7. Sınıf “OKUMAK AYRICALIKTIR, HERKES OKUYAMAZ” Metni Günlük Ders Planı

Genel Manşet Türkçe 7. Sınıf Günlük Planlar

2018-2019 eğitim öğretim yılı 7. Sınıf 6. temada (Okuma Kültürü) yer alan “OKUMAK AYRICALIKTIR, HERKES OKUYAMAZ” adlı metnin günlük ders planını sayfanın sonunda bulunan linkten indirebilirsiniz.

DERS PLANI 18 MART-  24 MART 2019

www.okulakademi.com

1. BÖLÜM     

Ders                                       : TÜRKÇE

Sınıf                                       : 7

Temanın Adı / Metnin Adı     : OKUMA KÜLTÜRÜ / OKUMAK AYRICALIKTIR, HERKES                 OKUYAMAZ

Konu                                      :          Kelime Çalışması

                                                           Deyimler

                                                          Ana Fikir ve Yardımcı Fikirler

                                                          Grafik Yorumlama

                                                          Anlatım Bozuklukları

                                                          Anket Çalışması

                                                          Sosyal Medya İletisi Oluşturmak

2. BÖLÜM 

Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar

OKUMA

T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. a) Öğrencilerin tahmin ettikleri kelime ve kelime gruplarını öğrenmek için sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçları kullanmaları sağlanır. b) Öğrencinin öğrendiği kelime ve kelime gruplarından sözlük oluşturması teşvik edilir.
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler.

T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur.

T.7.3.13. Anlatım bozukluklarını tespit eder. Anlam yönünden anlatım bozuklukları üzerinde durulur.

T.7.3.23. Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler.

T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar

KONUŞMA

T.7.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar. Öğrencilerin düşüncelerini mantıksal bir bütünlük içinde sunmaları, görsel, işitsel vb. destekleyici materyaller kullanarak sunu hazırlamaları sağlanır.

T.7.2.3. Konuşma stratejilerini uygular. Katılımlı, yaratıcı, güdümlü, empati kurma, tartışma ve eleştirel konuşma gibi yöntem ve tekniklerinin kullanılması sağlanır.

T.7.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.

T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.

T.7.2.6. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. Oysaki, başka bir deyişle, özellikle, ilk olarak ve son olarak ifadelerini kullanmaları sağlanır.

T.7.2.7. Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.

YAZMA

T.7.4.4. Yazma stratejilerini uygular. Not alma, özet çıkarma, serbest, kontrollü, kelime ve kavram havuzundan seçerek yazma, bir metinden hareketle yazma ve duyulardan hareketle yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.

T.7.4.9. Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.

T.7.4.17. Yazdıklarını paylaşır. Öğrenciler yazdıklarını sınıf ve okul panosu ile sosyal medya ortamlarında paylaşmaya, şiir ve kompozisyon yarışmalarına katılmaya teşvik edilir.

Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri

Okuma, bölerek okuma, açıklayarak okuma, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme ve günlük hayattan örnekler verme

Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça // * Öğretmen  * Öğrenci

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, İnternet

Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri

Dikkati Çekme

Sınıfa elinde kitap okuyarak girilecek ve öğrencilere hiç bakmadan öğretmen masasına oturarak öğrenciler yokmuş gibi 5 dakika hiç bozmadan kitap okunacak.

Güdüleme

Öğrencilere 5 dakika okumanın sonunda “Merhaba çocuklar!” diyerek okuduğumuz kitabın içeriğinden bahsedilecek. Hatta kısa bir paragraf okunacak (Öğretmen Olmak/Doğan CÜCELOĞLU). Sonra okuma üzerine açıklamalar yapılacak. Öğrencilerden sayfa 181’de yer alan “OKUMAK AYRICALIKTIR,HERKES OKUYAMAZ” adlı metni açmaları istenecek.

Gözden Geçirme

Öğrencilere okumanın gerçekten bir ayrıcalık olup olmadığı sorulacak. Cevaplarını ayrıntılı vermeleri istenecek.

Derse Geçiş

  1. Öğrencilerden metnin görsellerini incelemesi istenecek. Görsel okuma yapılacak.
  2. Metnin bir kez sessiz okunması sağlanacak. Bu okuma esnasında deyimleri ve bilmedikleri kelimeleri tespit etmeleri istenecek. Daha sonra sesli, bölerek okuma yöntemi uygulanacak. Anahtar kelimeleri bulmaları istenecek.
  3. Anahtar Kelimeler : okuma, okumama, millet, spor, televizyon, tiyatro, sinema, ayrıcalık, pırıl pırıl bir bellek, duyarlı bir yürek.
  4. Anlamını bilmedikleri kelimeler bulunacak. Anlamlarıyla beraber sözlük defterine yazılacak.

1. Etkinlik

Okuma esnasında anlamını bilmedikleri kelimeleri sözlük defterine yazdıktan sonra bu kısma da işlemeleri istenecek.

2. Etkinlik

Metinde geçen bazı cümleler verilmiş. Bu cümlelerden hareketle kelime guruplarının anlamaları bulunacak.  

• Kısa turlar, uzun turlar, mavi turlar, kırmızı turlar (Bu da var mıydı acaba?), Karadeniz turları, Güneydoğu turları, ha babam de babam ülkeyi turluyoruz. Hatta vatan toprakları yetmiyor; sınırları zorluyor, yemeyip içmeyip para biriktirip yurt dışı ülkeleri, uzak coğrafyaları turluyoruz. Bir millet turluyor! Ülke ve dahi dünya kazan biz kepçe, geziyoruz.

• Kan ter içinde kalırcasına âdeta helak oluncaya kadar spor yapıyoruz.

• Biraz paralıysak “sports center” lara (spor merkezine) koşuyor, oluk oluk para akıtıyoruz.

• Aslında ipe un seriyor, okumuyor oğlu okumuyoruz.

ha babam de babam: Hiç durmadan, sürekli olarak, ara vermeden, boyuna.

dünya kazan biz kepçe: Bir yeri çok dolaşıp bir kimseyi veya bir şeyi aramak.

kan ter içinde kalmak: Çok çalışmak vb.den çok terli, yorgun ve perişan bir durumda, sırılsıklam ter içinde (olmak).

oluk oluk para akıtmak: Çok para harcamak.

ipe un sermek: Bir isteği yerine getirmemek, bir işi yapmamak için geçersiz birtakım nedenler, engeller göstermek.

3. Etkinlik

Öğrenciler metinle ilgili soruları cevaplayacaklar.

1. Yazar hangi konudan rahatsızlık duymaktadır?

Türk insanının okumamasından rahatsızlık duymaktadır.

2. Yazara göre kimler okuyabilir?

Duyarlı bir yüreğe ve pırıl pırıl bir belleğe sahip olanlar okuyabilir.

3. Okumak hakkında ne düşünüyorsunuz?

4. Kitaplardan elde ettiğiniz tecrübe ve bilgileri hayatınıza yansıtabiliyor musunuz?

5. Çevrenizde okuma alışkanlığı olan kişilerin özellikleri nelerdir?

6. Çevrenizdeki insanları okumayı teşvik etmek için neler yaparsınız?

4. Etkinlik

Başlık üzerine eleştiri yapılacak. Yönergelere uygun etkinlik yapılacak.

5. Etkinlik

Metnin ana fikri ve yardımcı fikirleri belirlenecek.

Yardımcı Fikirler:

 İnsanlar gezmeyi, okumaktan daha çok sevmektedir.

İnsanlar, okumamak için türlü bahaneler bulmaktadır.

İzlemek için göze ihtiyaç yoktur.

Ana Fikir:

Ancak okumaktan ve yeni şeyler öğrenmekten korkmayan aksine zevk alan; çevreye, insana ve diğer tüm canlılara sevdalı, kendisine benzemeyenlerle yaşamaya, onları anlamaya ve duyarlı olmaya çalışan insanlar okuyabilir ve bu bir ayrıcalıktır.

6.Etkinlik

Yönergelere uyarak grafik incelenecek. İlgili bölümler yapılacak. Ulaşılabilecek üç yargı da öğrencilerden istenecek.

(D) Örgün ve yaygın eğitim kurumlarına ait kütüphanelerdeki kitap sayısı, 2016 yılında
2015 yılına göre azalmıştır.

(D) 2012-2016 yılları arasında Halk Kütüphanelerindeki kitap sayısında artış yaşanmıştır.

(Y) Üniversite kütüphanelerindeki kitap sayısı sürekli artış göstermektedir.

(D) 2013 yılında Millî Kütüphanedeki kitap sayısı bir önceki yıldan fazladır.

(D) Millî Kütüphanedeki kitap sayısı 2014’te artmıştır.

(Y) 2015 yılında kütüphanelerdeki toplam kitap sayısı elli iki milyon üç yüz bindir.

7. Etkinlik

Deyim ve atasözlerinin yanlış kullanılmasından kaynaklı anlatım bozuklukları belirlenecek. Doğruları uygun yerlere yazılacak.

Merdivenden düşecek diye korkudan ödüm çatladı. ödüm koptu

Şimdi gel de ayıkla bulgurun taşını. ayıkla pirincin taşını

Ahmet hep böyledir, tereyağı gibi üste çıkar. zeytinyağı gibi üste çıkar

Açlıktan midem zil çalıyor. midem kazınıyor

Annesini bir anda karşısında görünce paçaları tutuştu. etekleri tutuştu

8. Etkinlik

Mantık hatasından kaynaklanan anlatım bozuklukları belirlenecek. Bozukluğun kaynağı yazılacak.

Bu yazıyı değil okumak, anlamak bile imkânsız. (Okumak ile anlamak sözcükleri yer değiştirmelidir.)

Bu hastalık ölüme, hatta felce bile neden olabilir. (Ölüm, felçten daha olumsuzdur. Bu iki kelime yer değiştirmelidir.)

Durmadan çay ve çekirdek yenilen bu yerden hızla uzaklaştı. (Çay yenilmez, içilir.)

Köyün muhtarı geçmişe ait planlarını anlattı. (Plan geleceğe ait bir işlemdir. Geçmişe ait plan yapılmaz.)

Gelecek güzel günlere özlem duyuyorum. (Henüz yaşanmamış şeylere özlem duyulmaz.)

9. Etkinlik

Grafikte yer alan Türkiye’nin kitap okuma oranına göre soruların yanıtlarıyla bir konuşma metni hazırlanacak. Daha sonra konuşma, değerlendirme formuna göre değerlendirilecek.

10. Etkinlik

öğrenciler tabelalarımızdaki yabancı kelimelerin fazlalığıyla ilgili bir sosyal medya iletisi oluşturacaklar.

àBir sonraki metin için öğrencilerden gelecek derse hazırlık kısmındaki görevi yapmaları istenecek.

3. BÖLÜM     

Ölçme-Değerlendirme

Aşağıdaki cümlelerdeki anlatım bozukluklarını bulunuz.

Mecnun Leyla’sını unutacağını umuyordu.

Çuvalı tıka basa ağzına kadar doldurdu.

Mutlaka bu sınavdan yüksek not alabilirim.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Okurken yorum yapabilme, problem çözme, düşündüğünü tasarlama, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Türkçe Öğretmeni     25.02.19
Sefa AVCILAR Okul Müdürü  

2018-2019 eğitim öğretim yılı 7. Sınıf 6. temada (Okuma Kültürü) yer alan “OKUMAK AYRICALIKTIR, HERKES OKUYAMAZ” adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir