8. Sınıf “KEDİ ile FARE” Dinleme Metni Günlük Ders Planı (2019-2020)

Genel Günlük Planlar Manşet Türkçe 8. Sınıf Günlük Planlar

2019-2020 eğitim öğretim yılı 8. Sınıf 1. temanın (ERDEMLER) KEDİ ile FARE adlı dinleme metnine ait günlük ders planını sayfa sonundaki linkten indirebilirsiniz.

1. BÖLÜM

Ders                                       : TÜRKÇE

Sınıf                                       : 8

Tema / Metin Adı                  : ERDEMLER / KEDİ ile FARE – Dinleme Metni

Konular                                : Kelime anlam / Konu, Ana fikir / Fabl / Akran değerlendirme formu / Değerler / Öyküleyici metin yazma

2. BÖLÜM                                                                                                                                                

KAZANIMLAR

DİNLEME

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.

T.8.1.3. Dinlediklerini/izlediklerini özetler.

T.8.1.4. Dinledikleri/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.

T.8.1.5. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu tespit eder.

T.8.1.6. Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu tespit eder.

T.8.1.10. Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini bildirir.

T.8.1.14. Dinleme stratejilerini uygular.

KONUŞMA

T.8.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.

T.8.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.

T.8.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.

T.8.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.

T.8.2.6. Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.

T.8.2.7. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.

YAZMA

T.8.4.3. Hikâye edici metin yazar.

T.8.4.4. Yazma stratejilerini uygular.

T.8.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.

T.8.4.13. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.

T.8.4.15. Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.

T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler.

T.8.4.17. Yazdıklarını paylaşır.

YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Dinleme, not alarak dinleme, günlük hayatla ilişkilendirme ve günlük hayattan örnekler verme

ARAÇ-GEREÇLER VE KAYNAKÇA

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, İnternet, şiirler…

ÖĞRETME-ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ

Dikkati Çekme

Tahtanın ortasına büyük harflerle “DOST” kelimesi yazılarak öğrencilerin zihninde çağrışan kelimeler ok çıkararak yazılacak. Sonra bu kelimeler üzerine konuşulacak.  

Güdüleme

Öğrencilere sayfa 34’de yer alan “KEDİ ile FARE”  adlı dinleme metnini işleyeceğimiz söylenecek.  İşleyeceğimiz metinle beraber hayvanlar üzerinden insanlara mesaj verildiği belirtilecek. Fabl nedir sorusuna cevap aranacak. İnsanların zor durumda kalınca bir yardım eli beklediğinde nasıl duygular yaşadığı üzerinde durulacak. Günümüz dünyasındaki yardımlaşmanın ne kadar sağlıklı olduğu eleştirilecek.   

Gözden Geçirme

Dostlarınızın hangi özelliklere sahip olmasını istersiniz sorusu sorularak öğrencilerin fikirleri alınacak.   

DERSE GEÇİŞ

  1. Sayfa 34’te yer alan görseldeki zıtlık üzerinde durulacak. Görsel okuma yapılacak.
  2. KEDİ ile FARE metni tahtadan açılarak bir kez dinlenecek. Dinlenme esnasında durdurarak belli sorular öğrencilere sorulacak.  
  3. İkinci kez metin dinlenirken bilinmeyen kelimeler tespit edilecek. Metinde bulunan bilmedikleri kelimeler tahtaya yazılacak. TDK sözlük akıllı tahtadan açılarak anlamları Türkçe defterine yazılacak.
  4. Anahtar Kelimeler : gafil, rehavet, hezimet, telkin etmek, badire, yardım

1. Etkinlik

Metinde geçen kelimeleri anlamalarından yola çıkarak öğrenciler bulacak ve cümle içinde kullanacaklar.

TELKİN ETMEK

REHİN 

ALMAK

DÖNEK

ALAYSI

BADİRE

REHAVET

LEH

DEBELENMEK

SEĞİRTMEK

GAFİL

HEZİMET

2. Etkinlik

Metinden hareketle sorular cevaplanacak.

1. Dinlediğiniz metinde kedinin başına nasıl bir olay gelmiştir? Açıklayınız.

Avcının kurduğu tuzağa düşmüştür.

2. Fare, içinde bulunduğu sıkıntılı duruma nasıl bir çözüm bulmuştur? Farenin bu tavrına örnek bir atasözü söyleyiniz.

Kediden yardım istemiştir. Atasözü : “Denize düşen yılana sarılır.”

3. “Çarçabuk dostluklar güven telkin etmez.” sözünden ne anlıyorsunuz? Siz bu görüşe katılıyor musunuz?

Dostluklar güven üzerine kuruludur ve güven için uzun bir zaman ihtiyaç vardır. Çıkar amaçlı kurulan dostluk bağına güvenmek doğru değildir. Bu görüşe katılıyorum.

4. Sizce fare ve kedi, toplumdaki hangi kişilik özelliğine sahip insanları temsil etmektedirler?

Çıkar amaçlı arkadaşlık kuran insanları temsil etmektedir.

5. Dinlediğiniz metinde olay nasıl sonuçlanmıştır? Bu sonuç hakkında ne düşünüyorsunuz?

3. Etkinlik

Metnin konusu ve ana fikri belirlenecek.

Konu: Dostluk ve güven

Ana Fikir: Çıkar amaçlı kurulan dostluklar uzun süre devam edemez.

4. Etkinlik

Metnin özeti yapılacak.

Kedi ruhi bir avcının kurduğu tuzağa düşmüştür. Fare Feridun düşmanından kurtulduğu için bu duruma çok sevinmiştir. Derken arkasında bir gelincik, tepesinde de bir baykuş far eder. İkisi de fareyi kapmak istemektedir. Fare bu durumdan kurtulmak için kediden yardım istemeye karar verir. Kediyi ikna eder. Fare kediyi düştüğü tuzaktan kurtarır. Baykuş ve gelincik kedinin fareye yaklaştığını görünce umutlarını yitirip giderler. Kedi ve fare içine düştükleri sıkıntıdan kurtulurlar. Kedi fareye dost olmayı teklif eder. Fare çıkar amaçlı kurulan dostluğun uzun sürmeyeceğini söyler ve bu teklifi reddeder.

5. Etkinlik

Etkinlikte yer alan Aslan ile Fare metninin iki farklı çevirisi karşılaştırılacak.

Kahramanlar: Her iki metnin de kahramanı aslan ve faredir.

Konu: Her iki metnin de konusu farenin kendisine iyiliği dokunan aslanı düştüğü tuzaktan kurtarmasıdır.

Biçim: Birinci metnin biçimi düz yazı, ikinci metnin biçimi şiirdir.

Anlatıcı: Her iki metnin de anlatıcısı üçüncü şahıstır.

Ana Fikir: Her iki metnin de ana fikri “İyilik yapan, iyilik bulur.”

6.Etkinlik

Önceki metnin sonunda yer alan araştırma görevi için buldukları fabl örneklerini sınıfta sunacaklar. Sonrasında Akran Değerlendirme Formu doldurulacak.

7.Etkinlik

Etkinlikte yer alan ağaçtan bir etkinlik seçilecek ve o değerle ilgili yazı taslağı oluşturarak öyküleyici bir metin yazılacak.  

3. BÖLÜM                                                                                                                                                                                    

Ölçme-Değerlendirme

7. Etkinlikte yazacağınız öyküleyici yazıda yer alan fiilimsileri bulunuz.    

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Okurken yorum yapabilme, problem çözme, düşündüğünü tasarlama, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Türkçe Öğretmeni

Sefa AVCILAR

                                                                                                                     30.09.19

                                                                                                                Okul Müdürü                                                                                       

2019-2020 eğitim öğretim yılı 8. Sınıf 1. temanın (ERDEMLER) KEDİ ile FARE adlı dinleme metnine ait günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir