2019-2020 Yazarlık ve Yazma Becerileri Ünitelendirilmiş Yıllık Plan

Genel Manşet Yıllık Planlar

2019-2020 eğitim öğretim yılı 5 ve 6. sınıflar için Yazarlık ve Yazma Becerileri dersinin ünitelendirilmiş yıllık planını sayfa sonundaki linkten indirebilirsiniz.

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI HASANAĞA Ş.P.E. KADİR ÇAVUŞOĞLU ORTAOKULU YAZARLIK VE YAZMA BECERİLERİ DERSİ 5.ve 6.SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

AY HAFTA SAAT BECERİLER KAZANIMLAR YÖNTEM VE TEKNİKLER ÖLÇME-DEĞERLENDİRME
EYLÜL EYLÜL 2-3. HAFTA (09-20) 2 SAAT Beceri-1 Duygu ve düşüncelerini açık v e etkili biçimde ortaya koyan cümle ve paragraflar oluşturma Cümlelerinde duygu ve düşüncelerini ifade eden uygun kelimeleri seçer. • Duygu, dilek, düşünce, betimleme, tanımlama, olay, koşul, karşılaştırma, sebep-sonuç içeren cümleler yazar. Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır. “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler. Öz Değerlendirme, Akran Değerlendirme, Ürün dosyası, Yazmaya Hazırlık, Planlama, Taslak Oluşturma
2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı başlangıcı
EYLÜL EYLÜL 4. HAFTA (23-27) 2 SAAT Beceri-1 Duygu ve düşüncelerini açık v e etkili biçimde ortaya koyan cümle ve paragraflar oluşturma • Metin içinde ilişki kuran zamirler, işaret sıfatları ve bağlama öğelerini işlevlerine uygun biçimde kullanır. Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır. “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler. Öz Değerlendirme, Akran Değerlendirme, Ürün dosyası, Yazmaya Hazırlık, Planlama, Taslak Oluşturma
EKİM EKİM 1. HAFTA (30-04) 2 SAAT Beceri-1 Duygu ve düşüncelerini açık v e etkili biçimde ortaya koyan cümle ve paragraflar oluşturma • Yazılarında geniş bir konunun bir yönünü işleyip geliştiren, kendi içinde bütünlük taşıyan paragraflar oluşturabilir. Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır. Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler. Öz Değerlendirme, Akran Değerlendirme, Ürün dosyası, Yazmaya Hazırlık, Planlama, Taslak Oluşturma
EKİM EKİM 2. HAFTA (07-11) 2 SAAT Beceri-1 Duygu ve düşüncelerini açık v e etkili biçimde ortaya koyan cümle ve paragraflar oluşturma Yazdığı metinlerde birbiriyle ilişkili paragraflar oluşturur. Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır. “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler. Öz Değerlendirme, Akran Değerlendirme, Ürün dosyası, Yazmaya Hazırlık, Planlama, Taslak Oluşturma
EKİM EKİM 3. HAFTA (14-18) 2 SAAT Beceri-1 Duygu ve düşüncelerini açık v e etkili biçimde ortaya koyan cümle ve paragraflar oluşturma Yazılarında betimleyici, öyküleyici, açıklayıcı veya tartışmacı paragraflar kullanır. Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır. “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler. Öz Değerlendirme, Akran Değerlendirme, Ürün dosyası, Yazmaya Hazırlık, Planlama, Taslak Oluşturma
EKİM EKİM 4. HAFTA (21-25) 2 SAAT Beceri-2 Metin oluşturma sürecinde yazma aşamalarını uygulama Yazma öncesi hazırlık çalışmaları yapar. • Konu seçimini yapar. Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır.  “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler. Öz Değerlendirme, Akran Değerlendirme, Ürün dosyası, Yazmaya Hazırlık, Planlama, Taslak Oluşturma
EKİM EKİM 5. HAFTA (28-01) 2 SAAT Beceri-2 Metin oluşturma sürecinde yazma aşamalarını uygulamaBeceri-2 Metin oluşturma sürecinde yazma aşamalarını uygulama Yazının amacını ve hedef kitlesini belirler.Yazının amacını ve hedef kitlesini belirler. Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır.  “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler.Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır.  “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler. Öz Değerlendirme, Akran Değerlendirme, Ürün dosyası, Yazmaya Hazırlık, Planlama, Taslak OluşturmaÖz Değerlendirme, Akran Değerlendirme, Ürün dosyası, Yazmaya Hazırlık, Planlama, Taslak Oluşturma
Cumhuriyet Bayramı
KASIM KASIM 1. HAFTA (04-08) 2 SAAT Beceri-2 Metin oluşturma sürecinde yazma aşamalarını uygulama Metin türünü belirler. Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır.  “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler. Öz Değerlendirme, Akran Değerlendirme, Ürün dosyası, Yazmaya Hazırlık, Planlama, Taslak Oluşturma
Atatürk Haftası
KASIM KASIM 2. HAFTA (11-15) 2 SAAT Beceri-2 Metin oluşturma sürecinde yazma aşamalarını uygulama Yazısında kullanabileceği düşünceleri, bilgileri ve olayları çeşitli tekniklerle (kavram ağı oluşturma, beyin fırtınası, tartışma, yazılı, sözlü ve görsel kaynaklardan yararlanma)ortaya çıkarır. Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır.  “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler. Öz Değerlendirme, Akran Değerlendirme, Ürün dosyası, Yazmaya Hazırlık, Planlama, Taslak Oluşturma
Atatürk Haftası
    ARA TATİL (18-22) KASIM 3. HAFTA
KASIM KASIM 4. HAFTA (25-29) 2 SAAT Beceri-2 Metin oluşturma sürecinde yazma aşamalarını uygulama 2. Yazacağı metni planlar. • Konuyu sınırlandırır.2. Yazacağı metni planlar. • Konuyu sınırlandırır. Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır.  “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler.Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır.  “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler. Öz Değerlendirme, Akran Değerlendirme, Ürün dosyası, Yazmaya Hazırlık, Planlama, Taslak OluşturmaÖz Değerlendirme, Akran Değerlendirme, Ürün dosyası, Yazmaya Hazırlık, Planlama, Taslak Oluşturma
Öğretmenler Günü 1.YAZILI SINAV
ARALIK ARALIK 1. HAFTA (02-06) 2 SAAT Beceri-2 Metin oluşturma sürecinde yazma aşamalarını uygulama Metinde yer vereceği ana düşünceyi, yardımcı düşünceleri belirler. Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır.  “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler. Öz Değerlendirme, Akran Değerlendirme, Ürün dosyası, Yazmaya Hazırlık, Planlama, Taslak Oluşturma
ARALIK ARALIK 2. HAFTA (09-13) 2 SAAT Beceri-2 Metin oluşturma sürecinde yazma aşamalarını uygulama Metinde yer vereceği bilgileri ve olayları sıraya koyar. Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır.  “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler. Öz Değerlendirme, Akran Değerlendirme, Ürün dosyası, Yazmaya Hazırlık, Planlama, Taslak Oluşturma
Dünya Engelliler Günü
ARALIK ARALIK 3. HAFTA (16-20) 2 SAAT Beceri-2 Metin oluşturma sürecinde yazma aşamalarını uygulama Metne uygun bir başlık tasarlar. Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır.  “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler. Öz Değerlendirme, Akran Değerlendirme, Ürün dosyası, Yazmaya Hazırlık, Planlama, Taslak Oluşturma
ARALIK ARALIK 4. HAFTA (23-27) 2 SAAT Beceri-2 Metin oluşturma sürecinde yazma aşamalarını uygulama 3. Planladığı metnin taslağını oluşturur. • Düşünceleri, bilgileri veya olayları düzenleyerek yazıya döker.• Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır.  “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler. Öz Değerlendirme, Akran Değerlendirme, Ürün dosyası, Yazmaya Hazırlık, Planlama, Taslak Oluşturma
OCAK OCAK 1-2. HAFTA (30-10) 2 SAAT Beceri-2 Metin oluşturma sürecinde yazma aşamalarını uygulama Yazısını düşünceyi geliştirme yollarını (tanımlama, örneklendirme, tanık gösterme, sayısal verilerden yararlanma, açıklama, benzetme, karşılaştırma, soru sorma vb.) kullanarak detaylandırır, geliştirir. Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır.  “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler. Öz Değerlendirme, Akran Değerlendirme, Ürün dosyası, Yazmaya Hazırlık, Planlama, Taslak Oluşturma 2.YAZILI SINAV
OCAK OCAK 3.  HAFTA (13-17) 2 SAAT Beceri-2 Metin oluşturma sürecinde yazma aşamalarını uygulama Olaya dayalı metinlerde betimlemeler yapar. Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır.  “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereç Öz Değerlendirme, Akran Değerlendirme, Ürün dosyası, Yazmaya Hazırlık, Planlama, Taslak Oluşturma

    YARIYIL TATİLİ  
ŞUBAT ŞUBAT 1.HAFTA (03-07) 2 SAAT Beceri-2 Metin oluşturma sürecinde yazma aşamalarını uygulama Olaya dayalı metinlerde karşılıklı konuşmalara ve iç konuşmalara yer verir. Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır.  “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler. Öz Değerlendirme, Akran Değerlendirme, Ürün dosyası, Yazmaya Hazırlık, Planlama, Taslak Oluşturma
ŞUBAT ŞUBAT 2. HAFTA (10-14) 2 SAAT Beceri-2 Metin oluşturma sürecinde yazma aşamalarını uygulama Daha önce belirlediği başlığın metnin taslak hâliyle uyumunu gözden geçirir Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır.  “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler. Öz Değerlendirme, Akran Değerlendirme, Ürün dosyası, Yazmaya Hazırlık, Planlama, Taslak Oluşturma
Birinci Dönemin Sona Ermesi
ŞUBAT ŞUBAT 3. HAFTA (17-21)) 2 SAAT Beceri-2 Metin oluşturma sürecinde yazma aşamalarını uygulama 4. Metni içerik ve biçim yönünden gözden geçirir ve düzenler. • Yazısını içerik (başlık, kelime tercihleri, anlatım bozuklukları, paragraflar arası ilişkiler, metin bütünlüğü, akıcılık, üslup vb.) açısından değerlendirir ve düzeltir. Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır.  “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler. Öz Değerlendirme, Akran Değerlendirme, Ürün dosyası, Yazmaya Hazırlık, Planlama, Taslak Oluşturma
İkinci Yarıyıl Başlangıcı
ŞUBAT ŞUBAT 4. HAFTA (24-28) 2 SAAT Beceri-2 Metin oluşturma sürecinde yazma aşamalarını uygulama • Yazısını biçim (sayfa düzeni, yazım, noktalama, okunaklılık vb.) açısından değerlendirir ve düzeltir. Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır.  “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler. Öz Değerlendirme, Akran Değerlendirme, Ürün dosyası, Yazmaya Hazırlık, Planlama, Taslak Oluşturma
MART MART 1. HAFTA (02-06) 2 SAAT Beceri-2 Metin oluşturma sürecinde yazma aşamalarını uygulama 5. Yazdıklarını başkalarıyla paylaşır. • Yazdıklarını öğretmeni, arkadaşları, aile bireyleri ve uzak çevredeki insanlarla paylaşır. Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır.  “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler. Öz Değerlendirme, Akran Değerlendirme, Ürün dosyası, Yazmaya Hazırlık, Planlama, Taslak Oluşturma
MART MART 2. HAFTA (09-13) 2 SAAT Beceri-2 Metin oluşturma sürecinde yazma aşamalarını uygulama Yazdıklarını okuma, panoda sergileme, elektronik ortamlar(sosyal ağlar, bloglar, web sayfası), basılı olarak yayımlama (dergi, gazete, kitap vb.) gibi yolları kullanarak başkalarıyla paylaşır. Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır.  “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler. Öz Değerlendirme, Akran Değerlendirme, Ürün dosyası, Yazmaya Hazırlık, Planlama, Taslak Oluşturma
MART MART 3. HAFTA (16-20) 2 SAAT Beceri-2 Metin oluşturma sürecinde yazma aşamalarını uygulama Bilgi vermeye dayalı metin yapılarını (tanımlamaya dayalı, listelemeye dayalı; kronolojik sıralama, sebep sonuç ve problem-çözüm ilişkisine dayalı metinler) oluşturur. Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır.  “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler. Öz Değerlendirme, Akran Değerlendirme, Ürün dosyası, Yazmaya Hazırlık, Planlama, Taslak Oluşturma
MART MART 4. HAFTA (23-27) 2 SAAT Beceri-2 Metin oluşturma sürecinde yazma aşamalarını uygulama Öykülemeye dayalı metin yapısını ve türlerini (masal, hikâye, fabl, kısa oyun metni oluşturur. Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır.  “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler. Öz Değerlendirme, Akran Değerlendirme, Ürün dosyası, Yazmaya Hazırlık, Planlama, Taslak Oluşturma
İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü
NİSAN NİSAN 1. HAFTA (30-03) 2 SAAT BECERİ 3: Farklı alanlarda araştırma yaparak sonuçlarını yazılı olarak sunma • Düzeyine uygun deneme metinleri oluşturur. Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır.  “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve Öz Değerlendirme, Akran Değerlendirme, Ürün dosyası, Yazmaya Hazırlık, Planlama, Taslak Oluşturma
Şehitler Günü 1.YAZILI SINAV
ARA TATİL (06-10) NİSAN 2. HAFTA
NİSAN NİSAN 3. HAFTA (13-17) 2 SAAT BECERİ 3: Farklı alanlarda araştırma yaparak sonuçlarını yazılı olarak sunma Tartışmaya dayalı metin oluşturur. Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır.  “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler. Öz Değerlendirme, Akran Değerlendirme, Ürün dosyası, Yazmaya Hazırlık, Planlama, Taslak Oluşturma  
NİSAN NİSAN 4. HAFTA (20-24) 2 SAAT BECERİ 3: Farklı alanlarda araştırma yaparak sonuçlarını yazılı olarak sunma Günlük yaşamda gereksinim duyabileceği metinleri (dilekçe, özgeçmiş, özet, tutanak, davetiye, duyuru, afiş, poster, mektup, e-posta, forumlarda görüş, günlük – blog, reklam metni)oluşturur. Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır.  “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler. Öz Değerlendirme, Akran Değerlendirme, Ürün dosyası, Yazmaya Hazırlık, Planlama, Taslak Oluşturma
NİSAN NİSAN 5. HAFTA (27-30) 2 SAAT BECERİ 3: Farklı alanlarda araştırma yaparak sonuçlarını yazılı olarak sunma Farklı kaynaklardan edindiği bilgileri karşılaştırır, sentezleyerek kendi cümleleriyle ifade eder. Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır.  “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler. Öz Değerlendirme, Akran Değerlendirme, Ürün dosyası, Yazmaya Hazırlık, Planlama, Taslak Oluşturma
MAYIS MAYIS 1. HAFTA (04-08) 2 SAAT BECERİ 4: Farklı alanlarda araştırma yaparak sonuçlarını yazılı olarak sunma Hazırlayacağı rapora ilişkin kaynakların ve bilgilerin doğruluğunu sorgular. Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır.  “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler. Öz Değerlendirme, Akran Değerlendirme, Ürün dosyası, Yazmaya Hazırlık, Planlama, Taslak Oluşturma
MAYIS MAYIS 2. HAFTA (11-15) 2 SAAT BECERİ 4: Farklı alanlarda araştırma yaparak sonuçlarını yazılı olarak sunma Alıntı yaptığı kaynakları metin içinde ve dışında gösterir. Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır.  “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler. Öz Değerlendirme, Akran Değerlendirme, Ürün dosyası, Yazmaya Hazırlık, Planlama, Taslak Oluşturma
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
MAYIS MAYIS 3-4. HAFTA (18-29) 2 SAAT BECERİ 5: Yazılı anlatım çalışmalarında teknolojinin sunduğu imkanlardan (bilgisayar, internet vb.) yararlanma • Elektronik ortamda, özellikle interneti kullanarak, çeşitli metinler üretir, metinleri içerik ve biçim açısından düzenler Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır.  “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler. Öz Değerlendirme, Akran Değerlendirme, Ürün dosyası, Yazmaya Hazırlık, Planlama, Taslak Oluşturma
2.YAZILI SINAV
HAZİRAN HAZIRAN 1. -2. HAFTA (01-12) 2 SAAT BECERİ 5: Yazılı anlatım çalışmalarında teknolojinin sunduğu imkanlardan (bilgisayar, internet vb.) yararlanma •Metinleri içerik ve biçim açısından düzenler Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır.  “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler. Öz Değerlendirme, Akran Değerlendirme, Ürün dosyası, Yazmaya Hazırlık, Planlama, Taslak Oluşturma
HAZİRAN HAZIRAN 3. HAFTA (15-19) 2 SAAT BECERİ 5: Yazılı anlatım çalışmalarında teknolojinin sunduğu imkanlardan (bilgisayar, internet vb.) yararlanma GENEL DEĞERLENDİRME Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır.  “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler. Öz Değerlendirme, Akran Değerlendirme, Ürün dosyası, Yazmaya Hazırlık, Planlama, Taslak Oluşturma
Ders Yılının Sona ermesi

Bu yıllık plan T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının yayınladığı öğretim programı esas alınarak yapılmıştır. Bu yıllık planda toplam eğitim öğretim haftası 36 haftadır.

SEFA AVCILAR

Türkçe Öğretmeni

10.09.2019

UYGUNDUR

Okul Müdürü

2019-2020 eğitim öğretim yılı 5 ve 6. sınıflar için Yazarlık ve Yazma Becerileri dersinin ünitelendirilmiş yıllık planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir