5. Sınıf “ANADOLU’DA KONUKSEVERLİK GENELEKSELDİR” Metni Günlük Ders Planı (2019-2020)

Genel Günlük Planlar Manşet Türkçe 5. Sınıf Günlük Planlar

2019-2020 eğitim öğretim yılı 5. Sınıf 1. temada (BİREY ve TOPLUM)  yer alan ANADOLU’DA KONUKSEVERLİK EVRENSELDİR adlı metnin günlük ders planını sayfa sonundaki linkten indirebilirsiniz.

1. BÖLÜM

Ders                                       : TÜRKÇE

Tema / Metnin Adı                : BİREY ve TOPLUM / ANADOLU’DA KONUKSEVERLİK EVRENSELDİR

Sınıf                                       : 5

Konu                                     : Kelime çalışması / Çıkarımda bulunma / Sözcükte anlam / Şiir yazma

2. BÖLÜM                                                                                                                                                

KAZANIMLAR

OKUMA

Akıcı Okuma

T.5.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.

T.5.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur.

T.5.3.4. Okuma stratejilerini kullanır.

Söz Varlığı

T.5.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

T.5.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. .

Anlama

T.5.3.12. Metin türlerini ayırt eder.

T.5.3.14. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.

T.5.3.18. Metinle ilgili sorular sorar.

T.5.3.19. Metinle ilgili sorulara cevap verir.

T.5.3.22. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

T.5.3.25. Medya metinlerini değerlendirir.

T.5.3.29. Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular.

T.5.3.33. Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder.

KONUŞMA

T.5.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.

T.5.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.

T.5.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.

T.5.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.

T.5.2.6. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.  

YAZMA

T.5.4.1.Şiir yazar.

T.5.4.4. Yazma stratejilerini uygular.

T.5.4.5. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.

T.5.4.10. Yazdıklarını paylaşır.

T.5.4.15. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.

YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Okuma, noktalama işaretlerine uygun okuma, bölerek okuma, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme ve günlük hayattan örnekler verme

ARAÇ-GEREÇLER VE KAYNAKÇA

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, İnternet, kütüphane, öğrencilerin yaşantıları

ÖĞRETME-ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ

Dikkati Çekme

Hazırlık çalışmasında yer alan 1. Soru sorulacak. Öğrencilerin cevapları alınacak. Konuyla ilgili günlük hayattan örnekler vermeleri istenecek.  

Güdüleme

Öğrencilere gerekli açıklamalar yapıldıktan sonra sayfa 23’te yer alan “ANADOLU’DA KONUKSEVERLİK GENELEKSELDİR”  adlı metni işleyeceğimizden bahsedilecek.  Bu metinle Anadolu’da misafirlik kavramının değerinden bahsedeceğimiz öğrencilere iletilecek. Farklı kültürleri misafir paydasında bütünleştirerek kültürümüzdeki yeri belirleneceği vurgulanacak.  

Gözden Geçirme

Bu bölümde öğrencilerden “Tanrı misafiri” sözünden neler anladığı sorulacak ve derse geçilecek.

DERSE GEÇİŞ

  1. Metinle ilgili görseller incelenecek görsel okuma yapılacak.
  2. Metnin bir kez sessizce herkes tarafından okunması sağlanacak. Bu esnada bilinmeyen kelimeler tespit edilecek. Metinde bulunan kelimeler tahtaya yazılacak. TDK sözlük akıllı tahtadan açılarak anlamları sözlük defterine yazılacak.
  3. Metin ikinci kez sesli olarak okunacak. Parçalı okuma yapılacağı öğrencilere söylenip takip etmeleri istenecek. Bu okuma sonrasında anahtar kelimeler belirlenecek ve tahtaya yazılacak.
  4. Anahtar Kelimeler : Anadolu, konuk, misafirhane, konukseverlik, ahilik, geleneksel

1. Etkinlik

Metinde önemli olan cümleler not edilecek.

Türklerin  konukseverlikleri çok eskiye dayanır.

Anadolu’daki konukseverlik gelenek ve göreneğinin temelinde eski Ahi gelenekleri yatmaktadır. Ahiler gelen konukları ağırlamak için birbirleriyle yarış ederlerdi.

Arap Seyyahı İbni Batuta kitabında Türklerin konukseverliğini anlata anlata bitirememiştir.

Konuk sevmek, konuğa ikramda bulunmak, insan sevgisinin başında gelir.

2. Etkinlik

Etkinlikte metinde geçen kelimelerin anlamları belirlenecek.

Geleneksel: Geleneğe dayanan, gelenekle ilgili olan, kökleşik, ananevi

Ahilik: Kökleri eski Türk törelerine dayanan ve Anadolu’da yüksek bir gelişim gösteren esnaf, zanaatçı, çiftçi vb. bütün çalışma kollarını içine alan ocak

Telaş: Herhangi bir sebeple acelecilik

3. Etkinlik

Görsel incelenecek. Öğrencilerde oluşan çağrışımlar üzerinden konuşıulacak.

4. Etkinlik

Sorular cevaplanacak.

1. Konukseverlik hakkında neler biliyordunuz?

Konukseverlik, misafir ağırlamaktan hoşlanmak demektir. Türkler konukseverliği ile dünyaya nam salmışlardır. Konukseverlik bizde bir gelenektir ve çok önem gösterilir.

2. Metni okuduktan sonra konukseverlik hakkında neler öğrendiniz?

Konukseverliğin çok eski zamanlara, ahilik geleneklere dayandığını öğrendim. İnsanların konuklarını memnun etmek için her şeyi gözden çıkarabileceklerini öğrendim.

3. Metne göre konukları sevmenin ve onlara ikramda bulunmanın nedeni nedir?

İnsan sevgisidir. İnsanların bunu görev olarak kabul etmesidir.

5. Etkinlik

Etkinlikteki başlıklara uygun olarak bölümler doldurulacak.

Metinde ne anlatılıyor?

Türklerin konukseverliği

Metinden çıkarılan sonuç nedir?

Türklerde konukseverlik önemli bir gelenektir.

6.Etkinlik

Etkinlikte yer alan metin okunacak ve sorular cevaplanacak.

Türk Konukseverliğine Tarihsel Bir Örnek: Köy Odaları

Yakın zamana kadar köylerde yaşamış veya hâlen yaşamakta olan kişilerin anılarında dün gibi yaşayan köy odaları geleneği, Türk konukseverliğinin en iyi örnekleri arasındadır.

Köylerdeki köy odalarının konukları, bir yerden bir yere gitmekte olan yolcular olduğu kadar, köye ticaret amacı ile gelen veya zanaat sahibi insanlar da olabilmekteydi. Çerçiler, testi bardak satanlar, ürettiği malı değiş yoluyla veya para ile ticaret yapanlar, halatçılar, gezici kalaycılar, orakçılar vb. olmak üzere köye bir nedenle gelenler istediği kadar bu köy odalarında konuk olarak kalabiliyorlardı.

Anadolu’nun birçok köyünde neredeyse her sülalenin köy odası vardı. Bu köy odaları ya o sülalelerin ya da önde gelen büyüğünün adıyla anılıyordu. Gelen konukların ihtiyaçları da bu sülalelere mensup aileler tarafından karşılanıyordu. Bu hizmetlerin kesinlikle maddi bir karşılığı yoktu.

Mümtaz BAŞKAYA
www.baae.meb.gov.tr

a) Bu metin hangi siteden alınmıştır?

www.baae.meb.gov.tr

b) Araştırmalarınızı yaparken hangi internet sitelerinden yararlanıyorsunuz?

gov ve edu uzantılı sitelerden yararlanıyoruz.

c) Her internet sitesinde yer alan bilgilere güvenebilir misiniz? Açıklayınız.

ç) Girdiğiniz sitelerin güvenirliğini sorguluyor musunuz? Neden?

d) İnternet sitelerinin güvenirliğini nasıl anlarız?

7.Etkinlik

Sözcükte anlam konusu öğrencilere hatırlatılacak ve etkinlik tamamlanacak.

a) Metinden alınan cümlelerde altı çizili kelimelerin anlam özelliğini (gerçek, mecaz) yazınız.

• Anadolu’daki konukseverlik gelenek ve göreneğinin temelinde eski Ahi gelenekleri
yatmaktadır. MECAZ

• Anadolu; yemeğini konuğuna yedirmekten, konuğunu memnun etmekten zevk alır. GERÇEK

b) Bu kelimeleri cümlelerde kullanılan anlam özelliğinden farklı olacak şekilde birer cümlede kullanınız.

yatmak: Akşam erken yatar, sabah erken kalkarım.

yedirmek: İşinin görülmesi için birilerine para yedirmek rüşvettir ve rüşvet vermek de almak da kötü bir şeydir.

c) Aşağıdaki kelimeleri gerçek ve mecaz anlamda birer cümlede kullanınız.

ısınmak

Gerçek anlam: …

Mecaz anlam: …

soğuk

Gerçek anlam: …

Mecaz anlam: …

acı

Gerçek anlam: …

Mecaz anlam: …

8.Etkinlik

Etkinlikte yer alan şiir bütünlüğe uygun olarak tamamlanacak.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Çocuklardan gelecek derse hazırlık kısmındaki yönerge yapılacak.

3. BÖLÜM                                                                                                                                                                                    

Ölçme-Değerlendirme

Sözcükleri mecaz anlamda kullanınız.

Kırmak, tutmak, pişmek

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Okurken yorum yapabilme, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Sefa AVCILAR

Türkçe Öğretmeni

23.09.19

Okul Müdürü

2019-2020 eğitim öğretim yılı 5. Sınıf 1. temada (BİREY ve TOPLUM)  yer alan ANADOLU’DA KONUKSEVERLİK EVRENSELDİR adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

1 thought on “5. Sınıf “ANADOLU’DA KONUKSEVERLİK GENELEKSELDİR” Metni Günlük Ders Planı (2019-2020)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir