8. Sınıf “GÜL’Ü İNCİTME GÖNÜL” Metni Günlük Ders Planı

Genel Manşet Türkçe 8. Sınıf Günlük Planlar

2018-2019 eğitim öğretim yılı 8. Sınıf 7. temada (ERDEMLER)  yer alan “GÜL’Ü İNCİTME GÖNÜL” adlı metnin günlük ders planını  buradan indirebilirsiniz.

1. BÖLÜM

Ders                                       : TÜRKÇE

Sınıf                                       : 8

Temanın Adı / Metnin Adı     : ERDEMLER / GÜL’Ü İNCİTME GÖNÜL

Konu                                      :          Söz Sanatları

                                                          Olumlu Olumsuz Tutum

                                                          Özlü Sözler

                                                          Anlatım Bozuklukları

2. BÖLÜM                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar

OKUMA

T.8.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur.

T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.

T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder.

T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler.

T.8.3.8. Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. (Nesne eksikliği)

KONUŞMA

T.8.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.

YAZMA

T.8.4.2. Bilgilendirici metin yazar.

T.8.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.

Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri

Soru-cevap,  anlatım, yankılı okuma ve dinleme, açıklayıcı anlatım, inceleme, uygulama

Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça // * Öğretmen  * Öğrenci

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, İnternet,  deyimler…

Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri

Dikkati Çekme

Öğrencilere kalp kırmamak insanları üzmemek için neler yapabiliriz?” sorusu sorulacak. Cevaplar yorum yapılmadan öğrencilerden alınacak.

Güdüleme

Öğrencilere bu hafta işleyeceğimiz metinle insan olarak çevresine değer veren, çevresindekileri incitmeyen, insanlara zarar vermeyen  bir dünyayı benimseyeceğimiz vurgulanacak. Öğrencilerden sayfa 195’i açmaları istenecek.

Gözden Geçirme

Kalp sözcüğü ile ilgili deyim ve atasözleri tahtaya öğrencilerden fikir alarak yazdırılacak.

Derse Geçiş

  1. Öğrencilerden şiirde bulunan görseli incelemesi istenecek.
  2. Şiir bir kez sessiz okunması sağlanacak. Anlamını bilmedikleri kelimeleri tespit etmeleri istenecek.
  3. İkinci kez sesli okuma yapılacak. Sesli okuma yankılı okuma yöntemi ile yapılacak. Anahtar kelimeler sınıfça belirlenecek.
  4. Anahtar Kelimeler : çiçek, hoş, gönül, sevmek, Mevla
  5. Anlamını bilmedikleri kelimelerin ve deyimlerin anlamları bulunarak sözlük defterine yazılacak.

1. Etkinlik

Anlamları verilen kelimeler anlamlarından yola çıkılarak bulunacak.

Kendini beğenme, başkalarından üstün tutma, benlik, gurur / Kibir

Özgü /Mahsus

Gizli sebep / Hikmet

Kötü söz veya davranışla birini kırmak, üzmek / İncitmek

Ucu bucağı görünmeyecek kadar geniş, çok geniş, vâsi / Engin

Saygı / Hürmet

Veya, ya da / Yahut

2. Etkinlik

Metinden hareketle sorular cevaplanacak deftere yazılacak.

1. Şair, şiirde insanların nasıl davranması gerektiğini ifade etmiştir?

Kimseyi incitmeden, onları kırmadan davranılması gerektiğini ifade etmiştir.

2. Her dörtlüğün sonunda yapılan ek ve sözcük tekrarları şiire nasıl bir ahenk katmıştır? Açıklayınız.

Kulakta hoş bir uyum, bir ezgi özelliği katmıştır.

3. Şiirin ana duygusu nedir?

Mutlu bir yaşam için küçük meseleler, nefsi istekler için kimseyi kırmamak gerekir.

4. Kaba ve kırıcı bir dil kullanan insanların davranışları nasıl düzeltilebilir? Bununla ilgili önerilerinizi paylaşınız.

O kişilere her zaman nazik, kibar, hoşgörülü davranmak gerekir. Bu şekilde insanlar kötü davranışlarından yavaş yavaş vazgeçerler.

3. Etkinlik

Şiirdeki söz sanatları belirlenecek.

Çiçeklerle hoş geçin,
Balı incitme gönül.
Bir küçük meyve için
Dalı incitme gönül.

Kişileştirme

Konuşmak bize mahsus,
Olsa da bir güzel süs,
“Ya hayır de yahut sus.”
Dili incitme gönül.

Konuşturma

Başın olsa da yüksek,
Gözün enginde gerek,
Kibirle yürüyerek
Yolu incitme gönül.

Abartma

4. Etkinlik

İnsanların olumlu ve olumsuz tutum ve davranışları ile ilgili öğrenciler bildiklerini bu kısma yazacaklar.

5. Etkinlik

Etkinlikteki özlü sözlerde verilen mesajı çocukların yorumlaması istenecek.

“Kalp temiz olursa dilden güzel sözler çıkar.”
(Hz. Ali)

“Kalp kırmak Allah’ı incitmek demektir.”
(Ahmet Yesevi)

“Kalp deniz, dil kıyıdır. Denizde ne varsa kıyıya o vurur.”
(Mevlânâ)

“Bir gönül yapamazsan
Yıkıp viran eyleme.”
(Yûnus Emre)

“İnsanın en büyük amacı, insan olmaktır. Onun da yolu erdemden geçer.”
[Schefer (Şifır)]

Cevap: 

İnsanlarla olan iletişimimizde konuşmamız çok önemlidir. Konuşma tarzımız, duygu ve düşünceleri dile getirme yöntemimiz, insanlarla olan ilişkilerimizin iyi ya da kötü olmasında etkilidir. Bunu da duygu ve düşüncelerimiz belirler. Duygu ve düşüncelerimiz ne kadar iyi ve güzelse, insanlarla olan iletişimimiz de o kadar sağlıklı olur. Sonuç olarak iyi bir insan olarak anılmak istiyorsak, erdem sahibi olmalı, duygu ve düşüncelerimizde kötülüğe yer vermemeli, insanları kırmamaya dikkat etmeliyiz.

6.Etkinlik

Nesne eksikliğinden kaynaklı anlatım bozuklukları açıklanacak ve cümlelerdeki hatalar düzeltilecek.

• Size teşekkür etmek ve kutlamak istiyorum.

Size teşekkür etmek ve sizi kutlamak istiyorum.

• Yardıma muhtaç olanlara yardım eder, doyururdu.

Yardıma muhtaç olanlara yardım eder, onları doyururdu.

• Onlara niçin bu kadar güveniyor ve destekliyorsun?

Onlara niçin bu kadar güveniyor ve onları destekliyorsun?

• Ona sevgiyle bakıyor, hiç üzmüyordu.

Ona sevgiyle bakıyor, onu hiç üzmüyordu.

• Onunla görüşmek istedik ama bulamadık.

Onunla görüşmek istedik ama onu bulamadık.

• Hayvanlara iyi davranın, koruyun.

Hayvanlara iyi davranın, onları koruyun.

• Sana kızmayacak, iyi niyetle karşılayacaktı.

Sana kızmayacak, seni iyi niyetle karşılayacaktı.

7.Etkinlik

“Yerinde söz söylemeyi bilen, özür dilemek zorunda kalmaz.” (Fatih Sultan Mehmet) sözüyle ilgili öğrenciler bir yönergelere uyarak bir yazı yazacaklar.

Gelecek metne hazırlık sorusu araştırılacak.

3. BÖLÜM                                                                                                                                                                        

Ölçme-Değerlendirme

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, nesne eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Her kalbin mutlaka bir ağrısı vardır.

B) Başkalarında iyilik, kendinde kötülük ara.

C) Kötülüğe adaletle, iyiliği de iyilikle karşıla.

D) İnsanlarda kötülük ararsanız mutlaka bulursunuz.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Okurken yorum yapabilme, problem çözme, düşündüğünü tasarlama, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Türkçe Öğretmeni      25.03.19
Sefa AVCILAR Okul Müdürü  

2018-2019 eğitim öğretim yılı 8. Sınıf 7. temada (ERDEMLER)  yer alan “GÜL’Ü İNCİTME GÖNÜL” adlı metnin günlük ders planını  buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir