6. Sınıf “TÜRK ASKERİNİN CESARETİ” Metni Günlük Ders Planı (2019-2020)

Genel Günlük Planlar Manşet Türkçe 6. Sınıf Günlük Planlar

2019-2020 eğitim öğretim yılı 6. Sınıf 2. temanın (MİLLİ MÜCADELE ve ATATÜRK) TÜRK ASKERİNİN CESARETİ adlı metnine ait günlük ders planını sayfa sonundaki linkten indirebilirsiniz.

1. BÖLÜM

Ders                                       : TÜRKÇE

Sınıf                                       : 6

Tema / Metnin Adı                 : MİLLİ MÜCADELE VE ATATÜRK/TÜRK ASKERİNİN CESARETİ

Konular                                : Kelime ve kelime gurupları / Hikaye haritası / Konuşma planı

2. BÖLÜM                                                                                                                                                

KAZANIMLAR

OKUMA

T.6.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.

T.6.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

T.6.3.17. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur.

T.6.3.19. Metnin konusunu belirler.

T.6.3.20. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.

T.6.3.21. Metnin içeriğine uygun başlık belirler.

T.6.3.22. Metindeki hikâye unsurlarını belirler.

T.6.3.23. Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir.

T.6.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

KONUŞMA

T.6.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar. Öğrencilerin verilen bir konu hakkında görsellerle destekleyerek kısa sunum hazırlamaları ve prova yapmaları sağlanır.

T.6.2.3.Konuşma stratejilerini uygular.

T.6.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.

T.6.2.6. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. Ama, fakat, ancak, lakin, bununla birlikte ve buna rağmen ifadelerini kullanmaları sağlanır.

YAZMA

T.6.4.3. Hikâye edici metin yazar.

T.6.4.4. Yazma stratejilerini uygular.

YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Soru-cevap,  anlatım, durdurarak dinleme ve açıklayıcı anlatım, inceleme, uygulama günlük hayatla ilişkilendirme

ARAÇ-GEREÇLER VE KAYNAKÇA

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, tdk.gov.tr

ÖĞRETME-ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ

Dikkati Çekme

“Vatan kelimesi denince aklınıza neler geliyor çocuklar?” sorusu sorularak öğrencilerin dikkati çekilecek.

Güdüleme

Milli Mücadele ve Atatürk adlı temamızın ilk metni olan “ TÜRK ASKERİNİN CESARETİ” adlı metni işleyeceğimiz çocuklara iletilecek. Herkesten sayfa 45’deki görseli incelemesi istenecek. Görsel bize neyi işaret ettiği üzerinde durulacak. Bu   dersimizde Çanakkale’yi Çanakkale’deki yaşananları kısmi olarak işleyeceğimiz vurgulanacak. Vatan toprağının ne kadar değerli olduğunu aziz şehitlerimizin anılarıyla öğreneceğimiz dile getirilecek.

Gözden Geçirme

“Çanakkale ruhu hakkında konuşmak var mı?”  sorusu sorularak öğrencilerin tartışması sağlanacak.

DERSE GEÇİŞ

  1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin  konusuyla ilgili ön bilgilerini ifade etmeleri istenecek.
  2. Konuyla ilgili konuşan öğrenciler tahtaya kalkarak arkadaşlarıyla göz teması kurması sağlanacak ve beden dilini kullanarak konuşasını desteklemesi istenecek.
  3. Metni kavramak için sesli bir şekilde metin okunacak.
  4. Anahtar kelimeleri belirlemek maksadıyla bir kez daha metin öğrenciler tarafından parçalı okuma yöntemiyle okunacak. Anlamı bilmedikleri kelimeleri deftere yazacaklar.
  5. ANAHTAR KELİMELER: Çanakkale, Mehmetçik, Gelibolu, siper, cesaret, mertlik, yardımlaşma
  1. Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak.
  2. Anlamı sözlükten bulunacak, sözlük getirmeyen öğrenciler akıllı tahtadan tdk sözlüğü kullanarak sözlük defterlerine kelimeleri yazacak yazılacak.

1. Etkinlik

Etkinlikte kelimelerin anlamaları tahmin edilecek.

nişan: Hedefi vurmak için silah, ok vb.ne gerekli doğrultuyu verme

Mehmetçik: Türk askerine sevgi duygusu ile verilen ad

rütbe: Subay, astsubay ve polislerin sahip olduğu derece, mevki

bahtiyar: Mutlu

intiba: İzlenim

siper: Askerlerin savaşta vurulmamaları ve rahat ateş edebilmeleri için kazılmış, üstü açık hendek

feryat: Haykırış, çığlık

cesaret: Güç veya tehlikeli bir işe girişirken kişinin kendinde bulduğu güven

nazik:  Başkalarına karşı saygılı davranan

hayret: Beklenmedik, garip bir şeyin sebep olduğu şaşkınlık, şaşırma

2. Etkinlik

Metinle ilgili sorular cevaplanacak. Cevaplar sınıfça değerlendirilip deftere not edilecek.

1. Metinde geçen olaylar kimin ağzından anlatılmaktadır?
Avustralya Genel Valisi olan Lord Casey (Lord Keyzi)

2. Avustralyalı komutanın Türk askerlerini sevmesini ve onlara hayran olmasını sağlayan olay nedir?
Savaş sırasında iki cephe arasında kalan bir İngiliz subayını, askerlerimizden birinin büyük bir cesaretle siperinden çıkıp, yüzbaşıyı omuzlayıp düşman cephesine taşıdıktan sonra geri dönmesi.

3. Türk askeri, kendi hayatını tehlikeye atarak İngiliz Yüzbaşı’ya niçin yardım etmiş olabilir? Anlatınız.
Türk askeri merhametli ve cesurdur. O sırada orada bir düşman değil, yaralı bir insan söz konusudur. Askerimiz de bunun bilincinde olduğu için Yüzbaşı’ya yardım etmiştir.

4. Yaralı hâlde yatan İngiliz Yüzbaşı’ya Türk askerleri ateş etmeye devam etseydi,

hatırayı anlatan Avustralyalı komutanın Türk askerine bakışı nasıl olurdu? Açıklayınız.

5. Olayın yaşandığı cephede bir asker olsaydınız İngiliz Yüzbaşı’yı kurtaran cesur asker, sipere döndüğünde ona neler söylerdiniz?

6. Bu metni siz yazmış olsaydınız metne hangi başlığı koyardınız?

3. Etkinlik

Metinle ilgili hikaye haritası yapılacak.

 Kahramanlar
Türk askeri, Avusturyalı Subay, İngiliz Subay

Olay
İki cephe arasında kalan düşman komutanının bir Türk askeri tarafından kurtarılıp, düşman cephesine teslim etmesi.

Yer
Arıburnu Cephesi

Zaman
Çanakkale Savaşı zamanı

Konu
Türk askerinin cesaret örneği

Ana Fikir
Türk askeri tüm savaşlarda cesareti ve merhameti ile örnek olmuştur.

4. Etkinlik

Bu etkinlikte hayali bir Türk komutan olarak cephede askerlerine hitap edecekleri bir konuşma hazırlatılacak.

5. Etkinlik

Etkinlikte cepheyi anlatan guruplar halinde küçük  bir drama etkinliği yapılacak.

6.Etkinlik

Bu etkinlikte yüzbaşının yüz ifadesi çocuklara sorulacak.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Bir sonraki metnin hazırlık amacıyla Atatürk ile ilgili bir anı araştırmaları istenecek.

3. BÖLÜM                                                                                                                                                                                    

Ölçme-Değerlendirme

Çanakkale Savaşı öncesi Anadolu’nun köylerinde cepheye asker götürmek için görevlendirilmiş bir komutanın gözüyle bir metin yazınız. Metninizde “bayrak, vatan bağımsızlık ve şehitlik” konularını işleyiniz.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Okurken anlama kurallarına, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Türkçe Öğretmeni

Sefa AVCILAR                                                                                                            07.10.19

Okul Müdürü

2019-2020 eğitim öğretim yılı 6. Sınıf 2. temanın (MİLLİ MÜCADELE ve ATATÜRK) TÜRK ASKERİNİN CESARETİ adlı metnine ait günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir