5. Sınıf “CAZGIR” Metni Günlük Ders Planı

Genel Manşet Türkçe 5. Sınıf Günlük Planlar

2018-2019 eğitim öğretim yılı 5. Sınıf 7. tema (SAĞLIK ve SPOR)  “CAZGIR” adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz. 

1. BÖLÜM

Ders                                       : TÜRKÇE

Sınıf                                       : 5

Temanın Adı / Metnin Adı     : SAĞLIK ve SPOR / CAZGIR

Konu                                      :          Kelime Çalışmaları

                                                          Güreş Sporu

                                                          Kırkpınar Güreşleri

                                                          Deyimler

                                                          Ses Olayları

2. BÖLÜM                                                                                                                                                

Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar

OKUMA

Akıcı Okuma

T.5.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur.

T.5.3.4. Okuma stratejilerini kullanır.

Söz Varlığı

T.5.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

T.5.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.

Anlama

T.5.3.13. Okuduklarını özetler.

T.5.3.14. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.

T.5.3.16. Metindeki hikâye unsurlarını belirler.

T.5.3.18. Metinle ilgili sorular sorar.

T.5.3.19. Metinle ilgili sorulara cevap verir.

T.5.3.22. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

T.5.3.23. Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar.

T.5.3.28. Bilgi kaynaklarını etkili şekilde kullanır.

KONUŞMA

T.5.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.

T.5.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.

T.5.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.

T.5.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.                  

T.5.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.

T.5.2.6. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.

T.5.2.7. Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.

YAZMA

T.5.4.3. Hikâye edici metin yazar.

T.5.4.4. Yazma stratejilerini uygular.

T.5.4.9. Yazdıklarını düzenler.

T.5.4.11. Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır.

T.5.4.14. Kısa metinler yazar.

Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri

Okuma, ahenkli okuma, açıklayarak okuma, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme ve günlük hayattan örnekler verme

Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça // * Öğretmen  * Öğrenci

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, İnternet,  deyimler, kütüphane…

Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri

Dikkati Çekme

Müzik sınıfından bir davul ödünç alarak derse girilecek. “Duyduk duymadık demeyin! ( Buraya sınıfın durumuna göre komik maniler de eklenebilir) bu hafta Türkçe dersinde CAZGIR metni işlenecek.” diye seslenerek çocukların dikkati çekilecek.

Güdüleme

Bu hafta temamızın CAZGIR adlı metnini işleyeceğimiz söylenecek. Sayfa 208’in açılması istenecek. Davulu bir öğrenciye vererek sınıfın içinde gezerken çalması istenecek. Davulun sesinin insanlara yakından pek de hoş gelmediğini yaparak yaşayarak fark edecekler.

Gözden Geçirme

Öğrencilere güreş hakkında bildikleri sorulacak.  

Derse Geçiş

 1. Metnin türü üzerinde durulacak. Biçim olarak incelenecek. Şiir tanımlanacak ve dizeler halinde yazıldığı vurgulanacak.
 2. Metnin bir kez sessizce herkes tarafından okunması sağlanacak. Bu esnada bilinmeyen kelimeler tespit edilecek. Bulunan kelimeler tahtaya yazılacak. TDK sözlük akıllı tahtadan açılarak anlamları sözlük defterine beraber yazılacak.
 3. Metin ikinci kez sesli olarak okunacak. Ahenkli okuma yöntemi uygulanacak. Gerekli yerlerde ses yükseltilecek bazen alçaltılacak. Bu okuma sonrasında anahtar kelimeler belirlenecek.
 4. Anahtar Kelimeler : pehlivan, bereket, Aliço, meydan, er meydanı, peşrev
 5.  

1. Etkinlik

Anlamları ile kelime havuzundaki kelimeler eşleştirilecek.

pazı – dülger – karayel – çığ – özge – diyar – şahan – peşrev

1. Peşrev → Yağlı güreşlerin başlangıcında elleri bacaklara vurarak yapılan gösteri.

2. Şahan → Şahin.

3. Pazı → Kolun omuz ile dirsek arasındaki bölümünde bulunan, şişkince kas kütlesi.

4. Dülger → Marangoz.

5. Çığ → Dağın bir noktasından kopup yuvarlanan ve yuvarlandıkça büyüyen kar kümesi.

6. Diyar → Ülke.

7. Özge → Başka.

8. Karayel → Kuzeybatıdan esen, genellikle soğuk, kimi kez fırtına niteliğinde yerel rüzgâr.

2. Etkinlik

Şiirden hareketle sorular cevaplanacak.

1. Şiirin konusu nedir?

Güreş başlamadan önce cazgır tarafından okunan peşrev.

2. Şiirde hangi isimler geçmektedir? Bu isimlerin şiirde yer almasının sebebi ne olabilir?

Şiirde Bekir, Osman, Mestanoğlu, Dülger Ahmet, Yusuf, Aliço isimleri geçmektedir. Bu isimlerin şiirde yer almasının sebebi tarihin ünlü güreşçileri olmalarıdır.

3. Şiirdeki abartılı ifadeleri bularak altlarını çiziniz.

 • Ateş alsın büklüm büklüm pazındaki kudret.
 • Çığlar devirip yenmenin güreşmenin ustası.
 • Çıkalım hele meydana yanardağ gibi emret.
 • Cümle âlem birikmiş işte davullu zurnalı.
 • Boyları yıldız döker, omuzları çifte burmalı.
 • Hoy senin pehlivan dediğin şahan olup da uçandır.
 • Vur ha vur davul, gök yerinden kaymalı.

4. Şiire göre iyi bir güreşçi hangi özelliklere sahip olmalıdır? Açıklayınız.

İyi bir güreşçi kuvvetli, çevik ve ahlaklı olmalıdır.

5. Sizce şiirin başlığı ile içeriği uyumlu mudur? Siz olsaydınız şiire hangi başlığı koyardınız?

6. Size göre şiir akıcı ve etkileyici midir? Niçin?

7. Siz hangi sporu yapıyorsunuz / yapmak istersiniz? Niçin?

3. Etkinlik

Güreş sporuyla dilimize girmiş olan söz gurupları belirlenecek.

başa güreşmek (x)

meydan okumak (x)

avucunu yalamak ( )

pabucu dama atılmak ( )

yenilen pehlivan güreşe doymaz (x)

içi içine sığmamak ( )

pehlivan yapılı (x)

ok yaydan çıktı ( )

sırtı yere gelmemek (x)

meydanı dar etmek (x)

püf noktası ( )

göze batmak ( )

4. Etkinlik

Önceki metnin gelecek derse hazırlık kısmında öğrencilere verilen görev sorulacak. Sunumu hazırlayan öğrenciler arkadaşlarına hazırladığı çalışmayı sunacaklar.  

5. Etkinlik

Etkinlikte yer alan paragraftan yola çıkarak yönergeler doğrultusunda bir paragraf yazılacak.

6.Etkinlik

Öğrenciler bu etkinlikte Kırkpınar Güreşleri’yle ilgili bilgi vermek onları davet etmek için yurt dışındaki arkadaşlarına bir kısa mesaj yazacaklar.

7.Etkinlik

Düğüm bölümü verilen etkinlikte sınıf serim ve çözüm olmak üzere iki kısma ayrılacak ve bu ekipler hikayenin ilgili bölümünü tamamlayacaklar.

Kırkpınar Macerası

(…)

O kadar maceradan sonra nihayet Edirne’ye vardık. Dedem yolu bildiği için Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin yapıldığı alanı bulmakta zorlanmadık. Hayatımda ilk defa bir güreş müsabakası izleyeceğim için çok heyecanlıydım. Yemyeşil çimenlerin üzerinde, ciltleri parlayan devasa pehlivanları görünce çok şaşırdım. Ne kadar da güçlü görünüyorlardı

(…)

8. Etkinlik

Etkinlikte yer alan metin okunacak. Ses türemesi ve düşmesi olayları öğrencilere kavratılacak. Sonra metindeki örnekler öğrenciler tarafından bulunacak.

SES DÜŞMESİ

*Sonu “k” ile bitten sözcüklere küçültme eki geldiğinde “k” ünsüzü düşer.

Küçük – cük                          Küçücük

Minik – cik                            Minicik

Ufak – cık                              Ufacık

*Bazı iki heceli sözcükler ünlü harfle başlayan bir ek aldıktan sonra hecelerindeki dar ünlü düşer.

Karın – ım                             Karnım

Şekil – i                                 Şekli

Kayıp – ol                              Kaybol

Fikir – i                                  Fikri

SES TÜREMESİ

Tek heceli bazı sözcüklere küçültme eki getirildiğinde ünlü türemesi olur.

Bir – cik                                 Biricik

Gül – cük                               Gülücük

Genç – cik                             Gencecik

Ses düşmesi Olanlar:

» ömrüne: ömür-üne

» emret: emir et-

» göğsü: göğüs-ü

Ses Türemesi Olanlar:

» affetmezdi: af et-

» zannettim: zan et-

» reddetti: red et-

» hakkı: hak -ı

//Gelecek derse hazırlık kısmı öğrencilere araştırmaları için verilecek. //

3. BÖLÜM                                                                                                                                                                                    

Ölçme-Değerlendirme

Aşağıdaki sözcükleri ses olaylarına göre inceleyiniz.

Fikri                :

Burnu              :

Zikretti            :

Hissetti            :

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Okurken yorum yapabilme, problem çözme, düşündüğünü tasarlama, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Türkçe Öğretmeni      29.03.19
Sefa AVCILAR Okul Müdürü  

2018-2019 eğitim öğretim yılı 5. Sınıf 7. tema (SAĞLIK ve SPOR)  “CAZGIR” adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir