6. Sınıf “AFYON” Metni Günlük Ders Planı (2018-2019)

Genel Manşet Türkçe 6. Sınıf Günlük Planlar

2018-2019 eğitim öğretim yılı 6. sınıf 5. temanın (Doğa ve Evren)  “AFYON” adlı metni günlük ders planını  buradan  indirebilirsiniz.

DERS PLANI 11 ŞUBAT- 17 ŞUBAT 2019

1. BÖLÜM

Ders TÜRKÇE
Sınıf 6
Temanın Adı/Metnin Adı DOĞA ve EVREN / AFYON
Konu Kelime çalışması
Grafik yorumlama
Metin türü ( Gezi yazısı)
Gezi programı planlama
Sıfat tamlaması  
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40( 6 ders saati )

2. BÖLÜM

Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar

OKUMA

T.6.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.

T.6.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

a) Öğrencilerin tahmin ettikleri kelime ve kelime gruplarını öğrenmek için sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçları kullanmaları sağlanır

T.6.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.

T.6.3.8. İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar.

T.6.3.9. İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar.

T.6.3.25. Metinler arasında karşılaştırma yapar. Metinlerin tema, konu, olay örgüsü ve karakterler açısından karşılaştırılması sağlanır.

T.6.3.26. Metin türlerini ayırt eder.

b) Metin türlerine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmemelidir.

T.6.3.35. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.

KONUŞMA

T.6.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.

T.6.2.3.Konuşma stratejilerini uygular. Serbest, güdümlü, yaratıcı, hafızada tutma tekniği ve kelime kavram havuzundan seçerek konuşma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.

T.6.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.

YAZMA

T.6.4.3. Hikâye edici metin yazar.

a) Öğrencilerin zaman, mekân, şahıs ve olay unsurlarını belirlemeleri, hikâyenin serim, düğüm ve çözüm bölümlerinde anlatacaklarının taslağını oluşturmaları sağlanır.

b) Öğrenciler yazım kılavuzundan yararlanmaları ve yeni öğrendiği kelimeleri kullanmaları için teşvik edilir.

T.6.4.4. Yazma stratejilerini uygular. Güdümlü, serbest, kontrollü, tahminde bulunma, metin tamamlama, bir metni kendi kelimeleri ile yeniden oluşturma, boşluk doldurma, grup olarak yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.

T.6.4.13. Formları yönergelerine uygun doldurur.

Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri

Soru-cevap,  anlatım, açıklamalı okuma ve dinleme, açıklayıcı anlatım, inceleme, uygulama

Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça // * Öğretmen  * Öğrenci

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, İnternet,  deyim hikayeleri…

Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri

Dikkati Çekme

Öğrencilere Afyon şehrine giden veya Afyon ile ilgili bir bilgisi olan var mı diye sorulacak.

Güdüleme

Öğrencilerin cevaplarını aldıktan sonra  onlara Afyon adlı metni işledikten sonra Afyon’da gezmiş kadar olacakları söylenecek. Sayfa 144’te bulunan metni açmaları istenecek. 

Gözden Geçirme

Görsellerden yola çıkarak Afyon hakkında neler söyleyebilecekleri sorulacak.  

Derse Geçiş

  1. Gözden geçirme bölümünde öğrencilere metnin görsellerini incelemesi istenecek. Görsel okuma yapılacak.
  2. Metnin bir kez sessiz okunması sağlanacak. Bu okuma esnasında deyimleri tespit etmeleri istenecek. Daha sonra sesli, bölerek okuma yöntemi uygulanacak. Anahtar kelimeleri ve anlamını bilmedikleri kelimeleri bulmaları istenecek.
  3. Anahtar Kelimeler : keşfetmek, ziyaret, tarih, gezmek, kaplıca, tarih, haşhaş, kaymak
  4. Anlamını bilmedikleri kelimeler bulunacak. Anlamlarıyla beraber sözlük defterine yazılacak.

1. Etkinlik

Etkinlikte metinde geçen bazı kelimeler verilmiştir. Bunların anlamları sözlükten araştırılacak. B kısmında üç kelime seçilerek cümle içinde kullanılacak.

güzergah: Yol üstü uğranılacak, geçilecek yer

emektar: Çok kullanılmış, eski

haşhaş: Gelincikgillerden, kapsüllerinden afyon elde edilen, tohumlarından yağ çıkarılan bir yıllık ve otsu bir kültür bitkisi

kaplıca: Sıcak su çıkan yer, suyu sıcak olarak yerden çıkan hamam

rota: Bir gemi veya uçağın gidiş yönü, izleyeceği yol

ipin ucunu kaçırmak: Yönetimde veya bir şeyi kullanmada gereken ölçüyü yitirmek

bükme: Afyon yöresine ait mercimekli bir börek türü

caba: Bir şey ödemeden, para vermeden alınan şey, bedava

2. Etkinlik

Bu etkinlikte okuduğumuz metinden yola çıkarak sorular cevaplanacak.

 1. Yazar ve ailesinin gezecekleri yerlerin özelliklerini araştırma sebepleri nelerdir? Açıklayınız.

Gezecekleri yerde neler yemeleri, hangi tarihi yapıları ziyaret etmeleri gerektiğini öğrenmek, ziyaret esnasında sıkıntı çekmemek için gezecekleri yerleri araştırıyorlar.

2. Afyon’a komşu olan iller hangileridir?

Eskişehir, Konya, Isparta, Denizli, Uşak ve Kütahya.

3. Metinde, Afyon’a ait hangi tarihî ve doğal güzelliklerin adı geçmektedir? Açıklayınız.

Karahisar Kalesi, İhsaniye Kervansarayı, Emre Gölü, Kayıhan Göynüş Vadisi, Kaya Kiliseleri,  Kocatepe, İscehisar Peribacaları.

4. Yazarın Afyon gezisinde en ilginç bulduğu şey nedir?

Çamur banyosu.

5. Ülkemizin hangi şehirlerini gezip görmek istiyorsunuz? Nedenleriyle açıklayınız.

6. Bir şehir kuracak olsanız şehrinizin hangi özelliklere sahip olmasını isterdiniz? Açıklayınız.

3. Etkinlik

Bu etkinlikte öğrenciler metni okuyarak bir konuşma hazırlayacaklar. Bu konuşmalarını sınıfta arkadaşlarına aktaracaklar.

4. Etkinlik

Etkinlikte grafik ve bilgiler incelenecek.  Bu incelemeden sonra ise sorular cevaplanacak.

1. Hangi iki çiçek türünün sayılarının toplamı 17’dir?

Beyaz papatya ve sarı papatya

2. Size göre soldan 4. sütun hangi çiçek türünün sayısını göstermektedir?

Beyaz gül

3. En az sayıdaki çiçek türü sayısı ile en çok sayıdaki çiçek türü sayısının toplamı kaçtır?

15

4. Grafikteki çiçek isimlerini sağdan sola doğru sıralayınız.

 Beyaz papatya, kırmızı gül, beyaz karanfil, beyaz gül, pembe karanfil, sarı papatya, kırmızı karanfil

5. Etkinlik

Metnin türüne uygun bilgiler işaretlenecek. B kısmında ise metnin türü belirlenecek. (A. Gezi Yazısı) C kısmında ise bir gezi yazısı kaleme alınacak. Kompozisyon kuralları öğrencilere hatırlatılacak.

Gezi Yazısı : gezilip görülen kentlerin, ülkelerin, yerlerin ilginç yönlerini ilgiyi çekecek, özenli bir biçimde anlatan düzyazılara gezi yazısı denir.

Yer ve zaman belirsizdir.

Gezip görülen bir yer anlatılmıştır. X

Gerçekte var olmayan bir yer anlatılmıştır.

Sahnede canlandırılmak üzere yazılmıştır.

6.Etkinlik

Bu etkinlikte öğrenciler formu doldurarak bir gezi programı hazırlayacaklar.

7. Etkinlik

Bu kısımda sıfat tamlamaları öğrencilere kavratılacak.

SIFAT TAMLAMALARI

Bir ismin rengi, şekli, durumu, sayısı gibi özelliklerini belirten sözcüklere sıfat denir. Sıfatların, isimlerin önüne gelerek onlarla oluşturdukları söz öbeklerine sıfat tamlaması denir.

Sıfatlar her zaman isimlerden önce gelir. Dolayısıyla sıfat tamlamalarında tamlanan isim, tamlayan ise sıfattır.

kırmızı     elbise

sıfat        isim

çalışkan öğrenci

sıfat        isim

Yukarıdaki örneklerde “kırmızı” sözcüğü, “elbise” adını; “çalışkan” sözcüğü de “öğrenci” adını nitelik yönüyle anlamca bütünleyerek bir söz grubu kurmuş ve sıfat tamlaması oluşturmuştur.

Caddeler rengarenk ışıklarla süslenmişti.

Sınavdan sadece birkaç öğrenci geçebildi.

Bu evde güzel günler geçirdim.

Yukarıdaki cümlelerde koyu renkli kalın harflerle yazılmış söz öbekleri sıfat tamlamasıdır.

A)

Balıkçıların kovalarında irili ufaklı balıklar var.

Eğlenceli bir gezi olacağa benziyor.

Kız Kulesi, masalsı bir kuledir.

Her yerde tarihî yapılar var.

Bugün ilginç bir efsane dinledik.

B)

1. Keskin sirke küpüne zarar.

2. İşleyen demir pas tutmaz.

3. Acı patlıcanı kırağı çalmaz.

4. Aç tavuk kendini buğday ambarında sanır.

5. Ak akçe kara gün içindir.

Bir sonraki metin için öğrencilerden  su kaynakları hakkında araştırma yapmaları istenecek.

3. BÖLÜM

Ölçme-Değerlendirme

Aşağıdaki boşluğa içinde sıfat tamlaması bulunan  3 cümle yazınız.

1.

2.

3.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Okurken yorum yapabilme, problem çözme, düşündüğünü tasarlama, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Türkçe Öğretmeni      16.01.19
Sefa AVCILAR Okul Müdürü  

2018-2019 eğitim öğretim yılı 6. sınıf 5. temanın (Doğa ve Evren)  “AFYON” adlı metni günlük ders planını  buradan  indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir