8. Sınıf Türkçe 1. Dönem 2. Sınavı (25 Soru Test)

Genel Manşet Sınavlar

2021-2022 eğitim öğretim yılı Türkçe dersi 1. dönem 2. sınavı için hazırlamış olduğumuz 25 soruluk test soruları… 1. dönem konularının tamamını kapsayan kapsam geçerliliği yüksek olan sınav sorularımıza sayfanın sonundaki linkten ulaşabilirsiniz.

DİŞ FIRÇASI

( 1 ) İnsanlar dişlerini temizlemek için tarih boyunca pek çok yönteme başvurmuş. Bu amaçla kuş tüyleri, hayvan kemikleri hatta kirpi dikenleri bile kullanmışlar. Lifli yapıdaki bazı ağaçların dallarından yaptıkları fırçalarla dişlerini temizleyenler de olmuş. Bu şekilde dişlerini temizleyenler hâlâ var. ( 2 ) Günümüzde kullandıklarımıza benzeyen diş fırçaları yapmayı ilk kez Çinliler düşünmüş. ( 3 ) Bu ilk diş fırçalarını yaparken hayvan kılları ve bambu kamışları kullanmışlar. Daha sonra gezginler diş fırçalarının Avrupa’da yaygınlaşmasını sağlamış. Zaman içinde farklı malzemelerden de diş fırçası yapılmaya başlanmış. Kılları naylon olan fırçalarsa ilk olarak 1938 yılında üretilmiş.

Günümüzde dişlerimizle ilgili bir sorunumuz olduğunda diş hekimine gideriz. ( 4 ) Orta Çağ’da diş tedavisi yapmak berberlerin işiymiş. Hatta o zamanlarda berberlere hekim denirmiş. 18. yüzyılda diş hekimliğinin uzmanlık gerektiren bir iş olduğu anlaşılmış ve artık berberler diş hekimliği yapmamaya başlamış.

1.2.3.4. soruları yukarıdaki metne göre cevaplandırınız.

1.Yukarıdaki metinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Çinliler bugünküne benzer ilk diş fırçasını kullanmışlardır.

B) Dişleri temizlemek için kuş tüyleri, hayvan kemikleri ve kirpi dikenleri kullanılmıştır.

C) Çinliler ilk dış fırçalarını yaparken sadece hayvan kılları kullanmışlardır.

D) Avrupa’da diş fırçalarının yaygınlaşması gezginler sayesinde olmuştur.

2.Metinde numaralanmış cümlelerle ilgili hangisi söylenemez?

A) 1.cümle sebep-sonuç cümlesidir.

B) 2.cümlede isim-fiil ve sıfat-fiil kullanılmıştır.

C) 3.cümlede zarf fiile yer verilmiştir.

D) 4.cümlenin yüklemi isim soyludur.

3.Metinde altı çizili kelimelerden hangisi fiilimsi değildir? A) olarak                            C) yapmayı       B) olan                                D) uzmanlık  4. Yukarıdaki metinde hangi anlatımdan yararlanılmıştır? A) Öyküleme                    B) Tartışmalı C) Betimleme                   D) Açıklama  

5. Aşağıdaki cümlelerde altı çizilmiş söz gruplarının hangisi deyimdir?

A) Damacanadaki suyu da koyunca bardağı taşırdın.

B) İlkbaharla birlikte kuşlar daldan dala konmaya başladı.

C) Bu çok güzel taşlardan kulağa küpe olur.

D) Selim kimseyi dinlemeden burnunun dikine giderdi.

6. (I) Şehrin kalesini Mimar Sinan yapmıştı. (II) Kalenin temelinin yalçın kaya üzerine kurulması mükemmel bir hareketti. (III) Kalenin şekli dikdörtgen yapıdadır. (IV) Uzun kenarları doğudan batıya olan yöndedir.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi kişisel düşünce içermektedir?

 A) I                   B) II                       C) III                   D) IV

7. “Dün gece Yağızlar sokakta buldukları kediyi besledi.”

Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır?

A) Zarf Tamlayıcısı / Özne / Belirtili Nesne / Yüklem

B) Yer Tamlayıcısı / Özne / Belirtili Nesne / Yüklem

C) Zarf Tamlayıcısı / Belirtili Nesne / Özne / Yüklem

D) Yer Tamlayıcısı / Belirtisiz Nesne / Özne / Yüklem

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan geçiş ve bağlantı unsurunda hata yapılmıştır?

A) Yaylanın suyundan içtim bu yüzden hasta oldum.

B) Elindeki tüm parayı bitirmiş oysaki beş parasız kalmıştı.

C) Maça gittik fakat hava çok soğuktu.

D) Uzun uzun anlatmak istemedi bu nedenle konuyu özetledi.

9. Virgül (,) aşağıdakilerin hangisinde farklı görevde kullanılmıştır?

A) Salonu, mutfağı ve çocuk odasını griye boyadı.

B) Çocukların çantası, benim montum derken ellerimiz doldu.

C) Baran ile Beren öğlede tost, ayran ve puding yedi.

D) Tatilde doğduğum şehre, Rize’ye, gidiyorum.

10. Gerçek değişim, kimi eski şeyleri farklı görmeye başlamaktır”.

Aşağıdaki cümlelerin hangisi bu cümlenin anlamına en yakındır?

A) Değişen insanlar yeni kimlikleriyle eski düşüncelerini sorgulayabilmelidir.

B) Değişim yaşansa da insan bakış açısını değiştirmez.

C) Hayat bazen insanları istemedikleri şeyleri yapmaya mecbur edebilir.

D) Kişi, eski düşüncelerinde değişikliğe giderse kendini yalanlamış olur.

11. “Çağın yeni hastalığı, sosyal medya bağımlılığıdır.” cümlesinin yüklemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) çağın yeni hastalığı     B) medya bağımlılığıdır

C) bağımlılığıdır                D) sosyal medya bağımlılığıdır

12. “Vurmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Kriz, kitap dünyasını da vurdu.” anlamıyla kullanılmıştır?

A) Mahallenin çocukları kapıya vurup kaçıyordu.

B) Perdelerin arasından güneş ışıkları vuruyordu.

C) Tahtaya vurulan cila, evin havasını değiştirmişti.

D) Avrupa’da yaşanan olaylar ekonomik hayatı vurdu.

13. Asık suratlı insanlardan hoşlanır mısınız desem tabii bana gülersiniz. Zaten ben de biraz gülmeniz için söze böyle başladım. Güler yüze ve gülmeye dair olan bu konuşmayı asık suratla dinlemenizi istemem tabii. Konuşurken söze başladığınız sırada karşınızdakinin kaşlarını çatığını, asık bir suratla sizi dinlediğini görürseniz konuşmak hevesiniz kırılır.

Yukardaki metnin türü hangisidir?

A) Hikaye       B) Deneme        C) Anı          D) Sohbet

14. Aşağıdaki paragrafta düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır?

Beyni en hızlı körelten şeyin aşırı televizyon izlemek olduğunu biliyor muydunuz? Alman Beyin Antrenman Kurumu Başkanı Prof. Bern Fischer (Bern Fişer) diyor ki: “İki saat televizyon seyretmek suretiyle beynin uyarımdan yoksun bırakılmasının beyinde oluşturduğu tembelliği gidermek için bir hafta zihin egzersizi yapmak gerekir.”

A) Örnekleme                                B) Karşılaştırma

C) Tanık Gösterme                        D) Benzetme

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer tamlayıcı (dolaylı tümleç) vurgulanmıştır?

A) Onur dün okula arabayla geldi.

B) Son dememede birinci Elif oldu.

C) Nehir’in tabletinin şarjı bitti.

D) Sokak köpekleri bahçe kapısında toplandı.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde

“evin anahtarı” sözcüğü özne olarak kullanılmıştır?

A) Sabina evin anahtarını dolapta unutmuş.

B) Soracağı şey kesin evin anahtarıdır.

C) Evin anahtarı, kapıda duruyordu.

D) Hediye ettiğin maskotu evin anahtarına taktım.

17. Aşağıdakilerin hangisi neden-sonuç cümlesidir?

A) Yüzünü yıkamak için aynanın karşısına geçti.

B) İpek, kitabı bittiği için yenisini aldı.

C) Muzaffer okula geç kalmamak için erkenden kalktı.

D) Yüksek sesle konuşursan komşularımız rahatsız olur.

18. Yol onun varlık onun gerisi hep angarya
        Yüzüstü çok süründün ayağa kalk Sakarya

 Bu cümlede söz sanatlarından hangisi bulunmaktadır?

A) Benzetme  B) Kişileştirme   C) Abartma D) Konuşturma

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözde özne yoktur?

A) Sınav sonuçları az önce açıklandı.

B) Tüm sınıflar temizlendi.

C)  Bahçedeki banklar boyandı.

D) Uzun süre markette bekledik.

20.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türden bir fiilimsi bulunmaktadır?

A) Olası tehlikelere karşı tüm tedbirleri aldık.

B) Sorulara verdiği cevaplar Hakan’ı şaşırttı.

C) Sırtında çanta taşıyan Şebnem yoruldu.

D) Uraz beyaz bir ata binip uzaklaştı.

21. Ah ah ( ) tadı başkaydı doksanların ( ) Çocuktuk belki ama hatırlarım ( ) tasolar, kasetler, Bizimkiler dizisi ( )

Yukarıda yay ayraç ile belirtilen boşluklara sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (!) (.) (:) (.)                                  B) (,) (!) (:) (…)               

C) (,) (!) (:) (.)                                  D) (!) (.) (:) (…)  

22. “Lambada titreyen alev üşüyor.” dizesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yüklemi fiildir.

B) Öznesi gerçek öznedir.

C) Cümlede fiilimsi yoktur.

D) Kişileştirme sanatı yapılmıştır.

23. Açlara ekmekle bir sıcak çorba

        Susamışlara bir yudum su verin

        Biraz serinlesin çatlak dudaklar

        Dinsin kazınması midelerin

Şiirin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yardımseverlik                          B) Hoşgörü

C) Konukseverlik                             D) Saygı

24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

A) Bitlis’te ki dayısını özlemişti.

B) Otobüs yolculuğunu sevmeyen varmı?

C) Karadeniz Bölgesi’nde dağlar denize paralel uzanır.

D) Doğu anadolu bölgesinde kar, bir metreyi
buldu.

25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmış bir kelime yoktur?

A) Çocuğa zamanla tüm aile ısındı.

B) Dün gelen kara haberle yıkıldı.

C) Bu tartışma beni pek sarmadı.

D) Balkondaki çiçek sulamayınca soldu.

NOT: Her soru 4 puandır.

Hepinize başarılar dilerim. Çünkü ben sizi tutuyorum. ???                                                                Sefa AVCILAR

Türkçe Öğretmeni

2021-2022 eğitim öğretim yılı Türkçe dersi 1. dönem 2. sınavı için hazırlamış olduğumuz 25 soruluk test soruları… 1. dönem konularının tamamını kapsayan kapsam geçerliliği yüksek olan sınav sorularımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir