İhaleye Fesat Karıştırma Nedir?

Genel Genel Dokümanlar Manşet Tanıtım

İhaleye fesat karıştırma farklı bir alandır ve ayrıntılı olarak incelenmesi gereken hukuki bir konudur. Hukuk alanında ayrı bir başlık altında incelenen kamu ihale hukukunun, bilinmesi gereken çok farklı özellikleri bulunur. Farklı hukuk dallarıyla da yakından ilişkili olan bu alanın özellikle Özel hukukla yakından bir bağı olduğunu söylemek mümkündür. Birçok şirketi ve farklı kuruluşları ilgilendiren bu hukuk dalının uzmanlık gerektirdiği bilinir.

Uzmanlığa ihtiyaç duyulan bu hukuk alanında farklı suç tiplerinin olduğu ve bunların cezalandırıldığı bilinir. İhaleye fesat karıştırma da tek başına bir suç olarak kabul edilir ve bunun için bir ceza verilir. İhalenin hazırlanma sürecinden başlayarak sonuçlanmasına kadar devam eden zaman diliminde gerçekleştirilen suçtur. İmzaya kadar olan bu süreçte işlenen suçların Türk Ceza Kanununda ayrı bir başlık altında incelendiği görülür.

İhaleye fesat karıştırma suçu özel suçlar arasında bulunur ve bazı özellikleri barındırdığında suç olarak işlendiği kabul edilir. Sıradan bir eylem de bazen bu suçu oluştururken bazen suçtan dolayı ceza verilmediği görülür. Tanıma uysa da suç olarak kabul edilmeyen eylemler olduğu için çerçevesi kesin olan bir suç tipi olarak kabul edilmez. Bu yüzden olaya göre suç olup olmadığını yorumlamak tanıma uymaktan daha garanti bir çözümdür. Türk Ceza Kanunu madde 235’te ayrıntılı şekilde ele alınan bu suç tipinde hileli davranışın gerçekleşmesine yer verilmiştir.

İhaleye Fesat Karıştırma Nasıl Gerçekleşir?

Fesat karıştırma farklı tipte olabilen ve tanımıyla sınırlı kalmayan bir suç tipinde kullanılan terimdir. İhale sürecine katılmayı engellemek ve bunun yanında ihaleye katılamayacak kişileri ihaleye sokmak suçtur. Bunlarla beraber ihaleye katılma koşullarını taşımayan kişilerin bir şekilde ihale içinde yer alması da suç teşkil eder. Aynı zamanda gizli tutulması gereken bilgileri yaymak, paylaşmak, sahte belgeler göstermek de bu suç kapsamındadır. Dokümanların sahte olması, dokümanları yetkili olmayan kişinin hazırlaması da bu suç kapsamında değerlendirilecek davranışlar arasındadır.

Tehdit kullanarak ihaleye katılım sağlamak, ya da tehdit ederek ihaleden çekilmesini istemek de suçtur. İhale sürecine katılmaya hak kazanan kişilerin bu hakkının önüne geçmek, onları tehdit etmek ve şiddet kullanmak da suçtur. İhaleye katılım sağlayan kişilerin diğerlerinden habersiz ihale hakkında yeni düzenlemeler yapması da suç teşkil eder. Aynı zamanda fiyatı etkilemek için fiyat sunanları etkilemek suçtur. Onlarla anlaşmak da bu suç kapsamında değerlendirilir.

Bu suç kapsamında ihaleye fesat karıştırma işleminin bazı maddelerde yalnızca kamu çalışanları tarafından gerçekleştirildiğini görebilirsiniz. Eğer kamu çalışanı değilse bu suçun faili olarak kimse bulunmaz ve ortaya bu suç çıkmaz. Bu yüzden kamu çalışanlarının özellikle bu suç tipinde fail rolünde olması için bu eylemleri gerçekleştirmesi gerekir. Yasak fiil kapsamında da yer alan bu davranışlar Türk Ceza Kanununda ayrıntılı şekilde incelenmiştir.

İhaleye Fesat Karıştırmanın Cezası Nedir?

İhaleye fesat karıştırma suçunda özellikle bu suçu işleyen kamu çalışanıysa ona karşı ceza arttırılır. Genelde suçun oluştuğu durum ve suçun kim tarafından işlendiğine göre cezanın değişebileceği söz konusudur. Olaya göre değerlendirme yapılan bu suç tipinde bazı hareketlerin gerçekleşmesi suçun oluşmasında yeterli olmaz. Bu yüzden ayrıntılı olarak incelenmesi gerekir. Esaslı noktaları olan bir suç tipi olarak karşımıza çıkar.

Türk Ceza Kanununda özellikle bu suçun unsurları bulunuyorsa bunlar her zaman suçun oluşmasında yeterli bulunmayabilir. Hakim bu konuda olaya göre değerlendirme yapar ve suçun unsurlarında eksiklik olup olmadığını inceler. Şirketleri yakından ilgilendiren bu suç tipi özellikle ihalenin dava sürecinde çok önemlidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir