8. Sınıf “GEÇEN ZAMAN” Metni Günlük Ders Planı

Genel Manşet Türkçe 8. Sınıf Günlük Planlar

2018-2019 eğitim öğretim yılı 8. Sınıf 6. temada (Zaman ve Mekan)  yer alan “GEÇEN ZAMAN” adlı metnin günlük ders planını  sayfanın sonundaki linkten indirebilirsiniz.

DERS PLANI 11 MART-  17 MART 2019

www.okulakademi.com

1. BÖLÜM     

Ders                                       : TÜRKÇE

Sınıf                                       : 8

Temanın Adı / Metnin Adı     : ZAMAN ve MEKAN / GEÇEN ZAMAN

Konu                                      :          Anahtar Kelimeler

                                                          Zaman Dilimleri

                                                          Tema, Ana  Duygu

                                                          Söz Sanatları (Kişileştirme)

                                                          Drama

                                                          Cümle Çeşitleri ( Anlam Bakımından Cümleler)

                                                          Şiir Yazma

                                                          Noktalama İşaretleri

2. BÖLÜM 

                                                                                                                                                                                  Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar

OKUMA

T.8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.

T.8.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur.

T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler.

T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Kişileştirme)

KONUŞMA

T.8.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.

T.8.2.7. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.

YAZMA

T.8.4.1. Şiir yazar.

T.8.4.4. Yazma stratejilerini uygular.

T.8.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.

T.8.4.13. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.

T.8.4.19. Cümle türlerini tanır. (Olumlu, olumsuz cümle)

Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri

Sesli okuma, ikna etme, güdümlü yazma, soru-cevap, sesli/sessiz okuma, dramatize etme duyulardan hareketle yazma, bir metinden hareketle yazma

Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça // * Öğretmen  * Öğrenci

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, İnternet,  deyim hikayeleri…

Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri

Dikkati Çekme

“Yıllarca yaşadığınız bir ortamdan ayrılmak zorunda kalsanız nasıl duygular içinde olursunuz.” sorusu sorularak öğrencilerin duygularını arkadaşlarıyla paylaşması sağlanacak.

Güdüleme

“Ne içindeyim zamanın

Ne de büsbütün dışında

Yekpare geniş bir anın

Parçalanmaz akışında”

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın şiiri tahtaya yazılacak ve öğrencilerin bu dörtlüğü yorumlaması istenecek. Zamanın hızlı geçtiği ve anın önemli olduğu üzerinde durularak öğrencilerin zaman kavramı üzerine kendi düşüncelerini ifade etmeleri istenecek. Sonra sayfa 164’teki  “GEÇEN ZAMAN” adlı şiiri açmaları istenecek.

Gözden Geçirme

“Yaşadığınız memleketin eski fotoğraflarını merak edip araştırdınız mı?” sorusu sorulacak. Öğrenciler düşüncelerini arkadaşlarıyla paylaşacak.

Derse Geçiş

  1. Öğrencilere şiirde bulunan fotoğraf makinesi ile ilgili görsel hakkında konuşmaları istenecek. Zaman ve fotoğraf makinesi arasındaki bağla geçen zamanın vurgusu yapılacak.
  2. Şiirin bir kez sessiz okunması sağlanacak. Anlamını bilmedikleri kelimeleri tespit etmeleri istenecek. Sözlük defterine anlamları yazılacak.
  3. İkinci kez okuma yapılacak. Sesli okuma bölme yöntemi ile yapılacak. Anahtar kelimeler sınıfça belirlenecek.
  4. Anahtar Kelimeler : unutmamak, çocukluk, ümit, gençlik, bayram sabahı, yaşamak

1. Etkinlik

Verilen kelimelerle anlamlar eşleştirilecek. Daha sonra alt kısma örnek cümle içinde bu kelimeler kullanılacak.

1- Söylenilen sözün, anlatılan konunun doğruluğuna inanmak (KANMAK)

2- Bebeklerin uyumasına yardımcı olmak için söylenen türkü (NİNNİ)

3- Başkalarına kolayca uyabilen, sözlerini dinleyip karşı gelmeyen (UYSAL)

4- Anı, andaç, anmalık, yadigâr

5- Gök (SEMA)

6- Bir müzik eserini oluşturan ezgilerin bütünü (BESTE)

B kısmında deyimin anlamı bulunacak ve cümlede deyim kullanılacak.

aklından geçmek: düşünmek

Cümle:

2. Etkinlik

Şiirden hareketle sorular cevaplanacak deftere yazılacak.

1. Şairin yaşadıklarından ve geçmişinden en önemli beklentisi nedir?

Anılarını unutmamak.

2.Şiirin tamamına bakıldığında şairin geçmişle ilgili hangi duyguları daha ağır basmaktadır?

Ümit, sevgi, dostluk, özlem.

3.“Ah, nasıldı yaşamak?” dizesiyle şair ne anlatmak istemiştir?

Geçmişte sahip olduğu duygu ve düşüncelerini ve hayattan adlığı tadı tam olarak hatırlayamaması.

4.Şairin duygu ve düşüncelerine katılıyor musunuz? Neden?

5. Zamana yolculuk mümkün olsaydı hangi zaman dilimine gitmek isterdiniz? Neden?

6. Yaşadıklarınızdan pişmanlık duymamak için ne yapmalısınız? Açıklayınız.

3. Etkinlik

Şiirimize göre bölümler yapılacak.

Farklı Başlık: Gitmesin Hatıralar

Konu: Hatıralar

Ana Duygu: Geçmişe duyulan özlem

4. Etkinlik

Belirtilen zaman dilimlerine göre öğrenciler duygu ve düşüncelerinin neler olduğunu yazacaklar.

5. Etkinlik

Kişileştirme söz sanatının bulunduğu cümleler tespit edilecek ve kişileştirilen varlıkların neler olduğu belirlenecek.

Az yanımda kal, çocukluğum (çocukluk)

Temiz yürekli, uysal çocukluğum (çocukluk)

Ah, ümit dolu gençliğim (gençlik)

Böyle uzaklaşmayın benden, yaşadığım günler! (günler)

Güneş! Getir bir bayram sabahını. (güneş)

6.Etkinlik

Öğrenciler istedikleri bir mesleği tanıtacaklar. Bu etkinliği daha renkli hale getirmek için mesleği sessizce yapmaları istenecek. Sınıf arkadaşları hangi mesleği canlandırdığını tahmin edecekler.

7.Etkinlik

Önceki hafta anlam bakımından cümle çeşitleri ile ilgili bu etkinlikte şiirde yer alan cümleler çaprazlama olumlu/olumsuz şekilde değiştirilecek.

Hiç olmazsa unutmamak istemezdim!

Yalnız bırakın beni hatıralar!

Az yanımda kalma, çocukluğum, / Temiz yürekli, uysal çocukluğum…

Doğmadığım ev! Rahatlamayacak içim, duysam / Bir tek kapının sesini.

Aramıyorum aklımda bir ninni bestesini…

Böyle uzaklaşın benden, yaşadığım günler!

Güneş! Getirme bir bayram sabahını.

Açılmayın, açılmayın tekrar / Çocuk dizlerimdeki yaralar.

Hepiniz benim değilsiniz:

Yalnız hatırlamak, hatırlamak istemiyorum.

Rengine doyduğum sema, / Ahengine kandığım ırmak.

Bırakıp her şeyi nereye gitmiyorum?

Neler geçmemişti aklımdan, nedendi ağlamadığım, neydi gülmediğin?

Ah, nasıldı yaşamamak?

8. Etkinlik

Üstat Necip Fazıl’ın şiirinden  esinlenerek öğrenciler bir şiir yazmaya çalışacaklar.

Gelecek metne hazırlık amacıyla öğrencilerden el değirmeni, su değirmeni, taş değirmeni ve elektronik değirmenlerin nasıl çalıştığını araştırmaları istenecek.

3. BÖLÜM 

Ölçme-Değerlendirme

Aşağıdaki cümlelerin olumsuza çeviriniz.

  • Bursa bu mevsimde soğuktur.
  • Yarın daha erken gelmelisin.
  • Bu binanın yerinde şeftali bahçesi vardı.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Okurken yorum yapabilme, problem çözme, düşündüğünü tasarlama, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Türkçe Öğretmeni      25.02.19
Sefa AVCILAR Okul Müdürü  

2018-2019 eğitim öğretim yılı 8. Sınıf 6. temada (Zaman ve Mekan) yer alan “GEÇEN ZAMAN” adlı metnin günlük ders planını  buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir