceylan gibisin. (Ceylana benzetilmiş)

5. Etkinlik

Şiirin ana duygusu ve teması bulunacak.

Tema
Vatan

Ana Duygu
Vatan sevgisi

6.Etkinlik

Çağrışım haritası çalışması yaparak “bağımsızlık” kelimesi ile ilgili  sözcükler belirlenecek.

özgürlük, demokrasi, cumhuriyet, vatan, bayrak, Kurtuluş Savaşı, Çanakkale, Atatürk

7.Etkinlik

Örnekteki gibi fiiller çekimlenecek.

Bilirsiniz

Çalışsalar

Geziyorum

Oynayacak

Bekliyorum

8.Etkinlik

Sunum hazırlığı yapan öğrenciler tahtaya çıkıp sunumlarını arkadaşlarına sunacaklar. Akıllı tahtayı kullanmaları istenecek.

9. Etkinlik

Kavram havuzundaki kelimeleri kullanarak çocuklardan şiir yazmaları istenecek. Şiirin imla noktalama kurallarına uygun olması sağlanacak.

10. Etkinlik

Etkinlikte yer alan Mevlana’nın sözleriyle ilgili sınıfta öğrenciler konuşturulacak.

11. Etkinlik

Öğrenciler yazmaya başlamadan önce yazım ve noktalama kurallarına uymaları gerektiği belirtilecek. Başlığı mutlaka yazmaları gerektiği ifade edilecek.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Bir sonraki metne hazırlık olması için Milli Mücadele’de Atatürk’ün rolü hakkında bir araştırma yapmaları istenecek.

3. BÖLÜM                                                                                                                                                                                    

Ölçme-Değerlendirme

Dün akşam ailece yürüyüşe çıktık.

Bilgisayar ve cep telefonu, çağımız insanının vazgeçilmezi olmuştur.

Buraya gelince bizim evde kalabilirsiniz.

Telefonumun üzerine su döküldü.

Postacı bizim eve uğramaz oldu.

Cümlelerdeki çekimli fiillerin kip ve kişi eklerini bulunuz.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Okurken yorum yapabilme, problem çözme, düşündüğünü tasarlama, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Sefa AVCILAR

Türkçe Öğretmeni

07.10.19

Okul Müdürü

2019-2020 eğitim öğretim yılı 7. Sınıf 2. temanın (MİLLİ MÜCADELE ve ATATÜRK) VATAN DESTANI adlı metnine ait günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir