8. Sınıf “KAŞAĞI” Metni Günlük Ders Planı (2019-2020)

Genel Günlük Planlar Manşet Türkçe 8. Sınıf Günlük Planlar

2019-2020 eğitim öğretim yılı 8. Sınıf 1. temada (ERDEMLER)  yer alan KAŞAĞI adlı metnin günlük ders planını sayfa sonundaki linkten indirebilirsiniz.

1. BÖLÜM

Ders                                       : TÜRKÇE

Sınıf                                       : 8

Tema / Metin Adı                  : ERDEMLER / KAŞAĞI

Konular                                : Kelime çalışması / Ana fikir / Hikaye Unsurları / Amaç-Neden-Koşul Cümleleri /Fiilimsi (İsim Fiil) / Hikaye Edici Metin Yazma

2. BÖLÜM                                                                                                                                                

KAZANIMLAR

OKUMA

Akıcı Okuma

T.8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.

T.8.3.4. Okuma stratejilerini kullanır.

Söz Varlığı

T.8.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar.

Anlama

T.8.3.12. Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.

T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar.

T.8.3.16. Metnin konusunu belirler.

T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.

T.8.3.20.Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler.

T.8.3.23. Metinler arasında karşılaştırma yapar.

T.8.3.24. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.

T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.

Neden-sonuç, amaç-sonuç, koşul, karşılaştırma, benzetme, örneklendirme, abartma, nesnel, öznel ve duygu belirten ifadeler üzerinde durulur.

T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder.

T.8.3.33. Edebî eserin yazılı metni ile medya sunumunu karşılaştırır.

KONUŞMA

T.8.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.

T.8.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.

T.8.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.

T.8.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.

T.8.2.6. Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.

T.8.2.7. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.

YAZMA

T.8.4.3. Hikâye edici metin yazar.

T.8.4.4. Yazma stratejilerini uygular.

T.8.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.

T.8.4.13. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.

T.8.4.15. Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.

T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler.

T.8.4.17. Yazdıklarını paylaşır.

YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Okuma, bölerek okuma, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme ve günlük hayattan örnekler verme

ARAÇ-GEREÇLER VE KAYNAKÇA

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, İnternet, kütüphane, Ömer Seyfettin kitapları…

ÖĞRETME-ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ

Dikkati Çekme

Öğrencilere evde besledikleri bir hayvan olup olmadığı sorularak dikkatleri çekilecek. Daha sonra beslemek istedikleri hayvanlar var mı o sorulacak, nedenleriyle açıklamaları istenecek.

Güdüleme

Öğrencilere sayfa 20’de yer alan “KAŞAĞI”  adlı metni işleyeceğimizden bahsedilecek.  Bu metinle beraber dürüst olmanın erdemli bir davranış olduğu vurgulanacak. Dürüst davranmazsak ortaya çıkacak olumsuz sonuçların neler olabileceği üzerinde durulacak.

Gözden Geçirme

Bu kısımda Yunus Emre’nin dergaha 40 yıl doğru biçimde bulunan odunları taşımasından bahsedilecek. Ve metnimizle ilişki kurulacak.

DERSE GEÇİŞ

  1. Görseller incelenecek görsel okuma yapılacak. Metinde anlatılanlar tahmin edilecek.
  2. Metnin bir kez sessizce herkes tarafından okunması sağlanacak. Bu esnada bilinmeyen kelimeler tespit edilecek. Metinde bulunan kelimeler tahtaya yazılacak. TDK sözlük akıllı tahtadan açılarak anlamları Türkçe defterine yazılacak.
  3. Metin ikinci kez sesli olarak okunacak. Bölerek okuma yöntemi uygulanacak. Bu okuma sonrasında anahtar kelimeler belirlenecek.
  4. Anahtar Kelimeler : kaşağı, oyun, hırs, öfke, doğru söz, darılmak, ölüm

1. Etkinlik

Anlamları verilen kelimeler belirlenecek.

1. Evlerde oda kapılarının açıldığı genişçe yer, hol. SOFA

2. Kapatılmış, hapsedilmiş kimse. MAHPUS

3. Hayvanları tımar etmek için kullanılan, sacdan, dişli araç. KAŞAĞI

4. Bakır, nikel ve çinkodan oluşan gümüş görünüşünde bir alaşım. FAKFON

5. Hayvanların su içtikleri taş veya ağaçtan oyma kap. YALAK

6. Bir yapının veya yapı grubunun ortasında kalan üstü açık, duvarla çevrili alan, hayat. AVLU

7. Binek hayvanlarının sırtına konulan, oturmaya yarayan nesne. EYER

8. Hüzünlü. HAZİN

9. Söğütgillerden, sulak yerlerde yetişen, yaprakları almaşık ve alt yüzleri havla örtülü büyük bir ağaç. SÖĞÜT

10. At bakıcısı. SEYİS

11. Memeli hayvanlarda bel ile kuyruk arasındaki dolgun ve yuvarlakça bölüm. SAĞRI

2. Etkinlik

Metinle ilgili sorular cevaplanacak.

1. Hasan ve ağabeyi neler yapmaktan hoşlanmaktadır?

Atlarla uğraşmaktan, onları suya götürmekten, çıplak sırtlarına binmekten hoşlanmaktadır.

2. Hasan’ın ağabeyi, çok keskin ve sivri dişli kaşağıyı düzeltmek için ne yapmıştır?

Duvarın taşlarına sürtmüş.

3. Ağabeyi Hasan’a nasıl bir suç atmıştır? Ağabeyinin davranışını doğru buluyor musunuz?

4. Hasan’ın ağabeyi neyi itiraf etmek istemiştir? Bunu hangi duygu ağır bastığı için yapmış olabilir?

Kaşağıyı kendisinin kırdığını itiraf etmek istemiştir. Bunu pişmanlık duygusu ağır bastığı için yapmış olabilir.

5. Hasan, hangi hastalığa yakalanmıştır? Yakalandığı hastalıktan kurtulabiliyor mu?

Kuşpalazı hastalığına yakalanmıştır. Yakalandığı hastalıktan kurtulamamıştır.

6. Metnin ana fikrini yazınız.

Basit yalanlar bile sonunda pişman olunabilecek sorunlara yol açar.

7. Ana fikre uygun bir atasözü yazınız.

Son pişmanlık fayda etmez.

3. Etkinlik

Metindeki hikaye unsurları belirlenecek.

Olay: Kaşağının kırılması konusunda kardeşine iftira atan Hasan’ın, kardeşi hasta olduktan sonra pişman olup suçunu itiraf etmek istemesi fakat bunun için geç kalması.

Yer: Çiftlik evi, ahır.

Zaman: Geçmiş zaman

Kahramanlar: Hasan, Hasan’ın kardeşi, Dadaruh, Pervin, Hasan’ın babası ve annesi.

Anlatıcı: 1. kişi

4. Etkinlik

Youtube’da yer alan “Kaşağı” filmi ile karşılaştırma yapılacak.

5. Etkinlik

Anlam ilişkilerine göre cümleler ayrılacak.

(B) 1. Annem İstanbul’a gittiği için Dadaruh’un yanından hiç ayrılmıyorduk.

(A) 2. Kaşağıyı aramak için penceresiz, küçük bir odaya girdim.

(C) 3. Babama söylersem Hasan da duyacak, belki beni bağışlayacaktı.

(B) 4. Boyum atın karnına varmadığı için tımar işlerini beceremiyordum.

(A) 5. Kaşağıyı benim kırdığımı söylemek için babamın yanına gitmek istedim.

(C) 6. Doğruyu söylersen bir insan iftiradan kurtulacak.

6.Etkinlik

Cümlelerdeki İsim-Fiiller belirlenecek.

Öfkemi sanki kaşağıdan çıkarmak istedim.

Yemliklere ot doldurmak, ahırı süpürmek, gübreleri kaldırmak hoşumuza gidiyordu.

Dadaruh’un kullanmaya kıyamadığı bu güzel kaşağıyı ezdim.

Hasan, yediği tokat aklına geldikçe ağlamaya başlar.

Ben, içimdeki zehirden azabı boşaltmak için acele ediyordum.

Hasan’ın hasta oluşu gözümden gitmiyordu.

Babamın dışarıya çıkmasını bekliyorlardı.

7.Etkinlik

Etkinlikte yer alan Ömer Seyfettin’in eserlerinden okuyanlar, okudukları eseri arkadaşlarına anlatacaklar.

8.Etkinlik

Metnin ana fikrinden yola çıkarak bir metin yazmaları sağlanacak.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Çocuklardan sonraki metnin hazırlık çalışmalarını yapmaları istenecek.

3. BÖLÜM                                                                                                                                                                                    

Ölçme-Değerlendirme

Metinde yer alan isim fiillerden 10 tane bulunuz.  

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Okurken yorum yapabilme, problem çözme, düşündüğünü tasarlama, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

16.09.19

Okul Müdürü

Türkçe Öğretmeni

Sefa AVCILAR                                                                                                      

2019-2020 eğitim öğretim yılı 8. Sınıf 1. temada (ERDEMLER)  yer alan KAŞAĞI adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir